Akademik BilgilerDİLEK YELDA KAĞNICI
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: yelda.kagnici@ege.edu.tr, yelda.kagnici@gmail.com
- Telefon: (232) 3115264
Eğitim Bilgileri- Lisans: ODTÜ, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: ODTÜ, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Türkiye, 1999
- Doktora: ODTÜ, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Türkiye, 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, Türkiye, 2004
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (11 adet)- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanlığı, 2017-
- Eğitim Fakültesi Akreditasyon Koordinasyon Birimi Üyeliği, 2016-
- Sosyal ve Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-
- Yayın Alt Komisyonu Başkanlığı, 2016-
- Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013-2016
- Yayın Alt Komisyonu Üyeliği, 2012-2016
- Eğitim Bilimleri Bölümü Bologna Koordinatörlüğü, 2012-
- Ege Eğitim Dergisi Editörlüğü, 2012-
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 2012-2017
- Eğitim Fakültesi LLP Koordinatörlüğü, 2011-2013
- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2006-2009
Mesleki Faaliyetleri (10 adet)- Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2017-Devam Ediyor
- British Journal of Guidance and Counseling, Dergi Hakemliği,, 2015-Devam Ediyor
- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakemliği, 2012-Devam Ediyor
- OMU-JE Hakemliği, 2011-Devam Ediyor
- Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Hakemliği, 2011-Devam Ediyor
- KUYEB Dergisi Hakemliği, 2011-Devam Ediyor
- Eğitim ve Bilim Dergisi Hakemliği, 2011-Devam Ediyor
- 11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Kongre Sekreterliği, 2010-2011
- 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı Düzenleme Kurulu Üyeliği 1-3 Ekim 2009 Kuşadası Türkiye, 2009
- Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, 2006-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Psikolojik Danışma ve Rehberlik (2220500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (25 adet)- Öztürk, B., Esen, E., Siyez, D. M. ve Kağnıcı, D. Y. (2018). Üniversite öğrencilerine yönelik cinsel sağlık eğitimi programları: Sistematik bir gözden geçirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 344-362.
- Kağnıcı, D. Y., Cihangir Çankaya, Z. ve Pamukçu, B. (2018). Grupla psikolojik danışma sürecinde grubun gelişimsel evrelerine kültürel bir bakış. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 49,1-18.
- Siyez DM, Seymenler S, Esen E, Siyez E, Kağnıcı Y, Baran B, et al. (2018). Investigating knowledge levels of university students about infertility. Turk J Urol; 10.5152/tud.2018.78861.
- Kağnıcı, D. Y. & Denizli, S. (2018). Examining menthal health professionals' social justice attittudes in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 75,19-36.
- Pamukçu, B., & Kağnıcı, D. Y. (2017). Turkish counselor trainees’ experiences regarding experiential groups: A qualitative study. Journal of Human Sciences, 14(1), 560-570. doi:10.14687/jhs.v14i1.4225
- Pamukçu, B. ve Kağnıcı, D. Y. (2017). Beceriye dayalı grupla psikolojik danışma eğitiminin grupla psikolojik danışma becerilerine etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 448-465.
- Kağnıcı, D. Y. (2017). Suriyeli mülteci çocukların kültürel uyum sürecinde okul psikolojik danışmanlarına düşen rol ve sorumluluklar. İlköğretim Online, 16,(4).
- Erbaş, M. M. ve Kağnıcı, D. Y. (2017). Seçim kuramına dayalı psikoeğitim programının ergenlerin riskli davranışları ve iyilik hali üzerindeki etkisinin incelenmesi.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 64, 1594-1615.
- Soylu, Y. ve Kağnıcı, D. Y. (2015). Evlilik uyumunun empatik eğilim, iletişim ve çatışma çözme stillerine göre yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 43, 44-54.
- Kağnıcı, D. Y. (2015). Psikolojik danışman eğitiminde cinsel yönelim olgusunun irdelenmesi: Benim Çocuğum filmi. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi, 44, 83-95.
- Kağnıcı, D.Y. (2014). Reflections of a multicultural counseling course: A qualitative study with counseling students and counselors. Educational Sciences: Theory & Practice. DOI: 10.12738/estp.2014.1.1965
- Kandemirci, D. ve Kağnıcı, D.Y. (2014) Kadına yönelik aile içi şiddetle baş etme: Çok boyutlu bir incelenme. Türk Psikolojik Yazıları, 17(33),1-12.
- Başbay, A., Kağnıcı, D.Y. ve Sarsar, F. (2013). Eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının çok kültürlü yeterlik algılarının incelenmesi,Turkish Studies,8(3), 47-60.
- Kağnıcı, D. Y. (2013). Çok kültürlü psikolojik danışman eğitiminin rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programlarına yerleştirilmesi. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (40), 222-231.
- Kağnıcı, D. Y. (2012). Role of multicultural personality in predicting university adjustment of international students in Turkey. International Journal for the Advancement of Counseling. DOI 10.1007/s10447-012-9149-5.
- Topkaya, N., ve Kağnıcı, D. Y. (2012). Psikolojik yardım alma niyeti: Bir model testi. Türk Psikoloji Dergisi,27 (69), 101-117.
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Teaching multicultural counseling: An example from a Turkish counseling undergraduate program. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 44, 111-128.
- Başbay, A. ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim,161, 199-212.
- Bektaş, D. Y., Demir, A. & Bowden, R. (2009). Psychological adaptation of Turkish students in U.S. campuses. International Journal for the Advancement of Counseling, 31,130-143.
- Aladağ, M. & Bektaş, D. Y. (2009). Examining individual counseling practicum in a Turkish udergraduate counseling program Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 37,53-70.
- Başbay, A. ve Bektaş, D. Y. (2009). Çokkültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve öğretmen yeterlikleri. Eğitim ve Bilim,34,30-43.
- Bektaş, D. Y. (2008). Counselling international students in Turkish universities: Current status and recommendations. International Journal for the Advancement of Counseling, 30, 268-278.
- Bektaş, D.Y. (2004). Ergenlerde beden imgesi üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi, 22, 67-76.
- Bektaş, D. Y. , & Demir, A. (2004). Üniversite öğrencileri için mesleki rehberlik grup programı ve programın etkisi üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi, 22, 27-34.
- Aladağ, M., Kağnıcı, Y., Tuna, E., & Tezer, E. (2003). Üniversite yaşamı ölçeği: Ölçek geliştirme ve yapı geçerliği üzerine bir çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 41-47

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2013, Aladağ M., Kağnıcı, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z., Özeke-Kocabaş, E. & Yaka, B. (2011). Psikolojik danışman eğitiminde grupla çalışma yeterliliğinin kazandırılması: Ege Üniversitesi Örneği. Ege Eğitim Dergisi, (12), 2, 22-43
- Bektaş, D. Y. (2006). Kültüre duyarlı psikolojik danışma yeterlikleri ve psikolojik danışman eğitimindeki yeri. Ege Eğitim Dergisi, 1, 43-59.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Kağnıcı, D. Y. (2015). Çok kültürlülük ve Türkiye’deki duruma ilişkin değerlendirmeler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 26, 44-46.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- Öztürk, B., Esen,E., Kağnıcı,D.Y., Siyez,E. ve Siyez, D. M. (2018). İnfertiliteyi önleme psiko-eğitim programı pilot uygulamasının asıl uygulamaya yansımaları: Deneyim paylaşımı. 27th Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi.(18-22 Nisan) Antalya
- Güven, E. ve Kağnıcı, D. Y. (2017). Geçici Eğitim Merkezlerinde uygulanan psiko sosyal hizmetlerin incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli.
- Başbay, A., Kağnıcı, D. Y. ve Başbay, M. (2017). Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarının incelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya.
- Kağnıcı, D. Y., Cihangir Çankaya, Z. ve Pamukçu, B. (2017). Grupla psikolojik danışma sürecinde grubun gelişim evrelerine kültürel bir bakış. IV International Eurasian Research Congress,Denizli.
- Kağnıcı, D. Y., Siyez, D. M., Seymenler, S., Baran, B., Esen, E., Ozturk, B. & Siyez, E. (2017). Investigating university students’ attitudes towards infertility in terms of socio-demographic variables. 20th Euro Congress Psychiatrists and Psychologist, Rome, Italy.
- Baran, B., Siyez, D. M., Kağnıcı, D. Y., Seymenler, S., Esen, E., Ozturk, B. & Siyez, E. (2017). Determination of the needs for development of infertility psycho-educational program and design of a website about fertility for university students. 20th Euro Congress Psychiatrists and Psychologist, Rome, Italy.
- Siyez, D. M., Seymenler, S., Kağnıcı, D. Y.,Baran, B., Esen, E., Ozturk, B. & Siyez, E. (2017). Investigating university students’ knowledge levels about Infertility. 20th Euro Congress Psychiatrists and Psychologist, Rome, Italy.
- Öztürk, B., Esen, E. ve Kağnıcı, D. Y. (2017). Psikolojik danışmanların sosyal adalet algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim, Muğla.
- Kağnıcı, D. Y. (2013). A competent counselor skill: Cultural empathy. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Soylu, Y. ve Kağnıcı, D. Y. (2013). Evlilik uyumunun empatik eğilim, algılanan aile içi iletişim ve çatışma çözme stillerine göre yordanması. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Aladag, M., Bektaş, Y., Denizli, S., Kocabas, E. & Yaka, B. (2008, June). Supervision of group counseling practice course: Evaluations of Turkish undergraduate counseling students. Presented in The Fourth International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Buffolo, NY, USA.
- Bektaş, Y., & Demir, A. (2006, July). Acculturation strategies of Turkish students in the U.S. Prensented in 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Spetses Island, Greece.
- Bektaş, Y., Kocabaş, Ö. E. & Annaberdiyev, D. (2006, July). Psychological adaptation and acculturation of the international students in Turkey. Prensented in 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Spetses Island, Greece.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Lüleci, B. ve Kağnıcı, D. Y. (2015). Grup liderliği eğitiminde yaşantı grupları: Avantaj ve dezavantajlar. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
- Kağnıcı, D. Y. (2015). Çok kültürlü süpervizyon ve çok kültürlü süpervizyon yeterlikleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Psikolojik danışman adaylarının çokkültürlü farkındalık ve bilgi kazanımında yaşantısal öğretimin katkısı. 11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir
- Bektaş, D. Y. (2009). Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma dersi. Bir uygulama örneği 10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Denizli, S., Aladağ,M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Özeke Kocabaş, E. (2009). Psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Ege Üniversitesi örneği. 10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Aladağ, M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z., Özeke Kocabaş, E. ve Yaka, B. (2009). Psikolojik danışman eğitiminde grupla çalışma yeterliğinin kazandırılması: Ege Üniversitesi örneği. 10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Başbay, A. ve Bektaş, D. Y. (2009). Öğretim elemanlarının çok kültürlü öğretmen yeterlik algılarına ilişkin ölçek geliştirme çalışması. 18. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ege Üniversitesi, Kuşadası, İzmir.
- Bektaş, D. Y. (2007). Psikolojik danışman eğitiminde kültüre duyarlı psikolojik danışman yeterliklerinin yeri. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme, İzmir.
- Aladağ, M. ve Bektaş, D. Y. (2007).Psikolojik danışman eğitiminde psikolojik danışma becerilerinin kazandırılması IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme, İzmir
- Bektaş, Y. & Aladağ, M. (2005). Psikolojik Danışma Yöntem ve Teknikleri dersinin kapsamı ve işlenişi VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Kitapları (9 adet)- Santrock, J. W. (2018). Eğitim psikolojisi (D.M. Siyez, Ed). E. Esen, İ. Koç, M. Atıcı, Kağnıcı, D. Y. ve diğ., Çev. Orijinal basım tarihi, 2011. Ankara: Nobel Yayıncılık
- Gibson, R. L. & Mitchell, M. H. (2016). Psikolojik danışma ve rehberlik (S. Doğan, (Ed.), D. Y. Kağnıcı, S. Koydemir ve Ö. Özü Cengiz, Çev.). Ankara: Nobel
- Heppner,P.P.,Wampold,B.E.,& Kivlighan,D.M.(2013). Psikolojik danışmada araştırma yöntemleri (D. Siyez, (Ed.), N.U. Özer, A.R. Çeçen Eroğlu, A.S. Sağkal, A. Büyükgöze Kavas,B. Baran,N. Yılmaz,T. Totan, M. Kalkan, A. Bugay, Y. Soylu, D.Y. Kağnıcı, S. Denizli, Çev.) Ankara: Mentis Yayıncılık
- Cormier, S. & Hackney, H. (2013). Psikolojik danışma: Stratejiler ve müdahaleler (S. Doğan ve B. Yaka (Eds.), M. Özekes, D. Y. Kağnıcı, M. Aladağ, E. Özeke Kocabaş, S. Denizli, E. Ercan, İ. Koç, N. Topkaya, Çev.). Ankara: Pegem Yayınları
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Psikolojik danışma gruplarında sonlandırma aşaması. A. DEMİR, S. KOYDEMİR (Eds). Grupla psikolojik danışma içinde (163-177). Ankara: PEGEM Yayıncılık
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Grubun planlanması ve oluşturulması. A. DEMİR, S. KOYDEMİR (Eds). Grupla psikolojik danışma içinde (91-106). Ankara: PEGEM Yayıncılık
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Psikolojik danışma gruplarında liderlik. A. DEMİR, S. KOYDEMİR (Eds). Grupla psikolojik danışma içinde (201-222). Ankara: PEGEM Yayıncılık
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Grupla psikolojik danışmada kuramsal yaklaşımlar. A. DEMİR, S. KOYDEMİR (Eds). Grupla psikolojik danışma içinde (283-309). Ankara: PEGEM Yayıncılık
- Meier, S. & Davis, S. R. (2006). Psikolojik danışma: Temel öğeler. (S. Doğan (Ed.), D. Y. Bektaş, E. Özeke Kocabaş, S. Denizli, Çev.).Ankara: Pegem Yayınları (Orijinal çalışma basım tarihi 2005)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (8 adet)- 2017, TÜBİTAK 2229 Projesi, Eğitmen, Öğretmen Adayları Barış İçin Eğitiliyor. Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı.
- BAP projesi, Başbay, A., Kağnıcı, D. Y. ve Başbay, M. (2017). Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikler, arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Üniversitesi, BAP.
- 2016, TÜBİTAK 2229 Projesi, Eğitmen, Öğretmen Adayları Barış İçin Eğitiliyor. Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı.
- BAP Projesi, 43.101.2013.0008, Lüleci, B. ve Kağnıcı, D. Y. (2015). Beceriye Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Eğitiminin Grupla Psikolojik Danışma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi: Ege Üniversitesi Örneği. Bilimsel Araştırma Projesi.
- 10-EĞF-003, Topkaya, N. ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Psikolojik Yardım Alma isteğinin Sosyal Damgalanma, Tedavi Korkusu, Beklenen Yarar, Beklenen Risk ve Tutum Faktörleriyle Modellenmesi, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi.
- 09-EĞF-005, Başbay, A., Kağnıcı, D. Y., ve Sarsar, F. (2011). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapmakta olan Öğretim Elemanlarının Çokkültürlü Öğretmen Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi.
- Araştırma Projesi, Bektaş, D. Y., Özeke Kocabaş, E. ve Annaberdiyev, D. (2007). Ege Üniversitesi’nde Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Psikolojik Uyumu ve Önleyici Rehberlik Programı Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
- Araştırma Projesi, Demir, A. ve Kağnıcı, D. Y. (1999). Mesleki Rehberlik Etkinliklerinin Uygulanması: Mesleki Olgunluk Arttırılması ODTÜ Araştırma Projesi Fonu.
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2013, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
- 2013, TÜBA 2012 Üniversite Ders Kitapları Telif Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (12 adet)- Yüksek Lisans, 2017, Eren, G. (2017).Ebeveyn Kaybı Yaşamış Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2017, Çetin, C. (2017).Öznel İyi Oluş ve Motivasyonun Algılanan Özerklik Desteği ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumuyla Modellenmesi. Ege Üniversitesi.
- Doktora, 2017, Erbaş, M. M. (2017). Seçim Kuramına Dayalı Psikoeğitim Programının Ergenlerin Riskli Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2017, Mete, C. (2017). İzmir’de Yaşayan Roman Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının Algılanan Sosyal Destek, Mizah Kullanımı ve Sosyal Bağlılık Düzeylerine Göre İncelenmesi
- Doktora, 2015, Lüleci, B. (2015). Beceriye Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Eğitiminin Grupla Psikolojik Danışma Becerilerine Etkisi: Ege Üniversitesi Örneği. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2015, Amanvermez, Y. (2015). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumlarının Güvengenlik ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerine Göre Yordanması. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2012, Asarlı, Z. (2012). Okullarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2011, Hacı, Y. (2011). Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, Algılanan Aile İçi İletişim Ve Çatışma Çözme Stillerine Göre Yordanması. Ege Üniversitesi.
- Doktora, 2011, Topkaya, N. (2011). Psikolojik Yardım Alma Niyetinin Sosyal Damgalanma, Tedavi Korkusu, Beklenen Yarar, Risk Ve Tutum Faktörleriyle Modellenmesi. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2010, Tufan Çetin, B. (2010). Evlilik doyumunun bazı değişkenlere göre yordanması. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2009, Er, G. (2009). Parçalanmış aileye sahip olan ilköğretim II. kademe öğrencilerinin sağlamlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2008, Can, S. (2008). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin okula bağlılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Üniversitesi