Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerBEHÇET KIR
DOÇENT
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: behcet.kir@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000/2297
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Tarla Bitkileri, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tarla Bitkileri, Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tarla Bitkileri, Türkiye, 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013

Uzmanlık Alanları- Yem Bitkileri Çayır ve Mera (5011202)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Kir, B., G. Demiroğlu, R. Avcioğlu, H. Geren, Effect of sowing techniques and harvesting treatments on the performances of some rotation pasture mixtures, African Journal of Biotechnology, 9(40): 6666-6669, (2010).
- Demiroglu, G., B. Kir, R. Avcioglu, H.Geren, An investigation on the yield and quality performances of some rotation pasture mixtures under different harvest treatments, African Journal of Biotechnology, 9(46):7877-7884, (2010).
- Kır, B., G. Demiroğlu, R. Avcıoğlu, H. Soya, Effects of grazing on some yield and quality traits of a rotation pasture mixture under mediterranean enviromental conditions, Turkish Journal of Field Crops, 15(2):133-136, (2010).
- Kır, B., R. Avcıoğlu, G. Demiroğlu, A. Simic, Performances of some cool season turfgrass species in Mediterranean environment: I. Lolium perenne L., Festuca arundinaceae Schreb, Poa pratensis L. and Agrostis tenuis Sibth, Turkish Journal of Field Crops, 15(2):174-179, (2010).
- Demiroğlu, G., H. Geren, B. Kır, R. Avcıoğlu, Performances of some cool season turfgrass cultivars in Mediterranean environment: II. Festuca arundinaceae Schreb., Festuca ovina L:, Festuca rubra spp. rubra L., Festuca rubra spp. trichophylla Gaud and - Festuca rubra spp commutata Gaud., Turkish Journal of Field Crops, 15(2): 180-187, (2010).
- Geren, H., B. Kir, G. Demiroglu, Y.T. Kavut, Effects of different soil textures on the yield and chemical composition of alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars under Mediterranean climate conditions, Asian Journal of Chemistry, 21(7): 5517-5522, (2009).
- Geren, H., R. Avcioglu, H. Soya, B. Kir, Intercropping of Corn With Cowpea and Bean: Biomass Yield and Silage Quality, African Journal of Biotechnologhy, 7(22): 4100-4104, (2008).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Kır, B., H. Soya, Kimi Mera Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45(1):11-19, Bornova-İzmir, 2008.
- Kır, B., G. Demiroğlu, H. Soya, Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinde Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(1):87-97, Bornova-İzmir, 2007.
- Geren, H., R. Avcıoğlu, H. Soya, B. Kır, İkinci Ürün Koşullarında Mısır (Zea mays L.)’ın Börülce (Vigna unguiculata L.) ve Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) ile Birlikte Ekiminin Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(3):27-41, Bornova-İzmir, 2007.
- Geren, H., R. Avcıoğlu, B. Kır, G. Demiroğlu, M. Yılmaz, A.C. Cevheri, İkinci Ürün Silajlık Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40(3): 57-64, Bornova-İzmir, 2003.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Avcıoğlu, R., H. Geren, G. Demiroğlu, B. Kır, H. Soya, Structural change of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in İzmir,Turkey. Parmanent and Temporary Grassland Plant, Environment and Economy. European Grassland Federation, Book of Abstracts, p:36, Ghent-BELGIUM, 3-5 September 2007.
- Geren, H., R. Avcıoğlu, B. Kır, Effect of Sowing Date on the Silage Quality of Six Maize Varieties in the Aegean Region of Turkey, Proceedings of the 12th Symposium of the European Grassland Federation, pp:315-317, Pleven, Bulgaria, 26-28 May 2003.
- Okuyucu, F., B. Kır, R. Marquardt, H. Akdemir, M. Baygın, B.R. Okuyucu, Unter suchungen über ertrag und Futterwerteiniger Süss und Bitterlupinen unter den Anbaubedingungen von Ödemiş, Verband Deutsch-Türkischer Agrar-und Naturwissenschaftler Türkische Sektion und Deutsche Sektion 7.Symposium Ergebnisse Deutsch-Türkischer Agrarforschung, pp:57-62, Ankara Universität Landwirtschaftlichen Fakültät, Ankara, 24-30 March 2003.
- Çelen, A.E., H. Soya, B. Kır, Kışlık Ara Ürün Yetiştirme Olanakları. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, pp:169-173, İzmir/Türkiye, 21-24 Eylül 1999.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- Türkiye’de Kullanılan Çim ve Yembitkileri Tohumluklarını Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi 9-11 Kasım 2005, Adana, s:242-247
- Türkiye’de Kullanılan Çim ve Yembitkileri Tohumluklarını Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi 9-11 Kasım 2005, Adana, s:248-253
- Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H. ve Kır, B., 2005, Değişik Tüylü Fiğ (Vicia Villosa Roth.) + Yıllık İtalyan Çimi (Lolium Multiflorum Lam.) Karışımlarına Hasat Zamanlarının Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003 Antalya, s:813-818.
- Soya, H., Ulusoy, Ö., Kır, B. ve Demiroğlu, G., 2005, Sorgum Sudanotu Melezinde Değişik Azotlu Gübreler Ve Veriliş Zamanlarının Verim Ve Verim Özelliklerine Etkisi, Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003 Antalya, s:907-912.
- Soya, H., Avcıoğlu, R., Kır, B. ve Demiroğlu, G., 2005, İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Sorgum-Sudanotu Melez Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Etkisi Üzerinde Araştırmalar Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003 Antalya, s:879-884.
- Soya, H., Geren, H. ve Kır, B., 2003, Bazı İskenderiye Üçgülü Çeşitlerinin Verim Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003 Bornova-İzmir, s:322-325.
- Avcıoğlu, R., Geren, H., Kır, B. ve Erekul, O., 2002, Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye I.Tohumluk Kongresi 11-13 Eylül 2002 Bornova-İzmir, s:233-238.
- Geren, H., Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Kır, B., 2002, Türkiye’de Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Sektöründe Tohumluk Üretim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye I.Tohumluk Kongresi 11-13 Eylül 2002 Bornova-İzmir, s:105-110.
- Soya, H., Geren, H. ve Kır, B., 2002, Bazı İskenderiye Üçgülü Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Türkiye I.Tohumluk Kongresi 11-13 Eylül 2002 Bornova-İzmir, s:239-242.
- Avcıoğlu, R., Kır, B. ve Demiroğlu, G., 2001, Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Ekim Zamanının Hasıl Verimi ve Kalite Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar, GAP II. Tarım Kongresi, 1.Cilt, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 24-2
- Soya, H., Doğrucu, F., Geren, H. ve Kır, B., 1999, Adi Fiğ (Vicia sativa) ve Tüylü Fiğ (Vicia villosa)'de Farklı Biçim Zamanlarının Ot Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırmalar, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18.11.1999, Cilt
- Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H. ve Kır, B., 1999, GAP Bölgesinde Kaba Yem Kaynakları ve Hayvan Varlığı İle İlişkileri, GAP I. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 26-28.05.1999, Şanlıurfa, s:877-884.
- Soya, H., Geren, H. ve Kır, B., 1998, Ege Bölgesinde Kaba Yem Kaynakları ve Hayvan Varlığı İle İlişkileri, Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 7-11.09.1998, Aydın, s:228-234.
- Geren, H., Kır, B., Erekul, O. ve Cevheri, A.C., 1998, Silaj Yapımı ve Kalitesini Belirleme Yöntemleri, Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 7-11.09.1998, Aydın, s:272-279.
- Cevheri, A.C., H. Geren, R. Avcıoğlu, B. Kır, Akdeniz İklimine Adapte Olabilecek Bazı Yonca Çeşitleri Üzerinde Araştırmalar, 2. Tarla Bitkileri Kongresi, s:684-686, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Samsun, 22-25 Eylül 1997.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2003, Araştırma Projesi, Türkiye’de Çim Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Tohumculuğu Üzerinde Araştırmalar, Tübitak TARP-2236 nolu Proje, Bornova-İzmir.
- Araştırma Projesi, Okuyucu, F., Akdemir, H. Ve Kır, B., 2002, Ödemiş koşullarında Kimi acı ve Tatlı Lüpen Türlerinin Verim ve Yem İçerikleri Üzerine Bir Araştırma, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı 1998-ZRF-027 Nolu Proje, Bornova-İzmir, 26s.
- Araştırma Projesi, Çelen, A. E., Kır, B. ve Demiroğlu, G., 2001, Anadolu Üçgülü (Trifolium resupinatum L.)’nda Farklı Sıra Arası Mesafesi ve Tohumluk Miktarının Tohum Verimi ve Verim Karakterlerine Etkisi, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı 1999-ZRF-043 Nolu Proje, Bornova-İzmir,
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H., Kır, B., Demiroğlu, G. ve Salman, A., 2001, Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı 1998-ZRF-054/1 Nolu Proje, Bornova-İzmir, 29s.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türkiye Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, Türkiye