Akademik BilgilerGÜNAY YETİK ANACAK
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmakoloji Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gunayyetik@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Izmir, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi Eczacılık Fak , (tez:TUBITAK RIGEB), Türkiye, 2002

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Medcal university of vienna, biomolecular medicine, 2007
- Postdoctoral Fellow, Medical College of Georgia Vascular Biology Center, 2003-2005
- Araştırma görevlisi (görevlendirme ile) TUBITAK MAM RIGEB, 2000-2002
Uzmanlık Alanları- Tıbbi Farmakoloji ve Toksikoloji (1010801)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- Yetik-Anacak, G. and Catravas, J.D. (2006) Nitric oxide and the endothelium: history and impact on cardiovascular disease. Vascul Pharmacol, 45, 268-276.
- Yetik-Anacak, G., Xia, T., Dimitropoulou, C., Venema, R.C. and Catravas, J.D. (2006) Effects of hsp90 binding inhibitors on sGC-mediated vascular relaxation. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 291, H260-268.
- Dimitropoulou, C., Chatterjee, A., McCloud, L., Yetik-Anacak, G. and Catravas, J.D. (2006) Angiotensin, bradykinin and the endothelium. Handb Exp Pharmacol, 255-294.
- 2.6.1.7. Yasa M., Kerry z.,Reel B., Yetik-Anacak G., Ertuna E., Ozer A.,The Effects of calcium channel blockers are not related to their chemical structure in the collar model of the rabbit, The Journal of international Medical Research, 2006:34:
- Papapetropoulos, A., Zhou, Z., Gerassimou, C., Yetik, G., Venema, R.C., Roussos, C., Sessa, W.C. and Catravas, J.D. (2005) Interaction between the 90-kDa heat shock protein and soluble guanylyl cyclase: physiological significance and mapping of the domain mediating binding. Mol Pharmacol, 68, 1133-1141.
- Kerry, Z., Yasa, M., Sevin, G., Reel, B., Yetik Anacak, G. and Ozer, A. (2005) Diverse effects of calcium channel blockers in the collar model. Acta Cardiol, 60, 493-499
- Kilinc, E., Yetik, G., Dalbasti, T. and Ozsoz, M. (2002) Comparison of electrochemical detection of acetylcholine-induced nitric oxide release (NO) and contractile force measurement of rabbit isolated carotid artery endothelium. J Pharm Biomed Anal, 28, 3
- Sozmen, E.Y., Kerry, Z., Uysal, F., Yetik, G., Yasa, M., Ustunes, L. and Onat, T. (2000) Antioxidant enzyme activities and total nitrite/nitrate levels in the collar model. Effect of nicardipine. Clin Chem Lab Med, 38, 21-25.
- Yasa, M., Kerry, Z., Yetik, G., Sevin, G., Reel, B., Ozdemir, N., Erhan, Y., Ustunes, L., Berkan, T. and Ozer, A. (1999) Effects of treatment with FK409, a nitric oxide donor, on collar-induced intimal thickening and vascular reactivity. Eur J Pharmacol,
- Kilinc, E., Dalbasti, T., Yetik, G., Kerman, K., Meric, B., Ozsoz, M. (1999) Amperometric microelectrode design by rhodium deposition for improved nitric oxide measurement. Acta Pharmaceutica Turcica, 41, 141-148.
- Kerry, Z., Yasa, M., Akpinar, R., Sevin, G., Yetik, G., Tosun, M., Ozdemir, N., Erhan, Y., Ustunes, L. and Ozer, A. (1999) Effects of nicardipine on collar-induced intimal thickening and vascular reactivity in the rabbit. J Pharm Pharmacol, 51, 441-447.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 1. Yetik-Anacak G., Erol A., Çınar MG., Sıçan torasik aortları vasküler reaktivite cevapları bozulmadan soğukta saklanabilir. Ege Tıp Dergisi, 2007, baskıda
- Anacak-Yetik G. (2003) Isolation characterisation and culturing human umbilical vein endotheial cell. In Educational Seminers in Pharmacology (Turkish Pharmacological Society), pp. 28-37.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2. Anacak-Yetik G., Hsp90 regulates both SGC and eNOS-induced relaxation. 8th International Conference Vascular Endothelium:Translating Discoveries into Public Health Practice June 25- July 2, 2005 Knossos Royal Village, Crete, Greece

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 1. Anacak-Yetik G., Venema RC., Catravas JD. Hsp90-sGC etkileşiminin fizyolojik önemi ve bu etkileşımde yer alan sGC altünite ve residülerinin tanımlanması, Ulusal Farmakoloji Kongresi, Eylül 2005
- Anacak-Yetik G., Venema, R.C. and Catravas J.D. Inhibition of NO-donor-induced vasorelaxation following long-term exposure to the hsp90 binding inhibitor, FASEB J. March23., Vol 18., number 5, A1203.,2004

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (1 adet)- 2006, 3.2.1. Bove Pf, Van Der Vliet A,Nitric Oxide And Reactive Nitrogen Species İn Airway Epithelial Signaling And İnflammation Free Radıcal Bıology And Medıcıne 41 (4): 515-527 Aug 15 2006
Kazandığı Ödüller (8 adet)- 2010, TUBA-GEBİP
- 2007, FEBS short term fellowship
- 2005, XXXV IUPS Congress Travel Award, San Diego, California USA
- 2005, Medical College of Georgia Vascular Biology Center maaş ödülü (NIH projesi kapsamında)
- 1999, Poster ödülü, 1.lik, 6. Ulusal Biomedikal Bilimler ve Teknoloji sempozyumu, (uluslararası katılımlı)
- 1996, Poster ödülü, 2.lik, XIII. Ulusal farmakoloji kongresi (uluslararsı katılımlı), Antalya–Türkiye “ Ye
- 1992, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden ikinci olarak mezun olmak
- 1988, OSYS sınavına başvuran 604.032 aday arasında ilk 1000 öğrenci arasında seçilmiş olmak