Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerDİLEK SARI
DOÇENT
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: dilek.sari@ege.edu.tr
- Telefon: +90-232-3115569 İç Hat: 5569
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye , 1996
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sağlık Bil. Ens. Hemşirelik Esasları ABD, Türkiye , 2001
- Doktora: Ege Üniversitesi Sağlık Bil. Ens. Hemşirelik Esasları ABD, Türkiye, 2007
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İzmir Atatürk SYO, Hemşirelik Bölümü, Türkiye , 2009
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Doçent, 2012-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Spor Komisyonu Üyeliği, 2012-
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Spor Komisyonu Üyeliği, 2010-2012
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü Başkan Yrd., 2009-2012
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Yardımcı Doçent, 2009-2012
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Öğretim Görevlisi, 2008-2009
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, 2001-2008
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 1998-2001
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- Sağlıkla Dergisi Bölüm Editörü, 2013-Devam Ediyor
- Kent State University, College of Nursing, OHIO, USA, Visiting Scholar (Eylül 2008 -Ocak 2009), 2008-2009
Uzmanlık Alanları- Hemşirelik (1040000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- 2015, Türgay A.S., Şahin S., Aykar F.Ş., Sarı D., Badır A., Özer Z.C., Attitudes of Turkish Nursing Students Toward Elderly People, European Geriatric Medicine, 6, 267-270.
- 2013, Rabia Ekti Genc, Emine Serap Sarican, Ayse San Turgay, Sibel Icke, Dilek Sari, Birsen Karaca Saydam, Determination of Knowledge of Turkish Midwifery Students about Human Papilloma Virus Infection and its Vaccines, Asian Pac J Cancer Prev, 14 (11), 6775-6778.
- 2013, Esin Ceber, Gulengul Mermer, Figen Okcin, Dilek Sari, Mahide Demireloz, Aysun Eksioglu, Filiz Ogce, Dilek Cakır, Gulsun Ozenturk, Breast Cancer Risk and Early Diagnosis Applications in Turkish Women Aged 50 and Over, Asian Pac J Cancer Prev, 14 (10), 5877-5882.
- 2013, U. Celikkan, F. Senuzun, D. Sarı, Y.G. Sahin, Interactive Videoconference Supported Teaching in Undergraduate Nursing: A Case Study for ECG , Educational Technology & Society (SCI), 2013, 16(1), 286-294
- 2012, D. Sarı, A.S. Turgay, R.E. Genç, O.D. Bozkurt, Research Activities and Perceptions of Barriers to Research Utilization Among Turkish Nurses, The Journal of Continuing Education in Nursing (SCI), 2012, 43(6):1-8.
- 2011, D. Sarı, İ. Pektaş, Z. Baykal, Y. Çakır, A.T. Malak, R.E. Genç, A.S. Türgay, A.B. Gümüş, Cigarette Dependence among Males and Females Aged 50+ Living in İzmir, Turkey, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (SCI), 2011, 12;7, 1-3.
- 2011, Ş. Uslu, Y. Uysal, D. Sarı, S. Şahin, N. Tekin, F. Şenuzun, Urinary incontinence at the Women Living in a Nursing Home and the Quality of Life of the Women with Urinary Incontinence, Healthmed (ISI), 5:5, 1049-1056
- 2009, Turgay AS, Sari D, Genc RE, Physcial restrain use in Turkish intensive care units, Clin Nurse Spec (SCI), 2009 23:2, 68-72
- 2009, D. Sarı, L. Khorshid, The Effects of Pelvic Floor Muscle Training on Stress and Mixed Urinary Incontinence and Quality of Life, Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing (SCI), 2009, 36:4, 429-435.
- 2008, Süral YS, Sari D, Turgay AS, Turan D, Dietary agents in prevention of prostate cancer Asian Pac J Cancer Prev (SCI), 2008, 9:2, 183-186
- 2005, San Turgay A, Sari D, Turkistanli EC., Knowledge, attitudes, risk factors, and early detection of cancer relevant to the schoolteachers in Izmir, Turkey. Prev Med.(SCI) 2005, Jun:40(6):636-41

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (26 adet)- 2015,Sarı D, Akbıyık A,Yaşlılık ve Hastaneye Yatma, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 16, 46-48
- 2015, Taşkıran N., Sarı D., Hastane Ortamında Karşılaşılan Hasta Düşmeleri ve Önlenmesi, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Sayı:19, 12-14.
- 2015, Akbıyık A., Sarı D., Çoğul Dirençli Hastane kaynaklı Enfeksiyon Etkenleri (ESKAPE) Korunma ve Kontrol Önlemleri, Sayı:19, 21-24
- 2014, Sari D, Fekal İnkontinans Bakımında Yeni Bir Yöntem-Kapalı Rektal Kateter Sistemi, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Sayı:11, 33.
- 2013, Sari D, Fiziksel Muayene ve Muayene Becerileri, Bölüm I, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Sayı:5, 62-63.
- 2013, Sari D, Fiziksel Muayene ve Muayene Becerileri, Bölüm II, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Sayı:6, 30-31.
- 2013, Sari D, Turgay AS, Deri Muayenesi, Bölüm I, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Sayı:7, 30-32.
- 2013, Sari D, Turgay AS, Deri Muayenesi, Bölüm II, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Sayı:8, 30-32.
- 2013, Sarı D, Turgay AS., Santral Venöz Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Sayı:3, 16-17.
- 2013, Turgay AS, Sari D, Saç ve Tırnak Muayenesi, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Sayı:9, 32-35.
- 2013, Sarı D, Tele-Sağlık, Tele-Tıp ve Tele-Hemşirelik, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Sayı:3, 27.
- 2013, Sarı D, Hemşireliğe Değer Katanlar (Öğr. Gör. Rüçhan Tüzün), Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Sayı:2, 4
- 2013, Khorshid L, Sarı D., Üniversite Çalışanlarında Kafein Tüketimi, E Ü. Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 29:1, 45-59.
- 2011, D. Sarı, L. Khorshid, İ. Eşer, Hastaneye Yeni Yatan Hastaların Algıladığı Sosyal Destek İle Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2011, 27:2, 1-9.
- 2010, D. Sarı, İ. Eşer, L. Khorshid, Kanser Hastalarına Bakım Veren Yakınlarının Uyku Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2010, 26:1, 1-10.
- 2008, D. Sarı, A.S. Turgay, R.E. Genç, İlk Defa İnvaziv Girişim Yapacak Ebelik Öğrencilerine Uygulama Öncesi Verilen Farklı Öğretimin Anksiyete Düzeyine Etkisi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008, 24:3, 1-8.
- 2008, A.S. Turgay, D. Sarı, Ebelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi ve Sonrası Stres Belirtileri ve Stresle Başaçıkma Tarzları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008, 24:3, 9-16.
- 2008, D. Sarı, V. Bulut, Ö. Çakmak, O. Mertoğlu, H. Sıcramaz, A. Bölükbaşı, Ö. Demir, A. Esen, Orta Üretral Askı Operasyonu Olan Kadınların İnkontinans, Yaşam Kalitesi ve Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008, 22:2, 63-68.
- 2008, D. Sarı, L. Khorshid, Bulaşıcı Hastalıklarda Kaynak İzolasyonunun Psikolojik Sonuçları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008, 24:3, 83-91.
- 2005, Turgay AS, Sari D, Can M, Genc RE., Determination of sunburn and skin cancer risk of outpatients in a dermatology polyclinic. Asian Pac J Cancer Prev. 2005 Apr-Jun:6(2):143-6.
- 2005, A.S. Turgay, D. Sarı, R.E. Genç, Hemşirelerin Eldiven Kullanımına İlişkin Bilgileri, İğne Yaralanmaları ve Kan-Vücut Sıvılarına Maruz Kalmaları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, Cilt:21-Özel Sayı, 365-73.
- 2003, Turgay AS., Sarı D., Kesici-Delici Tıbbi Aletlerle Yaralanmalar ve Alınması Gereken Önlemler, E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 19:1-3, 2003
- 2003, Özbayır T., Akyol A., Vatan F., Özkütük N., Demir F., Sarı D., Ünder O., Candan Y., Bal H., Uysal A., Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüşleri ve Beklentileri, Ege Eğitim Dergisi, 2003, 3:1, 9-19
- 2002, Khorshid L., Eşer İ., Sarı D., Zaybak A., Yapucu Ü., Gürol G., Hemşirelik Öğrencilerinde İnvaziv ve İnvaziv Olmayan İşlemleri İlk Kez Yapmaya Bağlı Korku Semptom ve Belirtilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi, 2002, 5(2), 1-11
- 2002, Türkistanlı E., Dallı D., Ergün F.Ş., Sarı D., Aydemir G., "The Evaluation of the Geographical and Family Background on Nutrition of the Studients and their Knowledges on Cancer & Nutrition", Asian Pacific J of Cancer Prevention (APJCP) 3:3, 2002, 257-261
- 1999, Khorshid L., Sarı D., Özkütük N., Nöbet Tutan Hemşirelerin Uyku Düzeni Bozuluyor Mu?, E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1999, 15(1), 13-28

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Sari D, Akbıyık A., To use of intution by nursing student, Xth FINE International Conference (Nurse Educators- Nursing Education and Nursing Care: Which Future?), 24-26 September 2014, Nancy, France
- E. Ceber, G. Mermer, F. Okcin, D. Sari, M. Demireloz, A. Eksioglu, F. Ogce, D. Cakir, G. Ozenturk, Risk of Breast Cancer and Early Detection Practice in a Sample of Women in Izmir, Turkey, P-198. The 5th Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, April 3-7, 2010, Istanbul, Turkey
- F. Ogce, D. Sari, F. Okcin, G. Mermer, E. Ceber, G. Ozenturk, Risk of Colorectal Cancer and Early Detection Practice in a Sample of People in Izmir, Turkey. O-133. The 5th Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, April 3-7 2010, Istanbul, Turkey
- Y.S. Süral, D. Sari, A.S Turgay, D. Turan, Dietary Agents in Prevention of Prostate Cancer, Uluslararası Gıda, Beslenme ve Kanser Sempozyumu, 17-19 Nisan 2008, İzmir, 50-51 pp.
- D. Sarı, V. Bulut, Ö. Çakmak, O. Mertoğlu, H. Sıcramaz, A. Bölükbaşı, A. Esen, Evaluation of Incontinence, Quality of Life, and Sexual Function Women Who Operated Suburethal Sling, 10th Congress of European Society for Sexual Medicine, 25 - 28 November 2007, Lisbonne, Portugal
- Turgay AS, Sarı D, Genç RE, İzmir İlindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Eldiven Kullanma Durumlarına İlişkin Bilgileri, 3.Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2005, İzmir
- Turgay A.S., Sarı D., Can M., The Determination of Sunburn And Skin Cancer Risk of Outpatients In Dermatology Polyclinic, The First Regional Meeting of the Asian Pasific Organization for Cancer Prevention, 14-16 October 2003, Izmir
- Turgay A.S., Sarı D., Türkistanlı E.Ç., Knowledge, Attitudes, Risk Factors, and Early Detection Relevant to Cancer of School Teachers in Izmir, Turkey, The First Regional Meeting of the Asian Pasific Organization for Cancer Prevention, 14-16 October 2003, İzmir
- Türkistanlı E., Dallı D., Ergün F.Ş., Sarı D., Aydemir G., "The Evaluation of the Geographical and Family Background on Nutrition of the Studients and their Knowledges on Cancer & Nutrition" - IACR 2002, 24 th Annual Meeting of the International Association of Cancer Registries, P 27, Tampere, Finland, 2002

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (24 adet)- 2015, Yılmaz DU, Baysal E, Taşkıran N, Sarı D, Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı, Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi 3, 12-14 Kasım 2015
- 2015,Taşkıran N, Baysal E, Yılmaz DU, Sarı D, Hemşirelik Eğitiminde Hibrid Simülasyon Modelinin Kullanımı ve Önemi, Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi 3, 12-14 Kasım 2015
- Akbıyık A, Sarı D. Florence Nightingale’den Bugüne Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği, I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 18-22 Haziran 2014, İzmir. (S-24, Sözel Bildiri).
- Akbıyık A., Sarı D., Katetere bağlı enfeksiyonların önlenmesi için periferik venöz kateterin rutin olarak değiştirilmesi gerekli midir?, 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi 19-22 Kasım 2014; 195-196. (S121- Sözel Bildiri).
- D Sarı, D Uzelli, Kronik Hastalığı Olan Hastalara Bakım Veren Yakınlarının Uyku Kalitesi ve Yorgunluk Düzeylerinin İncelenmesi (PS83), 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 25-27 Ekim 2013, Bodrum/Muğla,syf 184 (Poster Bildiri).
- AS Türgay, S Şahin, FŞ Aykar, D Sarı, A Badır, ZC Özer, Hemşirelik Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşlı Bireylere Karşı Tutumları, 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, 27-29 Eylül 2012, P53 (Poster Bildiri)
- D Sarı, S Şahin, N Tekin, E Atay, FŞ Aykar, Huzurevinde Kalan Yaşlıların Düşme Korkuları, Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Yaşam Kaliteleri, 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, 27-29 Eylül 2012, S14 (Sözel Bildiri)
- L. Khorshid, D. Sarı, Hastalarda Kan ve Enjeksiyon Korkusu Semptomlarının İncelenmesi, 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 105 pp., 21-23 Ekim 2010, Çeşme, İzmir
- S. Solak, E. Pakelli, D. Sarı, S. Şenol, Hemşirelik Öğrencilerinin Kütüphaneyi Kullanımının Değerlendirilmesi, 8. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencisi Kongresi, 122-123 pp., 4-6 Haziran 2009, Ankara
- M. Yıldırım, E. Sözen, D. Sarı, S. Şenol, Hemşire Adaylarının Değişen Hemşirelik Yasası Hakkındaki Bilgi Durumları, 8. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencisi Kongresi, 108 pp., 4-6 Haziran 2009, Ankara
- D. Sarı, H. Sıçramaz, Ö. Demir, A. Esen, Aşırı Aktif Mesane, Stres ve Karışık Tipte İdrar Kaçırmanın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, 497-498 pp., 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya
- O. Mertoğlu, Y.S. Süral, D. Sarı, F. Zorlu, İdrar Kaçıran Bayanlarda ICIQ Kısa Formundaki Günlük Yaşamı Etkilenme Skalası Hayat Kalitesinde Ne Kadar Gösteriyor? (I-QOL Formu ile Karşılaştırma), 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 153 pp., 5-7 Nisan 2007, İzmir
- D. Sarı, A.S. Turgay, R.E. Genç, İlk Defa İnvaziv Girişim Yapacak Ebelik Öğrencilerine Uygulama Öncesi Verilen Eğitimin Anksiyete Düzeyine Etkisi, 1.Uluslararası Katılımlı Ulusal Ebelik Sempozyumu, P40, 3-4 Mayıs 2007, İzmir
- A.S. Turgay, D. Sarı, İlk Klinik Uygulamalarını Yapan Ebelik Öğrencilerinde Stres ve Stres İle Başetme, 1.Uluslararası Katılımlı Ulusal Ebelik Sempozyumu, P41, 3-4 Mayıs 2007, İzmir
- D. Sarı, V. Bulut, Ö. Çakmak, O. Mertoğlu, H. Sıcramaz, A. Bölükbaşı, A. Esen, Orta Üretral Askı Operasyonu Olan Hastaların İnkontinans ve Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Androloji Kongresi, 54 pp., 6-9 Haziran 2007, Ankara
- O. Mertoğlu, Y.S. Süral, A.F. Şahin, D. Sarı, V. Bulut, F. Zorlu, ICIQ-SF Türkçe Yaşam Kalitesini Değerlendirmede Ne Kadar Yeterli? Tedavi Öncesi ve Sonrası I-QOL ile Karşılaştırma, 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi, 34 pp., 30 Ekim-03 Kasım 2007, Antalya
- O. Mertoğlu, Y.S. Süral, D. Sarı, F. Zorlu, İdrar Kaçıran Bayanlarda ICIQ Kısa Formundaki Günlük Yaşamın Etkilenmesi Skalası Ne Kadar Anlamlı? (I-QOL Formu ile Karşılaştırma), 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 180 pp., 10-15 Haziran 2006, Antalya
- A.S. Turgay, D. Sarı, R.E. Genç, İzmir İlindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Eldiven Kullanma Durumlarına İlişkin Bilgileri, 3. Uluslararası & 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 54 pp., 7-10 Eylül 2005, İzmir
- Bilge A., Ünal G., Sarı D., Çelikli S., Kayıba Bağlı Kriz Yaşayan Bireylere Yönelik Hemşirelik Girişimleri, 7. Türkiye Acil Tıp sempozyumu ve Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, 24-27 Kasım 2004, Gaziantep
- Genç E.R, Sarı D, Ulusoy B ve ark., Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Stres Durumları ve Baş Etme Yöntemlerinin Belirlenmesi, 46. Milli Pediatri Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 2. Çocuk Hemşireliği Kongresi, 1. Pediatri Asistanları Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin
- Sarı D., Ekti RE., Erdoğdu M. ve ark,Pediatrik Hastalarda Beden Isı Ölçümünde Timpanik ve Aksiller Yolun Karşılaştırılması, 46. Milli Pediatri Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 2. Çocuk Hemşireliği Kongresi, 1. Pediatri Asistanları Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin
- Khorshid L., Eşer İ., Sarı D., Zaybak A., Yapucu Ü., Gürol G., Hemşirelik Öğrencilerinde İnvaziv ve İnvaziv Olmayan İşlemleri İlk Kez Yapmaya Bağlı Korku Semptom ve Belirtilerinin İncelenmesi, Hemşirelik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, 19-22. 9.2001, Nevşehir
- Özbayır T., Akyol A., Vatan F., Demir F., Uysal A., Candan Y., Ünder O., Bal H., Özkütük N., Sarı D.,Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüşleri ve Beklentileri, I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26. 5.2000, İzmir
- 1999, Khorshıd, L.,Sarı, D., Kenar, N., "Nöbet Tutan Hemşirelerin Uyku Düzeni Bozuluyor Mu?" I. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi" Ankara

Kitapları (1 adet)- Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler (Ed: F.A. Ay), Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, İstanbul, 2011, B. Süzen, D. Sarı, Bölüm 22: Üriner Sistem Uygulamaları, 604-637.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2010, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 9-ASYO-003, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ebelik- Hemşirelik Bölümü ortak kullanım amaçlı Temel Beceri Laboratuarı Altyapı Çalışması, 09-ASYO-003
- 2007, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 007 ASYO- 001, Mansuroğlu Mahallesinde 50 Yaş ve Üzeri Nüfusta Kanser Riski Saptama Çalışması
- 2001, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2001, Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Öğrenim Çevrelerini Değerlendirmelerinin İncelenmesi,2001