Akademik BilgilerAHMET ERKİN BOZDEMİR
UZMAN
Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: aerkin@mail.ege.edu.tr
- E-posta: erkin.bozdemir@ege.edu.tr
- Telefon: 232 3904316, İş
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 1997

Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- İzmir Tabip Odası - Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu, 2005-2006
Uzmanlık Alanları- Biyokimya (1010401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- 2010, Burcu BARUTÇUOĞLU, Güneş BAŞOL, Ahmet Erkin BOZDEMİR, Seçil KIRDÖK, Sara HABİF, Oya BAYINDIR False Negative High Density Lipoprotein- Cholesterol in an Autoimmune Hepatitis Patient: Case Report
- A.Erkin Bozdemir: Burcu Barutçuoglu: Didem Dereli: Ceyda Kabaroglu: Sara Habif: Oya Bayindir C-Reactive Protein and Neopterin Levels in Healthy Non-obese Adults. Clin Chem Lab Med 2006:44(3):317–321
- Barutcuoglu B, Bozdemir AE, Dereli D, Parildar Z, Mutaf MI, Ozmen D, Bayindir O Increased serum neopterin levels in women with polycystic ovary syndrome. Ann Clin Lab Sci. 2006 Summer:36(3):267-72

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Barutçuoğlu B, Bozdemir A.E, Başol G, Parıldar Z, Kabaroğlu C, Mutaf MI, Bayındır O İnflamasyonda Yeni Bir Belirteç Olan Prokalsitonin ve Böbrek Disfonksiyonu ile İlişkisi, Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2008:6(1):7-16
- Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, A. Erkin Bozdemir Demir Homeostazının Yeni Düzenleyicisi Hepsidin Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2007:5(3):117-25
- Rabia Nur Kocabaş, A. Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, Oya Bayındır C-Reaktif Protein İle Glukoz ve Yaş İlişkisi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2007:5(2):63-7
- Özben Özden Işıklar, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, Işıl Mutaf, Dilek Özmen Yüksek Duyarlıklı C-reaktif Proteini Akılcı Kullanıyor muyuz? Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2007:5(1):27-32
- A. Erkin Bozdemir Laboratuvar Analizlerinde Doğru Örnek Alımı. TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Ocak 2006:15(1):1-6
- Candan ÇİÇEK, Cem TERZİ, Ahmet SOLAK, Ahmet Erkin BOZDEMİR, Nasır NESANIR, Güray ARSU, Janserey BATU, Özgür ASLAN Temel tıp bilimlerinde uygulanan uzmanlık eğitiminin eğitici ve eğitilen bakış açısı ile değerlendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni 2006:40(4):333-346
- A.Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Fatih Ekren, Ceyda Kabaroğlu, Gürhan Günaydın, Sara Habif, Çağ Çal, Oya Bayındır Prostat Kanseri Değerlendirmesinde İnflamasyon Göstergeleri ve Fibrin Yıkım Ürünlerinin Rolü, Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2006:4(3):127-31
- Yeşim Tekin, A. Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu Osteoporoz tanısında kullanılan biyokimyasal göstergeler. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2005:3(2):73-83

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Candan Çiçek, Cem Terzi, Ahmet Erkin Bozdemir, Nasır Nesanır, Kevser Vatansever, Özgür Aslan, Güray Arsu, Ahmet Solak, Janserey Batu, Sema İlhan Akalın İzmir Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumlar Tanıtım Kitabı 2005. TTB İzmir Tabip Odası Araştırma Yayını No:1

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- A.E. Bozdemir, B. Barutçuoğlu, G. Başol, T. Ermiş and O. Bayındır Effects of Laboratory Errors on Turnaround Times. 17th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 3-7 June 2007 RAI Congress Centre Amsterdam, The Netherlands
- A.E. Bozdemir, B. Barutçuoğlu, C. Kabaroğlu, S. Demirel, S. Habif, M. Uyar, O. Bayındır, D. Özmen, A.R. Moral Indicative Role of Nucleated Red Blood Cells on In-Hospital Mortality Risk. 17th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 3-7 June 2007 RAI Congress Centre Amsterdam, The Netherlands
- B. Barutçuoğlu, A.E. Bozdemir, Y. Ertan, C. Kabaroğlu, S. Tamsel, M. Hekimgil, Ç. Çal, D. Özmen, O. Bayındır A Retrospective Evaluation of Prostate Cancer Detection by PSA And % Free PSA in a Turkish Population. 17th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 3-7 June 2007 RAI Congress Centre Amsterdam, The Netherlands
- Uzay Görmüş, Dilek Özmen, Bilgin Özmen, A. Erkin Bozdemir, Zuhal Parıldar, Işıl Mutaf, Sara Habif, Oya Bayındır Serum proBNP and Homocysteine Levels in Normoalbuminuric Type 2 Diabetic Patients. XXIII World Congress of Pathology And Laboratory Medicine (WASPaLM) Istanbul, Turkey May 26–30, 2005
- A. Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Sara Habif, Meral Kayıkçıoğlu, Dilek Erdener, Dilek Özmen, Işıl Mutaf, Oya Bayındır Effects of Pravastatin Treatment on Inflammatory Markers in Diabetic Patients With Coronary Artery Disease. XXIII World Congress of Pathology And Laboratory Medicine (WASPaLM) Istanbul, Turkey May 26–30, 2005
- A. Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Didem Dereli, Ceyda Kabaroğlu, Sara Habif, Oya Bayındır Relationship Between Body Mass Index, C-Reactive Protein and Neopterin Levels in Healthy Adults. XXIII World Congress of Pathology And Laboratory Medicine (WASPaLM) Istanbul, Turkey May 26–30, 2005
- Burcu Barutçuoğlu, A. Erkin Bozdemir, Didem Dereli, Zuhal Parıldar, M. Işıl Mutaf, Dilek Özmen Cardiovascular Risk in Women With Polycystic Ovarian Syndrome. XXIII World Congress of Pathology And Laboratory Medicine (WASPaLM) Istanbul, Turkey May 26–30, 2005

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (36 adet)- Esansiyel Hipertansiyonda N-Terminal Prohormon Beyin Natriüretik Peptid Sol Ventrikül Hipertrofisi ve Diyastolik Disfonksiyon Habercisi olabilir mi? Barutçuoğlu B, Tekin Y, Bozdemir AE, Başol G, Habif S, Mutaf I, Kültürsay H, Bayındır O, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 23-26 Nisan 2009, Antalya
- Önemi Bilinmeyen Monoklonal Gammopatinin Eşlik Ettiği Bir Ailesel Hipobetalipoproteinemi olgusu. Türk U, Başol G, Barutçuoğlu B, Şahin F, Bozdemir AE, Habif S, Tarugi P, Bayındır O, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 23-26 Nisan 2009, Antalya
- Yeni Doğan Döneminde Tanı Alan Bir Metilmalonik Asidemi Olgusu. KalkanUçar S, Bozdemir AE, Başol G, Polat DC, Habif S, Çoker M, Bayındır O, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 23-26 Nisan 2009, Antalya
- Serum Bakır ve Çinko Düzeylerinin Serum Lipid Parametreleri ile ilişkisi. Yılmaz B, Barutçuoğlu B, Başol G, Bozdemir AE, Parıldar Z, Kabaroğlu C, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 23-26 Nisan 2009, Antalya
- Aynı Örnekte Direkt Enzimatik Yöntem İle Ölçülmüş ve Friedwald Formülü İle Hesaplanmış LDL Kolesterol Düzeylerinin Karşılaştırılması. Uncu A, Barutçuoğlu B, Ak Başol G, Bozdemir AE, Kabaroğlu C, Parıldar Z, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 23-26 Nisan 2009, Antalya
- Serum Total Bilirubin Düzeylerinin Belirlenmesinde Bilirubinometrik ve Spektrofotometrik Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Koloğlu T, Bozdemir AE, Kabaroğlu C, Parıldar Z, Özmen D, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 23-26 Nisan 2009, Antalya
- Birinci Trimeter Down Sendromu Taraması ve Sitogenetik Sonuçların Değerlendirilmesi. Barutçuoğlu B, Başol G, Durmaz A, Karaca E, Bozdemir AE, Parıldar Z, Kabaroğlu C, Bayındır O, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 23-26 Nisan 2009, Antalya
- Burcu Barutçuoğlu, Erkin Bozdemir, Yeşim Ertan, Ceyda Kabaroğlu, Sadık Tamsel, Mine Hekimgil, Dilek Özmen, Oya Bayındır Prostat kanser taramasında total PSA ve serbest/total PSA oranının tanısal değeri. VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 8-11 Mayıs 2008, Bodrum, Muğla
- Nilgün Sema Çomaklı, Erkin Bozdemir, Simin Hepgüler, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, Sara Habif, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, Oya Bayındır, Kemal Aktuğlu Post menopozal dönemde kemik döngüsü biyokimyasal göstergeleri ile homosistein, B12, Folat düzeyleri arasındaki ilişki. VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 8-11 Mayıs 2008, Bodrum, Muğla
- Burcu Barutçuoğlu, Erkin Bozdemir, Ali Uncu, Ceyda Kabaroğlu, Dilek Özmen Hipoalfalipoproteinemili olgularda lipid elektroforezi bulguları. VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 8-11 Mayıs 2008, Bodrum, Muğla
- Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Gülin Güner, Zuhal Parıldar, Sara Habif, Dilek Özmen İmmünfiksasyon elektroforezi ile 2007 yılında saptanan paraproteinlerin dağılım oranları. VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 8-11 Mayıs 2008, Bodrum, Muğla
- Burcu Barutçuoğlu, Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Oya Bayındır Prostat kanser taramasında serbest PSA/TPSA oranı kullanımı. VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 8-11 Mayıs 2008, Bodrum, Muğla
- Semiha Terlemez, Sema Kalkan Uçar, Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Mahmut Çoker, Meral Kayıkçıoğlu, Sara Habif, Oya Bayındır Ailesel hiperlipidemili çocuklarda insülin direnci. VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 8-11 Mayıs 2008, Bodrum, Muğla
- Burcu Barutçuoğlu, Erkin Bozdemir, Turan Koloğlu, Ceyda Kabaroğlu, Işıl Mutaf Yüksek C-reaktif protein düzeyi ve trombosit indeksleri arasındaki ilişki. VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 8-11 Mayıs 2008, Bodrum, Muğla
- Erkin Bozdemir, Güneş Ak Başol, Özgür Güney, Ceyda Kabaroğlu, Işıl Mutaf, Oya Bayındır Bir sistemik lupus eritematozus olgusunda saptanan bisalbumineminin retrospektif araştırılması. VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 8-11 Mayıs 2008, Bodrum, Muğla
- Ali Uncu, A.Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, M.Işıl Mutaf Farklı bozulmuş glukoz tolerans düzeylerinde ortalama trombosit hacim değişiklikleri, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya
- Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, M.Işıl Mutaf, Oya Bayındır Böbrek disfonksiyonunun inflamasyonda yeni belirteç olan prokalsitonin üzerine etkisi, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya
- Yasemin Çakır, A.Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Güneş Başol, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, Sara Habif Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı: Kreatinin Klirensine Alternatifler, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya
- Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, Sara Habif, Oya Bayındır, M.Işıl Mutaf İdrar organik asid düzeylerinde yaşa bağlı değişiklikler, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya
- Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, Sara Habif, Oya Bayındır, Dilek Özmen Tam kanda serbest karnitin ve açil karnitin referans değerleri, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya
- Rabia Nur Kocabaş, A.Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, Oya Bayındır CRP ile glukoz ve yaş ilişkisi, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya
- A.Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, Dilek Özmen, Sara Habif, Mehdi Zoghi Koroner arter hastalığının derecesi ile plazma aterojenik indeksi (AIP) arasındaki ilişki, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya
- Betül Yılmaz, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, Dilek Özmen Hipergliseminin otomatik kan sayım cihazlarında ortalama korpüsküler hacim (MCV) ölçümleri üzerine etkisi, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya
- Özben Özden Işıklar, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, M.Işıl Mutaf, Dilek Özmen Yüksek duyarlıklı c-reaktif protein'i akılcı kullanıyor muyuz?, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya
- A.Erkin BOZDEMİR, Burcu BARUTÇUOĞLU, Ceyda KABAROĞLU, Saygın DEMİREL, Sara HABİF, Mehmet UYAR, Oya BAYINDIR, Dilek ÖZMEN, Ali Reşat MORAL Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya
- A.Erkin BOZDEMİR, Burcu BARUTÇUOĞLU, Fatih EKREN, Ceyda KABAROĞLU, Gürhan GÜNAYDIN, Sara HABİF, Çağ ÇAL, Oya BAYINDIR Prostat Kanseri Olgularının Değerlendirilmesinde İnflamasyon Göstergeleri ve Fibrin Yıkım Ürünlerinin Rolü. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya
- Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Yeşim Ertan, Ceyda Kabaroğlu, Sadık Tamsel, Mine Hekimgil, Çağ Çal, Dilek Özmen, Oya Bayındır Türk Populasyonunda Prostat Kanser Taramasında Prostat Spesifik Antijen ve İlişkili Parametrelerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya
- Sara Habif, A.Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Mahmut Çoker, Zuhal Parıldar, Burcu Barutçuoğlu, Güneş Başol, Oya Bayındır, Işıl Mutaf Ege Bölgesinde Kalıtsal Metabolik Hastalıkların Tandem MS ile Taranması. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya
- Serdar Soyer, Ülkü Bayındır, A.Erkin Bozdemir, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, Işıl Mutaf, Oya Bayındır Sarkoidoz Aktivitesinin Belirlenmesinde Serum Parametreleri: Anjiotensin Konverting Enzim, Neopterin ve Nitrik Oksit. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya
- A.Erkin BOZDEMİR, Burcu BARUTÇUOĞLU, Güneş BAŞOL, Tufan ERMİŞ, Oya BAYINDIR Laboratuvarda meydana gelen hataların, test istek-sonuç süresi üzerine etkileri. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya
- 2006, İzmir Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu 2004-2005 Yılı Etkinliklerinin Sunumu Candan ÇİÇEK, Cem TERZİ, Ahmet SOLAK, A.Erkin BOZDEMİR, Nasır NESANIR, Güray ARSU, Janserey BATU, Özgür ASLAN, Kevser VATANSEVER, Eylem KARATAŞ, M.Ali UYAROĞLU, Elçin AKDUMAN, Bülent GÜLTEKİN
- Cem Terzi, Candan Çiçek, Ahmet Solak, Nasır Nesanır, Güray Arsu, Kevser Vatansever, Janserey Batu, Ahmet Erkin Bozdemir, Özgür Aslan, Sema İlhan Akalın İzmir’de Eğitim Veren Kurumlarda Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Bakış Açısı İle (Ön Rapor). XI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Ankara, 2005
- A. Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Fatih Ekren, Ceyda Kabaroğlu, Gürhan Günaydın, Sara Habif, Çağ Çal, Oya Bayındır Prostat Kanseri Olgularının Değerlendirilmesinde İnflamasyon Göstergeleri Ve Fibrin Yıkım Ürünlerinin Rolü. 7. Ankara Üroonkoloji Kursu Antalya, 22-25 Eylül 2005
- 2004, İlker Günay, Yeşim Tekin, Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Oya Bayındır Omega-9, omega-6 ve sature yağ asidinden zengin diyetin anne sütü içeriğine etkisi. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi Marmaris
- 2004, A. Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Sara Habif, Meral Kayıkçıoğlu, Dilek Erdener, Oya Bayındır Koroner Arter Hastalıklı Diyabetik Olgularda Pravastatinin İnflamatuvar Süreç Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi Marmaris
- 2004, A. Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Sara Habif, Meral Kayıkçıoğlu, Nevbahar Turgan, Oya Bayındır Koroner Arter Hastalıklı Diyabetik Olgularda Pravastatinin Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi Marmaris

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Türk Biyokimya Derneği
- Türk Klinik Biyokimya Derneği
- Türk Tabipleri Birliği