Akademik BilgilerHAKAN SAVAŞ SAZAK
DOÇENT
Fen Fakültesi
İstatistik Bölümü
İstatistik Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ssazak@yahoo.com
- Telefon: 1725
Eğitim Bilgileri- Lisans: ODTÜ İstatistik Bölümü, Türkiye , 1996
- Yüksek Lisans: ODTÜ İstatistik Bölümü, Türkiye , 1999
- Doktora: ODTÜ İstatistik Bölümü, Türkiye , 2003
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü, Türkiye , 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü, Türkiye , 2015

Uzmanlık Alanları- İstatistik (2210300)
- Uygulamalı İstatistik (4060200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Aytaçoğlu, B. and Sazak, H.S. (2015) A Robust Control Chart for Monitoring the Mean of an Autocorrelated Process, Communications in Statistics - Simulation and Computation, http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2013.833229
- Güngör, D., Korkmaz, M. ve Sazak, H.S. (2015) Örtük Sınıf Analiziyle Yapılan Ölçme Eşdeğerliği Çalışmalarında Model Seçimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 30(1): 90-105.
- Yilmaz, H. and Sazak H.S. (2014) Double-looped maximum likelihood estimation for the parameters of the generalized gamma distribution, Mathematics and Computers in Simulation, Volume 98, April 2014, 18-30, ISSN 0378-4754, http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2013.12.001.
- Aytaçoğlu, B. and Sazak, H.S. (2013) An Application of MML Individual Control Chart, Ege Uni. J. of Faculty of Sci., Vol 37(1), 19-30.
- Surucu, B. and Sazak, H. S. (2013) Graphical Methods for Reliability Data. Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science. 1–11.
- Duman, S., Sazak, H.S, Baskan, O. ve Başçı, A. (2011) Beyaz kan hücre alt tipleri hemodiyaliz hastalarında mortaliteyi öngörebilir mi?, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, 148-155.
- Sürücü, B. and Sazak, H.S. (2009) Monitoring reliability for a three-parameter Weibull distribution, Reliability Engineering & System Safety, 94, Issue 2, 503-508.
- Tiku, M.L., Islam, M.Q. and Sazak, H.S. (2008) Estimation in bivariate nonnormal distributions with stochastic variance functions, Computational Statistics and Data Analysis, 52, Issue 3, pp.1728-1745.
- Özdemir, M.S., Reyngoudt, H., Yves, D.D., Sazak, H.S., Fieremans, E., Delputte, S., D'Asseler, Y., Derave, W., Lemahieu, I. and Achten, E. (2007) Absolute quantification of carnosine in human calf muscle by proton magnetic resonance spectroscopy, Physics in Medicine and Biology, Volume 52, Issue 23, pp. 6781-6794.
- Sazak, H. S., Tiku, M.L. and Islam, M.Q. (2006) Regression Analysis with a Stochastic Design Variable, International Statistical Review, 74, 1, 77-88.

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2014, Buket Ekmekci, “Sansürlenmiş çarpık dağılımlarda parametre tahmin yöntemlerinin karşılaştırılması”.
- Yüksek Lisans, 2011, Hülya Yılmaz, “Çarpık dağılımlarda parametre tahmin yöntemlerinin karşılaştırılması”.
- Yüksek Lisans, 2009, Ahmet Can DİKER, "Pearson korelasyon katsayısının tahmin edicilerinin ve bu tahmin edicilere dayanan test istatistiklerinin karşılaştırılması".
- Yüksek Lisans, 2009, Duygu OKUTAN,"Bootstrap yönteminin regresyon analizinde kullanımı ve diğer yöntemlerle karşılaştırılması".