Akademik BilgilerTOLGA AKŞİT
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: tolga.aksit@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3425714
Eğitim Bilgileri- Lisans: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretmenlik Bölümü, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: E.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimler, Türkiye, 2002
- Doktora: E.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri, Türkiye , 2010
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi BESYO, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Spor Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2016
- Spor Bilimleri Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Alt Kurulu Üyesi, 2014-
- E.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Müdür Yardımcısı, 2013-2016
- E.Ü. S.K.S Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdür Vekili, 2000-2002
Mesleki Faaliyetleri (19 adet)- Davetli konuşmacı; Pınar Enstitüsü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü " Eğlenerek Hareket Edelim Projesi" Fiziksel Hareketliliği Benimseme, 16 Mart 2017, İzmir., 2017
- Katılımcı, Oympic Solidarity Program, Technical Course for Tennis Coaches, 3-6 Oct, Antalya., 2015
- TTF Tenis Antrenörü (3. Kademe), 2014-Devam Ediyor
- Katılımcı, Tennis Europe Coaches Education Conference, İspanya., 2013
- Kursiyer, III. Kademe Tenis Antrenörlük Kursu,10–16 Mayıs, Antalya., 2013
- Eğitmen, TTF 4. Kademe Tenis Antrenörlüğü Kursu, 2012
- Katılımcı, Tennis Europe Coaches’ Education Conference, Oslo/Finlandiya., 2012
- Katılımcı, Tennis Europe Coaches’ Education Conference, Portekiz., 2011
- Katılımcı, 17. ITF Worldwide Coaches Conference, Mısır, 20-24 Kasım, 2011
- Davis Cup, Fed Cup ve 17-18 yaş Tenis Milli Takım Kampı Kondisyoner Antrenörü. , 2011
- Eğitmen, TTF 3. Kademe Antrenörlük Kursu Teknik-Taktik Bölümü, İstanbul, 2011
- İzmir Cup ATP Challenger Serisi Turnuva Direktörü Yrd, 2008-2010
- Katılımcı, TTF Tenis Antrenörü Gelişim Semineri, İstanbul. 12/13 Yaş ve Üzeri Yaş grubu Tenisçilerin Fiziksel Çalışmaların Planması, 2006
- Katılımcı, 14th ITF Worldwide Coaches Workshop, 17–23 Ekim 2005, Antalya (Uluslar arası)., 2005
- Katılımcı, TTF I. Kademe Tenis Antrenörü Gelişim Semineri, 14–16 Kasım 2005, Ankara, 2005
- Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi., 2005-2014
- Universiade İzmir 2005/ Spor Komisyonunda Müsabaka Tesisleri Koordinatörü., 2005
- Ege Üniversitesi Erkek/Kadın Tenis Takım Antrenörü, 2004-2011
- Katılımcı, I. Kademe Tenis Antrenörlük Kursu,11–14 Mayıs 2001,İzmir., 2001
Uzmanlık Alanları- Beden Eğitimi (2241900)
- Spor Eğitimi (2242000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- T. Akşit, G.R. Nalçakan. “Percentile Norms and Age and Gender Differences In The Motor Performance Tests Of 9-10 Year-Old Junior Tennis Players”. Journal of Physical Education and Sport Science, 11(1), 41-47, 2017 (Alan İndeksi).
- F Turgay, MZ Özkol, F Vural, T Aksit, B Özçaldıran, MA Ongun, A Ongun, M Nalçakan. The Physiological Responses to 5000m Open Water Swimming and Its Relation With Nitric Oxide in Children, Türkiye Klinikleri Journal of Sports Science,9(1); 1-11, 2017 (Alan İndeksi).
- T. Akşit, , M.Z. Özkol, F. Vural, E. Pekünlü, R. Aydınoğlu, S.R. Varol. “Contribution of Anthropometric Characteristics to Critical Swimming Velocity and Estimated Propulsive Force”. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 212 – 218, 2017 (Alan İndeksi).
- T. Akşit, G. Cırık. “Comparison of Static and Dynamic Balance Parameters and Some Performance Characteristics in Rock Climbers of Different Levels”. Turkish Journal of Sport and Exercise, 19(1), 11-17, 2017 (Alan İndeksi).
- MZ Özkol, SR Varol, F Turgay, F Vural, T Aksit.” Nitric Oxide Response to Acute Exercıse in Aerobic and Anaerobic Groups”, Facta Universitatis Series: Physical Education and Sport, 14(1); 2016,31 – 41(Alan İndeksi).
- E Kara, T Aksit, MZ Özkol, T Isık. Effects of 6 week tennis specific exercises program on service velocity, Turkish Journal of Sport and Exercise, 2015;17(1)(Alan İndeksi).
- T Akşit,F Turgay, E Kutlay, MZ Özkol, F Vural. The Relationships between simulated tennis performance and biomarkers for nitriıc oxide synthesis. Journal of Sports Science&Medicine, 12 (2);2013 (SCI-Ex).
- GR Nalçakan, T Aksit, MZ Özkol, F VURAL. ANTHROPOMETRIC AND BIOMOTOR VARIABLES OF JUDOKAS IN THE TURKISH NATIONAL YOUNG TEAM, Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, 7(3); 2013 (Alan İndeksi).
- M Yaman, M Çolakoğlu, F Turgay, MZ Özkol, T Akşit, Ö Özkaya, B Yapıcıoğlu. Effects of ribose supplementation on anaerobic performance, plasma pH, lactate, ammonia and inorganic phosphate levels. Isokinetics and Exercise Science, 20 (1); 2012 (SCI).
- MZ Özkol, F Turgay, SR Varol, B Özçaldıran, F Vural, T Akşit, GR Nalçakan. The effects of chronic aerobic and anaerobic exercise on blood nitric oxide levels. Turkiye Klinikleri Journal of Medicine Science, 32 (6); 2012, (SCI).
- N Özkol, F Turgay, SR Varol, MZ Özkol, F Vural, T Akşit. The relationships between lactate thresholds and recovery capacity with Yo-Yo Tests in soccer players. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Science, 4 (2); 2012 (Alan İndeksi).
- T Akşit. Tenis fizyolojisi ve performans. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Science, 4 (2); 2012 (Derleme) (Alan İndeksi).
- C Özgürbüz, T Akşit. Das Konzept eines Dreikomponenten-Kraftverhaltnisses der Schulterrotatoren bei Tennisspielern.(The Concept of a Triple-component strength ratio of the shoulder rotator muscle in tennis players). Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin,(4)55 2004 (SCI-Ex).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- N Kunduracı, B Özçaldiran, T Akşit, E Demiray. Grand Slam Tenis Turnuvalarinda Yari Final Ve Finalde Servislerin Maç Sonucuna Etkisi. Performans Dergisi Cilt:14, Sayı: 3-4, 2008
- T Akşit, MZ Özkol. 8-10 Yaş Tenis Oyuncularında Maç Performansı İle Saha Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Performans Dergisi Cilt:13 Sayı:1-2. 2007. İzmir
- T Akşit, MZ Özkol. Elit Tenisçilerde Anaerobik Güç Ve Kapasite Performansının Saha Ve Laboratuar Koşullarında İncelenmesi. Performans Dergisi Cilt:12, Sayı:2, 2006, İzmir.
- T Akşit, GR Nalçakan, MZ Özkol. Lise Düzeyinde Farklı Branşlardaki Sporcuların Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması. Performans Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2004 İzmir.
- 2003, C Özgürbüz, T Akşit, MF Acar, A Ertat, B Durmaz. Elit tenisçilerde omuzun fonksiyonel kuvvet ölçümleri. Spor Hekimliği Dergisi, Cilt: 38, Sayı:3.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- Tenis ve Sakatlıklar, Kültürpark Tenis Kulübü Dergisi Ekim-Kasım 2005
- Teniste Kondisyon Çalışmalarının Önemi, Ege Tenis Eğitim Vakfı 27.Nisan.2006

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (24 adet)- T Akşit, G Cırık. FARKLI SEVİYEDEKİ KAYA TIRMANICILARININ DİNAMİK VE STATİK DENGE PARAMETRELERİ VE BAZI PERFORMANS KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. "The International Balkan Conference in Sport Sciences" 21-23 May 2017, Bursa Turkey (Poster)
- B Değirmen, Z Özkol, F Vural, T Akşit. ŞINAV HAREKETİNİN FARKLI TEMPOLARINDA EKLEM AÇILARI VE YERE UYGULANAN KUVVETLERİN ANALİZİ "The International Balkan Conference in Sport Sciences" 21-23 May 2017, Bursa Turkey (Poster)
- D Ercan, T Akşit, O Açıkgöz. ELİT ARTİSTİK CİMNASTİKÇİLERDE STATİK GERMENİN ÖZEL SIÇRAMA HAREKETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ "The International Balkan Conference in Sport Sciences"21–23 May 2017, Bursa-Turkey (Poster).
- R. Varol, T. Akşit, M.Z. Özkol, Görkem Balcı, Hakan As. Bisiklet sporunda akut vibrasyon uygulamasının bazı fizyolojik parametrelerle etkisinin incelenmesi. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi. 23-26 Kasım 2017. Manisa, Türkiye (Poster).
- T. Akşit, Arzu On. Dağ bisikletçilerinde vibrasyon uygulamasının verimlilik üzerine etkileri. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi. 23-26 Kasım 2017. Manisa, Türkiye (Poster).
- T Akşit, GR Nalçakan. Percentile Norms and Age and Sex differences in the Motor Performance Tests of 9-10 Years Old Junior Tennis Players”, “34th FIMS World Sports Medicine Congress” 29 September-2 October 2016, Ljubljana, Slovenia (Poster).
- G Cırık, T Akşit, F Vural, MZ Özkol, SR Varol. Kaya Tırmanıcılarında 4 haftalık sistem antrenmanının bazı kuvvet parametreleri üzerine etkisi. Effects of 4 weeks training on various strength parameters in rock climbers. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 2016 (Sözel).
- G Cırık, T Akşit, SR Varol, F Vural. Tırmanıcılarda farklı iki antrenman yönteminin parmak fleksör kuvveti ve dayanıklılığı üzerine etkilerinin cinsiyet farklılığı açısından incelenmesi.14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 2016 (Poster).
- F Vural, MZ Özkol, T Akşit, F Turgay, B Özçaldıran. 4. ULEAD Kongresi, Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi dahilinde, “Proceedings Book”, bildiri kitapçığındaki “Yüzücülerin Dayanıklılıklarını Değerlendirmede Kullanılan Faktör Yapıları ile 5000m Havuz ve Açık Su Yüzme Performanslarının Tahmini”, 141-141 pp., Çanakkale, Türkiye, Eylül, 2015.
- E Kara, T Aksit, MZ Özkol, T Isık. Tenisçilerde Vücut Kompozisyonu, Antropometrik Karakteristiklerin Ve Spesifik Egzersizlerin Servis Performansına Etkisi, “13 International Sports Sciences Congress” 7-9 kasım 2014 KONYA.
- MZ Özkol, SR Varol, F Turgay, F Vural, T Akşit. “Nitric Oxide Response to Maximal Acute Exercise in Aerobic and Anaerobic Athletes”, “13 International Sports Sciences Congress” 7-9 kasım 2014 KONYA.
- T Işık, B Özçaldıran, M Çolakoğlu, T Akşit. Tenis Oyuncularına Uygulanan Spesifik Antrenmanların Teknik Performans ve MaxVO2 Düzeylerine Etkileri. International Balkan Symposium in Sport Sciences (IBSSS2013), 30 Mayıs – 2 Haziran Makedonya, Tetovo (Sözel).
- F Turgay, B Özçaldıran, MZ Özkol, A Ongun, A Ongun, T Akşit, F Vural, M Nalçakan. The effects of 5000m open water swimming on blood physiological and oxidative stress levels in swimmers. 17th FINA World Sports Medicine Congress, 10-11 Dec 2012, İstanbul.
- T Akşit, E Kutlay, F Turgay, MZ Özkol,F Vural. Relations Between Performance and Physiological Parameters For Tennis Players, 17. ITF Worldwide Coaches Conference, Mısır, 20-24 Kasım 2011.
- MZ Özkol, F Turgay, SR Varol, B Özçaldıran, F Vural, T Akşit, GR Nalçakan. Effects of Aerobic and Anaerobic Training on Blood Nitric Oxide Levels and the Role of Gender. XIth International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming in Oslo 16-19 June 2010.
- T Akşit, F Vural, GR Nalcakan, MZ Özkol. Anthropometric And Biomotor Variables of the Turkish Young National Judo Team. 11. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 10-12 Kasım, 2010(Poster).
- N Özkol, F Turgay, SR Varol, MZ Özkol, F Vural, T Akşit. Futbolcularda Aerobik Dayanıklılık, Toparlanma Kapasitesinin Laktat Eşiği ve Yo-Yo Testi İle Karşılaştırılması. 11. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 10-12 Kasım, 2010 (Poster).
- M Yaman, M Çolakoğlu, F Turgay, MZ Özkol, T Akşit, A Yapıcı. İnterval Sprint Performansına Ribozun Etkisi. (Effects of Ribose Supplementation on Interval Sprint Performance) 6. EFSMA Avrupa Spor Hekimliği Kongresi.14-18 Ekim 2009. Antalya (Poster).
- T Akşit, MZ Özkol. 8-10 Yaş Tenis Oyuncularında Maç Performansı İle Saha Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 3-5 Kasım 2006.
- MZ Özkol, A Ongun, T Akşit. An Investigation of Single Leg Wingate Anaerobic Power In Junior Male Swimmers, 12th International Congress On Physical Education And Sport Department Of Physical Education And Sport Science Democritus University Of Thrace Komotini, Greece, 21-23 May 2004..
- T Akşit, GR Nalçakan, MZ Özkol, C Erdağlı. The Comparison Of Physical Fitness Profiles Of The High School’s Basketball, Volleyball, Handball, Tennis, Cross And Swimming Teams, 12th International Congress On Physical Education And Sport Department Of Physical Education And Sports Science Democritus University Of Thrace Komotini, Greece, 21-23 May 2004.
- Ş Çolakoğlu, M Çolakoğlu, F Taneli, F Çetinöz, M Türkmen, GR Nalçakan, T Akşit. Leptin ve Glikoz Düzeylerine Kumulatif Etkileri. 10.ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 17-20 Kasım 2004. (Sözel Sunu)
- T Akşit, MZ Özkol. Elit Tenisçilerde Anaerobik Güç Ve Kapasite Performansının Saha Ve Laboratuar Koşullarında İncelenmesi (Investigation Of Anaerobic Power And Capacity Performance At Field And Laboratory Condition In Elite Tennis Players ) 10.ICHPER- SD Avrupa Kongresi ve Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 17-20 Kasım 2004.
- F Çam, M Çolakoğlu, Ş Çolakoğlu, T Akşit, MZ Özkol, A Berdeli. Ace DD Genotipi Dayanıklılık Performansı İle İlişkili Mi? (Is The Ace DD Genotype Associated With A Better Endurance Performance)? 10.ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 17-20 Kasım 2004. (Sözel Sunu).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- F Vural, F Turgay, MZ Özkol, T Akşit. 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi konferansı dahilinde, "Konferans ve Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Beta Endorfin ve Laktat Eliminasyonu: Futbolda Sprint ve Şut Performansına Etkileri", 71-71 pp., İzmir, Türkiye, Aralık, 2013.
- T Akşit. Davetli Konuşmacı; Tenis Fizyolojisi ve Performans, Antrenman Bilimi Kongresi 2011,Ankara.
- T Akşit. Davetli Konuşmacı; Altyapı Sporcuların Fiziksel Gelişimlerine Yönelik Saha ve Laboratuar Testleri, Antrenman Bilimi Kongresi 2011,Ankara.
- MZ Özkol, F Turgay, S R Varol, B Özçaldıran, F Vural, T Akşit, GR Nalçakan. Aerobik Ve Anaerobik Egzersiz Antrenmanının Kan Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkileri Ve Cinsiyetin Rolü. 2. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 07-08 Mayıs 2009 İzmir (Poster).
- T Akşit.Davetli konuşmacı; Tenis Sporunda Turnuva Dönemlerinde Yapılacak Kondisyon Çalışmaları, Antrenman Bilimi Sempozyumu “Kondisyon ve Performans Analizi” 2007, Ankara
- MZ Özkol, T Akşit, F Vural, İ Talas. 12-14 Yaş Erkek Basketbolcuların Sezon Öncesi Ve Sezon Sonu Bazı Fizyolojik Özelliklerin Karşılaştırılması. X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi,Atatürk Kültür Merkezi İzmir, 12-15 Ağustos 2005
- C Özgürbüz, T Akşit, MF Acar. Elit Tenisçilerde Omuzun Fonksiyonel Kuvvet Ölçümleri. IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Nevşehir, 24-26 Ekim 2003.
- T Akşit, C Özgürbüz, MF Acar, E Haslofça. Elit Tenisçilerde Omuz Eksternal/ İnternal Rotasyon Kuvvet Değerleri. Raket Sporları Sempozyumu, Kocaeli, 31Ekim- 01 Kasım 2003(Sözel).

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 1 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 14 kez kaynak gösterilmiştir.
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2016, 16/BESYO/002, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bünyesinde Hareket ve Postür Analiz Laboratuvarı Oluşturma,Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi,
- 2014, 14/BİL/032, Yüzmede anaerobik Kinetikler, Antropometrik Özellikler, Vücut Kompozisyonu ve Performans Değişimlerinin Uzun Dönemli İncelenmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi.
- 2013, 2011/BİL/034., Futbolda beta endorfin düzeyleri ve laktat eliminasyonun şut ve sprint performansı üzerine etkileri. Araştırmacı, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi,
- 2009, 2009/BESYO/005., Açık Deniz (open water) Yüzücülerinde Oksidatif Stres ve Kan Nitrik Oksit Düzeyleri ile 5000 m Yüzme Performansı Arasındaki İlişkiler, Araştırmacı, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi.
- 2007, Proje No: 2007/Bil/033., Tenisçilerde Performans ile Kan Nitrit Düzeyleri ve Toparlanma Kapasitesi Arasındaki İlişkiler, Araştırmacı, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi.
- 2007, Proje No: 2007/005., Elit tenis oyuncuların uygulanan spesifik antrenmanlarının teknik performans ve maks. Vo2 düzeylerine etkileri, Araştırmacı, Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Spor Bilimleri Derneği
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2017, Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü, The International Balkan Conference in Sport Sciences 21 – 23 May 2017
- 2017, Hareket ve Antrenman’ alanında Poster Sunum Birincisi Ödülü. Uluslararası Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi.2017,Manisa
- 2004, Spor Bilimleri, En İyi Sözel Bildiri Ödülü: 10.ICHPER-SD Avrupa Kongr ve Uluslararası Spor Bilimleri
- 2004, Spor Bilimleri, Genç Araştırmacı Ödülü : 10.ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve Uluslararası Spor Bilimleri
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Yüksek Lisans, 2016, Tırmanıcılarda 4 Haftalık Sistem Antrenmanının Bazı Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor ve Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı (2. Danışman).
- Yüksek Lisans, 2016, Elit Artistik Cimnastikçilerde Statik Germenin Özel Sıçrama Hareketleri Üzerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans programı (2. Danışman).
- Yüksek Lisans, 2014, Tenisçilerde vücut kompozisyonu, antropometrik karakteristiklerin ve spesifik egzersizlerin servis performansına etkisi. Manisa (2. Danışman).