Akademik BilgilerGÖKHAN ZENGİN
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Deri Mühendisliği Bölümü
Deri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gokhan.zengin@ege.edu.tr
- E-posta: zenginhan@gmail.com
- Telefon: 0232 311 44 07, İş Tel
- Telefon: 0232 342 53 76 (Pbx)
- Telefon: 0232 311 26 44, İş Tel
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Universitesi,Deri Teknolojisi, Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Deri Mühendisliği, Türkiye, 2001
- Doktora: Ege Üniversitesi, Deri Mühendisliği, Türkiye, 2007
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (16 adet)- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-
- XII. International Scientific Practical Conference"Leather and Fur in the XXI Century: Technology, Quality, Environmental, Management, Education", Russia Federation, (Bilim Kurulu Üyeliği), 2016
- Innovative solutions for sustainable development of textiles, Faculty of Energy Engineering and Industrial Management Dep. of Engineering and Industrial Management in Textiles and Leatherwork, Oradea, Romanya, Bilim Kurulu Üyeliği, 2016
- III. Uluslararası Katılımlı Kompozit Malzemeler Sempozyumu, Kuşadası, Aydın (Düzenleme Kurulu Üyeliği), 2015
- Ege Üni. Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Koordinatörlüğü, 2015-
- Innovative solutions for sustainable development of textiles, Faculty of Energy Engineering and Industrial Management Dep. of Engineering and Industrial Management in Textiles and Leatherwork, Oradea, Romanya, Bilim Kurulu Üyeliği, 2015
- XI. International Scientific Practical Conference"Leather and Fur in the XXI Century: Technology, Quality, Environmental, Management, Education", Russia Federation, (Bilim Kurulu Üyeliği), 2015
- X. International Scientific Practical Conference"Leather and Fur in the XXI Century: Technology, Quality, Environmental, Management, Education", Russia Federation, (Bilim Kurulu Üyeliği), 2014
- II. Ulusal Kompozit Malzemeler Sempozyumu, Kuşadası, Aydın (Düzenleme Kurulu Üyeliği), 2013
- IX. International Scientific Practical Conference"Leather and Fur in the XXI Century: Technology, Quality, Environmental, Management, Education", Russia Federation, (Bilim Kurulu Üyeliği), 2013
- I. Ulusal Kompozit Malzemeler Sempozyumu, Kuşadası, Aydın (Düzenleme Kurulu Üyeliği), 2011
- International Advanced Materials and Technologies for Leather Industry Workshop, (Düzenleme Kurulu Üyesi)., 2009
- I. International Leather Engineering Symposium "Leather Industry Environment and Progressive Technologies", İzmir, Turkey (Düzenleme Kurulu Üyeliği), 2009
- Ege Uni. Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Enstrümantal Analiz Lab. Koordinatörlüğü, 2008-2015
- I. Ulusal Deri Sempozyumu, İzmir, Türkiye (Düzenleme Kurulu Üyeliği), 2004
- Mühendislik Fakültesi Spor Temsilciliği Koordinatörlüğü, 2009-Devam Ediyor,
Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Üyeliği, (İzmir Şb.), 2010-Devam Ediyor
- Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği (DETEK) Üyeliği, 2009-Devam Ediyor
- International Union of Leather Technologist and Chemists Societies (IULTCS) Üyeliği, 2009-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Morfoloji (1010200)
- Deri ve Lif Teknolojisi (5011100)
- Deri Teknolojisi (5011101)
- Mühendislik Bilimleri (6200000)
- Malzeme Bilimleri (6250208)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- 2014, E. Kılıç, R. Puig, G. Baquero, G. Zengin, "Carbon footprint and energy balance of biodiesel produced from leather fleshings", Journal of the American Leather Chemists Association, 109(9), 296-305.
- 2014, U. Dandar, S. M. Çolak, R. Deveci, A. C. Adıguzel Zengin, G. Zengin, "Skin Characteristics of Cervus elaphus L. from Republic of Tuva in Russia", Journal of the American Leather Chemists Association, 109(5), 146-153.
- 2014, O. Yilmaz, M. Karesoja, A. C. Adiguzel, G. Zengin, H. Tenhu, "Nanocomposites Based on Crosslinked Polyacrylic Latex/Silver Nanoparticles for Waterborne High-Performance Antibacterial Coatings", Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 52, 1435–1447.
- 2014, A. C. A. Zengin, S. M. Çolak, G. Zengin, E. Kılıç, "Eco-frienly soaking process using tannic acid as an alternative bactericide", Archives of Environmental Protection, 40(1), pp. 3-12.
- 2013, M. Isleten Hosoglu, D. Ayyıldız Tamis, G. Zengin, M. Elibol, "Enhanced growth and lipid accumulation by a new ettlia texensis isolate under optimized photoheterotrophic condition", Bioresource Technology, 258-265
- 2013, G. Zengin, "Effective removal of zinc from an aqueous solution using turkish leonardite–clinoptilolite mixture as a sorbent", Environmental Earth Sciences, 70:3031–3041.
- 2012, G. Zengin, H. Ozgunay, E. Mavioglu Ayan, M. M. Mutlu, "Determination of dyestuffs remaining in dyeing processes of vegetable-tanned leathers and their removal using shavings", Polish Journal of Environmental Studies, 479-506.
- 2012, E. Kadıoğlu, G. Zengin, A. Afşar, "The effect of nano polysiloxanes on the permanence of feel touch of fînished leathers", Journal of American Leather Chemists Association, 93-102.
- 2011, G. Zengin, A. Afşar, "Use of natural fat emulsions in fatliquoring process and ınvestigation of fatty spue formation", Journal of American Leather Chemists Association, 83-91.
- 2010, G. Zengin, S. Menteş Çolak, H. Özgünay, "Usage of hydrogen peroxide in leather manufacturing process and its effects on leather characteristics",Tekstil ve Konfeksiyon, 236-240.
- 2010, G. Zengin, "Characterization and utilization possibilities of intestine waste after casing production", Revista Leather and Footwear Journal, 53-62.
- 2007, H. Özgünay, S. Çolak, G. Zengin, Ö. Sarı, H. Sarıkahya, L. Yüceer, "Performance and emission study of biodiesel from leather industry pre-fleshings", Waste Management, 1897-1901.
- 2005, S. Çolak, G. Zengin, H. Özgünay, Ö. Sarı, H. Sarıkahya, L. Yüceer., "Utilization of leather industry pre-fleshings in biodiesel production", Journal of American Leather Chemists Association, 137-141.
- 2004, B.O. Bitlisli, B. Başaran, Ö. Sarı, A. Aslan, G. Zengin, "Some physical and chemical properties of ostrich skins and leathers", Indian Journal of Chemical Technology, 654-658.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- 2016, Zengin, G., Adıgüzel Zengin, A.C., Afşar, A., Kılıçarislan Özkan, Ç., Yılmaz, B., Yılmaz, O., Parşömen Üretiminde Kalitenin Artırılması, Hayvansal Üretim.
- 2016, Zengin, G., Tekin, Y.E., Zengin A.C.A., Saraciyelik derilerde yağlayıcı akrilik polimerlerin yaşlanma üzerine etkisi, Tekstil ve Mühendis.
- 2016, Örk, N., Adıgüzel Zengin A.C., Mutlu, M.M., Zengin, G., Günümüzde Yok Olmaya Yüz Tutmuş Deri El Sanatları: Körüklü Çizme, TÜRKBİLİM.
- 2013, A. Afşar, H. Özgünay, O. Yılmaz, A. C. Adıgüzel Zengin, G. Zengin, Bitkisel Tabaklanmış Saraciyelik Derilerde Yağlayıcı Polimerlerin Kullanılabilirliği, 20(89), 21-27
- 2003, B.O. Bitlisli, B. Başaran, A. Aslan, G. Zengin, "Devekuşu ham ve mamul derilerinin bazı teknolojik parametreleri üzerine araştırmalar", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 137-144 pp.
- 2003, B. Başaran, B.O. Bitlisli, G. Zengin, A. Aslan, "Yüzlük derilerin dinamik su geçirgenliği ve statik su emme özelliklerine ayakkabı boyalarının etkisi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 145-151 pp.
- 2003, B.O. Bitlisli, B. Başaran, A.Aslan, G. Zengin, "Yüzlük derilerin su buharı geçirgenliği özelliğine ayakkabı boyalarının etkisi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 149-154 pp.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 2005, A. Afşar, G. Zengin, Deri sanayinin temel girdisi olarak ham deri, Standart Dergisi, 44(520), 51-52 pp.
- 2001, B. Başaran, A. Aslan, G. Zengin, Su buharı geçirgenliği, TASEV (Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı, 6, Eylül-Kasım, 50pp.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (20 adet)- 2016, N. Ork, A. C. Adiguzel Zengin, E. Kılıç, G. Zengin, Stretch Fabrics in Leather Manufacturing: Performance Properties of Strech Leathers, 7th European Conference on Protective Clothing, 23-25 March, Çeşme Izmir-Turkey, (Oral Presentation)
- 2016, N. Ork, G. Zengin, E. Kılıç, A.C. Adıguzel Zengin, Performance Properties of Protective Leather Gloves, Innovative solutions for sustainable development of textiles and leather industry, 27-28 May, Oradea, Romania, (Oral Presentation)
- 2015, G. Zengin, U. Dandar, A. Toptaş., E. Mavioğlu Ayan, Adsorption kinetics for Removal of Chromium (III) from Aqueous Solution Using Leaonardite-Clinoptilolite Mixture as an Adsorbent, III. International Leather Engineering Congress, Innovative Aspects for Leather Industry, May 21-22, Izmir TUrkey (Full Text)
- 2014, G. Zengin, E. Kılıç, A.C.A. Zengin, Application of Horse Chestnut Saponin Aescin as Degreasing Agent, 10th AICLST Congress, Okayama, Japan, (Oral Presentation).
- 2014, I., Gün, M.M.Mutlu, A.C.A: Zengin, G. Zengin, Determination Of Skin Properties In Different Type, Gender And Age Used For Ripening Of Cheese, 4th ICAMS Congress, Bucharest, Romania, (Oral Presentation).
- 2013, G. Zengin, D. Kalender, K. Akın, B. Başaran, Alternative Method To Determine The Free Formaldehyde Content In Leather, XXXII. IULTCS Congress, Istanbul, Turkey, (Poster Presentation).
- 2013, E. Kılıç, A.C.A. Zengin, U. Dandar, D. Shalbuev, G. Zengin, Characterization of collagen hydrolysates prepared using different organic acids and dairy by-product, XXXII IULTCS Congress, Istanbul, Turkey, (Poster Presentation).
- 2012, E. Kılıç, A.C. A. Zengin, U. Dandar, A. Afşar, D. Shalbuev, G. Zengin, VIII VIII International Scientific Practical Conference Leather and Fur In XXI Century: Technology, Quality, Environmental Management, Education, "Antimicrobial potential of a plant derived biosurfactant for leather industry", Buryatia, Rusya, (Oral Presentation).
- 2012, D.A.Kalender, G. Zengin, B. Başaran, K. Akın, Aegean Analytical Chemistry Days, "Determination of formaldehyde in leather by head-space GC-MS", 8th Aegean Analytical Chemistry Days, 59 pp., İzmir, (Poster Presentation).
- 2012, H. Özgünay, A. Afşar, S. Çolak, G. Zengin, O. Yılmaz, U. Dandar, D. Simion, C. Gaidau, "Investigations on determination of antioxidant properties of certain plant products and their effects on the prevention of Cr(VI) and formaldehyde formation in leather", 4th International Conference Advanced Materials and Systems (ICAMS) Conference, Bucharest, Romania, (Oral Presentation).
- 2011, A.Afşar, G. Zengin, A.C.A. Zengin, Ç. Kılıçarislan, Uluslararası Bergama Sempozyumu, "The manufacture of parchment its importance and usage", Bergama, İzmir, (Oral Presentation).
- 2011, D. Shalbuev, M. Slavgorodskaya, G. Zengin, U.Dandar, " Provedenie sravnitel'nogo analiza himicheskogo sostava zhirov razlichnoj himicheskoj prirody metodom gazovoj hromatografii", VI. International Science Practical Conference, Leather and Fur in XXI Century: Technology, Quality, Environmental, Management, Education, Russia Republic of Buryatia, (Oral Presentation).
- 2011, G. Zengin, U. Dandar, S. Çolak, R. Deveci, "Characterization of red deer skins", XXXI. IULTCS International Congress,Valencia, Spain, (Poster Presentation).
- 2011, A.C.A. Zengin, S. Çolak, G. Zengin, "Potential usage of tannic acid in soaking process", XXXI. IULTCS International Congress, Valencia, Spain, (Poster Presentation).
- 2011, E. Berkant, G. Zengin, A. Afşar, "Increasing of feel permanence on leather finishing by a nanotechnological application", XXXI. IULTCS International Congress, Valencia, Spain, (Oral Presentation).
- 2011, S. Nalbat, G. Zengin, B. Başaran, M. Yenigül, "Restricted surfactant residues in leather and leather products:APEO/NPEO and chlorinated hydrocarbons", Uluslararası Katılımlı Yüzey Aktif Maddeler, Sabun ve Deterjan Sempozyumu, İzmir, Turkey, (Oral Presentation).
- 2009, G. Zengin, U. Dandar, S. M. Çolak, R. Deveci, "Structural characteristics of skins and wools of deers living in Republic of tuva in Russia", I. International Leather Engineers Symposium, Leather Industry Environment and Progressive Technologies,İzmir, Türkiye, (Poster Presentation)
- 2009, A.Afşar, G. Zengin, I. International Leather Engineers Symposium, Leather Industry, Environment and Progressive Technologies, "Characterization of Intestine Waste and its Evaluation Possibilities", İzmir, Turkiye, (Poster Presentation)
- 2009, G. Zengin, A.Afşar, XXX Congress of the International Union of Leather Technologist&Chemists Societies, "An investigation on the leathers used natural fat emulsion in fatliquoring process", Beijing, China, (Poster Presentation)
- 2006, S. Çolak, G. Zengin, H. Özgünay, Ö. Sarı, H. Sarıkahya, L. Yüceer, IULTCS II. Eurocongress "A new and environmental friendly method for utilization of leather industry:fleshings: Biodiesel", İstanbul, Türkiye, (Oral Presentation).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2004, A. Afşar, G. Zengin, I. Ulusal Deri Sempozyumu, "Dünyada ve Türkiye’de hayvancılık ve deri sanayi ilişkileri", İzmir, Türkiye, (Sözlü Sunu)
- 2004, B. Yılmaz, G. Zengin, I. Ulusal Deri Sempozyumu "Kimi zeolit türleri ile ön işleme tabi tutulmuş koyun derilerinde krom alımının saptanması üzerine bir araştırma", İzmir, Türkiye.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (18 adet)- 2012, TUBITAK, Proje No: 211T129 , G. Zengin, A.C.A. Zengin, E. Kılıç, U. Dandar, A. Afşar, Investigation of physicochemical and biological changes in the collagens under the influence of the prokaryotic organisms-acids system, (Yürütücü).
- 2011, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011MUH011, G. Zengin, O. Yılmaz, Giysilik Derilerin Finisajında Kullanılan Yüksek Karbon Sayılı Yağ Türevli Kimyasallardan Kaynaklanan Sorunlar Üzerine Araştırmalar, (Yürütücü)
- 2011, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2011MUH12, A. Afşar, G.Zengin, A. C. A. Zengin, O. Yılmaz, Ç. Kılıçarislan,Parşömen Üretiminde Kalitenin Arttırılması Üzerine Araştırmalar, (Araştırmacı)
- 2010, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2010MUH045, H. Özgünay, A. Afşar, O.Yılmaz, S.M. Çolak, G. Zengin, Valeks ve kınanın antioksidan özelliklerinin belirlenmesi, deride formaldehit ve Cr+6 oluşumunun engellenmesi üzerine etkilerinin araştırılması, (Araştırmacı).
- 2010, TUBITAK, Proje No: 109M383, H. Özgünay, A. Afşar, O. Yılmaz, S.M. Çolak, G. Zengin, Research concerning the use of natural extracts as additives for the leather industry, in view of creating ecologic articles, (Araştırmacı).
- 2009, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Prejesi, 2009MUH020, G. Zengin, H. Özgünay, M.M. Mutlu, A.C. Adıgüzel, O. Yılmaz, Metal kompleks boyarmaddeler ile boyanmış vejetal derilerin boyama sonrası banyodaki metal yüklerinin araştırılması, (Yürütücü).
- 2009, TUBITAK, Proje No: 107M174, A: Afşar, G. Zengin, E. Berkant, Nano polisiloksan emülsiyonların deri finisajında tuşe kalıcılığını artırma etkisi üzerine bir araştırma, (Araştırmacı)
- 2008, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2008MUH006, M.M. Mutlu, H. Özgünay, G. Zengin, Metal kompleks boyarmaddeler ile boyanmış vegetal derilerin metal yüklerinin araştırılması, (Araştırmacı)
- 2008, TUBITAK, Proje No:107M415, Ö. Sarı, G. Gülümser, B.O. Bitlisli, Y. Dikmelik, S.M. Çolak, H. Özgünay, G. Zengin, O. Yılmaz, Advanced materials obtained by using high tech processing of leather by-products, (Araştırmacı).
- 2007, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projesi, Proje No: 2007DPT001, Tekstil Ve Deri Sanayi Doktora Programı Projesi
- 2006, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2006MUH011, A. Afşar, G. Zengin, H. Özgünay, O. Yılmaz, Bitkisel Tabaklanmış Saraciyelik Derilerde Yağlayıcı Polimerlerin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma, (Araştırmacı).
- 2005, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2005MUH044, A. Afşar, H. Özgünay, A.C.A. Adıgüzel Zengin. G. Zengin, Yağlama etkisi olan polimerlerin kösele üretiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (Araştırmacı).
- 2005, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2005MUH044, A. Afşar, H.Özgünay, O. Yılmaz, G. Zengin, Yağlama Etkisi Olan Polimerlerin Kösele Üretiminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma, (Araştırmacı).
- 2004, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2004MUH008., S.M. Çolak, A.C. Adıgüzel, G. Zengin, H. Özgünay, Yaş işlem basamaklarının giysilik derilerin güç tutuşabilirlik özellikleri üzerine olan etkileri, (Araştırmacı)
- 2004, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2004MUH012, G. Zengin, A. Afşar, Derilerde yağ kusmasına neden olan faktörlerin kromatografik yöntemlerle araştırılması, (Doktora Tez Projesi)
- 2003, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2003MUH041, S. Çolak, H. Özgünay, G. Zengin, Ö. Sarı, Hidrojen peroksitle kireçlik yönteminin sama üzerine etkilerinin mukayeseli olarak araştırılması, (Araştırmacı).
- 2002, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No:2002MUH034 , G. Zengin, B. Yılmaz, Kimi zeolit türleriyle ön işleme tabi tutulan koyun derilerinde krom alımının saptanması üzerine bir araştırma, (Araştırmacı)
- 1999, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No:1999ZRF004, G. Zengin, B. Yılmaz, Klinoptilolit zeolitinin deri sanayiinde kullanılması üzerine bir araştırma, (Yüksek Lisans Tez Projesi)
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2014, 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı, Proje No: 1919B021417679, Japonya
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2011, Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği (DETEK) Kasım Hilmi Utku Bilimsel Yayınları Destek Ödülü
- 2009, Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği (DETEK) Kasım Hilmi Utku Bilimsel Yayınları Destek Ödülü
- 2004, EBİLTEM, Ege Üniversitesi Proje Yarışması, Birincilik