Akademik BilgilerSELİM BARADAN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: selim.baradan@ege.edu.tr
- Telefon: 3886026-137
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İmşaat Mühendisliği, Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Türkiye, 1997
- Doktora: Wayne State University Civil Engineering, A.B.D., 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Türkiye, 2005

Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYESİ, 2005-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- İş Sağlığı (1011704)
- Yapım Teknolojisi ve İşletmesi (6240302)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Akboğa, Ö., Baradan, S., "Safety in Ready Mixed Concrete Industry: Descriptive Analysis of Injuries and Development of Preventive Measures", Industrial Health, 2017, 55, 1-13.
- 2004, Baradan, S., Usmen, M., "Risk Analysis of Building Trades", ASCE Journal of Construction Engineering and Management, Vol.132, No 5, May 2006.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Dikmen, Ü., Akbıyıklı, R., Aytekin, O., Baradan, S., “İş ve Yapı Denetim Yasalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Bütünleşik İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt XXIV, Sayı: 2, 2011.
- Baradan, S., Dikmen, Ü., Müngen, U., Aytekin, O., Sönmez, G., “Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Mevzuatının İnşaat Sektörü Açısından İncelenmesi”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl: 56, Sayı: 469, Sayfa: 6-14, 2011-5.
- Usmen, M., Baradan, S., “İnşaat Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanındaki Gelişmeleri Etkileyen Faktörler: A.B.D. Örneği”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl: 56, Sayı: 469, Sayfa: 40-48, 2011-5.
- Akboğa, Ö., Baradan, S., “Asbestin İnşaat Sektöründeki Yeri ve Maruziyetin Önlenmesi”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl: 56, Sayı: 469, Sayfa: 69-76, 2011-5.
- Baradan, S., Çalış G., “Yurtdışındaki Lisanslı Mühendislik Sistemlerinin İncelenmesi”, Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH), TMMOB, Sayfa: 31-42, Sayı: 450, Yıl: 53 / 2008-4.
- Baradan, S., “Türkiye İnşaat sektöründe iş güvenliğinin yeri ve gelişmiş ülkelerle kıyaslaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Ocak 2006.
- Usmen, M.A., Baradan, S., and Jayyousi, K., 'Safety Program Guidelines for Public School Facility Construction and Operations', ASCE Practice Periodical on Structural Design and Construction, Vol. 27, No.2, May 2002.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- 0, Baradan, S., “Çimento tipinin donatı – beton aderansına etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir, 1997.
- Baradan, S., “Comparative Injury Risk Analysis of Building Trades”, PhD Dissertation, Wayne State University, Detroit, MI, June 2004.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “İnşaatta İş Sağlığı ve Güvenliği Kampanyası – Güvenliği Birlikte İnşa Edelim” sempozyumunda çağrılı konuşmacı, “İnşaat mühendisliği eğitiminde iş güvenliğinin yeri”, İzmir, 9 Kasım 2006.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Akboğa, Ö., Perçin, S., Baradan, S., Girgin, S.C., “A Comparative Study on the Influence of Cultural Differences on Project Duration in International Construction Projects” - 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Trabzon, 27-30 Eylül 2010.
- Çalış, G., Baradan, S., Yüksel, O., "Expectations from the Construction Industry from Civil Engineering Education", 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Famagusta, Kuzey Kıbrıs, Eylül 2008.
- 2002, Usmen, M.A., Baradan, S., and Jayyousi, K., "Environmental Health and Safety Programs for Facilities Management in Educational Institutions", Proceedings, 6th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Seoul
- Usmen, M.A., Baradan, S., and Dikec, T., "Education of Design Professionals on Construction Safety", Proceedings, ISEC-01 Conference, Honolulu, Hawaii, January 2001.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- Usmen, M., Baradan, S., Akboğa, Ö., “İnşaat Mühendisliğinde Etik: Amerika Birleşik Devletleri Örneği”, 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, Bursa, 25 – 27 Kasım, 2011.
- Akboğa, Ö., Baradan, S., “İnşaat Sektöründe Malzeme Tedarik Yönetiminin Önemi ve Yurtdışı Uygulamaları”, . 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, Bursa, 25 – 27 Kasım, 2011.
- Akboğa, Ö., Baradan, S., “Hazır Beton Sektöründe İş Güvenliği”, 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Çanakkale, 21-23 Ekim, 2011
- Baradan, S., Dikmen, Ü., Müngen, U., Aytekin, O., Sönmez, G., “Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Mevzuatının İnşaat Sektörü Açısından İncelenmesi”, 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Çanakkale, 21-23 Ekim, 2011
- Akboğa, Ö., Baradan, S., “Hazır beton sektöründe iş güvenliği: Hollanda ve Türkiye’nin kıyaslanması”, Beton 2011 Hazır Beton Kongresi, İstanbul, 20-22 Ekim, 2011
- Baradan, S., Perçin, S., Akboğa, Ö., “İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Etiğin Yeri”, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, 29 Eylül – 1 Ekim, 2010.
- Akboğa, Ö., Baradan, S., Perçin, S., “Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama Yönetimi ve Yöntemleri”, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, 29 Eylül – 1 Ekim, 2010.
- Baradan, S., Akboğa, Ö., Çalış, S., Yüksel, O., "Yapı İşletmesi Eğitiminde Yurtdışı Eğitim Programlarının İncelenmesi" 5. Yapı İşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, Ekim 2009.
- Akboğa, Ö., Baradan, S., "Asbestin İnşaat Sektöründeki Yeri ve Maruziyetin Önlenmesi", İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, Kasım 2009.
- Baradan, S., Çalış G., "Yurtdışında Yetkin Mühendislik Uygulamaları: Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Örnekleri", 4. İnşaat Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, Ekim 2007.
- Baradan, S., "Mühendislik Eğitiminde İş Güvenliğinin Yeri ve Üniversitelerin Rolü", İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Ankara, Türkiye, Ekim 2007.
- Baradan, S., "ABD’de işçi sağlığı ve iş güvenliğine genel bakış", 3. Yapı İşletmesi Kongresi, İzmir, Türkiye, Eylül 2005
- Baradan, S., "İşçi sağlığı ve iş güvenliği programları: ABD örneği", 3. Yapı İşletmesi Kongresi, İzmir, Türkiye, Eylül 2005

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu