Akademik BilgilerHAKAN SAVAŞ SAZAK
DOÇENT
Fen Fakültesi
İstatistik Bölümü
İstatistik Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ssazak@yahoo.com
- Telefon: 1725
Eğitim Bilgileri- Lisans: ODTÜ İstatistik Bölümü, Türkiye , 1996
- Yüksek Lisans: ODTÜ İstatistik Bölümü, Türkiye , 1999
- Doktora: ODTÜ İstatistik Bölümü, Türkiye , 2003
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü, Türkiye , 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü, Türkiye , 2015

Uzmanlık Alanları- İstatistik (2210300)
- Uygulamalı İstatistik (4060200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- Aytaçoğlu, B. and Sazak, H.S. (2015) A Robust Control Chart for Monitoring the Mean of an Autocorrelated Process, Communications in Statistics - Simulation and Computation, http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2013.833229
- Güngör, D., Korkmaz, M. ve Sazak, H.S. (2015) Örtük Sınıf Analiziyle Yapılan Ölçme Eşdeğerliği Çalışmalarında Model Seçimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 30(1): 90-105.
- Sazak, H.S. and Yılmaz, H. (2015) Comparison of the Estimators of the Location and Scale Parameters Under the Mixture and Outlier Models via Simulation, Ege Uni. J. of Faculty of Sci., Vol 39(1), 20-38.
- Yilmaz, H. and Sazak H.S. (2014) Double-looped maximum likelihood estimation for the parameters of the generalized gamma distribution, Mathematics and Computers in Simulation, Volume 98, April 2014, 18-30, ISSN 0378-4754, http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2013.12.001.
- Aytaçoğlu, B. and Sazak, H.S. (2013) An Application of MML Individual Control Chart, Ege Uni. J. of Faculty of Sci., Vol 37(1), 19-30.
- Surucu, B. and Sazak, H. S. (2013) Graphical Methods for Reliability Data. Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science. 1–11.
- Duman, S., Sazak, H.S, Baskan, O. ve Başçı, A. (2011) Beyaz kan hücre alt tipleri hemodiyaliz hastalarında mortaliteyi öngörebilir mi?, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, 148-155.
- Sürücü, B. and Sazak, H.S. (2009) Monitoring reliability for a three-parameter Weibull distribution, Reliability Engineering & System Safety, 94, Issue 2, 503-508.
- Tiku, M.L., Islam, M.Q. and Sazak, H.S. (2008) Estimation in bivariate nonnormal distributions with stochastic variance functions, Computational Statistics and Data Analysis, 52, Issue 3, pp.1728-1745.
- Özdemir, M.S., Reyngoudt, H., Yves, D.D., Sazak, H.S., Fieremans, E., Delputte, S., D'Asseler, Y., Derave, W., Lemahieu, I. and Achten, E. (2007) Absolute quantification of carnosine in human calf muscle by proton magnetic resonance spectroscopy, Physics in Medicine and Biology, Volume 52, Issue 23, pp. 6781-6794.
- Sazak, H. S., Tiku, M.L. and Islam, M.Q. (2006) Regression Analysis with a Stochastic Design Variable, International Statistical Review, 74, 1, 77-88.

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2014, Buket Ekmekci, “Sansürlenmiş çarpık dağılımlarda parametre tahmin yöntemlerinin karşılaştırılması”.
- Yüksek Lisans, 2011, Hülya Yılmaz, “Çarpık dağılımlarda parametre tahmin yöntemlerinin karşılaştırılması”.
- Yüksek Lisans, 2009, Ahmet Can DİKER, "Pearson korelasyon katsayısının tahmin edicilerinin ve bu tahmin edicilere dayanan test istatistiklerinin karşılaştırılması".
- Yüksek Lisans, 2009, Duygu OKUTAN,"Bootstrap yönteminin regresyon analizinde kullanımı ve diğer yöntemlerle karşılaştırılması".