Akademik BilgilerMELİH SONER ÇELİKTAŞ
YARDIMCI DOÇENT
Güneş Enerjisi Enstitüsü
Güneş Enerjisi Bölümü
Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: soner.celiktas@ege.edu.tr
- E-posta: melihsoner@gmail.com
- Telefon: +90 (232) 311 12 29
- Web sayfası: http://www.eusolar.ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Makina Mühendisliği, Türkiye, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 2009
- Yardımcı Doçentlik: Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (29 adet)- Hakemlik - Energy, 2017-
- Hakemlik - Applied Energy, 2016-
- Hakemlik - Bioresource Technology, 2016-
- Hakemlik - Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016-
- Hakemlik - Energy Conversion and Management , 2015-
- Hakemlik - Tübitak TEYDEB, Proje Hakemliği , 2015-
- Hakemlik - Advances in Mechanical Engineering, 2015-
- Hakemlik - Futures, 2014-
- Editorial Board Member - Energy and Power, 2014-
- Hakemlik - Industrial Crops and Products , 2013-
- Hakemlik - Renewable Sustainable Energy Reviews, 2013-
- Hakemlik - IREC 2013, 2013
- Hakemlik - Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2013-
- Adek Kurul Üyeliği, 2013-
- Hakemlik - Technological Forecasting and Social Change, 2013-
- Bilim Kurulu Üyeliği - UTES'13 – 9. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU , 2013-
- Editorial Board Member - Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, 2013-
- Hakemlik - Smart Grid and Renewable Energy, 2012-
- Organizasyon Komitesi Üyesi - 6th Ege Energy Symposium and Exhibition, 2012
- Hakemlik - IREC 2012, 2012-
- Hakemlik - International Journal of Energy Engineering, 2012-
- Hakemlik - Energy for Sustainable Development, 2012-
- Hakemlik - IREC 2011, 2011
- Hakemlik - METU Studies in Development , 2011-
- Hakemlik-Scientific Research and Essays, 2011-
- IREC International Program Committee Member, 2011-2013
- Hakemlik - International Journal of Hydrogen Energy, 2010-
- Hakemlik - International Journal of Energy Research, 2010-
- Innovation Relay Centre - Thematic Group Renewable Energy Üyeliği, 2005-2008
Mesleki Faaliyetleri (22 adet)- Ar-Ge Proje Pazarı 2004, Ege Üniversitesi Mötbe Kampüs Kültür Merkezi, 2-3 Kasım 2003, İzmir,
- TG Renewable Energy Thematic group meeting and R&D Brokerage Event, 15-16 November 2006, Vienne, Austria.,
- Arege Özgün çözümler proje pazarı ve proje yarışması 2010, Atatürk Kültür Merkezi, 1-3 Aralık 2010 ,
- Machine Building ”International Technical Fair 2004” Brokerage Event in Plovdiv, 28-29 September 2004, Bulgaria,
- Inno-Venture 2007 Ar-Ge Proje Pazarı, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, 13-14 Aralık 2007, İzmir,
- The 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition - 2012 Organizing Committee Member,
- Ökotech 2004 TTT Partnering Event and TG Environment and TG Renewable Energy meeting in Budapest, 13-14 October 2004, Hungary,
- Green Village Tech 2007, International Technology Brokerage Event on Bioconstructions, renewable energies and environment protection, Bolzano- Italy, 26th January 2007,
- Uluslararası Teknoloji, Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri ve Proje Pazarı, 1-2 Aralık 2005, İzmir,
- Energy Med 2007, Transnational Technology Transfer Day on Energy Efficiency and Renewable Sources of Energy, Napoli, Mostra d’oltremare, ITALY, 9-10 March 2007,
- Türkiye’nin AB Çerçeve Programları Deneyimleri, Ege Üniversitesi Mötbe Kampüs Kültür Merkezi, 17 Ekim 2002, İzmir,
- Hannover International Technology Cooperation Event 2005, Hannover, 24-25 April 2005, Germany,
- European Partnering Event, Biomass/Biofuels, Solar Energy and Energy Efficient Buildings 28 September 2007, Ausburg, Germany.,
- Bilim Fuarı, Ege Üniversitesi 6-19 Ocak 2002, İzmir,
- Yenilenebilir Enerji Sektörü ve Yeni Teknolojiler Çalıştayı, EBSO, 17 Mart 2006, İzmir,
- ELGİNKAN Vakfı-EBİLTEM İşbirliği ile Sanayiye Uygulanabilir Lisans Üstü Proje Yarışması, Mötbe Kampüs Kültür Merkezi 3-5 Haziran 2008, İzmir,
- Agro Endüstri ARGE Proje Pazarı 2002, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, 30-31 Mayıs 2002, İzmir,
- Waste to Energy Brokerage Event, Dublin, 8-9 March 2006, Ireland.,
- Genera 2008 – Brokerage event on Energy and Environment, 27 February 2008, Madrid – SPAIN.,
- Ar-Ge Proje Pazarı 2003, Ege Üniversitesi Mötbe Kampüs Kültür Merkezi, 10-12 Kasım 2003, İzmir,
- Bioenergy, Waste Management and Recycling - World Bioenergy 2006, Jönköping Matchmaking Event, 31 May 2006, Jönköping, Sweden,
- Özgün Çözümler Ar-Ge Proje Pazarı ve Proje Yarışması, Mötbe Yusuf Vardar Kampüs Kültür Merkezi, 7-8 Aralık 2009, İzmir,
Uzmanlık Alanları- Enerji Teknolojisi (6030301)
- Enerji (6250500)
- Enerji Ekonomisi (6250502)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- 2016, Ozay, C., Celiktas, M.S. Statistical analysis of wind speed using two-parameter Weibull distribution in AlaçatI region. Energy Conversion and Management, 121 (1), 49-54.
- 2015, Akay F., Kazan A., Celiktas M.S., Yesil-Celiktas O. A holistic engineering approach for utilization of olive pomace. Journal of Supercritical Fluids, 99, 1-7.
- 2015,Kazan A., Celiktas, M.S., Sargin, S., Yesil-Celiktas O. Biobased fractions by hydrothermal treatment of olive pomace: Process optimization and evaluation.Energy Conversion and Management, 103, 366-373.
- 2015, Celiktas, M.S, Sequential techniques for aflatoxin contaminated Ficus carica L. to produce bioethanol. Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 9(4), 410-416.
- 2014, Celiktas, M.S., Kirsch, C., Smirnova, I.Cascade processing of wheat bran through a biorefinery approach. Energy Conversion and Management 84, 633-639.
- 2013, Celiktas, M.S., Kocar, G., Telescopic drilling view for future: A geothermal foresight study in Turkey. Technological Forecasting and Social Change, 80(1), 148-160.
- 2013, Pilavtepe, M., Celiktas, M.S., Sargin, S., Yesil-Celiktas, Ö., Transformation of Posidonia oceanica residues to bioethanol. Industrial Crops and Products, 51, 348-354.
- 2012, Coban, I., Sargin, S., Celiktas, M.S., Yesil-Celiktas, O. Bioethanol production from raffinate phase of supercritical CO2 extracted Stevia rebaudiana leaves.Bioresource Technology, 120, 52-59.
- 2012, Celiktas, M.S., Kocar, G., Foresight analysis of wind power in Turkey, International Journal of Energy Research, 36(6):737-748
- 2012, Pilavtepe, M., Sargin, S., Celiktas, M.S., Yesil-Celiktas, O. An integrated process for conversion of Zostera marina residues to bioethanol. The Journal of Supercritical Fluids, 68; 117– 122
- 2010, Celiktas, M.S., Kocar, G., Reply to the comments of Kucukali on "A quadratic helix approach to evaluate the Turkish renewable energies. Energy Policy 38, 2065–2066
- 2010, Celiktas, M.S.,Kocar, G. From potential forecast to foresight of Turkey’s renewable energy with Delphi approach. Energy 35, 1973–1980
- 2009, Celiktas, M.S., Kocar, G., A quadratic helix approach to evaluate the Turkish renewable energies, Energy Policy 37 (11), 4959-4965
- 2009, Celiktas, M.S., Sevgili, T., Kocar, G., A Snapshot of Renewable Energy Research in Turkey, Renewable Energy 34: 1479–1486
- 2009, Celiktas, M.S., Kocar, G. Hydrogen is not an utopia for Turkey . International Journal of Hydrogen Energy, 35(1):9-18

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2015, Celiktas, M.S., Sonlu, G., Ozgel, S., Atalay, Y., Endüstriyel Devrimin Son Sürümünde Mühendisliğin Yol Haritası. Mühendis ve Makina, 662 (56), 24-33.
- 2015, Kaya, E., Celiktas, M.S.,Biyorafineri Ürünlerinin Ekstrapolasyon Uygulamaları Yardımı İle Teknolojik Olarak Değerlendirilmesi,Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2015, 52 (3):343-351.
- 2010, Celiktas, M.S., Kocar, G. 'Yakıt Hücreleri ve Enerji Depolama Teknolojileri Üzerine Gelecek Öngörüsü' Mühendis ve Makina Dergisi, Sayı 608, Eylül 2010
- 2006, Temel, S., Sukan, F.V., Akdeniz, C., Celiktas, M.S., The Impact of Technology on Industrial Development and the Role of IRCs, Hungarian Agricultural Engineering, No 192006, p 60-62, gödöllo, december, 2006

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (6 adet)- 'Kobilere Yönelik Devlet Yardımları ve Banka Kredileri', Şubat 2002 R.C. Akdeniz, S. Çeliktaş, S. Cürgül, P. Eryeşil, F. Vardar Sukan, S.Temel, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:9, İzmir, p. 79
- Sorularla CE İşareti Eylül 2002. R.C. Akdeniz, S. Çeliktaş, P. Eryeşil, F. Vardar Sukan, S. Temel, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:12, İzmir, p. 40
- 'Avrupa Birliği 2: Politikalar', Ekim 2002, S.Çeliktaş, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, S. Temel, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:132, İzmir, p. 37
- 'Avrupa Birliği 3: Tematik Öncelikli Alanlar', Ekim 2002. R.C. Akdeniz, S. Çeliktaş, P. Eryeşil, T. Adıyaman Koltuksuz, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, S. Temel, G. Hatipoğlu, T. Boral Çelender, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:
- 'Uluslar arası ve Ulusa Bilimsel Destek Programları', Mart 2003, R.C. Akdeniz, S.Çeliktaş, P. Eryeşil, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:14, İzmir, p. 86
- 'Avrupa Birliği 6: Kısaca 6ÇP', Aralık 2003, R.C. Akdeniz, S.Çeliktaş, P. Eryeşil, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:136, İzmir, p. 41

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- 2016, Ucar, R.C., Celiktas, M.S., 2016. Forecasting of renewable energy incentives and investments based on bibliometric analysis V. International School on Energy Systems (ISES 2016), 28 Augustos-2 September, Munich, Germany.
- 2016, Buyuk, P., Gultekin, S.Y., Arıcı, S., Ucar, R.C., Cınar, Z., Celiktas, M.S. Fermentable sugar production from Nut Shell Husk with three Eco-Friendly conversion methods, bioeng'16, Istanbul- Turkey.
- 2016, Kırac, B., Celiktaş, M.S. Technical And Economic Analysis Of A Grid Tied Pv Plant With Sam (System Advisory Model) Software Over A Course Of 20 Years For Kars And Mersin. Proceedings-SOLAR-TR2016 Page,53-60.İstanbul.
- 2016, Ozcan, K.M., Celiktas, M.S. The Future of CuInSe2 (CIS) Technology as an Alternative to Silicon. Solar Tr2016, İstanbul.
- 2015, Gültekin, S., Kaya, E., Yavuz, C., Celiktas, M.S., Optimization of rice husk pretreatment using pressurized liquid hot water under subcritical conditions, World Sustainable Energy Days 2015, 25-27 February 2015, Wels, Austria.
- 2015, Celiktas, M.S., Gultekin, B., Zafer, C., Yesil-Celiktas, O. Hydrothermal conversion of pinebark to value added biobased products, 7th International Bioengineering Congress, P. 137, Izmir.
- 2014, Araz, M., Celiktas, M.S. Economic Assessment of Renewable Energy Investments In The Industry. 7th International Ege Energy Symposium and Exhibition, Page 446-459. 18-20 Usak, Turkey, June 2014.
- 2014, Aytav, E., Kaya, E., Celiktas, M.S., Assesment of the biorefinery studies based on publication, patent and innovation, bioeng'14, Istanbul- Turkey
- 2014, Karadogan, O., Kılıcarslan, T., Celiktas, M.S., The Actual Performance Value of Photovoltaic Solar System In Turkey and Compare with Software Result. Solar Tr 2014, Izmir- Turkey.
- 2013, Gurer, F., Kazan, A., Celiktas, M.S., Yesil-Celiktas, O. Utilization of olive pomace by a green technology. VI. International Bioengineering Congress “Human Welfare”, 12-15 November, Kuşadası, Turkey.
- 2012, Celiktas, M.S. A panoramic insight into a new carbon economy. BALWOIS 2012 International Conference on Water, Climate and Environment and water related matters. Ohrid, Republic of Macedonia - 28 May, 2 June 2012
- Catan, P., Celiktas, M.S., Kocar, G. A Holistic Approach to Biogas Technology for Assessing the Future Trends. 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, Page 99-110, June 28-30, 2012, Izmir, Turkey.
- Jalili, R., Cubukcu, M.,Celiktas, M.S., Kocar, G. Technology Roadmap for Solar Photovoltaic. 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, Pages 425-441, June 28-30, 2012, Izmir, Turkey.
- Celiktas, M.S., Kocar, G. Turkey’s solar energy future IREC - 2010, International Renewable Energy Congress, November 5-7, 2010, Sousse Tunisia
- Celiktas, M.S., Kocar, G., A perspective on pellet manufacturing in Turkey with a SWOT analysis. Pellet 2006 World Conference

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- Yağlıkçı, M., Çeliktaş, M.S. 2016. Lignoselülozik Esaslı Atık Biyokütleden Kompozit Malzeme Üretimi.Çevre Sektör Buluşma Günleri-Proje Pazarı, 2-3 Haziran, İzmir Makina Mühendisleri Odası, İzmir.
- Çınar, Z., Çeliktaş, M.S. 2016. Atık Çamurlarının Güneş Enerjisi Destekli Hidrotermal Karbonizasyon (HTC) Yöntemiyle Dönüşümü.Çevre Sektör Buluşma Günleri-Proje Pazarı, 2-3 Haziran, İzmir Makina Mühendisleri Odası, İzmir.
- 2016, Pilavtepe, M., Çeliktaş, M.S., Sargın, S. Yesil Celiktas, Ö.Deniz Çayırlarının Biyorafineri Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. 2. Alg TeknolojiSi Sempozyumu, Sayfa, 19. Seferihisar, İzmir
- Deniz, E., Celiktas, M.S., 2015. Overview of Cyber Physical Systems In Future Production. Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS’15), 11 Eylul 2015, Duzce.
- 2015, Celiktas, M.S., Sargin, S., Arici, S., Kazan, A. Biyorafineri Yaklasimiyla Uretilen Urunler ve Ekonomisi. II. Biyokütle Kis Okulu, 7-8 Nisan 2015, Gunes Enerjisi Enstitusu, Izmir.
- 2014, Deniz Çayırları Olarak Bilinen Lignoselülozik Atıkların Biyorafineri Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi
- Unlu, A., Celiktas, M.S., 2013. 20 Yıllık Bir Projeksiyonda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Enerji Üretiminin Enerji Piyasaları ve Politikalarına Etkisi. 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Sayfa 195-206, Aralık 25-28, 2013, Konya, Türkiye.
- Gungor, E., Celiktas, M.S., 2013. Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Güç Sistemleri İçin Teknoloji Yol Haritası. 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Sayfa 352-361, Aralık 25-28, 2013, Konya, Türkiye.
- Kirac, B., Celiktas, M.S., 2013. Uluslararası Patent ve Bilimsel Çalışmalar Işığında Rüzgar Enerjisindeki Yönelimler. 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Sayfa 674-687, Aralık 25-28, 2013, Konya, Türkiye.
- Türkiye'de Enerji Teknolojileri üzerine Öngörü Çalışmaları, ICCI 2010, Wow Convention Center, Istanbul
- Celiktas, M.S., Kocar, G., (2008) Türkiye'de Neden Pellet Üretilmiyor?, ICCI 2008, Wow Convention Center, Yesilkoy, ISTANBUL
- Celiktas, M.S., Kocar, G., (2007) Alternatif Yakıt olarak Pellet Üretimi, Innoventure 2007 Proje Pazarı, EBILTEM, Izmir
- Celiktas, M.S., Gunerhan, H, Hepbasli A, Akışkan Yataklı Bir Kazanın Enerji ve Ekserji Analizi, TIBTD, ULIBTK'05, 15.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1, Sayfa: 409-413, 7-9 Eylül 2005, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 22 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 73 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (88 adet)- 2016, Guo, S., Dong, X., Wu, T. & Zhu, C. 2016, "Influence of reaction conditions and feedstock on hydrochar properties", Energy Conversion and Management, vol. 123, pp. 95-103.
- 2016, Karakosta, C., Papapostolou, A., Dede, P., Marinakis, V. & Psarras, J. 2016, "Investigating EU-Turkey renewable cooperation opportunities: a SWOT analysis", International Journal of Energy Sector Management, vol. 10, no. 3, pp. 337-362.
- 2016, Kassem, A., Al-Haddad, K., Komljenovic, D. & Schiffauerova, A. 2016, "A value tree for identification of evaluation criteria for solar thermal power technologies in developing countries", Sustainable Energy Technologies and Assessments, vol. 16, pp. 18-32.
- 2016, Keskin Gündoʇdu, T., Deniz, I., Çalişkan, G., Şahin, E.S. & Azbar, N. 2016, "Experimental design methods for bioengineering applications", Critical reviews in biotechnology, vol. 36, no. 2, pp. 368-388.
- 2016, Kilic, F.C. 2016, "Geothermal energy in Turkey", Energy and Environment, vol. 27, no. 3-4, pp. 360-376.
- 2016, Miao, S., Xie, K., Yang, H., Karki, R., Tai, H.-. & Chen, T. 2016, "A mixture kernel density model for wind speed probability distribution estimation", Energy Conversion and Management, vol. 126, pp. 1066-1083.
- 2016, Nunes, M.A., Pimentel, F.B., Costa, A.S.G., Alves, R.C. & Oliveira, M.B.P.P. 2016, "Olive by-products for functional and food applications: Challenging opportunities to face environmental constraints", Innovative Food Science and Emerging Technologies, vol. 35, pp. 139-148.
- 2015, Ribeiro, L.A., da Silva, P.P., Mata, T.M., Martins, A.A., Prospects of using microalgae for biofuels production: Results of a Delphi study (2015) Renewable Energy, 75, pp. 799-804.
- 2015, Bilgen, S., Keleş, S., Sarikaya, I., Kaygusuz, K. A perspective for potential and technology of bioenergy in Turkey: Present case and future view. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 48, pp. 228-239.
- 2015, Deniz, I., Vardar-Sukan, F., Yüksel, M., Saglam, M., Ballice, L., Yesil-Celiktas, O. Hydrogen production from marine biomass by hydrothermal gasification (2015) Energy Conversion and Management, 96, pp. 124-130.
- 2015, Akay, F., Kazan, A., Celiktas, M.S., Yesil-Celiktas, O. A holistic engineering approach for utilization of olive pomace. Journal of Supercritical Fluids, 99, pp. 1-7.
- 2015, Çelik, H.T., Gürü, M. Extraction of oil and silybin compounds from milk thistle seeds using supercritical carbon dioxide. Journal of Supercritical Fluids, 100, art. no. 3255, pp. 105-109.
- 2015, Welsch, M., Howells, M., Hesamzadeh, M.R., Ó Gallachóir, B., Deane, P., Strachan, N., Bazilian, M., Kammen, D.M., Jones, L., Strbac, G., Rogner, H. Supporting security and adequacy in future energy systems: The need to enhance long-term energy system models to better treat issues related to variability. International Journal of Energy Research, 39 (3), pp. 377-396.
- 2015, Aguedo, M., Ruiz, H.A. & Richel, A. 2015, "Non-alkaline solubilization of arabinoxylans from destarched wheat bran using hydrothermal microwave processing and comparison with the hydrolysis by an endoxylanase", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, vol. 96, pp. 72-82.
- 2015, Celiktas, M.S. 2015, "Sequential techniques for aflatoxin contaminated Ficus carica L. to produce bioethanol", Journal of Biobased Materials and Bioenergy, vol. 9, no. 4, pp. 410-416.
- 2015, Koubaa, M., Roselló-Soto, E., Šic Žlabur, J., Režek Jambrak, A., Brnčić, M., Grimi, N., Boussetta, N. & Barba, F.J. 2015, "Current and New Insights in the Sustainable and Green Recovery of Nutritionally Valuable Compounds from Stevia rebaudiana Bertoni", Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 63, no. 31, pp. 6835-6846.
- 2015, Medina, E., de Arce, R. & Mahía, R. 2015, "Barriers to the investment in the Concentrated Solar Power sector in Morocco: A foresight approach using the Cross Impact Analysis for a large number of events", Futures, vol. 71, pp. 36-56.
- 2015, Proskuryakova, L. & Filippov, S. 2015, "Energy Technology Foresight 2030 in Russia: An Outlook for Safer and More Efficient Energy Future", Energy Procedia, pp. 2798.
- 2015, Yuksel, I. 2015, "Water management for sustainable and clean energy in Turkey", Energy Reports, vol. 1, pp. 129-133.
- 2014, Rizzi, F., van Eck, N.J., Frey, M., The production of scientific knowledge on renewable energies: Worldwide trends, dynamics and challenges and implications for management (2014) Renewable Energy, 62, pp. 657-671.
- 2014, Veigas, M., Carballo, R., Iglesias, G., Wave and offshore wind energy on an island. Energy for Sustainable Development, 22 (1), pp. 57-65.
- 2014, Radmehr, M., Willis, K., Kenechi, U.E., A framework for evaluating WTP for BIPV in residential housing design in developing countries: A case study of North Cyprus(2014) Energy Policy, 70, pp. 207-216.
- 2014, Jakšić, B., Džodan, J., Tomšić, Ž., Overview of foresight techniques in energy supply(2014) ENERGYCON 2014 - IEEE International Energy Conference, art. no. 6850469, pp. 473-478
- 2014, Jiang, Y.-Y., Bao, H.-J., Zeng, G.-N., Ai, N., Wang, T.-G., Zhang, R.-X., Wu, Y., Optimization of Sargassum horneri pretreatment process using diluted acid for bioethanol(2014) Research of Environmental Sciences, 27 (7), pp. 804-812.
- 2014, Wang, Q., M'Ikiugu, M.M., Kinoshita, I.,A GIS-based approach in support of spatial planning for renewable energy: A case study of Fukushima, Japan (2014) Sustainability (Switzerland), 6 (4), pp. 2087-2117
- 2014, Ncibi, M.C., Hamissa, A.M.B., Gaspard, S., Plantae and marine biomass for biofuels(2014) RSC Green Chemistry, pp. 290-334.
- 2014, Hosseini, S.E., Abdul Wahid, M., The role of renewable and sustainable energy in the energy mix of Malaysia: A review (2014) International Journal of Energy Research, 38 (14), pp. 1769-1792.
- 2014, Prasad, R.D., Bansal, R.C., Raturi, A., Multi-faceted energy planning: A review(2014) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38, pp. 686-699
- 2014, Kose, F., Aksoy, M.H., Ozgoren, M.,An assessment of wind energy potential to meet electricity demand and economic feasibility in Konya, Turkey (2014) International Journal of Green Energy, 11 (6), pp. 559-576
- 2014, Zhao, X.-G., Wan, G.,Current situation and prospect of China's geothermal resources(2014) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 32, pp. 651-661
- 2014, Celiktas, M.S., Kirsch, C., Smirnova, I. Cascade processing of wheat bran through a biorefinery approach. Energy Conversion and Management, 84, pp. 633-639. Cited 1 time.
- 2013, Bas, E., The integrated framework for analysis of electricity supply chain using an integrated SWOT-fuzzy TOPSIS methodology combined with AHP: The case of Turkey, (2013) International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 44 (1), pp. 897-907.
- 2013, Manzano-Agugliaro, F., Alcayde, A., Montoya, F.G., Zapata-Sierra, A., Gil, C., Scientific production of renewable energies worldwide: An overview (2013) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 18, pp. 134-143.
- 2013, El Fadel, M., Rachid, G., El-Samra, R., Bou Boutros, G., Hashisho, J., Knowledge management mapping and gap analysis in renewable energy: Towards a sustainable framework in developing countries, (2013) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 20, pp. 576-584
- 2013, Azadeh, A., Babazadeh, R., Asadzadeh, S.M., Optimum estimation and forecasting of renewable energy consumption by artificial neural networks (2013), Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, pp. 605-612
- 2013, Amer, M., Daim, T. Expert Judgment Quantification (2013) Green Energy and Technology, 60, pp. 31-65.
- 2013, Albalasmeh, A.A., Berhe, A.A., Ghezzehei, T.A. A new method for rapid determination of carbohydrate and total carbon concentrations using UV spectrophotometry(2013) Carbohydrate Polymers, 97 (2), pp. 253-261.
- 2013, Pilavtepe, M., Celiktas, M.S., Sargin, S., Yesil-Celiktas, O., Transformation of Posidonia oceanica residues to bioethanol (2013) Industrial Crops and Products, 51, pp. 348-354.
- 2013, Fertel, C., Bahn, O., Vaillancourt, K., Waaub, J.-P., Canadian energy and climate policies: A SWOT analysis in search of federal/provincial coherence (2013) Energy Policy, 63, pp. 1139-1150.
- 2013, Fertel, C., Bahn, O., Vaillancourt, K., Waaub, J.-P., Canadian energy and climate policies: A SWOT analysis in search of federal/provincial coherence (2013) Energy Policy, 63, pp. 1139-1150.
- 2013, Pilavtepe, M., Celiktas, M.S., Sargin, S., Yesil-Celiktas, O., Transformation of Posidonia oceanica residues to bioethanol (2013) Industrial Crops and Products, 51, pp. 348-354.
- 2013, Albalasmeh, A.A., Berhe, A.A., Ghezzehei, T.A., A new method for rapid determination of carbohydrate and total carbon concentrations using UV spectrophotometry (2013) Carbohydrate Polymers, 97 (2), pp. 253-261.
- 2012, Trappey, A.J.C., Trappey, C.V., Lin, G.Y.P., Chang, Y.-S., The analysis of renewable energy policies for the Taiwan Penghu island administrative region (2012) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16 (1), pp. 958-965.
- 2012, Urashima, K., Yokoo, Y., Nagano, H.,S&T policy and foresight investigation - impacts in Japan (2012) Foresight, 14 (1), pp. 15-25.
- 2012, Erratum: Is the use of renewable energy sources an answer to the problems of global warming and pollution? (Critical Reviews in Environmental Science and Technology (2012) 42:2 (99-154))(2012) Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 42 (5), pp. 534-556
- 2012, Konur, O.,The evaluation of the research on the biohydrogen: A scientometric approach (2012) Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 29 (1), pp. 323-338.
- 2012, Makkonen, M., Pätäri, S., Jantunen, A., Viljainen, S., Competition in the European electricity markets - outcomes of a Delphi study (2012) Energy Policy, 44, pp. 431-440
- 2012, Wang, J., Pan, X., Han, Y., Guo, D., Guo, Q., Li, R., Rosmarinic acid from eelgrass shows nematicidal and antibacterial activities against pine wood nematode and its carrying bacteria (2012) Marine Drugs, 10 (12), pp. 2729-2740
- 2012, Chamorro, A., Miranda, F.J., Rubio, S., Valero, V., Innovations and trends in meat consumption: An application of the Delphi method in Spain (2012) Meat Science, 92 (4), pp. 816-822
- 2012, Romo-Fernández, L.M., Guerrero-Bote, V.P., Moya-Anegón, F., World scientific production on renewable energy, sustainability and the environment(2012) Energy for Sustainable Development, 16 (4), pp. 500-508
- 2012, Kaplan, O., Yavanoglu, U., Issi, F., Country study on renewable energy sources in Turkey (2012) 2012 International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2012, art. no. 6477369
- 2012, Konur, O., The evaluation of the global energy and fuels research: A scientometric approach (2012) Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 30 (1), pp. 613-628.
- 2012, Rusu, I., Cautis, F., Hutanu-Alexoaie, G., Strugaru, M.F., Stan, N., Politics and hydrogen energy (2012) European Journal of Science and Theology, 8 (SUPPL. 1), pp. 211-221.
- 2011, Malik, A.Q., Assessment of the potential of renewables for Brunei Darussalam (2011) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (1), pp. 427-437
- 2011, Minhas, B.S., Energy foresight Pakistan: Lessons from energy expert panel meetings (2011) Journal of Futures Studies, 15 (4), pp. 225-238.
- 2011, Eliiyi, D.T., Caylan, T., Eliiyi, U., Economic and environmental viability analysis for a photovoltaic-powered LED system in tunnel illumination (2011) Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 27 (2), pp. 233-248.
- 2011, Koca, A., Oztop, H.F., Varol, Y., Koca, G.O., Estimation of solar radiation using artificial neural networks with different input parameters for Mediterranean region of Anatolia in Turkey (2011) Expert Systems with Applications, 38 (7), pp. 8756-8762
- 2011, Gao, C., Qi, X., Zhang, Z., Chen, S., Li, B., Huang, W., Fabrication of monodisperse precursor gel microspheres for hollow glass microspheres by combining the sol-microemulsion-gel process with a T-shaped microfluidic device (2011) International Journal of Hydrogen Energy, 36 (16), pp. 9758-9766
- 2011, Romo-Fernández, L.M., López-Pujalte, C., Guerrero Bote, V.P., Moya-Anegón, F., Analysis of Europe's scientific production on renewable energies (2011) Renewable Energy, 36 (9), pp. 2529-2537.
- 2011, Yuksel, I., Kaygusuz, K., Renewable energy sources for clean and sustainable energy policies in Turkey (2011) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (8), pp. 4132-4144.
- 2011, Dursun, O., Türe, T.E., Daim, T.U., Post-evaluation of foresight studies:Turkish case (2011) International Journal of Foresight and Innovation Policy, 7 (4), pp. 311-337.
- 2011, Mateos-Ronco, A., Server Izquierdo, R.J., Drawing up the official adjustment rules for damage assessment in agricultural insurance: Results of a Delphi survey for fruit crops in Spain (2011) Technological Forecasting and Social Change, 78 (9), pp. 1542-1556.
- 2011, Masko, M.L., Eckert, C.M., Caldwell, N.H.M., Clarkson, P.J., Designing for resilience: Using a Delphi study to identify resilience issues for hospital designs in a changing climate (2011) ICED 11 - 18th International Conference on Engineering Design - Impacting Society Through Engineering Design, 5, pp. 60-69.
- 2011, Sakata, I., Sasaki, H., Inoue, T.,Structure of international research collaboration in wind and solar energy (2011) IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, art. no. 6118076, pp. 1053-1057.
- 2010, Kucukali, S., Comments on "A quadratic helix approach to evaluate the Turkish renewable energies" by Melih Soner Celiktas and Gunnur Kocar (2010) Energy Policy, 38 (4), pp. 2063-2064
- 2010, De Leaniz, C.G., Gajardo, G., Consuegra, S., From Best to Pest: Changing perspectives on the impact of exotic salmonids in the southern hemisphere (2010) Systematics and Biodiversity, 8 (4), pp. 447-459.
- 2010, Celiktas, M.S., Kocar, G. Hydrogen is not an utopia for Turkey . International Journal of Hydrogen Energy, 35(1):9-18
- 2009, Choudhury, P., Fallah, M.H., A technology tree based VND model for identifying the top technologies in the US renewable energy industry (2009) IEEM 2009 - IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, art. no. 5373468, pp. 21-25.
- 2009, Erdogdu, E., A snapshot of geothermal energy potential and utilization in Turkey (2009) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13 (9), pp. 2535-2543.
- 2009, Celiktas, M.S., Kocar, G., A quadratic helix approach to evaluate the Turkish renewable energies, Energy Policy 37 (11), 4959-4965
Kitapları (5 adet)- 2016, Biyorafineri Sistemlerine Giriş ve Uygulamaları (Endüstriyel Süreç ve Ürünler, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
- 2014, Biyokütle Enerji Teknolojileri, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 2014 Kış Okulu, İzmir
- 2012, İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi, Printer Ofset Matbaacılık, İzmir
- 2011, Kocar, G., Celiktas, M.S. Teknoloji Öngörüsü - Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Örnek Uygulamalı, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Yayınları, Yayın No:3.
- 2010, Deployment of Renewable Energy Technologies Advances in Energy Research. Volume 5, pp. 55-86 ,

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (8 adet)- 2016, 14-GEE-007, Araştırma projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:14-GEE-007, Lignoselülozik Yapıdaki Biyokütleden Kompozit Malzeme Yapımında Kullanılacak Lignin Üretimi.
- 2015, Araştırma projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:13-GEE-007, Biyokütlenin subkritik koşullarda biyorafineri yaklaşımıyla değerlendirilmesi.
- 2014, TÜBİTAK Projesi, No: 113M363, Biyokütle Kaynaklarından Olan Pirinanin Yüksek Basınç Prosesi Ile Değerlendirilerek Katma Değeri Yüksek Biyorafineri Ürünlerinin Üretimi
- 2014, Araştırma projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:2014/BİL/034, Biyokütle Kaynaklarından Olan Pirinanin Yüksek Basınç Prosesi Ile Değerlendirilerek Katma Değeri Yüksek Biyorafineri Ürünlerinin Üretimi
- 2012, TÜBİTAK Projesi, No: 110M790, Kirlilik oluşturan atık deniz fanerogamlarının süperkritik akışkan ekstraksiyonu ve rafinat fazı oluşturan biyokütleden biyoetanol eldesinin araştırılması: Matematiksel modelleme ve optimizasyon
- 2011, Araştırma projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:11-EBİLTEM-001 İzmir İçin İnovasyon Politika Önerisi Oluşturulması
- 2011, Araştırma projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:11-EBİLTEM-002 Aflatoksin İçerikli İncirlerin Biyorafineri Yaklaşımı İle Değerlendirilerek Biyoyakıta Dönüştürülmesi
- 2009, Araştırma Projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:07-GEE-001 Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Gelecek Öngörüsü
Kazanılan Burslar (4 adet)- 2015, Brisk Projesi kapsamında Ziyaretçi Araştırmacı, ENEA, Italya
- 2012, EBİLTEM 07 Bilimsel Eğitime Destek
- 2012, TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TUHH, Hamburg-Almanya
- 2010, TÜBİTAK-2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
Patentler (1 adet)- TR 2013 00524 B, Lignoselüzoik atıkların biyorafineri yaklaşımı ile değerlendirilmesini sağlayan bir yöntem.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2015, Eda Kaya, Biyorafineri Ürünlerinin Ekstrapolasyon Uygulamaları Yardımı ile Teknolojik Olarak Değerlendirilmesi.