Akademik BilgilerESİN DE THORPE MILLARD
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Temel Bilimler Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: esinkaleli@gmail.com
- Telefon: 0 232 3881024/ 149
Eğitim Bilgileri- Lisans: 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Türkiye, 1996
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Türkiye, 2007
- Doktora: Ege Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Türkiye, 2010

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Devlet Türk Musikisi KonservatuarıTemel Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı, 2014-
- Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Erasmus + Koordinatörü, 2014-
- Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Eğitim Komisyonu, 2013-
- Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Bologna Koordinatörü, 2013-
Mesleki Faaliyetleri (9 adet)- YENİ TINILAR, Müzik Yöneticisi, Viyolonsel Sanatçısı, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2016
- BİR SAHNE/ONE STAGE, Müzik Yöneticisi, Viyolonsel Sanatçısı, Düzenleme Kurulu, 2016
- Cevher-i Musiki, Cellist, 2014-Devam Ediyor
- Turkuaz Ezgilerle Atatürk ve Cumhuriyet Kadını-Cellist, 2013-Devam Ediyor
- Gökkuşağındaki Sesler - Cellist, 2012-Devam Ediyor
- Turkuaz Esintiler - Cellist, 2011-Devam Ediyor
- Litvanya-Vilnius'ta ISCM (International Society of Contemporary Music) müzik örgütünün kongre ve konserleri, 2008-Devam Ediyor
- 'Bornova Trio' ile 'Eski Dönemler Müziğine Bakış' başlığı altında Rönesans Dönem Müziği konser çalışmaları, 2006-Devam Ediyor
- İngiltere Bournemouth&Poole College'da Türkiye'de Müzik Eğitimi konulu seminerler, 2005-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Müzik Eğitimi ( Anasanat ) (2241800)
- Müzik (3040000)
- Yaylı Sazlar (3040300)
- Müzikoloji (3040600)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2017, DUYSAL TASARIMDA MÜZİK YÖNETİCİLİĞİ Duysal Tasarım alanı yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinler-arası çalışma düşüncesini özümsemiş, bir müzik bilim alanı olarak öne çıkmaktadır. Müziğin sosyoloji, psikoloji, davranış bilimleri gibi diğer bilimlerle de ortak çalışma yapan bir alandır. Müzik yöneticiliği de, duysal tasarımın bir kolu olarak özellikle müzik kurumlarının üzerine çalışan, yeni, işlevsel yapılar ortaya koymaya çalışmaktadır. Dünyadaki müzik kurumlarındaki yönetim anlayışında görülen eksiklikler sonucu ortaya çıkan ihtiyaç üzerine, uzun zamandır süre-gelen “müzik yöneticiliği” eğitimine büyük önem verilmiştir. Bir müzik yöneticisi, müzik eğitimini almış olmasının dışında, halkla ilişkiler, finansman, davranış bilimleri gibi alanlarda da eğitilerek bir müzik kurumunu yönetebilecek donanım ve liderlik karizması kazanmış olmalıdır. Liderlik, yöneticiliğin en önemli vasıflarından biridir. Ortak hedefler için insanları doğru yöne, doğru zamanda harekete geçiren kişidir. Lider bir kimlikte ekip çalışma disiplini, zaman yönetimi, toplantı yönetebilme, iletişim ve karizma çok önemlidir. Lider kişilerin özellikle kriz zamanında sunduğu vizyon ve çözüm becerileri ile öne çıkmaları beklenmektedir. Makalemin örneklemini, oluşturan Glyndebourne Operası, John Christie isimli bir girişimci müzik tutkununun opera sanatçısına aşık olmasıyla başlamıştır. Çiftin evlerinin arka bahçesindeki bir odada bir org eşliğinde başlayan küçük konserler ile doğmuş olan Glyndebourne Operası günümüzde uluslararası müzik dünyasının en ünlü ve prestijli opera festivallerinden biridir. Anahtar Kelimeler: Duysal Tasarım, Müzik Yöneticiliği, Glynbourne Operası,
- 2016, MÜZİK YÖNETİCİLİĞİNDE ÖRGÜTLENME ANLAYIŞINDA E-LİDERLİK Küreselleşme sürecinin yanıtsamalarından olan “yeni dünya düzeni”nin, kültürel, sosyal, ekonomik ve yönetişimsel alanlarda etkisini gösterdiği görülmektedir. Bu süreçte müzik alanında müzik yöneticiliği göze çarpmaktadır. Müzik yöneticisi, müzik alanının dışında halkla ilişkiler, finansman, iletişim ve organizasyon yapılanmaları gibi konularda yetişmiş kişilerdir. Dünya’da müzik alanında festivallerde müzik kurumlarının yönetiminde müzik yöneticileri görev yapmaktadır. Ülkemizde ise; yeni bir alan olmasına rağmen, üniversitelerimizde gerek bölüm, gerekse ders olarak verilmeye başlanmıştır. Müzik yöneticiliğinin konularından biri olan yönetişimsel yapılanma da, küreselleşme sürecinde iletişim araçlarının, özellikle de internetin aktif kullanımıyla “e-liderlik” kavramı ortaya çıkmıştır. Makalede, müzik alanında ağ-tipi örgütlenme modelini seçmiş olan, Uluslararası Yeni Müzik Derneği (ISCM, International Society for Contemporary Music) örgütü örneklem olarak seçilmiştir. Bu müzik örgütünün liderlik anlayışının da yatay hiyerarşini gereklerinden biri olan “e-liderlik” sistemiyle yönetildiği yapılanma şekli açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik Yöneticiliği, Liderlik, E-Liderlik, ISCM E-Leadership Understanding of Organization in Music Management
- 2016, BİR MÜZİK YÖNETİCİSİNİN EN ÖNEMLİ GÜCÜ: “Zaman Yönetimi” Zaman, alıp-satamayacağımız, başkalarıyla paylaşamayacağımız, ellerinden alamayacağımız ve daha fazlasına ya da azına sahip olamayacağımız bir kaynaktır. Etrafımızda gördüğümüz kadarıyla herkes yeterli zaman bulamama sıkıntısı içindedir. Zaman yönetimine ihtiyaç halleri; yapmayı arzulanan, hedeflenen ya da yapmak zorunda olunan şeyleri yapamadığımız ve kontrolü yitirdiğimiz duygusu içine girdiğimiz hallerdir. Amaç odaklı çalışarak zamanının her anını faydalı bir şekilde değerlendirmek, zamanı etkili kullanmak, gıpta ettiğimiz başarıları temsil etmektedir. Öncelikle sahip olduğumuz bu değerli kaynağın amaçlarımıza ulaşmada ne kadar önemli olduğunun farkına varmalı, sonraki etapta ise bu kaynağı en etkili şekilde yönetmeyi öğrenmeliyiz. Zaman yönetimi yapılacak faaliyetlerin organize edilerek gün, ay ve yıl olarak planlanması ve bir programa bağlanmasıdır. Zaman yönetimi hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmak için planların yapılması, planların programa bağlanması, alınan sonuçların denetimi ve değerlendirilmesi, sonuç ne olursa olsun esnek olarak hedef için yeni planların hazırlanması sürecidir. Bir müzik kurumunun lideri konumundaki yöneticinin de, zamanı iyi yönetmesi gerekmektedir. Yapılacak faaliyetlerin organize edilerek gün, ay ve yıl olarak planlanması ve bir programa bağlanmalıdır. Zamanı kurumunun çıkarları için yönetmeyi bilen bir lider, psikolojik olarak da rahattır; çünkü her şey bir program dahilindedir, her şey kişinin kontrolü altındadır. Böylelikle kurum adına daha az endişe ve stres yaşar, daha az hata yapar. Anahtar Kelimeler: Müzik Yöneticisi, Zaman Yönetimi, Lider
- 2012, DÜNYA MÜZİK ÖRGÜTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: IAMIC ÖRNEĞİ Özet Bu çalışma, dünyadaki müzik örgütlerinin aralarındaki ilişkileri, birbirlerinden etkileşimleri, örgüt yapıları hakkında analiz yapmaktadır. Bu müzik örgütlerinin yaptıkları projeler, uluslararası müzik hayatında üstlendikleri roller, örgütlenme şekli olarak görülen farklı yapılanmalar ele alınmıştır. Yapılan bazı belirlemelerden sonra çalışma Uluslararası Müzik Bilgi Merkezleri Kurumu (IAMIC, International Association of Music Centres) örneklemine odaklanmıştır. Bu kurumun kuruluşundan bugüne örgütlenme yapısı, amaçları, işbirliği içinde bulunduğu müzik örgütleri gibi yönleriyle incelenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, küreselleşme sürecinde IAMIC kurumunun günümüz müzik hayatına yansıması değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, IAMIC, Ağ-tipi Örgütlenme
- 2012, TÜRKİYE’DEKİ KLASİK BATI MÜZİĞİ KURUMLARINDA ORKESTRA ŞEFİ OLARAK “KADIN” Özet Ülkemizde orkestra şefliği'nin "erkek mesleği" olduğu kanısı yaygındır. Oysa konservatuarlarımızda orkestra şefliği bölümünde "kadın orkestra şefi" olabilme yolunda eğitimini sürdüren birçok öğrenci bulunmaktadır.Diğer taraftan Türkiye'deki Klasik Batı Müziği Kurumları olan, Devlet Senfoni Orkestralarının ve Devlet opera Ve Balesi Orkestralarının şefleri arasında kadınların zaman-zaman,çok az sayıda yer almsına rağmen, görevlerindeki süreklilikleri uzun soluklu olmamamktadır. Ülkemizdeki bu duruma karşılık, makalede verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi, uluslararası müzik arenasında kadın şefler oldukça iyi orkestralarda görev almaktadırlar. Anahtar Kelimeler: Orkestra Şefi, Devlet Müzik Kurumlar, Kadın

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2013, Elekronik Müziğin Gelişiminde Theremin’in Önemi Özet Elektronik müziğin ilk icatlarından olan enstrüman theremin’dir (1919). Theremin, iki anteni olan kutu görünümüyle ve çalma tekniğinin ilginçliğiyle ve tınısıyla hala eşsizliğini koruyan önemli bir enstrümandır. Günümüze kadar gelmeyi başaran bu enstruman dünyada oldukça rağbet görmektedir. Ülkemizde de, Fazıl Say, 2012 yılının yaz başında prömiyeri yapılan bir eserinde theremin kullanmıştır. Anahtar Kelimeler: Theremin, Elektronik müzik, Leon Theremin
- 2011, Kültür-Sanat yaşamımızda Yeni Bir Yükselen Değer:"Yerel Yönetimler" Özet Kentli gençliğin yaşamına merkezi hükümetlerin pek fazla katkıda bulunamayacağı anlaşıldıkça, toplumsal güçlerin yöneleceği başka alternatif iktidarların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir anlayışta akla ilk gelen alternatif "belediyeler"dir. Makalede ülkemizde kültürel, sanatsal faaliyetleriyle öne çıkmış belediyelerin başarılarından örnekler sunulmuştur. Sanat kurumlarında eğitimini tamamlamış, profeyonel sahipsiz gençliğin önünü açacak kültürel ve sanatsal yapılnam içine giren belediyelerin önemliliği ve gerekliliği göz önüne serilmiştir.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 2010, Müzik Alanında Bir 'Ağ-tipi Örgütlenme' Örneği: Uluslararası Yeni Müzik Derneği (ISCM, International Society for Contemporary Music) Doktora Tezi
- 2007, 'Operada Hiyerarşik Yapılanma-Müzikal Etkileşim' Yüksek Lisans Tezi

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- 2017, 2. SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, "Toplum Yaşamını Etkilemede Kitle Medyası Kültürünün Yükselişi" Mayıs, Alanya
- 2017, III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ Müzik Yöneticiliğinde Hiperarşik Yapılanma Özet Bilgide değişimin birey ve örgütleri doğrudan etkilediği bilinmektedir. Özellikle küreselleşme sürecinin yanıtsamalarından olan “yeni dünya düzeni”nin, kültürel, sosyal, ekonomik ve yönetişimsel alanlarda daha etkili olduğu görülmektedir. Bu süreçte müzik alanında müzik yöneticiliği göze çarpmaktadır. Müzik yöneticisi, müzik alanının dışında halkla ilişkiler, finansman, iletişim ve organizasyon yapılanmaları gibi konularda yetişmiş kişilerdir. Dünya’da müzik alanında festivallerde müzik kurumlarının yönetiminde müzik yöneticileri görev yapmaktadır. Ülkemizde ise; yeni bir alan olmasına rağmen, üniversitelerimizde gerek bölüm, gerekse ders olarak verilmeye başlanmıştır. Müzik yöneticiliğinin konularından biri olan yönetişimsel yapılanma da, mekanik- hiyerarşik örgüt yapıları, bilgi ve teknoloji alanındaki değişim sürecinin etkisiyle günümüz anlayışına cevap vermekte yetersizleşmiş ve hantal kalmıştır. Küreselleşme sürecinde iletişim araçlarının, özellikle de internetin aktif kullanımıyla “hiperarşik yapılanma” kavramı ortaya çıkmıştır. Bildiride, müzik alanında hiperarşik yapılanma modelini seçmiş olan, müzik örgütleri örneklendirilerek da yatay hiyerarşini sistemi olan yönetim modelinin ve lider modelinin yeniden tanımlandığı bu yapılanma biçimi açıklanacaktır. Anahtar Kelimeler: Müzik Yöneticiliği, Hiyerarşi, Hiperarşi
- 2016, II. ULUSLARARSI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, "Müzikte Hiyeraşi Kültürü", Eylül, Muğla
- 2016, I. Sosyal Bilimler Kongresi, Bir Müzik Yöneticisinin En Önemli Gücü: “Zaman Yönetimi”, Ekim, Elazığ
- 2016, Uluslararası Müzikte Metodoloji ve Müzikle İletişim Sempozyumu, KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE “AKIŞ” KAVRAMI VE MÜZİK ALANINA YANSIMALARI, Mayıs, İstanbul
- 2015, I. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, Mayıs, Diyarbakır Devlet Müzik Kurumlarının Hedeflenen Başarısında “Müzik Yöneticisi"
- 2015, I. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SANAT SEMPOZYUMU, AVRUPA VE AMERİKA’DA MÜZİK TERAPİSİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜT YAPILANMASI ÖRNEKLEMİYLE TÜRKİYE’DE YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ISBN:978-605-4797-05-9, S:67
- 2013, 4.ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU, "TÜRKİYE’DE, KÜLTÜR ALANINDA, AB SÜRECİNDEKİ ÖZELLEŞTİRMELER-MÜZİK ETKİNLİKLERİNİN SAHİPLİĞİNDE VE FİNANSMANINDA, BORUSAN A.Ş’NİN ÖNCÜLÜĞÜ", s:272
- 2010, 18.EAS (Europian Association for Music in School) Kongresi 'Küreselleşme Sürecinde Müzik Alanında Kültürlerarası Yeni Bir Örgütlenme Anlayışı: Uluslararası Çağdaş Müzik Derneği (ISCM, International Society for Contemporary Music), Örnekleminde Ağ-tipi Örgütlenme' başlıklı bildiri, ISBN 978-605-61557-2-7, s: 154

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2015, 2014, İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu "Postmodern Müzikte “Belirlenmemişlik” Kavramı: John Cage" başlıklı bildiri
- 2009, İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu, 'Devlet Müzik Kurumlarındaki Karizmatik İlişkiler' başlıklı bildiri, ISBN 978-975-6339-26-8, sayfa: 118.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2014, 14DTMK002, MÜZİKTE GELENEK, MODERNİZM VE POSTMODERNİZM Gelenek, modernite ve postmodernite; kültürel değişim çerçevesinde buluşan ve disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirilmesi gereken olgulardır. Modernite, postmodernite ve bu olgularla neden-sonuç bakımlarından ilgili kavramların müzik geleneklerine yansımaları geniş bir çalışma alanını ortaya koymaktadır. Modernite, doğasında değişim özelliğini barındıran “gelenek” kapsamındaki gelişme ve bozulma tartışmalarında en çok değinilen unsurlardandır. Hatta kimi zaman; bazı çevreler, değişime yol açan her unsur gibi modernitenin de geleneklerin yok olma süreçlerinde pay sahibi olduğunu savunmuşlardır. Son yüzyılda moderniteye tepki ya da yaşanan modern ötesi duruma yanıt olarak ortaya çıkan görüşler, gündemde yoğun bir şekilde yer almaktadır. Sözü edilen postmodern sürecin mekanizmaları gelenekler üzerinde çeşitli etkiler göstermektedir. Bu görüş ve etkiler, müzik araştırmalarının yönlenmesinde belirleyici olmakla birlikte müziğin değişim sürecinde de önemli roller üstlenmektedir. Birçok toplum, modernite ile farklı süreçlerde tanışmış/tanışmakta ve moderniteyi farklı şekillerde yaşamış/yaşamaktadır. Toplum kesimlerinin farklı yaşam tarzları ve toplumdaki fikir gelgitlerinin oluşturduğu sarmalda, modern ve postmodern süreçler iç içe geçmiş bir görünüm sergileyebilmektedir. Buna bağlı olarak; geleneksel, modern ve postmodern olguların toplum yaşamında karşımıza çıkardığı karmaşıklık, kültürel değişme süreçlerini olumlu ya da olumsuz şeklinde nitelemeyi güçleştirmektedir. İkincisi düzenlenmekte olan “İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu”; öncelikle gelenek, modernite ve postmodernite olgularına ve bu olgular arasındaki ilişkilere müzik alanında dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, müzik çerçevesinde disiplinlerarası bir tartışma ortamının yaratılması öngörülmektedir. Ülkemiz müzik hayatı ve araştırmalarına farklı bir pencere açması hedeflenen sempozyumda; ana tema ve ilgili kavramlar, ayrıca bu kavramlarla geleneksel müziklerin değişim dinamiklerinin bağlantıları sorgulanacaktır. Anahtar Kelimeler: Müzik, Modernite, Postmodernite, Gelenek