Akademik BilgilerHALİL ŞEN
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Yetiştiricilik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: halil.sen@ege.edu.tr
- E-posta: halilsen35@hotmail.com
- E-posta: hsen35@yahoo.com
- E-posta: halilsen35@gmail.com
- Telefon: 752 11 62/135, Urla
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri A.D., Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2003
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Doçent Doktor, 2009-
- Araştırma Görevlisi Doktor, 2003-2009
- Araştırma Görevlisi, 1995-2003
Uzmanlık Alanları- Su Ürünleri (5011701)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- 2012, TANRIKUL, T.T., SEN, H., GÜLTEPE, N.Effects of Potassium Dichromate (K2Cr2O7) on Skin Ulcers of Musky Octopus (Eledone moschata Lamarck, 1799) (Mollusca: Cephalopoda).Asian Journal of Chemistry; Vol. 24(11): 5187-5189.
- 2012, AKYOL, O., ŞEN, H.First record of abnormal pigmentation in a wild common sole, Solea solea L., from the Aegean Sea.Turk. J. Vet. Anim. Sci.,36(6): 727-729.
- 2009, Şen, H. and Tanrıkul T. Efficacy of 2-phenoxyethanol as an anaesthetic for musky octopus, Eledone moschata (Lamarck 1799), (Cephalopoda: Octopodidae). Turk. J. Vet. Anim. Sci., 33(6): 463-467.
- 2007, Basaran, F. Şen, H. and Karabulut, Ş. Effects of 2-phenoxyethanol on survival of normal juveniles and malformed juveniles having lordosis or non-functional swimbladders of European sea bass. Aquaculture Research, 38:933-939.
- 2007, Şen, H. and Sunlu, U. Effects of cadmium on development and hatching of eggs in European squid (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) (Cephalopoda:Loliginidae). Environmental Monitoring and Assessment, 133:371-378.
- 2007, Okan Akyol, Halil Şen, H. Tuncay Kınacıgil. Reproduction biology of Eledone moschata (Cephalopoda: Octopodidae) in the Aegean Sea (Izmir BAy, Turkey). J. Mar. Biol. Ass., U.K., 87:967-970.
- 2005, Şen, H. Incubation of European Squid (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) Eggs at Different Salinities. Aquaculture Research, 36: 876-881.
- 2004, Şen, H. A Preliminary Study on the Effects of Salinity on Egg Development of European Squid (Loligo vulgaris Lamarck, 1798). The Israeli Journal of Aquaculture 56(2): 95-101.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- 2011, Şen, H., Akyol,O.A PRELIMINARY STUDY ON FEEDING PREFERENCE OF THE MUSKY OCTOPUS, Eledone moschata, (Cephalopoda: Octopodidae) IN IZMIR BAY, AEGEAN SEA.Journal of FisheriesSciences.com, 5(2): 141-145.
- 2008, Şen, H., Fırat, K. and Saka, Ş. Kontrollü koşullarda stoklama yoğunluğunun Lolig vulgaris (Lamarck 1798) yumurtalarının inkübasyonuna etkisi. Fırat Üniv. Fen vev Müh. Bil. Dergisi, 20(2): 289-294.
- 2007, Şen, H. Food Preference of Eledone moschata Lamarck, 1799 (Cephalopoda: Octopodidae) in Captive Conditions. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1(2): 29-31.
- 2007, Akyol, O., Şen, H. A new naximum size for Eledone moschata (Cephalopoda:Octopodidae). JMBA2-Biodiversity Records.
- 2006, Şen, H. Ahtapot (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (1-2): 207-213.
- 2006, Şen, H. Embriyogenesis Sürecinde Loligo vulgaris (Lamarck, 1798)’in Huni (Sifon) Organı Gelişimi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (1-2): 153-156.
- 2006, Şen, H. Kontrollü Koşullarda Mis Ahtapot (Eledone moschata Lamarck, 1799)’ta Kanibalizm Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (3-4): 385-387.
- 2005, Şen, H. Temperature Tolerance of Loliginid Squid (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) Eggs. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, 5:53-56.
- 2005, Şen, H. Mis Ahtapot (Eledone moschata Lamarck, 1799)'un Kontrollü Koşullara Adaptasyonunda Yuvanın Etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22 (3-4): 453-456.
- 2005, Şen, H. Mis Ahtapot (Eledone moschata Lamarck, 1799)'ta (Cephalopoda: Octopoda) Yapay Yuva Kullanımı. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22 (3-4): 427-429.
- 2004, Şen H. Sıcaklığın Kalamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) Yumurtalarının Gelişimine ve İnkübasyonuna Etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt 21, Sayı (1-2): 89-92.
- 2004, Şen H. Fotoperiyodun Kalamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) Yumurtalarının Gelişimine ve İnkübasyon Başarısına Etkisi Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt 21, sayı (3-4): 211-214.
- 2004, Şen, H. A Preliminary Study on the Effects of Different Light Intensities on Hatching of European Squid (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) Eggs. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, Vol. 4, No. 1
- 2004, Akyol,O., Şen H. A New Large Pelagic Squid Record for the Northern Aegean Sea of Turkey: Neon flying squid, Ommastrephes bartrami (Lesueur, 1821) (Cephalopoda: Ommastephidae). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, Vol. 4, No. 2
- 2000, Başaran, F., Saka, Ş., Fırat, K., Şen, H. Dip Trol Ağları ile Yakalanan Mırmır, Mercan, Barbun, İsparoz Türlerinin Kültür Koşullarına Adaptasyonu ve Hareket Davranışlarının Gözlenmesi. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 10, 1-2: 51-56

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (8 adet)- Şen, H., 2005. Kafadanbacaklıların Önemi ve Su Ürünleri Sektöründeki Yeri. Aqualife of Turkey, 4: 31-35
- Şen, H., 2005. Deniz Akvaryumlarının Yeni Sakinleri. Aqualife of Turkey, 5: 38-41.
- Şen, H., 2005. Kafadanbacaklı Isırığı ve Tedavisi. Aqualife of Turkey, 6: 36-37.
- Şen, H., 2005. Canlı Kayalar Yaşayan Kumlar Denizlerin Kamuflaj Uzmanları: Kafadanbacaklılar. Aqua Life of Turkey, 8: 56-58.
- Şen, H., 2006. Kalamar Yetiştiriciliği: Büyük Yüzgeçli Resif Kalamarı, Sepioteuthis lessoniana. Aquaculture & Fisheries, Fuar Özel Sayısı, Haziran, 52-57.
- Şen, H., 2008. Mürekkepbalığı (Sepia officinalis L., 1758) Yetiştiriciliği. Tarım Türk, 13: 149-151.
- Şen, H., 2006. (Sepia officinalis L., 1758) Mürekkepbalığı yetiştiriciliği ve Türkiye'de uygulanabilirliği. Aquaculture & Fisheries, 5: 1-5.
- Şen, H., 2008. Mürekkep balığı (Sepia officinalis L., 1758) yetiştiriciliği. Tarım Türk, 13: 149-151.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2007, H.O. Kamacı, D. Çoban, C. Süzer, Ş. Saka, K. Fırat, H. Şen, A.Y. Korkut and M. Hekimoğlu, "Embryonic Development in Five Cultured Species of Mediterranean Sparid Fishes", Aquaculture Europe, 24-28 Ekim, 275-276, İstanbul, Türkiye.
- 1997, Özden, O., Saka, Ş., Fırat, K., Şen, H., Kamacı, H.O., Süzer, C., Başaran, F.,Çoban, D. Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) Larvalarında Tuzluluk, Aydınlatma ve Beslemenin Hipertrofiye Etkisi. Uluslararası Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 267-276, İzmir.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Şen, H., 2005. Embryogenesis Sürecinde Avrupa Kalamarı (Loligo vulgaris Lamarck, 1798)’nın Mürekkep Kesesi Gelişimi. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale.
- Şen, H., 2004. Kalamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) Yumurtalarının Embriyonik Gelişimi. I. Ulusal Malakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 103-110, İzmir.
- Saka, Ş., Fırat, K., Şen, H., 1999. Farklı Tuzluluklarda Endogen Besin Rezervlerinin Absorbsiyonun Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) Larvalarına Etkisi. X.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 132, 22-24 Eylül, Adana.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 12 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 32 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (15 adet)- 2010, Pierce, J.G., Allcock, L., Bruno, I., Bustamante, P., Gonzalez, A., Guerra, A.,Jereb, P., Lefkaditou, E., Malham, S., Moreno, A., Pereira, J., Piatkowski, U., Rasero, M., Sanchez, P., Santos, M.B., Santurtun, M., Sexias, S., Sobrino, I. and Villanueva R.Cephalşopod biology and fisheries in Europe.ICES Cooperative Research Report, No.303.
- 2009, Voight, J.R. Differences in spermatophore availability among octopodid species (Cephalopoda: Octopoda). Malacologia, 51(1): 143-153.
- 2009, Sifner, S.K. and Vrgoc, N. Reproductive cycle and sexsual maturation of the musky octopus Eledone moschata (Ceophalopoda: octopodidae) in the northern and central Adriatic Sea. Scientia Marina, 73(3): 439-447.
- 2009, Sifner, S.K. and Vrgoc, N. Diet and feeding of the musky octopus, Eledone moschata, in the northern Adriatic Sea. J.Mar. Biol. Ass. UK., 89(2): 413-419.
- 2009, Dupavillon, J.L.and Gillanders, B.M. Impacts of seawater desalination on the giant Australian cuttlefish Sepia apama in the uooer Spencer Gulf, South Australia. Marine Enviranmental Research, 67: 207-218.
- 2009, Galitsopoulou, A., Georgabtelis, D. and Kontaminas, M.G. Cadmium content in fresh and canned squid (Loligo opalescens) from the Pasific coastal waters of California (USA). Food Additives and Contaminants: Part B, 2(1): 38-43.
- 2009, Başaran, F., Özbilgin, H., Doğanyılmaz Özbilgin, Y., Paruğ, Ş.Ş. and Özden, O. The effect of lordosis severity on juvenile sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) swimming performance. Turk. J. Zool., 33: 413-419.
- 2009, Şen, H. Kontrollü koşullarda sübye (Sepia officinalis L.)'nin yumurtlaması, yumurtalarının gelşimi ve inkübasyonu. Journal of FisheriesSciences.com, 3(3): 169-180.
- 2009, Şen, H. and Tanrıkul, T.T.Efficacy of 2-phenoxyethanol as an anaesthetic for musky octopus, Eledone moschata (Lamarck 1799), (Cephalopoda: Octopodidae). Turk. J. Anim. Sci., 33(6): 463-467.
- 2008, Şen, H., Fırat, K. and Saka, Ş.Kontrollü koşullarda stoklama yoğunluğunun Loligo vulgaris (Lamarck, 1798) yumurtalarının inkübasyonuna etkisi. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20(2): 289-294.
- 2007, Akyol, O., Şen, H., Kınacıgil, T. “Reproductive biology of Eledone moschata (Cephalopoda: Octopodidae) in the Aegean Sea (Izmir Bay, Turkey)”. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 87: 967-970.
- 2007, Roger Villanueva, Natalie A. Moltschaniwskyj, Anna Bozzano. Abiotic influences on embryo growth: statoliths as experimental tools in the squid early life history.Rev Fish Biol Fisheries 17:101–110.
- 2007, N. A. Moltschaniwskyj, K. Hall, Marek R.Lipinski, J. E. A. R. Marian,M. Nishiguchi, M. Sakai, D. J. Shulman, B. Sinclair, D. L. Sinn, M. Staudinger, R. Van Gelderen, R. Villanueva,K. Warnke. Ethical and welfare considerations when using cephalopods as experimental animals.Rev Fish Biol Fisheries 17:455–476
- 2007, Şen, H., Sunlu, U. “Effects of Cadmium (CdCl2) on development and hatching of eggs in European squid (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) (Cephalopoda: Loliginidae). Environ. Mont. Assess. 133: 371-378.
- 2005, 1-Sen, H.Incubation of European Squid (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) Eggs at Different Salinities,” Aquaculture Research, 36: 876-881 (2005).
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2011, BAP No: 2011-SÜF-028, Kontrollü Koşullarda Örümcek Yengeci (Maja crispata Risso, 1827)nin Erken Dönem Gelişiminin ve Yaşama Yüzdesinin Saptanması.DEVAM EDİYOR...
- 2009, BAP No: 09-SÜF-032, Bazı Ekonomik Kafadanbacaklı Türlerinin Kontrollü Koşullara Adaptasyonu ve Gelişiminin İzlenmesi.
- 2000, Araştırma Projesi, Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) balıklarında meydana gelen deformasyonların neden-sonuç ilişkilerinin araştırılması projesinde yardımcı araştırmacı (E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı-1999/SÜF/004). Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Şahin Saka.
- 2000, Araştırma Projesi, Mırmır (Lithognathus mormyrus L.) balıklarından yumurta alımı ve larva ölümlerinin araştırılması projesinde yardımcı araştırmacı (E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı-1998/15). Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Kürşat Fırat.
- Araştırma Projesi, Deniz balıkları yetiştiriciliğinde temin edilen suyun kalite özelliklerinin iyileştirilmesi projesine yardımcı araştırmacı (E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı-2000/13). Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Kürşat Fırat.
- Araştırma Projesi, Doğadan yakalanan çipura (Sparus aurata L.) yavrularının farklı besinlere bağlı gelişimlerinin ve karaciğer histolojilerinin incelenmesi projesinde yardımcı araştırmacı (E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı-2000-SÜF 012). Proje Yürütücüsü Araş.Gör. H. Okan KAMACI.
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2007, SCI Yayın Teşviki
- 2005, SCI Yayın Teşviki
- 2004, SCI Yayın Teşviki