Akademik BilgilerM_HMMT G_KHN C_NSDKC
DOÇENT
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü
Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: cinsdikici@gmail.com, Genel tüm yazismalar icin...
- E-posta: muhammed.cinsdikici@ege.edu.tr, Ege Unv. yazisma adresim...
- Telefon: +90-232-311 3205 (in campus: 3205), Work Phone
- Web sayfası: http://ube.ege.edu.tr/~cinsdiki, Bu sayfa ile beni tanıyabilirsiniz......
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Bilgisayar Müh., Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye, 1997
- Doktora: Ege Üniversitesi Uluslararasi Bilgisayar Enst., Türkiye, 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Uluslararasi Bilgisayar Enstitüsü, Türkiye, 2004
- Doçentlik: Ege Universitesi, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Ege Unv. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2015
- Ege Unv. Uluslararası Bilgisayar Enst. ERASMUS Koordinatoru, 2009-2014
- Ege Unv. Uluslararası Bilgisayar Enst. Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi, 2009-
- Ege Unv. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2009-2015
- Cisco CNAP Regional Academy Founder/Manager, 2002-
- Ege Unv. Kampüs Network Yöneticisi, 2000-2004
- Ege Unv. Kampüs Network Yönetici Yrd., 1998-2000
Mesleki Faaliyetleri (8 adet)- Machine Learning, 2012-Devam Ediyor
- Computer Vision, 2012-Devam Ediyor
- Image Processing, 2007-2012
- Ege Unv. Kampüs Network Yöneticiliği, 2000-2004
- İşletim Sistemleri I-II, Ege Unv. Tire MYO Programcılık Bölümü (4 yarıyıl),, 1996-1998
- Bilgisayar Ağları I-II, Ege Unv.Tire MYO Programcılık Bölümü (4 yarıyıl),, 1996-1998
- Mantık Laboratuar Dersi (Logical Design) (2 yarıyıl),, 1995-1997
- Assembly Laboratuar Dersi (2 yarıyıl),, 1995-1997
Uzmanlık Alanları- Biyoteknoloji (6140207)
- Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri - Bilg (6190000)
- Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelle (6190100)
- Bilişim Sistemleri (6190204)
- Bilişim Uygulamaları (6190205)
- Bilişim Ağları (6190303)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Oğuz K., Cinsdikici M., Gönül A.S., 2017, “Robust Activation Detection Methods for Real-Time and Offline fMRI Analysis”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol: 144, pp:1-11 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2017.03.015, WOS:000402214800002
- Dagdeviren Z.A., Aydin D., Cinsdikici M., 2017, “Two Population-based Optimization Algorithms for Minimum Weight Connected Dominating Set Problem”, Applied Soft Computing, DOI: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2017.06.023
- Dagdeviren Z., Oğuz K., Cinsdikici, M., 2014, ‘Three techniques for automatic extraction of corpus callosum in structural midsagittal brain MR images: Valley Matching, Evolutionary Corpus Callosum Detection and Hybrid method’ – Engineering Applications of Artificial Intelligence [ISSN 0952-1976], vol(x) pp.x-y, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.engappai.2013.10.004
- Meta, S., Cinsdikici, M., 2010, 'Vehicle-Classification Algorithm Based on Component Analysis for Single-Loop Inductive Detector' IEEE Transactions on Vehicular Technology (ISI) , 2795-2805 pp., DOI: 10.1109/TVT.2010.2049756
- Cinsdikici M., Memis K., 2010, 'Traffic Flow Condition Classification for Short Sections using Single Microwave Sensor', EURASIP Journal on Advances in Signal Processing (ISI) , 13 pp., DOI: 10.1155/2010/148303
- Ugur, A., Korukoglu, S., Çaliskan, A., Cinsdikici, M., Alp, A., 2009, 'Genetic Algorithm Based Solution for TSP on Sphere', Mathematical & Computational Applications, Vol:14, No:3, pp:219-228
- Cinsdikici M., Dogan A., 2009, 'Detection of blood vessels in ophthalmoscope images using MF/ant (matched filter/ant colony) algorithm', Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol:96 (2), pp:85-95, doi:10.1016/j.cmpb.2009.04.005
- Cinsdikici, M., Ugur, A. and Tunali,T, 2007, 'Automatic number plate information extraction and recognition for intelligent transportation system', Imaging Science Journal The, Vol. 55, no.2, pp.102-113 doi:10.1179/174313107X189212
- Karlik B., Uzam M., Cinsdikici M. and Jones A.H., 2005, 'Neurovision-based logic control of an experimental manufacturing plant using neural net le-net5 and automation Petri nets' ,Int. Journal of Manufacturing, Vol.16, Numbers 4-5, pp. 527 - 548, doi:10.1007/s10845-005-1662-5
- Cinsdikici, M. and Tunali, T., 2003, "License Plate Segmentation for Intelligent Transportation Systems", Proceedings of the 18th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’04) , Lecture Notes in Computer Sciences, Springer-Verlag, Vol 2869, pp. 439-446.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Kurt M., Cinsdikici M., 2008, 'Representing BRDFs using SOMs and MANs', ACM SIGGRAPH Computer Graphics , vol.42 (3), pp:1-18, doi:10.1145/1408626.1408630

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 1. PhD.,Ege University, 19/04/04, “:Licence Plate Recognition for Intelligent Transportation Systems”:, Int’:l Computer Inst.., Advisor, Prof.Dr.Turhan TUNALI
- 2. MSc.,Ege University, 01/09/97, “:Neural Network Solutions for ATM Routing & Multicasting Problems”:, Computer Engineering Department, Prof.Dr. Emrah ORHUN

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Dağdeviren Z.A., Oğuz K., Cinsdikici M., 2015, “Yapısal Beyin MR Görüntülerinin MNI Görüntü Uzayına Otomatik Çakıştırılması“, 23. Sinyal Isleme ve Uygulamalari (SIU’2015, 23.th), pp:359-362, Malatya, Turkey, DOI:10.1109/SIU.2015.7129833
- Candemir, C., Cetinkaya C., Kilicceker, Cinsdikici M., 2013, “Retina Damar Görüntülerinde Tipik Noktaların Bulanık RBF Modeliyle Sınıflandırması“, 21.Sinyal Isleme ve Uygulamalari (SIU’2013, 21.st), Haspolat, Kıbrıs, DOI:10.1109/SIU.2013.6531382
- Aydın, D., Cinsdikici, M.G.,'An Ant‐:Based Algorithm to Detection of Blood Vessels in Retinal Images', International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2009) , pp. 512‐:516.
- Cinsdikici, M., Memiş, K., 4-6 June 2008, "Traffic flow evaluation at a short section using multiple regression approach",7.th European Congress and Exhibition on ITS (Intelligent Transport Systems and Services), ITS’2008 Geneva Switzerland, paper ID: 2650: http://www.itsineurope.com/index.cfm?do=timetable.paper&paperID=2650&sessionID=372
- Aslan S., Uzer Y., Isik O., Altun M., Cinsdikici M., 2008, 'A Simple and Improvable Method for Face Region Extraction' Proc. of ISCIS 2008,
- Cinsdikici M., Memiş K., 16-20 Nov 2008, 'Direction-Based Freeway Traffic Flow Classification', PaperID:20416, 15.World Congress on Intelligent Transport Systems, NewYork, USA Presenter: Ugur Turkoglu, https://1bosweb3.experient-inc.com/Events/ITSA/WorldCongress2008/Agenda/agenda_by_track.cfm?track=&no=90290&
- Karlık B., Cinsdikici M., Jones A.H., 9-21 October 2001, "A Manufacturing Plant Control Using Convolutional Neural Net Le-Net5", NIMIA 2001 - SC2001-2001 NATO Advanced Study Instıtute on Neural Networks For Instrumentation Measurement, and Related Industrial Applications:Study Cases Crema, Italy, pp.133-137
- Cinsdikici M., Yücetürk A.C, Öztürk Y., 27-29 Ekim 1997, 'Partitioned Generalized Euclidean Distance', The Proceedings of the Twelfth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’XII), Antalya, pp:623-628

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Aslan, S., Tunalı, T., Cinsdikici, M., 2007, 'A Comparative Study of Feature Metrics for Classification of Human Passport Photos,' Signal Processing and Communications Applications, SIU 2007. IEEE 15th , vol., no., pp.1-4, 11-13 June 2007 DOI: 10.1109/SIU.2007.4298721
- Ölgen K., İnceoğlu M., Cinsdikici M., İkiz F., 6-9 Ekim 2004, "Ege Unv. Coğrafi Bilgi Sistemi", 3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İstanbul
- Can O., Cinsdikici M., Bozkurt M., 5 Şubat 2003, 'Bilgisayar agi teknolojileri uzmanligi egitimi', Akademik Bilisim'03 Konferansı, Paper No:54, Adana.
- Cinsdikici M., 1-4 Mayıs 2003, 'İnternet Protokolu Üzerinden Ses İletimi (VoIP, "Voice Over Internet Protocol) Hakkında İlgili Yasalara Teknik Gözle Bakış", Bilgi Teknolojileri Kongresi II, Poster ID:131,Denizli
- Inceoglu M., Cinsdikici M., 2002 vd., 'Avrupa Bilgisayar Kullanım Yeterliliği Sertifikası (ECDL) Akrediteli bir Bilgisayar Eğitim Programının Uyarlanması', BTIE 2002 (Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı), sayfa 162-166
- Yücetürk A.C., Cinsdikici M., Öztürk Y., 'Continuous Learning on Kohonen SOM", Sekizinci Yapay Zeka ve Sinir Ağları Sempozyumu Bildirileri (TAINN’99), Boğaziçi Üniversitesi, 23-25 Haziran 1999, İstanbul.
- Cinsdikici M., Toker L., 'ATM Ağlarında Yönlendirme Algoritmalarının Etkinleştirilmesine Yönelik Algoritma Tasarımları', 1998, INET-TR'98 (4.Internet Türkiye Konferansı), İstanbul.
- Cinsdikici M., Yücetürk A.C., Öztürk Y., "ATM Networkleri için Yapay Sinir Ağı Çözümleri", 14. Ulusal Bilişim Kurultayı (BİLİŞİM’97) Bildirileri, İstanbul, 3-6 Eylül 1997, s:55-59
- Cinsdikici M., Yücetürk A.C., Öztürk Y., 'A Neural Network Approach to Color Reduction with False Color Elimination', New Trends in Artificial Intelligence and Neural Networks, Edited by T.Çiftçibaşı, M.Karaman, V.Atalay (based on TAINN’97 Symposium), Ankara, 1997,pp:206-210

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (215 adet)- 2017, Tum atiflarim 08.04.2017 tarihi itibari ile toplamda 215 adet olup asagidaki link'ten kontrol edilebilir https://scholar.google.com.tr/citations?user=8B7gFnwAAAAJ&hl=en
Kitapları (1 adet)- 2008, Cisco ICND Exam Certification Guide Cisco Press/Sistem Yayıncılık, ISBN: 978-975-322-4

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2009, Araştırma Projesi, 2007/UBE/002, ' Ege Üniversitesi Kampüs Otomobil Giriş/Çıkış Denetimi için Plaka Tanıma Sistemi' Yön: Yrd.Doç.Dr.Muhammed Cinsdikici, Arş: Murat Kurt, Sinem Aslan, Geylani Kardaş
- Tubitak Projesi, No:104S236, Baslik: Kan şekeri (Glukoz) tayini için, non-invaziv elektrokimyasal ölçüm cihazına ait donanım ve yazılımların tasarımı ve geliştirilmesi Proje Yer Numarası: 2008-255 Kaynak: TÜBİTAK SBAG Proje 104S236, 2008: 1-150 Yazar Adı: KILINÇ, Emrah; YILMAZ, Candeğer; DİNÇKAYA, Erhan; AKYILMAZ, Erol; ENGİN, Mehmet; CİNSDİKİCİ, Muhammet; ENGİN, E. Zeki; ARICI, Mesut; EGE, M. Ali; DUMAN, Erdal; SEZGİNTÜRK, M. Kemal
- 2004, Araştırma Projesi, 02-BTAM-001, E.U. Icin Bir Kampus Cografi Bilgi Sistemi Tasarimi Yön: Prof.Dr.Fikret Ikiz, Yür: Ar.Gor. Kirami Ölgen, Ar.Gor. Mustafa Inceoglu, Ar.Gor.Muhammed Cinsdikici
- 2003, Araştırma Projesi, 00-BIL-019, Uzaktan Ögretim Altyapisi Hazirligi Uzerine Bir Arastirma Yönetici: Prof.Dr.Fikret Ikiz, Yürütücüler: Yrd.Doç.Mustafa Inceoglu, Ar.Gör.Muhammed Cinsdikici
- 1997, Araştırma Projesi, 94-MUH-003, Neural Networks for Pattern Recognition Yönetici: Doc.Dr.Yusuf Ozturk, Yürütücü: Ar.Gor. Aziz Can Yuceturk, Ar.Gor. Muhammed Cinsdikici
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- IEEE
- IEEE Computational Intelligence Society
- IEEE Signal Processing Society
- Türkiye Bilişim Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2001, NATO-ASI (Advanced Study Institute) Schoolarship
Kazandığı Ödüller (13 adet)- 2014, EBILTEM Ege Unv. Uluslararasi Bilimsel Yayinlari Tesvik Odulu
- 2014, TUBITAK Uluslararasi Bilimsel Yayinlari Tesvik Odulu
- 2010, Yollar Turk Milli Komitesi, 2010 Yılı YTMK Ödül Yarışması, En iyi Makale
- 2010, TUBITAK Uluslararasi Bilimsel Yayinlari Tesvik Odulu - 2 yayin icin ayri ayri
- 2007, EBILTEM Ege Unv. Uluslararasi Bilimsel Yayinlari Tesvik Odulu
- 2007, TUBITAK Uluslararasi Bilimsel Yayinlari Tesvik Odulu
- 2005, TUBITAK Uluslararasi Bilimsel Yayinlari Tesvik Odulu
- 2005, EBILTEM Ege Unv. Uluslararasi Bilimsel Yayinlari Tesvik Odulu
- 2003, TUBITAK Uluslararasi Bilimsel Yayinlari Tesvik Odulu
- 2003, EBILTEM Ege Unv. Uluslararasi Bilimsel Yayinlari Tesvik Odulu
- 1995, Bilgisayar Mühendisliği 3.cülük
- 1995, Mühendislik Fakültesi 3.cülük
- 1990, Tübitak Ege Bölgesi Kimya Dalı 2.ciliği
Patentler (2 adet)- 2007, 2007 08506, BİR TRAFİK AKIŞ KONTROL SİSTEMİ Başvuru Bilgileri Başvuru Numarası : 2007/08506 Evrak Numarası : 2007-G-248012 Tescil Numarası : 2007 08506 Başvuru Tarihi : 2007/12/07 Evrak Tarihi : 2007/12/07 Tescil Tarihi : 2011/05/23 Başvuru Şekli : Ulusal Başvuru Koruma Tipi : Patent Yayın Tarihi : 2009/06/22 Buluş Sahipleri MUHAMMED GÖKHAN CİNSDİKİCİUluslararası Bilgisayar Enstitüsü, Ege Üniversitesi, Bornova İZMİR KEMAL MEMİŞAselsan A.Ş. Trafik Sistemleri Müdürlüğü 10016 Sokak No: 16 A.O.S.B Çiğli 35620 İZMİR Başvuru Sahipleri Buluşun Tasnif Sınıfları: G08G 1/00 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİMehmet Akif Ersoy Mahallesi 16. Cadde No: 16 Yenimahalle ANKARA
- 2011, 2011 11266, TEKLİ MANYETİK HALKA ÜZERİNDE YAPAY SİNİR AĞI KULLANARAK ARAÇ SINIFLAMA SİSTEMİ ve YÖNTEMİ Başvuru Bilgileri Başvuru Numarası : 2011/11266 Evrak Numarası : 2011-G-308100 Tescil Numarası : 2011 11266 Başvuru Tarihi : 2011/11/15 Evrak Tarihi : 2011/11/15 Tescil Tarihi : 2014/06/23 Başvuru Şekli : Ulusal Başvuru Koruma Tipi : Patent Yayın Tarihi : 2013/06/21 Buluş Sahipleri MUHAMMET GÖKHAN CİNSDİKİCİ Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Ege Üniversitesi BORNOVA İZMİR SONER META Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Sst Trafik Sistemleri Müdürlüğü 10016. Sokak No:16 A.O.S.B. ÇİĞLİ İZMİR Başvuru Sahipleri Buluşun Tasnif Sınıfları: G08G 1/042 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No:16 Yenimahalle ANKARA
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (15 adet)- Doktora, 2016, Kaya Oguz, 2016, "The diagnosis of alzheimer's disease based on the classification of fMRI data / Alzheimer hastalığının fMRI verisinin sınıflandırılmasına dayalı tanısı"
- Yüksek Lisans, 2015, Fatih Dagdeviren, 2015, "Sürü zekâsı yaklaşımı ile panoramik görüntü oluşturma / Panoramic image creation by using particle swarm optimization"
- Yüksek Lisans, 2013, Mehmet Nuri TOPLU, 2013,"Retinaya ait oftalmoskop görüntüler üzerinde yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak görüntü kayıtlama / Image registration on ophtalmoscope images of retina using artificial bee colony algorithm"
- Yüksek Lisans, 2012, Zuleyha Akusta,2012,"Hastaların yapısal mrı görüntülerinin mnı görüntü uzayına kayıtlanması / Registration of the structural mri images of the patients to mni image space"
- Yüksek Lisans, 2012, Cemre Candemir, 2012, "Retina damar görüntülerinde tipik noktaların bulanık rbf modeliyle çıkarsanması / Vascular landmark detection in retinal images using fuzzy rbf"
- Yüksek Lisans, 2011, Onur Kilincceker, 2011, "Diyabetik retinopati hastalığında lezyon bölgelerinin tespitine yönelik benzerlik ölçüm teknikleri / Similarity measurement techniques for the detection of lesion regions in diabetic retinopathy disease"
- Yüksek Lisans, 2011, Cihat Cetinkaya, 2011, "Retina görüntülerinde radyal tabanlı fonksiyon sinir ağları ile damar tipik noktalarının tespit edilmesi / Vascular landmark detection in retinal images using radial basis function neural networks"
- Yüksek Lisans, 2011, Mehmet Seckin Beduk, 2011, "Bulanık c-ortalama algoritması ile renkli görüntü segmentasyonu / Color image segmentation with fuzzy c-means algorithm"
- Yüksek Lisans, 2010, Mehmet Buyukasik, 2010, "Mobil göz doktoru asistanı / Mobile assistant for oculist"
- Yüksek Lisans, 2009, Soner Meta,'Manyetik Halka Üzerinde Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Araç Sınıflama' Bilimdalı: 619.02.04 Sunuş Tarihi: 15.09.2009
- Yüksek Lisans, 2008, Gönen Özşatır, 'Birleşik Çağrışımlı Bellek Modeli ile Görüntü Renk Uzayının İndirgenmesi' Bilimdalı: 619.02.04 Sunuş Tarihi: 15.12.2008
- Yüksek Lisans, 2008, Hüseyin Yeşil, 'HASTALIK TEŞHİS VE TAKİBİNE YÖNELİK BİLGİSAYAR GÖRÜŞ TEKNİKLERİYLE OPHTALMOSCOPE GÖRÜNTÜLERİNDE GÖRÜNTÜ KAYITLAMA' Bilimdalı: 619.02.04 Sunuş Tarihi: 16.09.2008
- Yüksek Lisans, 2008, Kemal Memiş, 'Trafik Akışkanlığının Doğrusal Sınıflayıcılar Vasıtasıyla Belirlenmesi' Bilimdalı: 619.02.04 Sunuş Tarihi: 16.09.2008
- Yüksek Lisans, 2007, Ali Samay, 'Kurum İçi Uçtan Uca Anlık Mesajlaşma ve Dosya Paylaşım Yazılımının Tasarlanması ve MS .Net C# Ortamında Uygulanması' Bilimdalı: 619.03.03 Sunuş Tarihi: 12.09.2007
- Yüksek Lisans, 2007, Oğuz Özhan, 'Rhino Robot Kolu İle Satranç Oynanması' Bilimdalı: 619.03.03 Sunuş Tarihi: 24.12.2007