Akademik BilgilerSONER AKŞEHİRLİ
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: soner.aksehirli@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 311 41 64
Eğitim Bilgileri- Lisans: Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye, 2002
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye, 2004
- Doktora: Ege Üniversitesi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye, 2008

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Doç.Dr. , 2017-
- Yard.Doç.Dr., 2009-2017
- Öğretim Görevlisi, 2005-2009
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, 2012-Devam Ediyor
- Ege Eğitim Dergisi eş-editörü (devam ediyor), 2010-Devam Ediyor
- Öğretmen Gelişimine Destek Projesi, 2009
- 5. Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen Semineri. Türkçe Öğretimi. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), 2007
- Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Semineri. İlköğretim 6-7-8 Türkçe Müfredatı Tanıtımı, 2006
Uzmanlık Alanları- Dil Bilimi (2050900)
- Türk Dili Eğitimi (2240100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Dereceli karşıt anlamlılarda belirtisizlik ve ölçek yapısı. Journal of Language and Linguistic Studies, 10(1), 47-66; 2014
- "Türkçede et- Katkısız Eyleminin Sözlüksel İşlevleri". Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic.Volume 8/9 Summer 2013, p. 481-494
- Türkçede AD+ lI :AD +sIz Karşıtlık Örüntüsü ve Olası Sözlüksel Boşluklar. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 2013/2, 49-63
- Sözceleme Kuramı Açısından Kurgusal Anlatı Metinlerinde Söz Aktarımı. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 6/2 Spring 2011, p. 143-162,
- Çocuksu Duyarlılık Kavramı Bağlamında Reşat Nuri Güntekin'in "Gamsız'ın Ölümü" Hikayesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p. 439-446 TURKEY
- Türkçe'de Konuşma Zamanı, Olay Zamanı ve Referans Zamanı İlişkileri. Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic. Volume 5/4 Fall 2010, Ss.15-73

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Yapısal Anlam İlişkileri ve Kelime Alanları Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sayı:18(Ocak-Haziran 2010), ss.45-57
- Bilim ve Eğitimde Terim Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sayı:16-17(2009),ss.1-20
- Doç. Dr. Şevket Toker: Ercüment Ekrem Talu, Yakup Karaosmanoğlu ve Peyami Safa'nın Romanlarında Alafranga Tipler (Kitap Tanıtımı), Türk Dili, Sayı:652, Nisan 2006, ss.379-380
- Neva Kar ve Sarı Gelin, Dergah Dergisi, Nr.187, Eylül 2005 s.5

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Türkçe Sözcük Ağına Doğru: Sıralıdüzen(Alt/Üst Anlamlılık) İlişkilerinin Sözlüksel Görünümü. II.Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu, 3-4 Kasım 2015, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü
- 'Sözceleme Kuramı Işığında Türkçe Öğretimi' III.Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM), 1-3 Temmuz 2010

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Eş-Kullanım Varsayımına Göre Türkçede Kurallı Karşıt Anlamlılık. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 13-14 Mayıs 2016
- Türkçede Sıfat Dizilim Sınırlılıkları. 29.Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, 21-22 Mayıs 2015
- "Yapısal Karşıtlık Tetikleyicileri ve Söylemsel Karşıtlıklar" 28.Ulusal Dilbilim Kurultayı, Sakarya Üniversitesi, 8-9 Mayıs 2014
- 2012, Türkçe'de ad+ad(s)I Biçimindeki Ad Bileşiklerinin Sözlükselleşmesi. 26.Ulusal Dilbilim Kurultayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24-26 Mayıs 2012
-  'Bir Anadili Becerisi Olarak Dizisel Anlam İlişkileri' 25.Ulusal Dilbilim Kurultayı, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5-7 Mayıs 2011, Adana
- 2007,'Edebiyat Öğretiminde Anlam Tasnifi Sorunu', 3. Türkçe-Edebiyat Öğretiminde Sorunlar, Çözümler, Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Eüboğlu Eğitim Kurumları 24 Mart 2007, İstanbul
- 2006,Edebi Metin Çözümlemesinde 'theme-rheme' Ayrımı ve 'Eskici' Hikayesi Üzerinde Bir Çözümleme Denemesi, 1.Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Konresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 11-13 Eylül 2006

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Dilbilim Derneği