Akademik BilgilerEMRE İLKER
DOÇENT
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: emre.ilker@ege.edu.tr
- Telefon: (232) 311 2256
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, Türkiye, 2000
- Doktora: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Tarla Bitkileri ABD., Türkiye, 2005
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 2013

İdari ve Akademik Görevleri (10 adet)- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcısı, 2017-
- Ege Üniv. Zir. Fak. İşletmeler Koordinatörü, 2016-
- E.Ü. Tohum Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Müdür Yardımcısı, 2016-2018
- Tarla Bitkileri Bölümü Eğitim Komisyonu Başkanı, 2015-2016
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcısı, 2013-2016
- Ambar-Sera-Deneme ve Üretim Alanları Komisyon Üyesi, 2012-
- Ziraat Fakültesi ve Tarla Bitkileri Bölümü Web sayfaları Komisyon Üyesi, 2002-
- E.Ü. Zir. Fak. Bilimsel Etkinlik Komisyonu Çalışma Grubu Üyesi., 2002-2012
- E.Ü. Ziraat. Fak. Tarla Bitkileri Eğitim Komisyonu Üyesi, 2001-2012
- Öğretim Elemanı, 2000-
Mesleki Faaliyetleri (7 adet)- Section Editor of Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment, 2015-Devam Ediyor
- Editor of Turkish Journal of Field Crops, 2009-Devam Ediyor
- Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi ve Semp. Kitap Editörü 14-15 Aralık 2006 E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bornova-Izmir, 2006
- Project Assistant - EUROPAID TR205.01/002/01/017 'Bringing the Unemployed Agriculture Engineers into the Seed Sector., 2005
- Workshop on Genomics and Marker Assisted Selection (MAS) in Plant Breeding, Düzenleme Kurulu Üyesi 3-7 Ekim 2005 Bornova-İzmir, 2004-2005
- Ulusal III. Patates Kongresi Düzenleme Komitesi Üyesi 23-27 Eylül 2002 Bornova-İzmir, 2001-2002
- Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi Düzenleme Komitesi Üyesi 11-13 Eylül 2002 Bornova-İzmir, 2001-2002
Uzmanlık Alanları- Genetik (1010103)
- İstatistik (2210300)
- Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (5011201)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (18 adet)- Istipliler, D., E. İlker, F.A. Tonk, G. Civi, M. Tosun. 2015. Line X Tester Analysis And Estimating Combining Abilities For Yield And Some Yield Components In Bread Wheat. Turkish Journal Of Field Crops. Volume 20 (1), 72-77 pp.
- Ilker, E., F.A. Tonk, M. Tosun and O. Tatar. 2013. Effects of direct selection process for plant height on some yield components in common wheat (Triticum aestivum) genotypes. Int. J. Agric. Biol., 15: 795‒797
- Turanlı, F., E. İlker, F. E. Doğan, L. Aşkan, D. İştipliler. 2012. INHERITANCE OF RESISTANCE TO RUSSIAN WHEAT APHID (Diuraphis noxia Kurdjumov) IN BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.)
- Ilker, E., O. Tatar, F. Aykut Tonk, M. Tosun. 2011. Determination of Tolerance Level of Some Wheat Genotypes to Post-Anthesis Drought. Turkish Journal of Field Crops, 16(1): 59-63.
- Aykut Tonk, F., E. İlker, M. Tosun. 2011. Quantitative inheritance of some wheat agronomic traits. Bulg. J. Agric. Sci., 17: 783-788.
- Aykut Tonk, F., E. İlker, M. Tosun. 2011. Evaluation of genotype x environment interactions in maize hybrids using GGE biplot analysis. Crop Breeding and Applied Biotechnology 11: 1-9.
- İLKER, E., H. GEREN, R. ÜNSAL, İ. SEVİM, F. AYKUT TONK, M. TOSUN. 2011. Ammi-Biplot Analysis of Yield Performances of Bread Wheat Cultivars Grown at Different Locations. Turkish Journal of Field Crops, 2011. 16(1): 64-68
- İlker, E. 2011. CORRELATION AND PATH COEFFICIENT ANALYSES IN SWEET CORN. Turkish Journal of Field Crops, 2011, 16(2): 105-107.
- İlker, E., F.A. Tonk, M. Tosun, 2010. Heterosis For Yield And Its Components In Bread Wheat Crosses Among Powdery Mildew Resistant And Susceptible Genotypes. Pak. J. Bot., 42(1): 513-522
- Tatar, M.Ö., E. İlker, F.A. Tonk, H. Aygün, Ö. Çaylak, 2010. Impact of Different Nitrogen and Potassium Application on Yield and Fiber Quality of Ramie (Boehmeria nivea). Int. J. Agric. Biol., 12: 369–372.
- Tonk, F.A., E. İlker, M. Tosun, 2010. A Study to Incorporate High Protein Content (T. turgidum dicoccoides) to Hexaploid Wheat (T. aestivum vulgare). Turk. J. of Field Crops 15 (1): 69-72
- Ilker, E., Ö. Tatar, A. Gökçöl. 2009. Konvansiyonel ve Organik Tarım Koşullarında Bazı Soya Çeşitlerinin Performansları. Ege Üniv. Zir. Fak. Derg., 47 (1): 87-96,
- İlker, E., M. Altınbaş, M. Tosun. 2009. Selection for Test Weight and Kernel Weight in High Yielding Wheat Using a Safety-First Index. Turk J Agric For. 33 (1) p. 37-45.
- Ilker, E., F.A. Tonk, M. Tosun, M. Altınbaş, M. Küçükakça. 2009. Inheritance and combining ability in some powdery mildew resistant wheat lines. Crop Breeding and Applied Biotechnology 9: 127-134.
- İlker, E., F.A. Tonk, Ö. Çaylak, M. Tosun, İ. Özmen, 2009. Assessment of Genotype x Environment Interactions for Grain Yield in Maize Hybrids Using AMMI and GGE biplot Analyses. Turk. J. Of Field Crops 14(2): 123 – 135
- İlker, E., M. Altınbaş, M. Tosun, Ç. Sakinoğlu. 2008. ki Pamuk Melezinin (Gossypium spp.) F2 Generasyonunda Bazı Verim ve Lif Özellkileri İçin Heterosis ve Genotipik Değişkenlik. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (3):153-163. ISSN: 1018-8851.
- Altınbaş, M., E. İlker, M. Tosun. 2007. Ekmeklik Buğdayda Sulu Koşullarda Verim ve Kalite İçin Seleksiyon Üzerine Genotip x Lokasyon İnteraksiyonunun Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (2): 17-32. ISSN 1018-8851
- İlker, E. 2006. Arpa Melezlerinde Verim ve Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43 (3):1-11, ISSN 1018-8851

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Açıkgöz, N. ve E. İlker, 1999. Biyoteknoloji-Islahçı Hakları ve Türk Tohumculuğu. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım ve Köy Dergisi, Sayı 128

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 6. Açıkgöz, N., E. İlker. Dünya Tohumculuğu Nereye Gidiyor. Tüm Ziraatçiler Birliği Dergisi Sayı 7, Ocak 2002

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Harputlu U, S. Ekren, E. Ilker. 2014. Assessment of Different Fertilizer Doses on Yield in Izmır Tobacco Variety Under Irrigated and Non-Irrigated Conditions. 25th International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry - Izmir. 289-292 pp.
- Cabadan, H., S. Ekren, E. İlker. 2014. Effects of Different Fertilizer Application on the Yield of Izmir Tobacco. 25th International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry - Izmir. 249-252 pp.
- Tosun, M., M. Altınbaş, E. İlker, F.A. Tonk. 2008. Wild Tetraploid Wheat (T. durgidum L. Var. Dicoccoides) to Tetraploid Wheat and Hexaploid Wheat. 5th International Crop Science Congress and Exhibition Abstract Book p.220. 13-18 April 2008 International Convention Center, Jeju, Korea.
- Acikgoz, N., E. Ilker. 2006. Cereal breeding strategies for organic and low-external-input crop production systems. Paper presented at Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006 http://orgprints.org/7892/
- Ilker, E., O. Tatar, 2005. Organic Seed Breeding. Conference on 5th EUROPEAN SUMMER ACADEMY ON ORGANIC FARMING BIOACADEMY Mendel University, Faculty of Agriculture, Lednice-Czech Republic
- İlbi, H., S. Kavak, I. Duman, B. Eser, E. İlker, A. Gökçöl, 2004. An Alternative Vigor Test for Cold Test in Maize 27 th. ISTA Seed Symposium 17-19 May 2004. Budapest-Hungary
- Gokcol, A., E. İlker, N. Açıkgöz. Functional Comparison of WEB, LISTSERV and DISCUSSION GROUPS in Agro-informatics. "Agbiyotek Case" International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environmen, Page: 426-429. 7 to 10 October 2003 Ege University, Izmir-TURKEY
- Açıkgöz, N., E. İlker and Mirza M. Ashraf. 2002. Studies to Determine Appropriate Selection Techniques For Salt Tolerance in Rice Genotypes. Dissemination Conference of current European Research on Rice, June 6-8, 2002 Torino-ITALY

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Turanlı, F., Tosun M., Aykut Tonk F., İlker E., Çakır M., Kaya E., Yılmaz E., Ersin Doğan F., İştipliler D., Savran E., Köymen M., 2015. Türkiye’de Süneye Karşı Yeni Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi Çanakkale.
- Geren, H., R. Ünsal, M. Tosun, E. İlker, F.A. Tonk, İ. Sevim, 2009. Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Buğday Genotiplerinin Verim Performanslarının Eklemeli Ana Etkiler Ve Çarpımsal İnteraksiyon (AMMI) Analizi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay
- İlker, E., M. Altınbaş, M. Tosun, 2009. Bazı Ekmeklik Buğday Melezlerinde (Triticum aestivum L) Bitki Boyu, Başak Uzunluğu Ve Bin Tane Ağırlığının Kalıtımı Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay
- Tonk, F.A., E. İlker, M. Tosun, 2009. Kurağa Dayanıklı Buğday Genotiplerinin Geliştirilmesinde Moleküler Markörlerin Kullanımı Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay
- Tosun, M., M. Altınbaş, E. İlker, F. A. Tonk, M. Küçükakça. 2008. Buğdayda Külleme (Erysiphe griminis) Hastalığına Dayanıklılığın Kalıtımı, Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya.
- Tosun, M., F. Aykut, E. İlker. 2008. Transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve toplumsal bilinç. 4.Ulusal Biyomühendislik Kongresi15-18 Ekim 2008 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ / İZMİR
- Tosun, M., M. Altınbaş, E. İlker. 2007. Kantitatif Özellik Lokus Analizleri (QTL) ve Bir Örnek Çalışma. 7. Tarla Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007 Atatürk Ünv. Ziraat Fak. Tarla Bit. Böl. Erzurum
- Gokcol, A., E. İlker. 2002. Batı Anadolu Bölgesinde Kullanılan Bazı Buğday Tohumluklarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi 11-13 Eylül 2002 Bornova-İzmir

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 2 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 46 kez kaynak gösterilmiştir.
Kitapları (4 adet)- 2005, Açıkgöz N., E. İlker., A. Gökçöl. Tohumculukta Deneme Tekniği, Tohum Bilimi ve Teknolojisi II. Cilt Syf. 751-820. ISBN:(975-483-671-X) 975-483-673-6 Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:3
- 2005, Açıkgöz, N., E. İlker, A. Gökçöl. Tohumculukta Bilgisayar Uygulamaları, Tohum Bilimi ve Teknolojisi II. Cilt Syf. 713-750. ISBN:(975-483-671-X) 975-483-673-6 Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:3
- 2005, Açıkgöz, N., E. Düzyaman, A. Gökçöl, E. İlker. Denemelerin Bilgisayarda Değerlendirilmesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi II. Cilt Syf. 821-876. ISBN:(975-483-671-X) 975-483-673-6 Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:3
- 2004, Açıkgöz, N., E. İlker, A. Gökçöl. Biyolojik Araştırmaların Bilgisayarda Değerlendirilmeleri. ISBN: 973-483-607-8 E.Ü. Tohum Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:2 Bornova-İzmir

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- Araştırma Projesi, Açıkgöz, N., H. Sepetoğlu, E. İlker, A. Gökçöl, Ö. Tatar, 2009. Organik Tarım Koşullarına Uygun Soya ve Fasulye Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. EÜBAP 2005 TTUM 001 nolu proje.
- Araştırma Projesi, Tosun, M., M. Altınbaş, N. Tosun, H. Geren, E. İlker, F.Ç. Sakinoğlu. 2008. Pamukta Çökertene (Rhizoctonia solani Kühn) Dayanıklılığın Kalıtımı. EÜBAP 2005-ZRF-071
- 2007, Araştırma Projesi, Açıkgöz, N., E. İlker, A. Gökçöl, B. Türkekul, S. Kavak. Tohumculuk Sektörünün Enformasyon Teknolojilerinden Daha Etkin Yararlandırılması Üzerine Araştırmalar. 2002 TTUM 001 nolu Ege Unv. Arş. Proj. Sonuç Raporu
- 2006, Araştırma Projesi, Arpa Melezlerinde Bazı Verim Komponentlerinin Korelatif Cevapları Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Projesi E.Ü.BAP No: 2002 ZRF 042
- 2000, Araştırma Projesi, İlker E., 12 Hibrid Mısır Çeşidinin Aşağı Gediz Ovasına Adaptasyonu. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Arş. Fon Saymanlığı Projesi Bornova.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Tarla Bitkileri Bilim Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2005, Sokrates-Erasmus Justus Liebig Universitat Giessen-GERMANY