Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerİLKİN ŞENGÜN
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ilkin.sengun@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3113028
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak., Gıda Mühendisliği B, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak., Gıda Mühendisliği B., Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak. Gıda Mühendisliği Böl., Türkiye , 2006
- Doktora Sonrası: Copenhagen University, Dept. of Food Science, Copenhagen/Denmark, 2007
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2015

İdari ve Akademik Görevleri (21 adet)- Gıda Mühendisliği Bölümü Mühendislik Değerlendirme Kurumu (MÜDEK) Diploma Projesi Komisyonu Başkanlığı, 2015-
- Gıda Mühendisliği Bölümü Mühendislik Değerlendirme Kurumu (MÜDEK) Mezunlar Komisyonu Üyeliği, 2015-
- Ege Üniversitesi Mezuniyet Töreni Bölüm Temsilcisi, 2012-2013
- Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri Bölüm Temsilcisi, 2012-
- Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ekmekçilik Pilot Tesisi Hijyen ve Sanitasyon Sorumlusu, 2011-
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 'Yemek Yürütme Komisyonu' Üyesi, 2011-2012
- Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlileri Temsilcisi, 2010-
- Gıda Mühendsiliği Bölümü, Basın ve İletişim Sorumlusu, 2010-
- Ege Üniversitesi, 55.Yıl Alt Komisyon Üyesi, 2010-2011
- Gıda Mühendisliği Bölümü Mühendislik Değerlendirme Kurumu (MÜDEK) Sosyal Komite Komisyon Başkanlığı, 2010-2013
- Gıda Mühendiliği Bölümü Bitirme Ödevleri Koordinatörü, 2009-
- Ege Üniversitesi Mezuniyet Töreni Bölüm Temsilcisi, 2007-2009
- Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri Bölüm Temsilcisi, 2007-2009
- Gıda Mühendisliği Bölümü 1.Kat Laboratuarları Sorumlusu, 2006-2007
- Gıda Mühendisliği Bölümü BAP Projesi Avans Mutemetliği, 2006-2008
- Ege Üniversitesi Kantin-Kafeterya Denetleme Komisyonu Üyesi, 2006-2008
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Doktor Araştırma Görevlisi, 2006-
- Gıda Mühendisliği Bölümü Mühendislik Değerlendirme Kurumu (MÜDEK) Diploma Projesi Komisyonu Üyeliği, 2005-2015
- Gıda Mühendisliği Bölümü Mühendislik Değerlendirme Kurumu (MÜDEK) Bilişim Komisyonu Üyeliği, 2005-2009
- Gıda Mühendisliği Bölümü Sosyal Komite Üyesi, 2000-2002
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,Araştırma Görevlisi, 1999-2006
Mesleki Faaliyetleri (55 adet)- "Patent Yazım Eğitimi", 19 Şubat 2018, 2018
- "HORIZIN 2020 Proje Geliştirme Eğitimi" 7-9 Şubat 2018, 2018
- "TÜBİTAK Projesi Hazırlama Teknikleri Eğitimi" 23 Ağustos, 2017
- "Ufuk 2020 Projelerine Ne Şekilde Dahil Olunur?" (katılımcı), 29.09.2017, 2017
- "Biomerieux-minividas eğitimi" (katılımcı), 27-28 Eylül, 2016
- "Tübitak - Ulakbim, Editör ve Yazar 4. Eğitim Semineri" (katılımcı), 27 Nisan , 2015
- TEYDEB 1501/1507 Proje Yazım Atölyesi, (katılımcı), 5-6 Mayıs, 2015
- "COST Bİlgi Günü " (katılımcı), 12 Mayıs , 2015
- "Uygulamalı Mikrobiyoloji Kursu", Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü (Düzenleme Komitesi Üyesi) ,, 2015
- "Gıda Mikrobiyolojisi Eğitim Kursu' Gıda Teknolojisi Derneği, Kuşadası/İzmir, 04 Kasım 2014 (katılımcı), 2014
- 'Patent Atölyesi' eğitim semineri (katilimci), 22-25 Ekim 2013 , 2013
- "Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama Kursu", Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü (Düzenleme Komitesi Üyesi) , 2012
- "Training on PCR-DGGE techniques", Bologna Üniversitesi, Agroenvironmental Sciences and Technologies , 2012
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Çalışma Modülü " Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar vegıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar" (Eğitmen), 2011
- Araştırma Görevlileri Çalıştayı, 29.06.2011, Ankara (Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Temsilcisi) , 2011
- 'Anaerobic Microorganisms Course, Isolation Culturing and Identification Techniques in Health Food and Environment' Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 18-20 Ocak 2010 (katılımcı), 2010
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Çalışma Modülü " Gıdalarla bulaşan mikrobiyal hastalıklar", Eğitmen, 2010
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği 35. Yıl Mezunlar Günü (Düzenleme komitesi üyesi), 2010
- Bornova Büyük Şehir Belediyesinde “Hazır Mutfak Sektöründe HACCP Uygulamaları” semineri (Eğitmen), 2007-2008
- Ege Üniversitesi Kantinlerinin Hijyen Denetimi (eğitmen ve denetçi), 2006-2008
- Vinegar and Acetic Acid Bacteria International Symposium, Chair of Section 6.1. "Vinegar and medicine", 8-12 May 2005, Italy. , 2005
- 'Kalite Sistem Kavramları ve Tanımı' semineri (katılımcı), 2003
- 'TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Yeterliliği' semineri, Kırmacı Mühendislik ve Danışmanlık (Katılımcı), 2003
- 'Biyoteknolojide Hızlı Yöntemler ve Çalışma Prensipleri' semineri (katılımcı), 2002
- 'Laktik Asit Bakterilerinin Moleküler Tanımlanma Yöntemleri' eğitimi, İYTE, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Laboratuarı, 2002-2003
- Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Uygulama Kursu, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü (Düzenleme Komitesi Üyesi), 2002
- Personel Hijyeni Seminerleri (eğitmen), 1999-Devam Ediyor
- Amerikan Koleji Mutfaklarının Hijyen Denetimi ve Personel Eğitimi (eğitmen ve denetçi), 1999-Devam Ediyor
- Yayın Danışman Kurulu Üyesi - Journal of Food Research,
- Hakemlik, Process Biochemistry,
- Hakemlik, Akademik Gıda dergisi,
- Hakemlik, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods,
- Hakemlik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,
- Alan Editörü, Anadolu Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknolojisi-C Dergisi,
- Hakemlik, Journal of Food Quality,
- Hakemlik, Journal of Food Research,
- Hakemlik, Journal of Food Processing and Preservation,
- Hakemlik, Tarım Bilimleri Dergisi,
- Yayın Danışman Kurulu Üyesi-Biological Diversity and Conservation,
- Hakemlik, Journal of Food Science,
- Hakemlik, Dynamics in Microbiology and Infectious Diseases,
- Hakemlik, TURJAF,
- Hakemlik, Food Biosience,
- Hakemlik, BMC Microbiology,
- Hakemlik,Indian Journal of Traditional Knowledge,
- Hakemlik,Biological Diversity and Conservation,
- Hakemlik, African Journal of Microbiology Research,
- Hakemlik, Journal of Applied Microbiology,
- Hakemlik, Microbiology Research International,
- Hakemlik, British Biotechnology Journal,
- Hakemlik, Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri,
- Hakemlik, Gıda Dergisi,
- Yayın Danışman Kurulu Üyesi - Frontiers in Food Microbiology,
- Hakemlik, CYTA - Journal of Food,
- Hakemlik, Food Microbiology,
Uzmanlık Alanları- Genel Mikrobiyoloji (1010501)
- Gıda Mühendisliği (6140000)
- Gıda Mikrobiyolojisi (6140102)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (31 adet)- 2018, Sengun, I.Y., Kendirci, P. Potential of ozonated water at different temperatures to improve safety and shelf-life of fresh cut lettuce. Ozone: Science &Technology, 40(3): 216-227.
-  2018, Şengün, İ.Y., Kutlu, C. Pastacılık ürünlerinde probiyotiklerin kullanım potansiyeli, Akademik Gıda Dergisi (basımda)
- 2018, Şengün, İ.Y., Kılıç, G. Dut sirkesinin mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal, antiradikal ve antimikrobiyal özellikleri. Akademik Gıda Dergisi, 16(2): 68-175.
- 2018, Şengün, İ.Y., Kılıç, G. Farklı sirke çeşitlerinin mikroflorası, biyoaktif bileşenleri ve sağlık üzerine etkileri, Akademik Gıda Dergisi (basımda)
- 2018, Şengün, İ.Y., Öztürk, B, Bitkisel kaynaklı bazı doğal antimikrobiyaller, Anadolu Üniversitesi, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknolji-C (basımda).
- 2017, Sengun, I.Y., Icier, F., Kor, G., Effects of combined ohmic-infrared cooking treatment on microbiological inactivation of meatballs, Journal of Food Process Engineering, 40 (1): e12309.
- 2017, Sengun, I.Y., Yildiz Turp, G., Kilic, G., Sucu, C. Effectiveness of corduk (Echınophora tenuifolia subsp. sibthorpiana) on Salmonella Typhimurium and some quality characteristics of koefte, a Turkish style meatball. Journal of Food Safety 2017;e12389.
-  2016, Şengün, i.Y., Kılıç, G. Asetik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlaması ve güncel taksonomisi (Isolation, identification and current taxonomy of acetic acid bacteria), Biodicon-Biological Diversity and Conservation, 9(1): 154-162.
- 2015, Şengün, İ.Y., Yücel, E.,Yabani meyvelerin antimikrobiyal özellikleri (Antimicrobial properties of wild fruits), Biodicon-Biological Diversity and Conservation, 8(1): 69-77.
- 2014, Sengun, I.Y., Yildiz-Turp, G., Icier, F., Kendirci, P., Kor, G., Effects of ohmic heating for pre-cooking of meatballs on some quality and safety attributes, LWT-Food Science and Technology, 55:232-239.
- 2014, Icier, F., Sengun, I.Y, Yildiz-Turp, G, Arserim, E.H. Effects of process variables on some quality properties of meatballs semi-cooked in a continuous type ohmic cooking system. Meat Science, 96: 1345-1354.
- 2014, Sengun, I.Y. Influence of ozonated water on microbial load and shelf life of shredded carrots, Italian Journal of Food Science, 26: 383-389
- 2013, Yildiz-Turp, G., Sengun, I.Y., Kendirci, P., Içier, F., Effects of ohmic treatment on quality characteristic of meat: A review, Meat Science, 93: 441-448.
- 2013, Sengun, I.Y. Microbiological and chemical properties of fig vinegar produced in Turkey. African Journal of Microbiology Research, 7(20): 2332-2338.
- 2013, Sengun, I.Y. Effects of ozone wash for inactivation of Salmonella Typhimurium and background microbiota on lettuce and parsley. Journal of Food Safety, 33: 273-281.
- 2013, Şengün, İ.Y., İçier, F., Yıldız-Turp, G., Arserim, E.H., Kor, G. Köfte örneklerinin farklı son sıcaklıklara ohmik yöntemlerle pişirilme etkinliğinin incelenmesi, Akademik Gıda Dergisi, 59: 27-33.
- 2013, Yücel, E., Özel, A.N., Şengün, İ.Y., Kemaliye (Erzincan) ilçesinde gıda olarak tüketilen bitkiler ve bölgeye has diğer yiyecekler (The plants consumed as food in Kemaliye (Erzincan/Turkey) district and other typical foods in this region), BioDicon-Biological Diversity and Conservation, 6(2): 34-44.
- 2012, Sengun, I.Y., Karapinar, M., Microbiological quality of Tarhana, Turkish cereal based fermented food, Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 4:17-25
- 2012, Yücel, E., Şengün, İ.Y., Çoban, Z. Afyonkarahisar çevresinde gıda olarak tüketilen yabani otlar ve tüketim biçimleri (The wild plants consumed as a food in Afyonkarahisar/Turkey and consumption forms of these plants). Biological Diversity and Conservation, 5(2): 95-105.
- 2011, Sengun, I.Y., Karabiyikli, S., Importance of acetic acid bacteria in food industry, Food Control, 22: 647-656.
- 2011, Yücel, E., Tapırdamaz, A., Şengün, İ.Y., Yılmaz, G., Ak, A., Kisecik Kasabası (Karaman) ve çevresinde bulunan bazı yabani bitkilerin kullanım biçimleri ve besin öğesi içeriklerinin belirlenmesi (Determining the usage ways and nutrient contents of some wild plants around Kisecik Town (Karaman/Turkey)), Biological Diversity and Conservation, 4(3): 71-82.
- 2011, Şengun, İ.Y., Fermente gıdaların üretiminde kullanılan laktik asit bakterileri (Lactic acid bacteria used in the production of fermented foods), Biological Diversity and Conservation, 4(1): 42-53.
- 2010, Yücel, E., Güney, F., Şengün, İ.Y., Mihalıççık ilçesinde (Eskişehir/Türkiye) gıda olarak tüketilen yabani bitkiler ve bu bitkilerin tüketim şekilleri (The wild plants consumed as a food in Mihallıççık district (Eskişehir/Türkiye) and consumption forms of these plants), Biological Diversity and Conservation, 3(3): 158-175.
- 2009, Sengun, I.Y., Nielsen, D.S., Karapinar, M., Jakobsen, M., Identification of lactic acid bacteria isolated from tarhana, a traditional Turkish fermented food, International Journal of Food Microbiology, 135:105-111.
- 2008, Sengun, I.Y., Yaman, D.B., Gonul, S.A., Mycotoxins and mould contamination in cheese: a review, World Mycotoxin Journal, 1 (3): 291-298.
- 2007, Karapinar, M., Sengun, I.Y., Antimicrobial effect of koruk (unripe grape-Vitis vinifera) juice against Salmonella typhimurium on salad vegetables, Food Control, 18:702-706
- 2006, Şengün, İ.Y., Karapınar, M., Bazı sebzelere inokule edilen Salmonella typhimurium’un limon suyu ve sirke ile inaktivasyonu, Gıda Dergisi, 31 (3): 161-167
- 2005, Sengun, I.Y., Karapinar, M., Effectiveness of household natural sanitizers in the elimination of Salmonella typhimurium on rocket (Eruca sativa Miller) and spring onion (Allium cepa L.), International Journal of Food Microbiology, 98: 319-323
- 2005, Sengun, I.Y., Karapinar, M., Elimination of Yersinia enterocolitica on carrots (Daucus carota L.) by using household sanitisers, Food Control, 16: 845-850.
- 2005, Sengun, I.Y., Hancioglu, O., Karapinar, M., Microbiological profile of helva sold at retail markets in Izmir City and the survival of Staphylococcus aureus in this product, Food Control, 16: 840-844.
- 2004, Sengun, I.Y., Karapinar, M., Effectiveness of lemon juice, vinegar and their mixture in the elimination of Salmonella typhimurium on carrots (Daucus carota L.), International Journal of Food Microbiology, 96: 301-305

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (33 adet)- 2018, Sengun, I.Y., Kiliç, G., Ozturk, B. Antimicrobial properties of fruit vinegars produced in Turkey. International Agricultural Science Congress. 9-12 May 2018, Van/Turkey, Oral Presentation.
- 2018, Sengun, I.Y., Ozturk, B., Plant based compounds with antimicrobial properties, International Agricultural Science Congress. 9-12 May 2018, Van/Turkey, Oral Presentation.
- 2018, Sengun, I.Y., Bingol, M.G., Gargi, A., Fermented vegetables as probiotic source. International Agricultural Science Congress. 9-12 May 2018, Van/Turkey, Poster Presentation.
- 2017, Şengün, İ.Y., Kılıç, G., Gül, Ş. Potential uses of essential oil combinations as surface disinfectant. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants –Natural and Healthy Life, 9 -12 May 2017, Konya/Turkey, Poster presentation.
- 2017, Şengün, İ.Y., Öztürk, B., Şentürk, Ş. The use of essential oils in incubator disinfection. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants –Natural and Healthy Life, 9 -12 May 2017, Konya/Turkey, Poster presentation.
- 2017, Şengün, İ.Y., Kılıç, G. Microbiological, physicochemical, antioxidant and antimicrobial properties of mulberry vinegar. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Nevşehir/Türkiye, Oral presentation.
- 2016, Sengun, I.Y., Yıldız-Turp, G., Kılıc, G., Sucu, C. Effectiveness of Corduk (Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana) on Salmonella Typhimurium and some quality characteristics of bell meatball. IV International Conference on Antimicrobial Research, 29 June-1 July 2016,Torremolinos-Malaga, Spain, p.88, Poster presentation.
- 2016, Sengun, I.Y. Antimicrobial activity of Koruk (Vitis vinifera L.) juive against food-borne microorganisms. IV International Conference on Antimicrobial Research, 29 June-1 July 2016, Torremolinos-Malaga, Spain, p. 51, Oral presentation.
- 2016, Yildiz-Turp, G., Sengun, I.Y., Eryigit, I., Karagozlu, M. The effects of quince puree on physicochemical, microbiological and sensory properties of low fat beef meatball. International Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, 7-9 July 2016, Kalamata, Greece, p.40, Oral presentation.
- 2014, Sengun, I.Y., Yildiz Turp, G., Antimicrobial Activities of Lactic Acid Bacteria Isolated From Fermented Sausages, International Food Conference, Novel Approaches in Food Industry, NAFI, 2014, 26-29 May, Kuşadası, Izmir/Turkey, Poster presentation.
- 2014, Sengun, I.Y., Kendirci, P. Elimination of Escherichia coli on lettuce by using ozonated water. 2nd. International Congress on Food Technology, November 05-07, 2014 Kuşadası/TURKEY, Poster presentation.
- 2014, Yildiz-Turp, G., Sengun, I.Y. Effects of starter cultures on the formation of flavour compounds of fermented sausages, International Congress on Food Technology. November 05-07, 2014 Kuşadası/TURKEY, Poster presentation.
- 2013, Sengun, I.Y., Antimicrobial effect of ozonated water against Salmonella Typhimurium on salad vegetables, Spring World Congress on Engineering and Technology (SCET2013),31 May- 02 June 2013, Wuhan/China, oral presentation.
- 2012, Sengun, I.Y., Icier, F., Turp, G.Y., Arserim, E.H., Kor, G. Effectiveness of ohmic cooking on microbiological quality of koefte, traditional meat product in Turkey, II International Conference on Antimicrobial Research - ICAR2012, 21-23 November 2012, Lisbon/Portugal. Poster presentation.
- 2012, Icier, F., Sengun, I.Y., Yildiz Turp, G., Kendirci, P., Kor, G., Arserim, E.H., Changes of some characteristics of cylindrical beef meatball cooked in continuous type ohmic cooking system, Proceeding of International Conference on Bio & Food Electrotechnologies (BFE2012), Salerno (Fisciano), Italy, 26-28 September 2012, pp. 135-139, Poster presentation.
- 2012, Yildiz-Turp, G., Sengun, I.Y., Icier, F., Arserim, E,H., Kor, G., Ohmic cooking effects on beef meatballs, Proceeding of 58th International Congress of Meat Science and Technology, 12-17th August 2012, Montreal, Canada,Valueaddp-109, Poster presentation
- 2011, Sengun, I.Y., Karabiyikli, S., Various types of vinegar produced worldwide, International Food Conference, Novel Approaches in Food Industry, NAFI, 2011, 26-29 May, Çeşme, Izmir/Turkey, Poster presentation.
- 2010, Sengun, I.Y., Karabiyikli, S., Acetic acid bacteria in vinegar, The 2nd Conference in Food Industries and Biotechnology, 1-3 November, Homs/Syria, Oral Presentation.
- 2009, Sengun, I.Y., Karabiyikli, S., Importance of acetic acid bacteria in food industry, EFFOST 2009, New Challenges in Food Preservation, Processing, Safety, Sustainability, 11-13 November, Budapest/Hungary, Poster Presentation
- 2008, Sengun, I.Y. Cereal based fermented products, Bosphorus 2008 ICC International Conference, 24-26 April, Istanbul/Turkey, Poster presentation
- 2008, Sengun, I.Y., Yaman, D.B., Karapinar, M. Microbiological profile of mould-ripened comlek (pot) cheese traditionally produced in Turkey, Foodmicro2008, 1-4 September, Aberdeen/Scotland, Poster presentation
- 2008, Sengun, I.Y., a Turkish cereal based fermented food: Tarhana, 1st. International Conference on Food Industry and Biotechnology, 21-23 November 2008, Homs/Syria, Proceeding on CD (Alfin, F., ed.), Oral presentation
- 2008, Kisla, D., Sengun, I.Y., Karabiyikli, S. Effectiveness of Electrolyzed Oxidizing Water on the Reduction of Salmonella Contamination on Shrimp", 38th WEFTA Annual Meeting, 17-19 September, Florence / Italy, Proceedings, pg.10, Oral presentation
- Sengun, I.Y., Karabiyikli, S., Microbiological profile of fig vinegar produced traditionally in Turkey, 2nd International Conference on Acetic Acid Bacteria, 23 p., 11-14 November 2008, Nagoya/Japon, Oral presentation
- 2007, Sengun, I.Y., Karabiyikli, S., Yaman, D.B., Microflora of mould-ripened cheeses, 5th. International Congress on Food Technology', 9-11 March, Thessaloniki, Greece, Proceedings, Vol.3, pp. 412-421 ( Lazos, E.S, ed.), Poster presentation.
- 2007, Sengun, I.Y., Yaman, D.B., Gonul, S.A., Mycotoxins in cheese, XII. International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins, 21-25 May, Istanbul/Türkiye, Poster presentation
- 2006, Sengun, I.Y, Karapinar, M., Microbiological and chemical changes during fermentation of tarhana, traditonal Turkish soup, FoodMicro2006, August 29-September 2, Bologna/Italy, Poster presentation
- 2006, Sengun, I.Y., Karapinar, M., Antimicrobial effect of koruk (unripe grape-Vitis vinifera) juice against Salmonella typhimurium on salad vegetables. 3rd Central European Cong. on Food. 22-24 May 2006, Sofia/Bulgaria, Oral presentation
- 2006, Sengun, I.Y., Karapinar, M., Probiotic bacteria and their health benefits. 2nd International Cong. on Functional Foods and Nutraceuticals, 4-6 May 2006, İstanbul/Türkiye, Poster presentation
- 2005, Sengun, I.Y., Karapinar, M., Antimicrobial Effects of lemon juice and vinegar against Salmonella typhimurium and Yersinia enterocolitica on salad vegetables, Vinegar and Acetic Acid Bacteria International Symposium, 8-12 May 2005, Italy, Oral Presentation
- 2005, Sengun, I.Y. , Karapinar M., Inactivation of Salmonella typhimurium inoculated on some vegetables by table type acidulants. 4th Int. Cong. on Food Tecnol. Athens, Greece, 18-19 Feb. 2005,Proceedings Vol.2, pp. 51-57 ( Lazos, E.S., ed.), Oral Presentation.
- 2005, Sengun, I.Y., Karapinar, M., Pathogenic microorganisms associated with fresh produce and disinfection by table type acidulants. 2nd Int. Conf.of the Food. Ind. and Nutrition Division on 'Future Trends in Food Sci.and Nutrition'. 27-29 Nov.2005, Chairo/Egypt, pp. 77-89 (Salama, A., El-Nazer, H., El-Sayed, M., eds.), Oral presentation.
- 2005, Sengun, I.Y., Karapinar, M., Tarhana: A Turkish traditional fermented food, INTRADFOOD2005, 25-28 October, Valencia/Spain, Proceedings, Vol.1, pp. 473-476 (Pedro Fito and Fidel Toldra, eds.), Poster presentation.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- 2016, Şengün, İ.Y., Kılıç, G. Geleneksel olarak üretilen incir ve dut sirkelerinin antimikrobiyal etkileri. Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne, 81 s.
- 2015, Yildiz-Turp, G., Sengun, I.Y. Geleneksel et ürünümüz sucukra fonksiyonel katkıların kullanımı. Pamukkale Gıda Sempozyumu III, "Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar", 13-15 Mayıs 2015, Denizli, 252-253.
- 2014, Yıldız-Turp, G., Kendirci, P., Şengün, İ.Y., İçier, F., Et ve et ürünlerine ohmik pişirme işleminin uygulanması, 3. Et Ürünleri Çalıştayı, 16-17 Ekim 2014, Tokat, 38 s.
- 2013, İçier, F., Yıldız-Turp, G., Şengün, İ.Y., Kendirci, P., Kor, G., Kızılötesi ısıtma teknolojisinin et işleme uygulamalarında kullanımı, 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 03-06 Nisan 2013, Antalya, 159 s.
- 2012, Şengün, İ.Y., Sebzelerde ozonlu su uygulamasının mikrobiyolojik kalite üzerine etkisi, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay/Türkiye,
- 2012, İçier, F., Turp, G., Şengün, İ.Y., Kendirci, P., Engin, M., Arserim, E., Kor, G., Onoğur, T., Ohmik-kızılötesi ısıtma sisteminin kurulumu, performans değerlendirmesi ve köfte pişirilmesinde kullanımının bazı kalite özelliklerine etkisinin incelenmesi, TİM Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, 29 Mayıs 2012, İzmir, p-022 (60-61)
- 2006, Şengün, İ.Y., Karapınar, M., Yaman, D.B., Yenice, E., Isparta yöresine ait geleneksel küflü çömlek peynirinin mikroflorası üzerine bir araştırma, Türkiye 9. Gıda Kong., 24-26 Mayıs 2006, Abant/Bolu, Proceeding, 461-464.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 11 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 274 kez kaynak gösterilmiştir.
Kitapları (4 adet)- Ilkin Yucel Sengun, Michael P. Doyle, 2017. Microbiology of Fermented Foods. Chapter 9. In: Acetic Acid Bacteria: Fundamentals and Food Applications (Ed. Ilkin Yucel Sengun). CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, pp. 213-260.
- Seniz Karabiyikli, Ilkin Yucel Sengun, 2017. Beneficial Effects of Acetic Acid Bacteria and Their Food Products. Chapter 13. In: Acetic Acid Bacteria: Fundamentals and Food Applications (Ed. Ilkin Yucel Sengun). CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, pp. 221-242.
- Ilkin Yucel Sengun (Editor), 2017. Acetic Acid Bacteria: Fundamentals and Food Applications. ISBN 9781498763691, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 358 pages.
- Ilkin Yucel Sengun, 2015. Acetic Acid Bacteria in Food Fermentations. pp. 91-111. Chapter 5 (Doi: 10.1201/b19872-6). In: Fermented Foods: Part 1. Biochemistry and Biotechnology. (Eds. Montet, D., Ray, R.C.) CRC Press. (ISBN: 978-1-4987-4079-1)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (10 adet)- 2017, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 16 MÜH-116, Şengün, İ.Y., Kılıç, G., Geleneksel Yöntemlerle Üretilen İncir Sirkesinin Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri,
- 2016, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1207F114, Yücel, E., Kozak, M., Şengün, İ.Y., Çiçek, D., Ceylan, F., Yılmaz, G., Zencir, E., Şentürk, H., Köse, B., Demirci, B. Eskişehir Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otların Tüketim Biçimleri ve Gıda İçeriklerinin Belirlenerek Turistik Tesislerde Kullanıma Kazandırılması.
- 2016, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:: 1303F057, Yücel, E., Sivas, H., Şengün, İ.Y., Koparal, A.T., Ak, A.Meme Kanseri Hücre Dizilerinde Cistus laurifolius Ekstraktının Sitotoksik ve Antiproliferatif Etkileri.
- 2014, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, No: 13MÜH060, Şengün, İ.Y., Kendirci, P. Farklı Sıcaklıklarda Elde Edilen Ozonlu Suyun Marul Dezenfeksiyonunda Kullanımı
- 2013, EBİLTEM Projesi, No: 2011/BİL/021, Araştırmacı, 2013., İçier, F., Turp, G. Şengün,İ.Y., Kendirci, P.,Engin,M., Altuğ-Onoğur, T., Ohmik-Kızılötesi Isıtma Sisteminin Kurulumu, Performans Değerlendirmesi ve Köfte Pişirilmesinde Kullanımının Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi.
- 2013, TÜBİTAK Projesi, No: 110O068, İçier, F., Turp, G. Şengün,İ.Y., Kendirci, P.,Engin,M., Altuğ-Onoğur, T. Ohmik-Kızılötesi Isıtma Sisteminin Kurulumu, Performans Değerlendirmesi ve Köfte Pişirilmesinde Kullanımının Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
- 2012, BAP Projesi, No: 11MÜH070, Şengün, İ.Y., Sebzelerin yıkanmasında kullanılan ozonlu suyun sebzelerin doğal mikroflora, patojen mikroorganizma (Salmonella typhimurium) ve raf ömrü üzerine etkilerinin belirlenmesi.
- 2011, İZKA Projesi, No:0033, İZKA projesi, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Altyapısının Geliştirilmesi projesi
- 2008, Araştırma Projesi, Şengün, İ.Y., Aktuğ Gönül, Ş., Ege bölgesinin bazı yörelerinde yapılan geleneksel tarhana ve bileşenlerinin bakteri florasının tanımlanması, BAP, Proje No: 2005 Müh 023.
- 2002, Araştırma Projesi, Şengün, İ.Y., Karapınar, M., Bazı sebzelere inokule edilen Salmonella typhimurium 'un limon suyu ve sirke ile inaktivasyonu. E.Ü. Arş.Fon Saymanlığı Proje No: 2000 Müh-014
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- Global Harmonization Initiative Member
- International Society of Food Engineering (ISFE)
- TBMMOB Gıda Mühendisleri Odası Üyesi
- Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Üyesi
Kazanılan Burslar (5 adet)- 2012, ERASMUS, Eğitim Alma Hareketliliği, Bologna Üniversitesi, İtalya
- 2008, "Young Scientist Support", 2nd International Conference on Acetic Acid Bacteria, Japan
- 2007, Post.Doc. Bursu, Genetic Identification Techniques, Copenhagen University, Denmark
- 2006, "Young Scientist Support", FoodMicro2006, Italy
- 2005, "Young Scientist Support", Vinegar and Acetic Acid Bacteria Symposium, Italy
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2015, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri: 2004 yılında 1 kez, 2005 yılında 3 kez, 2007 yılında 1 kez, 2009 yılında 1 kez, 2011 yılında 1 kez, 2013 yılında 3 kez, 2014 yılında 3 kez
- 2015, Ege Üniversitesi EBİLTEM Yayın Teşvik Ödülleri: 2004 yılında 1 kez, 2005 yılında 3 kez, 2007 yılında 1 kez, 2011 yılında 1 kez, 2013 yılında 3 kez, 2014 yılında 3 kez
- 2006, Elsevier the best poster prize (at FoodMicro 2006)
- 2004, TÜBİTAK, Altıncı Çerçeve Programı Proje Önerisi Özendirme Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2017, Geleneksel Yöntemlerle Üretilen İncir Sirkesinin Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Proje Yürütücüsü: Gülden KILIÇ, Tez Danışmanı: İlkin ŞENGÜN (10.08.2017).