Akademik BilgilerALİ İLHAN
DOÇENT
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
İç Sular Biyolojisi AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ali.ilhan@ege.edu.tr
- E-posta: alilhan73@gmail.com
- Telefon: 0232 311 53 45
- Web sayfası: http://fisheries.ege.edu.tr/~icsular, Anabilim Dalı Web Sayfası
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Biyoloji, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Temel Bilimler, Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Temel Bilimler, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Aliağa Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014-2016
- Fakülte Staj Komisyonu Üyeliği, 2013-2016
- Fakülte Sportif Faaliyerler Komisyonu Üyeliği, 2013-2016
- Öğretim Üyesi, 2012-
- Öğretim Elemanı, 1997-2012
Mesleki Faaliyetleri (7 adet)- Düzenleme Kurulu Üyeliği "XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi" 12-15 Eylül 2017, Edirne., 2017
- Bilim Kurulu Üyeliği "II. İstilacı Türler Çalıştayı" 27-29 Eylül 2017, Muğla, 2017
- Bilim Kurulu Üyeliği “Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı” 21-22 Kasım 2016, İstanbul, 2016
- Bilim Kurulu Üyeliği “XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi” 14-17 Eylül 2015, Muğla., 2015
- Bilim Kurulu Üyeliği “Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı” 12-14 Haziran 2013, İstanbul, 2013
- Düzenleme Kurulu Üyeliği "III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu" 27-29 Ağustos 2008, İzmir, 2008
- Düzenleme Kurulu Üyeliği "Balıklarda Yaş Belirleme Çalıştayı" 27-29 Ağustos 2008, İzmir, 2008
Uzmanlık Alanları- Hidrobiyoloji (4010500)
- Limnoloji (4010502)
- Su Ürünleri (4010503)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (37 adet)- Tarkan, A. S., Sarı, H. M., İlhan, A., Kurtul, I., Vilizzi, L. 2017. Risk screening of non-native and translocated freshwater fish species in a Mediterranean-type shallow lake: Lake Marmara (West Anatolia). Zoology in the Middle East, 63 (1): 48-57.
- Sarı, H. M., Kurtul, I., Aydın, E., İlhan, A. 2017. Length-Weight Relationships for an Endemic Species Aphanius transgrediens from Lake Acıgöl (Afyonkarahisar-Turkey). LimnoFish. 3 (2): 113-116
- Aydın, C., Cilbiz, M., İlhan, A., Sarı, H. M. 2016. Selectivity of multifilament trammel and gillnets for common carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Lake Marmara. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33 (3): 183-192.
- İlhan, A., Sarı, H. M. 2016. Marmara Gölü’ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) populasyonunun bazı biyolojik özellikleri. LimnoFish. 2 (2): 59-65.
- Sarı, H. M., Ustaoğlu, M. R., İlhan, A., Özbek, M. 2015. Kaçkar ve Soğanlı Dağları Göllerinin Morfometrik Özellikleri. Ege J Fish Aqua Sci 32 (1): 31-36.
- İlhan, A., Sarı, H. M., Ustaoğlu, M. R. 2014. Gönen Çayı (Balıkesir) Balık Faunası. Journal of FisheriesSciences.com 8 (3): 194-198.
- İlhan, A., Sarı, H. M. 2014. Marmara Gölü (Manisa) Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) Populasyonunun Üreme Biyolojisi. Su Ürünleri Dergisi 31 (4): 187-191.
- İlhan, A., Sarı, H. M., Ekmekçi, B. 2014. Türkiye İç Sularındaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)’In Boy-Ağırlık İlişkisi. Journal of FisheriesSciences.com 8 (3): 181-185.
- İlhan, A., Sarı, H. M. 2013. Marmara gölü balık faunası ve balıkçılık faaliyetleri. Su Ürünleri Dergisi 30 (4): 187-191.
- İlhan, A., Ustaoğlu, M. R., Berberoğlu, S. 2013. Türkiye’nin 7 akarsu havzasında horozbina, Salaria fluviatilis (Asso,1801), balığına ait boy–ağırlık ilişkisi. Su Ürünleri Dergisi 30 (1): 41-43.
- 2012, İlhan, A., H. M. Sarı, H. Saygı, M. R. Ustaoğlu, “Length–Weight Relationships of Freshwater Fishes in the Biga Peninsula (Northwestern Anatolia, Turkey)”. Journal of Applied Ichthyology, 28: 857-858.
- Sarı, H. M., İlhan, A., Yurdakul, E. 2012. Türkiye iç sularındaki noktalı inci balığı, Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782), boy-ağırlık ilişkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 29 (3): 143-145.
- Gürleyen, N., İlhan, A., Başıaçık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M. 2012. Adıgüzel baraj gölü’ndeki kababurun balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)’nın bazı büyüme özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 29 (3): 123-126.
- Başıaçık, S., Sarı, H. M., İlhan, A., Ustaoğlu, M. R. 2012. Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli) Bıyıklı Balık (Luciobarbus kottelati Turan, Ekmekçi, İlhan & Engin, 2008) Populasyonun Bazı Büyüme Özellikleri. Journal of FisheriesSciences.com 6 (1): 32-38.
- 2011, İlhan, A., H. M. Sarı, S. Balık, Reproductive Biology of the Broad-snout [Chondrostoma holmwoodii (Boulenger, 1896)] in Tahtalı Dam Lake, İzmir-Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 27:1033-1036.
- 2010, İlhan, A., H. M. Sarı, S. Balık. Growth Features of an Endemic Population of Chondrostoma holmwoodii (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) in Western Anatolia. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 40 (2): 155-159.
- Başdemir, D., Balık, S., İlhan, A. 2010. Çakırköy Deresi (Yenice-Çanakkale) Tatlısu Kolyozu, Alburnus chalcoides (Guldenstädt, 1772) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 27 (4): 157-160.
- 2009, İlhan, A. Threatened fishes of the world: Chondrostoma beysehirense Bogutskaya, 1997 (Cyprinidae). Environmental Biology of Fishes 86: 483–484.
- 2009, İlhan, A., S. Balık, H. M. Sarı. Threatened fishes of the world: Pseudophoxinus egridiri (Karaman, 1972) (Cyprinidae). Environmental Biology of Fishes 86: 459–460.
- İlhan, A., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., Başıaçık, S., Gürleyen, N. 2009. Tahtalı Baraj Gölü (İzmir) Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L.,1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 26 (4): 257-260.
- 2008, Sarı, H. M., A. İlhan, S. Balık. Some Biological Characteristics of Hemigrammocapoeta kemali (Hanko, 1924) in the Işıklı Lake (Denizli-Turkey). Journal of Applied Ichthyology 24: 88-90.
- 2008, Turan, D., F. G. Ekmekçi, A. İlhan, S. Engin. Luciobarbus kottelati, a new species of barbel (Teleostei: Cyprinidae) from the Buyuk Menderes River, Turkey, with rediagnose of L. lydianus Zootaxa 1824: 35-44.
- 2008, Sarı, H. M., S. Balık, M. R. Ustaoğlu, A. İlhan. Population Structure, Growth And Mortality of Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Buldan Dam Lake. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 25-29.
- 2008, Balık, S., A. İlhan, E. T. Topkara. The Economical Fish And Fisheries of Sufa (Homa) Lagoon. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 61-63.
- Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Özdemir Mis, D., Aygen, C., Taşdemir, A., İlhan, A. 2008. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25 (4): 347-351.
- Ustaoğlu, M. R., Balık, S., Sarı, H. M., Özdemir Mis, D., Aygen, C., Özbek, M., İlhan, A., Taşdemir, A., Yıldız, S., Topkara, E. T. 2008. Uludağ (Bursa)’daki Buzul Gölleri ve Akarsularında Faunal Bir Çalışma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25 (4): 295-299.
- İlhan, A., Balık, S. 2008. Batı Karadeniz Bölgesi İçsularının Balık Faunası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25 (1): 75–82.
- Sarı, H. M., İlhan, A., Yeşilova, B. 2007. Gülbahçe Koyu’ndan (İzmir Körfezi) Yakalanan Dişli Sazancık, Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)’ların Bazı Biyolojik Özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 24 (3-4): 311-314.
- Balık S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., Özdemir Mis, D., Aygen, C., Taşdemir, A., Yıldız, S., Topkara, E. T., Sömek, H., Özbek, M., İlhan, A. 2006. Bozalan Gölü’nün (Menemen-İzmir) Biyolojik Çeşitliliği Hakkında Bir Ön Araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (3-4): 291-294.
- Balık S., Ustaoğlu, M. R., Özbek, M., Yıldız, S., Taşdemir, A., İlhan, A. 2006. Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk, İzmir) Aşağı Havzasındaki Kirliliğin Makro Bentik Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (1-2): 61-65.
- Sarı, H. M., Balık, S., Ustaoğlu, M. R., İlhan, A. 2006. Distribution and Ecology of Freshwater Ichthyofauna of the Biga Peninsula, North-western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30: 35-45.
- Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., İlhan, A., Topkara, E. T. 2005. Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla)’ın Balık Faunası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22 (1-2): 221-223.
- İlhan, A., Balık, S., Sarı, H. M., Ustaoğlu, M. R. 2005. Batı ve Orta Anadolu, Güney Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgeleri İçsularındaki Carassius (Cyprinidae, Pisces) Türleri ve Dağılımları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22 (3-4): 343-346.
- Balık, S., Sarı, H. M., Ustaoğlu, M. R., İlhan, A. 2004. Işıklı Gölü (Çivril, Denizli, Türkiye) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758) Populasyonunun Yaş ve Büyüme Özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21 (3-4): 257-262.
- 2004, Balık, S., H. M. Sarı, M. R. Ustaoğlu, A. İlhan. Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) KadifeBalığı Tinca tinca (L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. Turkish Journal of Veterinary of Animal Sciences 28: 973-979.
- İlhan, A., Balık, S. 2003. Işıklı Gölü’ndeki (Çivril-Denizli) Turna Balığı (Esox lucius Linnaeus, 1758) Populasyonunun Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9: 1-9.
- Sarı, H. M., Balık, S., Ustaoğlu, M. R., İlhan, A. 2003. Işıklı Gölündeki (Denizli) Kababurun Balığı, Chondrostoma nasus (L., 1758)’nın Büyüme Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9: 10-15.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Ali İlhan, Balık, S., Sarı, H. M. 2014. Orta ve Batı Anadolu Endemik İçsu Balıklarının Günümüzdeki Dağılımları ve Koruma Statüleri. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 29-2: 9-34.
- 2007, Yeğen, V., S. Balık, E. Bilçen, H. M. Sarı, R. Uysal, A. İlhan, H. Bostan. Afyon İli Akarsularında Yayılış Gösteren Balık Türleri ve Dağılımları. Türk Sucul Yaşam Dergisi Ulusal Su Günleri Yıl: 3-5 Sayı: 5-8, 419-428.
- Yeğen, V., Balık, S., Bostan, H., Uysal, R., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., İlhan, A. 2005. Isparta İli Balık Faunası”, Tarım ve Köyişleri. Bakanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yayın no. 4, 34 s. Eğirdir.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- 2013, İçsularımızdaki Davetsiz Misafir: Gümüşi Havuz Balığı. Ekoloji Magazin, 38: 48-53.
- 2006, İLHAN,A. Batı Karadeniz Bölgesi Tatlısu Balıklarının Taksonomik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması (Doktora Tezi).E.Ü.Fen Bilimleri Enst.,İzmir, 164s.
- 1999, İLHAN, A. Işıklı Gölü'ndeki (Çivril- Denizli) Turna Balığı (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). E. Ü. Fen Bilimleri Enst., İzmir, 47 s.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Irmak KURTUL, Hasan M. SARI, Ali İLHAN, “Distribution, Morphometric and Meristic Features of Gambusia in Turkey”, FABA 2016, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences 3-5 Kasım 2016, Antalya, (Sözlü sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- Ali Serhan Tarkan, Hasan M. Sarı, Ali İlhan, Irmak Kurtul, Lorenzo Vilizzi, “Risk screening of non-native and translocated freshwater fish species in the catchment of a highly productive wetland, Lake Marmara (western Anatolia, Turkey)”, FINS II Conference, Freshwater Invasives Networking for Strategy, 11-14 Haziran 2016, Zagreb, Hırvatistan, (Poster sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (34 adet)- Ali İlhan, Tuncay Murat Sever, Dilek İlhan, Sencer Akalın, “İzmir Kıyısal Sularındaki Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)’un Besin Kompozisyonu Üzerine Bir Ön Çalışma”, VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 31 Ağustos-2 Eylül 2016, Mersin, (Sözlü sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- Ali İlhan, M. Gizem Özdemir. “İki Ot Balığı, Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) ve Phoxinus strandjae Drensky, 1926, Türünün Mormometrik Karşılaştırması”, VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 31 Ağustos-2 Eylül 2016, Mersin, (Sözlü sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- Hasan M. Sarı, Irmak Kurtul, Ersin Aydın, Ali İlhan, “Acıgöl (Afyonkarahisar) Aphanius transgrediens Populasyonunun Boy-Ağırlık İlişkisinin Zamansal Değişimi”, VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 31 Ağustos-2 Eylül 2016, Mersin, (Sözlü sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- Ali İlhan, Dilek İlhan, Ramoni Olajide Hammed, “Marmara Gölü ve Homa Dalyanı’ndan Yakalanan Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)’nın Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyonu”, 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir, (Poster sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- M. Ruşen Ustaoğlu, Hasan M. Sarı, Murat Özbek, Cem Aygen, Didem Özdemir Mis, Ayşe Taşdemir, Seray Yıldız, Ali İlhan, Esat T. Topkara, Haşim Sömek, “Gönen Çayı (Balıkesir) Lotik ve Lentik Biyotoplarının Su Kalitesi”, II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir-Isparta, (Poster sunum yapılmıştır).
- Ali İlhan, Hasan M. Sarı, “Marmara Gölü (Salihli-Manisa)’ndeki Eğrez Balığı [Vimba vimba (Linnaeus, 1758)] Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri”, 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir, (Poster sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- Ali İlhan, Manolya Durdu, “Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) ve Scardinius elmaliensis Bogutskaya, 1997 Türlerinin Morfometrik Karakterlerinin Karşılaştırılması”, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 14-17 Eylül 2015, Muğla, (Sözlü sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- Ali İlhan, Dilek İlhan, Ramoni Olajide Hammed, “Türkiye İç Sularından Yakalanan Yılan Balıklarının (Anguilla anguilla Linnaeus, 1766) Bazı Morfometrik Karakterleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi”, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 14-17 Eylül 2015, Muğla, (Poster sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- Ali İlhan, Hasan M. Sarı, Mutlu Şahin, “Marmara Gölü (Manisa) Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) Populasyonunun Üreme Özellikleri”, VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa, (Sözlü sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- İlhan, A., H. M. Sarı, “İstilacının Kıskacında; Marmara Gölü”, Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, 12-14 Haziran 2013, İstanbul. (Sözlü sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- Ali İlhan, Ayşe Taşdemir, Cem Aygen, Didem Özdemir Mis, Esat T. Topkara, Hasan M. Sarı, Haşim Sömek, M. Ruşen Ustaoğlu, Murat Özbek, Seray Yıldız, Süleyman Balık, “Denizli İli’nin Biyoçeşitliliğine Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı’nın Katkıları”, Denizli Biyoçeşitliliği ve Önemi Çalıştayı, 29 Kasım 2013, Denizli. (Sözlü sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- İlhan, A. (2012). Batı Karadeniz Bölgesi İçsuları Balık Biyoçesitliliği. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012 Ankara (Poster sunum yapılmıştır).
- İlhan, A., H. M. Sarı, R. Ustaoğlu, “Gönen Çayı (Balıkesir) Balık Faunası”, V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta, (Sözlü sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- Sarı, H. M., İlhan, A., Yurdakul, E. Türkiye İçsularındaki Noktalı İnci Balığı (Alburnoides bipunctatus)’nın Boy–Ağırlık İlişkisi. FABA2012 Sempozyumu (Fisheries And Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), Eskişehir, 2012.
- Sarı, H. M., Küçük, F. İlhan, A., Ustaoğlu, M. R., Başıaçık, S., Çelik, Z., “Türkiye İçsularındaki Vimba vimba, Acanthobrama marmid ve Acanthobrama mirabilis Populasyonlarının Morfometrik ve Meristik Karakterlerindeki Değişimler”, FABA2011 Sempozyumu (Fisheries And Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), Samsun, 2011.
- SARI, H. M., İLHAN, A. Yıldız Dağları ve Longoz Ormanları Tatlısu Balık Faunası’nın Dağılımı ve Ekolojisi, IV. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bolu, 2010 (Sözlü sunum)
- İLHAN, A., USTAOĞLU, M. R., SARI, H. M., BAŞIAÇIK, S., GÜRLEYEN, N. Tahtalı Baraj Gölü (İzmir) Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L.,1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri, IV. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bolu, 2010 (Poster sunum)
- İLHAN, A., BALIK, S., SARI, H. M. "Orta ve Batı Anadolu’nun Endemik Tatlısu Balıklarının Son Durumları", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, 2009 (Sözlü Bildiri)
- YEĞEN, V., BALIK, S., BOSTAN, H., SARI, H.M., YAĞCI, A., İLHAN, A. (2009): Afyonkarahisar İli Baraj ve Göletleri Balık Faunası. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize. (Poster sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır)
- BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., İLHAN, A. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 27-29 Ağustos 2008 Urla-İzmir (Poster Sunum)
- USTAOĞLU, M. R., BALIK, S., SARI, H. M., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M., İLHAN, A., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E. T. Uludağ (Bursa)’daki Buzul Gölleri ve Akarsularının Faunası. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 27-29 Ağustos 2008 Urla-İzmir (Poster Sunum)
- SARI, H. M., İLHAN, A., YEŞİLOVA, B. İzmir Körfezi Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (Sözlü Bildiri).
- YEĞEN, V., BALIK, S., BOSTAN, H., SARI, H.M., UYSAL, R., İLHAN, A. (2007): Karataş ve Gölhisar (Uylupınar) Gölleri Balık Faunalarının Son Durumu. Göller Kongresi-Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları, 9-10 Haziran 2007, Isparta. (Sözlü sunum yapılmış ancak sadece özet bastırılmıştır).
- SARI, H.M., İLHAN, A., BALIK, S., SARICA, P. Işıklı Gölü Hemigrammocapoeta kemali (Hanko, 1924) Populasyonunun Bazı Biyo-Ekolojik Özellikleri. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı 6-8 Eylül 2006 Sinop (Sözlü Bildiri)
- İLHAN, A., SARI, H.M., BALIK, S., SÖZGEN AYAZ, S. Manyas Gölü Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı 6-8 Eylül 2006 Sinop (Poster Sunum)
- SARI, H. M., BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., İLHAN, A., TOPKARA, E. T. Susurluk Irmağı Havzası İçsu Balık Faunası. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2005, Çanakkale (Poster Sunum)
- BALIK, S., USTAOĞLU,M.R., ÖZBEK, M., YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., İLHAN, A. Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk-İzmir) Aşağı Havzasındaki Kirliliğin Makro Bentik Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. Ulusal Su Günleri 2005 Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 1: 257. (Poster Sunum)
- İLHAN, A., BALIK, S., SARI, H. M., USTAOĞLU, M. R. Batı Anadolu Ve Trakya İçsularında Carassıus Genusu Türlerinin Dağılımı (Cyprınıdae, Pısces). I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı 17-19 Mayıs 2004 Sapanca. (Sözlü Bildiri).
- SARI, H.M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A. Buldan Baraj Gölü (Denizli) Carassius gibelio (Bloch, 1782) Populasyonunun Yapısı, Mortalitesi ve Büyümesi. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2-5 Eylül 2003 Elazığ. (Sözlü bildiri)
- BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., İLHAN, A. Biga Yarımadasının Balık Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya. (Sözlü Bildiri)
- BALIK, S., SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A. Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kefali [Leuciscus cephalus (L.,1758)] Populasyonunun Büyüme Özellikleri. XI. Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001, Hatay (Sözlü bildiri)
- BALIK, S., SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A. Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Kadife Balığı [Tinca tinca (L.,1758)] Populasyonunun Büyüme Özellikleri. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 05-09 Eylül 2000, Ankara. (Sözlü Bildiri)
- BALIK,S., SARI,H.M., USTAOĞLU,M.R., İLHAN, A. Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Kababurun (Chondrostoma nasus L.,1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül 1999, Adana. (Sözlü Bildiri)
- İLHAN, A., M. R. USTAOĞLU, S. BALIK, H. M. SARI, Doğu Karadeniz Dağları Akarsularındaki Salmo labrax Pallas, 1814’ın Morfometrik Özellikleri ve Boy-Ağırlık ilişkisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Temmuz 2009 Rize (Poster Sunum)

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 0 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 201 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (121 adet)- 2015, ALAGÖZ ERGÜDEN, S. 2015. Determination of Condition Factor and Length-Weight Relationship of the Prucian Carp, Carassius Gibelio(Bloch, 1782) Inhabiting Seyhan Dam Lake. International Journal of Scientific and Technological Research Vol 1, No.1
- 2015, ALAGÖZ ERGÜDEN, S. 2015. Age and Growth Properties of Prussian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Living in the Middle Basin of Seyhan River in Adana, Turkey. Pakistan J. Zool., vol. 47(5), pp. 1365-1371.
- 2015, ALAGÖZ ERGÜDEN, S. 2015. Seyhan Baraj Gölü (Adana)’ndeki Aphanius mento (Heckel, 1843)’nun Bazı Morfometrik Özellikleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3: 100-106.
- 2015, BAYÇELEBİ, E., TURAN, D. JAPOSHVILI, B. 2015. Fish Fauna of Çoruh River and Two First Record for Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15: 1-2.
- 2015, ÇAKIR, M., MİNARECİ, O. 2015. Işıklı Gölü ve Işıklı Çayı’nda (Çivril-Denizli) Deterjan, Fosfat ve Bor Kirliliğinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 30-1: 23-34. (
- 2015, ÇETİNKAYA, S., YEĞEN, V., BİLGİN, F., UYSAL, R., BOSTAN, H. 2015. Variations of Some Growth Characteristics and Length-Length Relationships of Sakarya Bleak (Alburnus esherichii Steindachner, 1897) in Different Habitats. LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (1): 29-35.
- 2015, ÇİÇEK, E., SUNGUR BİRECİKLİGİL, S. FRİCKE, R. 2015. Freshwater fishes of Turkey: a revised and updated annotated checklist. Biharean Biologist 9 (2): 141-157.
- 2015, EAGDERI, S., RADKHAH, A. 2015. Length-weight relationship and condition factor of Mosquitofish (Gambusia holbrooki) in three inland basins of Iran. Poeciliid Research, 5 (1): 39-43.
- 2015, GÜÇLÜ, S. S., KÜÇÜK, F. 2015. The Ichthyofauna of Gediz River (Turkey): Taxonomic and Zoogeographic Features. Annual Research & Review in Biology 6 (3): 202-214.
- 2015, KOCA, H. U., ÖLMEZ, M. 2015. Aksu Çayı-Köprüçay Nehri (Isparta-Türkiye) Cobitis turcica (Hanko, 1925) Populasyonunda Yaş, Büyüme ve Ölüm Oranları. LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (3): 113-121.
- 2015, MARCOS, C., TORRES, I., LO´PEZ-CAPEL, A., PE´REZ-RUZAFA, A. 2015. Long term evolution of fisheries in a coastal lagoon related to changes in lagoon ecology and human pressures. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 25: 689–713.
- 2015, MAZLUM, R. E., TURAN, D., BİLGİN, S. 2015. Length-Weight Relationships of Nine Cyprinid Species from Inland Waters of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15: 381-384.
- 2015, ÖZDEMİR, N., TARKAN, A. S., AĞDAMAR, S., TOP, N., KARAKUŞ, U. 2015. Ecological Requirements and Distribution of Native and Introduced Freshwater Fishes in a Mediterranean-Type Basin (Muğla, Sw Turkey). Fresenius Environmental Bulletin(
- 2015, PİRİA, M., RAJEEV, R., FREYHOF, J. 2015. Editorial 2015: Efforts Towards Better Quality in the Croatian Journal of Fisheries (Ribarstvo). Croatian Journal of Fisheries, 2015, 73, 1 – 5.
- 2015, TOPKARA, E. T., USTAOĞLU, M. R. 2015. Kartal Gölü’nün (Denizli) sucul Coleoptera ve sucul-yarısucul Heteroptera (Insecta) faunası üzerine bir çalışma ve ekolojik notlar. Ege J Fish Aqua Sci 32(1): 45-50.
- 2014, BARINOVA, S., ROMANOV, R., SOLAK, C. N. 2014. New Record of Chara Hispida (L.) Hartm. (Streptophyta: Charophyceae, Charales) from the Işıklı Lake (Turkey) and Critical Checklist of Turkish Charophytes. Natural Resources and Conservation 2(3): 33-42.
- 2014, BARINOVA, S., SOLAK, C. N., ERDOĞAN, O., ROMANOV, R., 2014. Algae and Zooplankton in Ecological Assessment of the Işıklı Lake, Turkey. Aquatic Biology Research 2(2):23-35.
- 2014, ERDOGAN, Z., TORCU KOC, H., GUNGOR, S., ULUNEHIR, G. 2014. Age, growth and reproductive properties of an invasive species Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Cyprinidae) in the Ikizcetepeler Dam Lake (Balikesir), Turkey. Periodicum Biologorum 116 (3): 285–291.
- 2014, ÖZDİLEK, Ş. Y., JONES, R. I. 2014. The Diet Composition and Trophic Position of Introduced Prussian Carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) and Native Fish Species in a Turkish River. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14: 1-2.
- 2014, SAÇ, G., ÖZULUĞ, M. 2014. Five New Records for the Fish Fauna of Durusu Lake Basin (İstanbul). Journal of FisheriesSciences.com, 8(4): 291-297.
- 2014, TOPKARA, E. T., USTAOĞLU, M. R. 2014. Gönen Çayı (Balıkesir, Çanakkale-Türkiye)’nda yaşayan sucul Coleoptera ve sucul ve yarısucul Heteroptera faunası üzerine bir çalışma. Ege J Fish Aqua Sci 31(1): 19-26.
- 2014, TORCU KOÇ, H., ERDOĞAN, Z., BULGEN, K. 2014. Observations on biological properties of the chub, Leuciscus cephalus and environment conditions in the Çaparlıpatlak Pond (Balikesir), Southern Marmara Region, Turkey. BIOLOGIJA 60 (3): 165–174.
- 2013, BAHADIR, M., EMET, K. 2013. Anadolu’da Yayılış Gösteren Omurgalı Endemik Fauna Elemanlarının Cbs İle Dağılış Alanlarının Haritalanması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 24 (6): 34-50.
- 2013, BULUT, S., MERT, R., ALGAN, B., ÖZBEK, M., ÜNAL, B., KONUK, M. 2013. Several Growth Characteristics of an Invasive Cyprinid Fish (Carassius gibelio Bloch, 1782). Not Sci Biol, 5(2):133-138.
- 2013, FICHI, G., CARDETI, G., COCUMELLI, C., VENDRAMIN, N., TOFFAN, A., ELENI, C., SIEMONI, N., FISCHETTI, R., SUSINI, F. 2013. Detection of Cyprinid herpesvirus 2 in association with an Aeromonas sobria infection of Carassius carassius (L.), in Italy. Journal of Fish Diseases 2013, 36, 823–830.
- 2013, GÜÇLÜ, S. S., KÜÇÜK, F., ERTAN, Ö. O., GÜÇLÜ, Z. 2013. The Fish Fauna of the Büyük Menderes River (Turkey): Taxonomic and Zoogeographic Features. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13: 685-698.
- 2013, KIRANKAYA, Ş. G., EKMEKÇİ, F. G. 2013. Life-history traits of the invasive population of prussian carp, Carassius gibelio (Actinopterigi: Cypriniformes: Cyprinidae), from Gelingüllü reservoir, Yozgat, Turkey. Acta Ichthyologica et Piscatoria (2013) 43 (1): 31–40.
- 2013, KOCA, H. U., ÖLMEZ, M. 2013. Age, growth and mortality of Pseudophoxinus fahrettini Freyhof and Özuluğ, 2009 in Aksu stream - Köprüçay River (Isparta, Turkey). International Journal of Agricultural Policy and Research Vol.1 (4), pp. 124-130.
- 2013, LUJİĆ, J., KOSTİĆ, D., BJELİĆ-ČABRİLO, O., POPOVİĆ, E., MİLJANOVİĆ, B., MARİNOVİĆ, Z., MARKOVİĆ, G. 2013. Ichthyofauna Composition and Population Parameters of Fish Species from the Special Nature Reserve "Koviljsko-Petrovaradinski Rit" (Vojvodina, Serbia). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13: 665-673.
- 2013, EKMEKÇİ, F. G., KIRANKAYA, Ş. G., GENÇOĞLU, L., YOĞURTÇUOĞLU, B. 2013. Türkiye İçsularındaki İstilacı Balıkların Güncel Durumu Ve İstilanın Etkilerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 28: 105-140.
- 2013, KAZANCI, N., TÜRKMEN, G., EKİNGEN, P., BAŞÖREN, Ö. 2013. Preparation of a biotic index (Yeşilırmak-BMWP) for water quality monitoring of Yeşilırmak River (Turkey) by using benthic macroinvertebrates. Review of Hydrobiology 6 (1): 1-29.
- 2013, KILIÇ, S., BECER, Z. A. 2013. Some Growth Characters of Tench (Tinca tinca L., 1758) in Lake Yeniçağa, Bolu, Turkey. Journal of Applied Biological Sciences 7 (3): 99-104.
- 2012, CHAPMAN, P. M. 2012. Management of coastal lagoons under climate change. Estuarine, Coastal and Shelf Science 110: 32-35
- 2012, HOSSAİN, ., RAHMAN, M., ABDALLAH, E. M. 2012. Relationships between Body Size, Weight, Condition and Fecundity of the Threatened Fish Puntius ticto (Hamilton, 1822) in the Ganges River,Northwestern Bangladesh. Sains Malaysiana 41 (7): 803–814
- 2012, SABANCI, F. 2012. An illustrated survey on the morphological characters in three species of the diatom genus Mastogloia (Bacillariophyceae). Turkısh Journal Of Botany 36: 727-737.
- 2012, ŞAŞI, H., BERBER, S. 2012. Freshwater fish Fauna and Restock Fish Activities of Reservoir in the Dardanelles (Canakkale-Turkey). Journal of Central European Agriculture, 13 (2): 368-379.
- 2012, BULUT, S., MERT, R., KONUK, M., ALGAN, B., ALAŞ, A., SOLAK, K. 2012. The Variation of Several Biological Characteristics of the Chub, Squalius cephalus (L., 1758), in the Orenler Dam Lake, Northwest Anatolia, Turkey. Notulae Scientia Biologicae 4 (3): 27-32.
- 2012, DİRİCAN, S., ÇİLEK, S. 2012. Condition Factors of Seven Cyprinid Fish Species from Çamligöze Dam Lake on Central Anatolia, Turkey. African Journal of Agricultural Research 7(31): 4460-4464.
- 2012, ERDOĞAN, S., GÜHER, H. 2012. Four New Rotifera Species of Turkish Fauna. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 165-169.
- 2012, GIANNETTO, D., POMPEI, L., LORENZONI, M., TARKAN, A. S. 2012. Empirical Standard Weight Equation for the Aegean Chub Squalius fellowesii, an Endemic Freshwater Fish Species of Western Anatolia, Turkey. North American Journal of Fisheries Management 32:1102–1107.
- 2012, İNNAL, D. 2012. Age and growth properties of Carassius gibelio (Cyprinidae) living in Aksu River Estuary (Antalya-Turkey). Review of Hydrobiology, 5,2: 97-109.
- 2012, İNNAL, D. 2012. Alien fish species in reservoir systems in Turkey: a review. Management of Biological Invasions (2012) Volume 3, Issue 2: 115–119.
- 2012, TARKAN, A. S., COPP, G. H., TOP, N., ÖZDEMİR, N., ÖNSOY, B., BİLGE, G., FİLİZ, H., YAPICI, S., EKMEKÇİ, F. G., KIRANKAYA, Ş. G., EMİROĞLU, Ö., GAYGUSUZ, Ö., GÜRSOY GAYGUSUZ, Ç., OYMAK, A., ÖZCAN, G. 2012. Are introduced gibel carp Carassius gibelio in Turkey more invasive in artificial than in natural waters? Fisheries Management and Ecology.
- 2011, ALAGÖZ ERGÜDEN, S. A., GÖKSU, M. Z. L. 2011. The Reproductive Biology of the Tench Tinca tinca (L., 1758) in Seyhan Reservoir (Adana-Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (8): 1041-1044.
- 2011, ABLAK GÜRBÜZ, Ö. 2011. Age And Reproduction Features of Tench (Tinca Tinca (L., 1758)) From Hirfanlı Dam Lake, Kırşehir, Turkey. Journal of FisheriesSciences.com 5 (2): 153-163.
- 2011, EMİROĞLU, Ö., BAYRAMOĞLU, G., ÖZTÜRK, D., YAYLACI, K. 2011. Determination of the Gynogenetic Reproduction Character of Carassius gibelio in Uluabat Lake. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 6 (6): 648-653.
- 2011, İNNAL, D. 2011. Distribution and impacts of Carassius species (Cyprinidae) in Turkey: a review. Manag. Biolog. Invasions, 2011, 2
- 2011, ULUTARHAN, E., KONTAŞ, A., CAN, E. 2011. Sediment concentrations of heavy metals in the Homa Lagoon (Eastern Aegean Sea): Assessment of contamination and ecological risks. Marine Pollution Bulletin 62: 1989-1997.
- 2011, AYDIN, H., GAYGUSUZ, Ö., TARKAN, A. S., TOP, N., EMİROĞLU, Ö. GÜRSOY GAYGUSUZ, Ç. 2011. Invasion of Freshwater Bodies in the Marmara Region (Northwestern Turkey) by Nonnative Gibel Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782). Turkish Journal of Zoology 35 (3)
- 2011, BERBER, S., ŞAŞI, H., TOPKARA, E. T., CENGİZ, Ö. 2011. Apolyont Gölü (Bursa) Balık Faunasının Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 26: 27-55.
- 2011, BULUT, S., MERT, R., SOLAK, K., KONUK, M. 2011. Selevir Baraj Gölü'nün Bazı Limnolojik Özellikleri. Ekoloji 20, 80: 13-22.
- 2011, EMİROĞLU, Ö. 2011. Alien fish species in upper Sakarya River and their distribution. African Journal of Biotechnology 10 (73): 16674-16681.
- 2011, ÖNSOY, B., FİLİZ, H., TARKAN, A. S., BİLGE, G., TARKAN, A. N. 2011. Occurrence of Non-Native Fishes in a Small Man-Made Lake (Lake Ula, Muğla): Past, Present, Future Perspectives. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11: 209-215.
- 2011, SAĞLAM, N. 2011. Bazı Tıbbi Sülük Türlerinin (Hirudo medicinalis L., 1758 ve Hirudo verbana Carena, 1820) İhracatı, Korunması ve Sürdürülebilirliği. Journal of FisheriesSciences.com, 5(1): 1-15.
- 2011, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M. R., BALIK, S. 2011. Contribution to the Knowledge on the Distribution of Chironomidae and Chaoboridae (Diptera: Insecta) Species of Lakes on Taurus Mountain Range (Turkey). J. Entomol. Res. Soc., 13(2): 15-25.
- 2011, TOPKARA, E. T., USTAOĞLU, M. R. 2011. Investigations on the Aquatic Coleoptera (Classis: Insecta) Fauna of Some Mountain Lakes in the Eastern Black Sea Range (Turkey). Ege Üniversitesi Su ürünleri Dergisi 28 (4): 99-103.
- 2010, İNNAL, D. 2010. Population Structures and Some Growth Properties of Three Cyprinid Species [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758); Tinca tinca (Linnaeus, 1758) and Alburnus escherichii Steindachner, 1897] Living in Camkoru Pond (Ankara-Turkey). Kafkas Universitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi 16 (B): 297-304.
- 2010, Alaş, A., Altındağ, A., Yılmaz, M., Kırpık, M. A., Ak, A. 2010. Feeding Habits Of Tench (Tinca Tinca L., 1758) İn Beyşehir Lake (Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 187-194.
- 2010, OKGERMAN, H., ATASAGUN, S. Y., ORAL, M. 2010. The Age And Growth Features Of Tench (Tinca Tinca L., 1758) İn Kapulukaya Dam Lake, Central Anatoliae, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (13): 1833-1838.
- 2010, EMİROĞLU, Ö., UYANOĞLU, M., CANBEK, M., BAŞKURT, S. 2010. Erythrocyte Sizes of Carassius gibelio Species in Porsuk Dam Lake (Eskisehir/Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances 9 ( 24): 3077-3082.
- 2010, ERGÜDEN, S. A., GÖKSU, M. Z. L. 2010. Age, Growth And Sex Ratio of Tench Tinca Tinca (L., 1758) İn Seyhan Dam Lake, Turkey. Journal of Applied Ichthyology 26: 546–549.
- 2010, YILMAZ, S., YAZICIOĞLU, O., YILMAZ, M., POLAT, N. 2010. Hirfanlı Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758)’nın Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Mevsimsel Kondisyon Faktörleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5 (2): 154-162.
- 2010, BENZER, S., GÜL, A., YILMAZ, M. 2010.Growth Propertıes of Tench (Tinca tinca L., 1758) Living in Kapulukaya Dam Lake, Turkey. Kastamonu Education Journal 18(3): 839-848.
- 2010, KARA, C., ALP, A., ŞİMŞEKLİ, M. 2010. Distribution of Fish Fauna on the Upper and Middle Basin of Ceyhan River, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 111-122.
- 2009, ŞANLI BENZER, S., GÜL, A. YILMAZ, M. 2009. Growth Properties of Tench (Tinca Tinca L., 1758) Living in Hirfanlı Reservoir (Kırşehir, Turkey). Iranian Journal of Fisheries Sciences 8 (2): 219-224.
- 2009, BALIK, İ., ÇUBUK, H., ÇINAR, Ş., ÖZKÖK, R. Population structure, growth, mortality and estimated stock size of the introduced tench, Tinca tinca (L.), population in Lake Beyşehir, Turkey. J. Appl. Ichthyol. 25:206-210.
- 2009, GAYGUSUZ, Ö., AKDEMİR, D., TARKAN, A. S., ACIPINAR, H. Threatened fishes of the world: Hemigrammocapoeta kemali Hankó, 1924 (Cyprinidae). Environmental Biology of Fishes. 3:339-340.
- 2009, AKBULUT, M., ÇELİK, E. Ş., ODABAŞI, D. A., KAYA, H., SELVİ, K., ARSLAN, N., ODABAŞI, S. S..2009. Seasonal Dıstrıbutıon And Composıtıon of Benthıc Macroınvertebrate Communıtıes in Menderes Creek, Çanakkale, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 18 (11a): 2136-2145.
- 2009, APAYDIN YAĞCI, M., ALP, A., UYSAL, R., YEĞEN, V., YAĞCI, A. 2009. Işıklı Baraj Gölü’ndeki (Çivril-Denizli/Türkiye) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri. Journal of FisheriesSciences.com 3 (3): 220-230.
- 2009, BOSTANCI, D., POLAT. N. 2009. Age Determination and Some Population Characteristics of Chub (Squalius Cephalus L., 1758) in the Çamlıdere Dam Lake (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Science & Technology 4 (1): 25-30.
- 2009, DAĞLI, M., ERDEMLİ, A. Ü. 2009. An Investigation on the Fish Fauna of Balıksuyu Stream (Kilis, Turkey). International Journal of Natural and Engineering Sciences 3 (1): 18-23.
- 2009, KALYONCU, H., ZEYBEK, M. 2009. Ağlasun ve Isparta Derelerinin Bentik Faunası ve Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Belçika Biyotik İndeksine Göre Belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1): 41-48.
- 2009, KURUPINAR, E., ÖZTÜRK, M. O. 2009. Mevsimsel Değişime ve Boy Büyüklüğüne Bağlı Olarak Leuciscus cephalus L.’un (Örenler Baraj Gölü, Afyonkarahisar) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (3): 248-253.
- 2009, KÜÇÜK, F., SARI, H. M., DEMİR, O., GÜLLE, İ. 2009. Review of the Ichthyofaunal Changes in Lake Eğirdir Between 1915 And 2007. Turkish Journal of Zoology 33: 277-286.
- 2009, ÖZCAN, G., BALIK, S. 2009. Some Biological Parameters of the Bergamae Barb, Capoeta bergamae Karaman, 1969 (Cyprinidae), in Kemer Reservoir (Aydın, Turkey). North-Western Journal of Zoology 5 (2): 242-250.
- 2009, TURAN, D., KOTTELAT, M., EKMEKÇİ, F. G. 2009. Barbus niluferensis, A New Species of Barbel (Teleostei: Cyprinidae) from Nilüfer River, Turkey, With Re-Description of B. oligolepis. Zootaxa 1981: 15–28.
- 2008, ALP, A., YEĞEN, V., APAYDIN YAĞCI, M., UYSAL, R., BİLÇEN, E., YAĞCI, A. 2008. Diet Composition and Prey Selection of the Pike, Esox lucius, in Çivril Lake, Turkey. Journal of Applied Ichthyology 24: 670–677.
- 2008, APAYDIN YAĞCI, M., ALP, A., YEĞEN, V., UYSAL, R., YAĞCI, A., CEYLAN, M. 2008. Işıklı Gölü’ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus Carpio L., 1758)’nun Büyüme Özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 25 (4): 337–341.
- 2008, BALIK, İ., ÇUBUK, H., ÇINAR, Ş. 2008. Spatial and Seasonal Variations in Catch of Silver Crucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Lake Eğirdir, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 347-353.
- 2008, TAŞ, M., KIRGIZ, T., ARSLAN, N., ÇAMUR-ELİPEK, B., GÜHER, H. 2008. Çorlu Deresi’nin (Tekirdağ) Oligochaeta Faunası ve Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Zamana Bağlı Değişimi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 25 (4): 253–257.
- 2008, TORCU-KOÇ, H., TÜRKER-ÇAKIR, D., ULUNEHİR, G. 2008. An Investigation in Fish Fauna İkizcetepeler Dam Lake (Balıkesir), Turkey. Journal of Applied Biological Sciences 2 (2): 63-67.
- 2008, UĞURLU, S., POLAT, N. 2008. Fish Fauna of the Karaabdal Stream (Samsun-Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 121-124.
- 2007, ALAŞ, A., AK, A. 2007. Investigation of Some Population Parameters of the Tench (Tinca Tinca L., 1758) Inhabiting Beyşehir Lake (Konya-Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 7: 139-145.
- 2007, ŞANLI BENZER, S., GÜL, A., YILMAZ, M. 2007. Breeding Properties of Tinca Tinca (L., 1758) Living in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 24 (1-2): 127–129.
- 2007, KÜÇÜK, F., GÜMÜŞ, E., GÜLLE, İ., GÜÇLÜ, S. S. 2007. The Fish Fauna of the Göksu River (Türkiye): Taxonomic and Zoogeographic Features. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 7: 53-63.
- 2007, ÖZCAN, G. 2007. Distribution of Non-Indigenous Fish Species, Prussian Carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) in the Turkish Freshwater Systems. Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (23): 4241-4245.
- 2007, TORCU-KOÇ, H., ERDOĞAN, Z., TINKÇI, M., TREER, T. 2007. Age, Growth and Reproductive Characteristics of Chub, Leuciscus Cephalus (L., 1758) in the İkizcetepeler Dam Lake (Balikesir), Turkey. Journal of Applied Ichthyology 23: 19-24.
- 2007, UĞURLU, S., POLAT, N. 2007. Samsun İli Tatlı Su Kaynaklarında Yaşayan Egzotik Balık Türleri. Journal of FisheriesSciences.com 1 (3): 139-151.
- 2006, INNAL, D., ERK’AKAN, F. Effects of exotic and translocated fish species in the inland waters of Turkey. Reviews in Fish Biology and Fisheries 16 (1): 39-50.
- 2006, TORCU-KOÇ, H., ERDOĞAN, Z., TREER, T. 2006. A Review of Length–Weight Relationships of Fishes From Freshwaters of Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 22: 264-270.
- 2006, UĞURLU, S., POLAT, N. 2006. Miliç Irmağı (Terme, Samsun) Balık Faunası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 23 (3-4): 441-444.
- 2005, ÇUBUK, H., BALIK, İ., UYSAL, R., ÖZKÖK, R. 2005. Some Biological Characteristics and the Stock Size of the Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Karamık (Afyon, Turkey). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29: 1025-1031.
- 2005, UĞURLU, S., POLAT, N. 2005. Suat Uğurlu Baraj Gölü ile Terice ve Göksu Deresi Balıkları (Ayvacık-Samsun). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 1 (2): 27-37.
- 2004, KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S. S. 2004. Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox Lucius Linnaeus, 1758) Üreme. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 2 (12): 67-71.
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (23 adet)- E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2011/SÜF/040, SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A. Marmara Gölü Balık Faunasının Günümüzdeki Durumu, Bölgesel ve Mevsimsel Dağılımları. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2011/SÜF/040. 31 s. (2015).
- E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2010/SÜF/002. , USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., ÖZBEK, M., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., KILIÇASLAN, I., RASOULİ, H., BAŞIAÇIK, S., GÜRLEYEN, N. Gönen Çayı’nın (Balıkesir) Limnofaunası. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2010/SÜF/002. 102 s. (2014).
- E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2009/SÜF/002, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., ÖZBEK, M., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., TAŞDEMİR, A., İLHAN, A., BAŞARAN, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H. Saklıgöl (Honaz, Denizli), Karagöl (bozkurt, Denizli) ve Kartal Gölü’nün (Beyağaç, Denizli) Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2009/SÜF/002. 54 s. (2013).
- E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2008/SÜF/005, SARI, H.M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A. Türkiye’nin 20 Akarsu Havzasındaki Leuciscus cinsi balıkların Meristik ve Morfometrik Özelliklerinin İncelenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2008/SÜF/005. 79 s. (2013).
- 2011, Araştırma Projesi, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., ÖZBEK, M., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., KAYMAKÇI BAŞARAN, A., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H.: Adıgüzel Baraj Gölü’nün (Güney-Denizli) Limnolojik Yönden Araştırılması E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2006/SÜF/009.
- 2010, Araştırma Projesi, Technical Assistance for Protection and Sustainable Development of Natural Resources and Biodiversity in the Yildiz Mountains in Turkey, Project number: EuropeAid/125289/D/SER/TR
- 2009, Araştırma Projesi, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., TURAN, D., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., KAYMAKÇI BAŞARAN, A. Doğu Karadeniz Dağlarındaki Göllerin Limnolojik Yönden Araştırılması. TÜBITAK Proje No: ÇAYDAG-104Y183, 560 s.
- 2008, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., ÖZDEMİR MİS, D., ÖZBEK, M., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN. A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H. Kemer Baraj Gölü’nün (Aydın) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2004/SÜF/009, 62 s.
- 2008, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., SARI, H. M., ÖZBEK, M., GÜNDOĞDU, V., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., TAŞDEMİR, A., BAŞARAN, A., AKSU, M., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H. Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2007/BİL/001, 140 s.
- 2008, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., SARI, H. M., İLHAN, A., TOPKARA, E. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki Endemik İçsu Balıklarının Taksonomik Durumlarının ve Zoocoğrafik Dağılımlarının Güncelleştirilmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2004/SÜF/001, 50 s.
- 2007, Araştırma Projesi, BALIK, S., SARI, H. M., İLHAN A., TOPKARA, E. T. Susurluk Irmağı Havzası Balık Faunasının Araştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2003/SÜF/003, 44 s.
- 2007, Araştırma Projesi, BALIK, S., İLHAN. A., TOPKARA, E.T. Batı Karadeniz Bölgesi Tatlısu Balıklarının Taksonomik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2004/SÜF/018, 97 s.
- Araştırma Projesi, YEĞEN, V., BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., SARI, H. M., İLHAN, A., UYSAL, R., BOSTAN, H., BİLÇEN, E., YAĞCI, A. 2006. Göller Bölgesi Balık Faunasının Tespiti. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, TAGEM/HAYSÜD/2001/09/02/01,
- 2005, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., SARI, H. M., İLHAN, A., TOPKARA, E. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesindeki Balık Kolleksiyonunun İleriye Dönük Muhafazası İçin Müze Şeklinde Düzenlenmesi. TÜBİTAK 104Y002, 129 s.
- 2005, Araştırma Projesi, BALIK, S., İLHAN, A., TOPKARA E. T. Süfa (Homa) Dalyanının Kuzuluk Sistemlerinin Modernize Edilmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2003/SÜF/003, 35 s.
- 2005, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., SARI, H. M., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M., İLHAN, A., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E. T., SÖMEK, H. Uludağ (Bursa)'daki Göllerin ve Akarsuların Flora ve Faunasının Araştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2002/SÜF/003 37 s.
- 2004, Araştırma Projesi, BALIK, S., SARI, H. M., EGEMEN, Ö., ÖNEN, M., HAKARERLER, H., SARI, H. M., TANRIKUL, T., ÖZBEK, M., İLHAN A., KAYMAKÇI BAŞARAN, A., TÜZEN, A., KAPTAN, M. Küçük Menderes Nehri’nin Su Kalitesi ve Ekosistemdeki Etkileşiminin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2003/BİL/010, 65 s.
- 2004, Araştırma Projesi, SARI, H.M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M., İLHAN. A., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H. Batı Karadeniz Bölgesindeki Göllerin Limnolojik Yönden Araştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2001/SÜF/010, 78 s.
- 2003, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., ÖZDEMIR MIS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M., ILHAN. A., TAŞDEMIR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Tatlısuların Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 27 s.
- 2003, Araştırma Projesi, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., AYSEL, V., SARI, H.M., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN. A., TOPKARA, E.T. Yayla Gölü’nün (Buldan-Denizli) Limnolojik Yönden İncelenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2000/SÜF/008, 39 s.
- 2002, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., İLHAN, A., TOPKARA, E.T. Güneybatı Marmara Bölgesinin Balık Faunasının İncelenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2000/SÜF/006, 45 s.
- 2002, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., CİRİK, S., ELTEM, R., SARI, H.M., ELBEK, A.G., GÜNER, Y., ÖZDEMİR, G., ÖZDEMİR MİS, D., KÖKSAL, Y., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., KAYMAKÇI, A. Yuvarlak Çay’ın (Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi) Sürdürülebilir Kullanımı İçin Eylem Planı Oluşturulması Projesi. (Final Raporu) T.C. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 182 s.
- 2000, Araştırma Projesi, BALIK, S., SARI, H.M., İLHAN, A. İçsu Balıkçılığı. In: Sulak Alanların Yönetimi Projesi, Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi. (Final Raporu) T.C. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, , Cilt II: 325-329.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Limnoloji Derneği
- Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2009, Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2008, Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2008, Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2016, “Marmara Gölü (Manisa) Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Populasyonunun Mevsimsel Besin Kompozisyonunun İncelenmesi” Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü YL tezi: Ramoni Olajide Hammed