Akademik BilgilerPINAR ÇELİK
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: pinar.celik@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3112759
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği, Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği, Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Müh.Böl., Türkiye, 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011

Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- Konferans düzenleme kurulunda çalışma, AUTEX 2009 World Textile Conference, May 26-28 2009, Cemse-Izmir, Türkiye, 2008-2009
- Uluslararası sempozyum düzenleme komitesinde üyelik, XI. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, 26-29 Ekim 2007, Çeşme, İzmir, 2006-2007
- Uluslararası sempozyum düzenleme komitesinde üyelik, X.Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, 27-30 Ekim 2004, Çeşme, İzmir., 2003-2004
- Ulusal sempozyum düzenleme komitesinde üyelik, German Textile Symposium, Çırağan Otel, İstanbul, 25-26 September, 2002, VDMA Textile Machinery Association., 2002
Uzmanlık Alanları- İplik (2251500)
- İplik (2251501)
- Tekstil Mühendisliği (6210000)
- Tekstil Teknolojisi (6210100)
- İplik Teknolojisi (6210101)
- Tekstil Makinaları (6250106)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- 2015, Blaga M., Ciobanu A. R., Marmaralı A., Ertekin G., Çelik P., Investigatipn Of The Physical And Thermal Confort Characteristics Of Knitted Fabrics Used For Shoe Linings, Tekstil ve Konfeksiyon (IISN:: 1300-3356), APRIL-JUNE 2015, Volume: 25, Issue: 2, 111-118
- 2014, Erez, E., Celik, P., A RESEARCH ON THE PARAMETERS OF THE AFFECTING YARN PROPERTIES OF COTTON-POLYESTER RIGID CORE-SPUN YARNS, Tekstil ve Konfeksiyon,24(2), 195-201.
- 2012, Çelik P., Bedez Üte T., Kadoğlu H., “Comparative analysis of the physical properties of the fabrics knitted with Sirospun and ring spun yarns produced by short and long staple fibres”, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol:22 No:4,324-331.
- 2011, Celik, P., Supuren, G., Ozdil, N., Experimental Investigation on the Static and Dynamic Strength of False Twist Textured Polyester Yarns, Industria Textila, Vol.62, Nr.1, p.38-43.
- 2010, A Research on Spinnability of 100% Polyester and Polyester - Cotton Sirospun Yarns, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı.1, s.23-29.
- 2009, Çelik, P., Kadoğlu, H., A Research on Yarn Liveliness Tendency of Staple Yarns Tekstil ve Konfeksiyon, Temmuz-Eylül, Sayı 3, s.189-196.
- Oglakcioglu, N., Celik, P., Bedez Ute, T., Marmarali, A., Kadoglu, H., 2009, "Thermal Comfort Properties of Angora Rabbit/Cotton Fiber Blended Knitted Fabrics", Textile Research Journal, Vol 79(10), p.888-894.
- Bedez Üte, T., Oğlakçıoğlu, N., Çelik, P., Kadoğlu, H., Marmaralı, A., 2008, "Doğal Renkli Pamuk ve Angora Tavşanı Lifi Karışımından Üretilen İpliklerin Özellikleri ve Örgü Kumaşların Isıl Konforuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, İzmir-Türkiye, Temmuz-Eylül, s. 191-196.
- Çelik,P., Bedez Üte, T., Oğlakçıoğlu, N., Kadoğlu, H., Marmaralı, A., 2008, "Kısa Ştapelli Eğirme Sisteminde Angora Tavşanı Lifi/Pamuk Karışımlı İplik Eğrilmesi Üzerine Bir Çalışma", Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil ve Konfeksiyon, Ocak-Mart, s. 23-27.
- 2007, Kamgarn İpliklerinde Eğirme Metodunun İplik Tüylülüğüne Etkisi, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı 2, s.97-102.
- Çelik, P.: Kadoğlu, H.: 2004, "A Research on the Compact Spinning for Long Staple Yarns", Fibres&Textiles in Eastern Europe, October/ December, Vol.12, No.4 (48), p:27-31.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- 2009, Çelik, P.: Bedez Üte, T.: Özden, D.: Çömlekçi, H.: Akkale, E.C., “Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü İpliklerin İplik Özelliklerine Etkisi”, Teknolojik Araştırmalar, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(2), s.29-37.
- 2009, Çelik,P,; Kadoğlu, H., “ Kısa Ştapelli İpliklerde Hammaddenin ve Eğirme Metodunun İplik Tüylülüğüne Etkisi”, Teknolojik Araştırmalar, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3 (2), s.20-28.
- Körlü E., A., Başal, G., Üreyen, M.E., Çelik, P., 2008, “Rollergin Tipi Çırçır Makinelerinde Ayar Parametrelerinin Lif Özelliklerine ve Kalitesine Etkisi”, Teknolojik Araştırmalar, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, No.1, s.1-9.
- Çelik, P.: Kadoğlu, H.: 2006, “Kamgarn İpliklerinde Eğirme Metodunun İplik Tüylülüğüne Etkisi”, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, İzmir-Türkiye, Nisan-Haziran, sayı 2, s.97-104.
- Çelik, P., Damcı, G., Akdede, B., 2006, “Solospun İplik Eğirme Metodu”, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, İzmir-Türkiye, Ekim-Aralık, s. 247-251.
- Üreyen, M.E.: Çelik, P.: 2005, “Ring İplik Makinesinde Apron ve Manşon Sertliklerinin İplik Tüylülüğüne Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, İzmir-Türkiye, Nisan-Haziran, Sayı.2, s.91-99.
- Çelik, P.: 2005, “ITMA ASIA 2005’de İplik Makine ve Sistemleri”, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, İzmir-Türkiye, Ekim-Aralık, Sayı. 4, s.208-214.
- Atılgan, T.: Çelik,P.: 2004, “Kalite Maliyetlerinin Hesaplanmasında Kullanılan İstatistiksel Yöntemler ve Özellikleri”, Tekstil Maraton, Eylül/Ekim, 5, s.74-80.
- Çelik, P.: Duran, K.: 2003, “Nonwoven Filtreler”, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, İzmir-Türkiye, Nisan-Haziran.
- Çelik, P.: Duran, K.: 2003, “Nonwoven Otomobil Teknik Tekstilleri”, Nonwoven Technical Textiles Technology, Tekstil &Teknoloji Dergisi’nin ek yayını, Review of ITMA 2003: 53-58.
- Çelik, P.: Duran, K.: 2003, “Nonwoven Filtreler”, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, İzmir-Türkiye, Nisan-Haziran.
- Çelik, P.: 2002, “Uzun Lif İplikçiliğinde Yeni Eğirme Teknikleri”, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, İzmir-Türkiye, Nisan-Haziran.
- Öktem, T.: Çelik, P.: Seventekin, N.: 2002, “Poliüretan Elastomer Lifler (Elastan Lifler)”, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, İzmir-Türkiye, Temmuz-Eylül.
- Çelik, P.: 2001, “Kompakt İplik Eğirme Teknolojisi ve Mevcut Deneyimler Işığında Genel Değerlendirmesi”, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, İzmir-Türkiye, Nisan-Haziran.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- M. Blaga, N.E. Seghedin, A.R. Ciobanu, A. Mihai, M. Costea, A. Marmarali, P. Celik, H. Kadoglu, Multicriterial Decision Approach on Properties of Weft Knits for Shoe Linings, 47th IFKT Congress, Izmir/TURKEY, September 25 – 26, 2014.
- 2014, Çelik P.; Bedez Üte T.; Kadoğlu H.; Marmaralı A.; Ertekin G.; Kostanjsek K.; Demsar A. & Dimitrovski K., Comparative Study of UV Properties of Cotton Woven Fabrics Containing Lycra and PBT, Proceedings, 7th International Textile, Clothing & Desing Conference - Magic World of Textiles October 05th to 08th 2014, Dunrovnik ,Croatia, p.131-136.
- 2014, Çelik P., Körlü A., Üzümcü B., Bedez Üte T., Kadoğlu H., Burning Properties of Knitted fabric Containing Flame Retardant Fiber and Cotton Fiber, Proceedings,47th IFKT Congress Izmir/TURKEY, September 25 – 26, 2014. p.76-79.
- 2010, A Research on Properties of Flax/Cotton Blended Sirospun Yarns, poster bildiri, XIIth Uluslarası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, 28-30 Ekim.
- 2010, The Effect of Spinning MNethod on the Physical Properties of Regenerated Cellulosic Yarns, CIRAT-4, 4th Edition of the International Conference of Applied Research in Textile, 2-5 December, Monastir, Tunusia
- 2010, Bedez Ute, T., Celik, P., Kadoglu, H., A research on properties of flax/cotton blended sirospun yarns, XIIth International Izmir Textile and Apparel Symposium, October 28-30, p.390-396.
- 2010, Bedez Ute, T., Celik, P., Kadoğlu, H.,Cotton-Polyester Hybrid Yarns, 41st International Symposium on Novelties in Textiles, 27-29 May, Ljubljana, Slovenia.
- 2010, Celik, P., Bedez Ute, T., Kadoğlu, H.,The Yarn Liveliness Properties of Sirospun Yarns, 41st International Symposium on Novelties in Textiles, 27-29 May, Ljubljana, Slovenia.
- Supuren, G., Celik, P., Ozdil, N., 2009, "Effect of Production Parameters on Friction Properties of Textured Polyester Yarns", AUTEX 2009 World Textile Conference, May 26-28, Cemse – Izmir, Turkiye.
- Duran, D., Kadoğlu, H., Dimitrovski, K., Nikolić::, M., Celik, P., Demsar, A., Zupin, Z., Forte Tavč:er, P., Ureyen, M.E.,Bedez Ute, B., 2009, "Electromagnetic Shielding Effectiveness of Woven Fabrics Produced with Conductive Core Yarns", AUTEX 2009 World Textile Conference, May 26-28, Cemse – Izmir, Turkiye
- Marmarali, A., Kadoglu, H., Oglakcioglu, N., Celik, P., Blaga, M., Ursache, M., Loghin, C., 2009, "Thermal Comfort Properties of Some New Yarns Generation Knitted Fabrics", AUTEX 2009 World Textile Conference, May 26-28, Cemse – Izmir, Turkiye.
- Marmarali, A.: Kadoglu, H.: Celik, P.: Oğlakcioglu, N.: Bedez Ute, T.: Ureyen, M. E.: 2007, "The Thermal Comfort Properties of Angora Rabbit – Cotton Fiber Blended Knitted Fabrics", 26-28 June, Tampere, Finland. Poster bildiri
- Celik, P.: Kadoglu, H., 2006, "A Research on The Twist Liveliness Tendency of Long Staple Yarns", 13th International Conference STRUTEX, Liberec, Czech Republic, 27 – 29 November.
- Kadoğlu, H.,: Üreyen, M.E.: Çelik, P.: Yıldırım, D.: 2004, "Influence of spinning process parameters and cotton fiber characteristics on hairiness of ring spun yarns", World Textile Conference 4th AUTEX Conference, Roubaix-France, 22-24 June.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Marmaralı, A.: Kadoğlu, H.: Çelik, P.: Oğlakcıoğlu, N.: Bedez Üte, T.: 2008, "Viskon-Angora Tavşanı Karışımlı Örgü Kumaşların Isıl Konfor Özellikleri", Çukurova Üniversitesi Müh.Mim. Fak., 30. Yıl Sempozyumu, Adana.
- Öktem, T., Gürel, A., Kadoğlu, H., Duran,K., Özdoğan, E., Akdemir, H., Başal, G., Özdil, N., Körlü E., A., Çelik, P., Demir, A., "İyi Kalite, Cazip ve Ekolojik Tekstil ürünleri İçin Doğal Renkli Pamuk", Ege Ü., EBİLTEM, INNO-VENTURE 2007, Proje Pazarı, 13-14 Aralık. Poster bildiri
- Kadoğlu, H.: Çelik, P.: 2003, "Pamuk İpliğinde Tüylülüğün Azaltılmasında Yeni Bir Yaklaşım: Kompakt İplik Eğirme", Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, 24-25 Nisan, Antalya.
- Kadoğlu, H.: Palamutçu, S.: Üreyen, M.E.: Çelik, P.: 2003, "Pamuk Eğirme Teknolojisindeki Yenilikler ve Geleceğe Yönelik Düşünceler", Ege Ü., EBİLTEM, Pamukta Eğitim Semineri, 14-17 Ekim, Bornova-İzmir.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (11 adet)- 2010, Wang Ly, mao L., Evaluation of Prediction of Wet Comfort Performance of Knitted Fabric Underwear Using Artificial Neural Network, Textile Bioengineering and Information Symposium Proceeding, Vo.1-3, p.1335-1341
- 2010, Majumdar A., Mukhopadhyay S., Yadav R., Thermal Properties of Knitted Fabrics Made From Cotton and Regenated Bamboo Cellulosic Fibres, International Journal of Thermal Sciences, October, 49 10, p.2042 -2048,
- 2010, Zou ZY., Zhu YD., Hua ZH, et al., Studies of Flexible Fiber Trajctory and Its Pneumatic Condensing Mechanism in Compact Spinning with Lattice Apron, Textile Research Journal, 80 8, p.712-719, May
- 2009, Liu SR., Zou ZY., Di Cheng L., Mechanism Analysis on Compact Yarn in Compact Spinning with Pneumatic Groove, Proceedings of the Fibre Society, Springm Conference, Vol.I and II, p.208-211
- 2008, Comparison of the Effects of Cotton Yarns Produced by New, Modified and Conventional Spinning Sytems on Yarn and Knitted Fabrics Performance
- 2008, Zhu YQ, Yang JP, Yu CW Effects of Twist on PSA (Polysulfonamide) Yarn Properties PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TEXTILE MATERIALS & MANUFACTURING TECHNOLOGY 49-52
- 2008, Vassiliadis S., Kallivretaki A., Gurkan P., et al., The Effect of Compact and Ring Spun Yarns on the Micromechanical Properties of Knitted Fabrics, TEKSTIL, 57 4, p.164-170, April
- 2007, Quality of wool-type compact yarns from twisted and rubbed roving
- 2007, Sadachar A Study on characteristics of compact yarns under dynamic state
- 2007, Comparison of woven fabrics' properties from traditional and compact ring-spun yarns after dyeing processes
- 2005, A Comparative Study of the Characteristics of Compact Yarn-Based Knitted Fabrics
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2010, Tübitak İkili İşbirliği Projesi, Proje No:107M417, Yeni Tip Liflerden Üretilen İplikler Kullanılarak Optimum Isıl Özelliklere Sahip Örme Kumaş Yapılarının Araştırılması,Türkiye –Romanya ikili işbirliği projesi.
- 2010, Tübitak İkili İşbirliği Projesi, İletken lif ve ipliklerin katma değeri yüksek tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması, Türkiye-Slovenya ikili işbirliği projesi.
- 2010, Ege Ü.Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:09-Müh-099, Kısa Ştapel Eğirme Sisteminde Keten Lifinin Değerlendirilmesi Olanaklarının Araştırılması
- Araştırma Projesi, Körlü Ekmekçi, A.: Başal, G.: Üreyen, M.E.: Çelik, P.: Rollergin Tipi Çırçır Makinelerinde Ayar Parametrelerinin Lif Kalitesine ve Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi, Proje no: 04/MÜH/037, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Bornova, 2007.
- Araştırma Projesi, Kadoğlu, H.: Marmaralı, A.: Çelik, P.: Oğlakçıoğlu,N.: Üte, Bedez, T.: Üreyen, M.E.: “Angora (Ankara Tavşanı) Lifinin Değerlendirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma”, Proje No: TAM 2004-10, Aralık 2006
- Araştırma Projesi, Kadoğlu, H.: Üreyen, M.E.: Çelik, P.: Yıldırım, D.: “Pamuk İpliklerinde Tüylülüğün Nedenleri ve Azaltılma Olanakları Üzerine Bir Çalışma”, TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi, Proje No:TAM 2002-06, Nisan 2004.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Yüksek Lisans, 2011, Sert Özlü İpliklerin İplik Özelliklerini Etkileyen Parametreler Üzerine Bir Araştırma – Emine Erez - E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2009, Emrah Temel, E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü %100 POLYESTER VE POLYESTER / PAMUK KARIŞIMI İPLİKLERİN SİRO YÖNTEMİYLE EĞRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ