Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerBURCU OKUTUCU
DOÇENT
Fen Fakültesi
Biyokimya Bölümü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: burcu.okutucu@ege.edu.tr
- Telefon: 3115495
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi,Kimya, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Biyokimya, Türkiye, 2001
- Doktora: Ege Üniversitesi, Biyokimya, Türkiye, 2007
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Doçentlik, 2011-
- Araştırma Görevlisi, 1999-2011
Mesleki Faaliyetleri (16 adet)- 3.Ulusal HPLC ve MS Çalıştayı ve Sempozyumu 20-23 Mayıs 2008 GATA, Etlik ANKARA, 2008
- 'Tıbbi laboratuvarlarda analitik Kalite Yönetimi(Olguya Dayalı), Teorik Kurs, 9 Eylül Üni. ve TBD İzmir Şubesi, 25-27 Ocak 2008, İzmir, 2008
- Nanobiyoteknolojik yaklaşımlar sempozyumu, EBİLTEM, 7 Mart 2008, İzmir, 2007
- DNA Hasarı, DNA onarımı ve hastalıklarla ilişkisi, Teorik Kurs,14-17 Mayıs 2007, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007
- The 7th Workshop on Biosensors and Bioanalytical Techniques in Environmental and Clinical Analysis, Sep 10-14 2006, Kuşadası-Aydın, 2006
- Bioinformatik Lisanüstü Yaz Okulu, Antalya, 2004
- Moleküler Kanser Sempozyumu, TBD İzmir Şubesi, 6-7 Nisan 2004, İzmir, 2004
- "Anormal Hemoglobinler ve Talasemiler" III. Biyokimya Kış Okulu,E.Ü.Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü,18-19 Aralık 2004,İzmir, 2004
- Yaşlanma Sempozyumu, Türk Biyokimya Derneği, 2003
- FEBS &EMBO summer school "Molecular Mechanisms in homeostasis and disease" Spetses/Greece, 2003
- Laboratuvar Güvenliği kursu, EBİLTEM, 29-30 Mayıs 2003, İzmir, 2003
- Biyosensörler Lisanüstü Yaz Okulu, Kuşadası/Aydın, 2000
- Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler Lisanüstü Yaz Okulu, Kuşadası/Aydın, 2000
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Tekniklerin Yaşam Bilimlerindeki Uygulamaları, Bilkent Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2000
- Klinik laboratuvarlarda yöntem seçimi, değerlendirilmesi ve laboratuvara uygulanması, Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi, 2000
- HPLC Teori ve Uygulamaları II, EBİLTEM, 2000
Uzmanlık Alanları- Biyokimya (1010400)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (17 adet)- 2016, Cenk Dağlıoğlu, Burcu Okutucu; Synthesis and Characterization of AICAR and DOX Conjugated Multifunctional Nanoparticles as a Platform for Synergistic Inhibition of Cancer Cell Growth,Bioconjugate Chemistry, DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.6b00080, in press
- Okutucu, B., Sanlier H.S., “Decolorization of textile wastewater by dye-imprinted polymer”, Desalination and Water Treatment, (DOI: 10.1080/19443994.2015.1123652)
- 2015, Kuru, C.İ., Türkcan, C., Uygun, M., Okutucu, B., Akgöl, S., “Preparation and characterization of silanized poly(HEMA) nanoparticles for recognition of sugars, Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, (DOI: 10.3109/21691401.2014.984302)
- Okutucu, B., Vurmaz, D., Tuncal, A., Türkcan, C., Uygun, D.A., Akgöl, S., “Boronate affinity nanoparticles for nucleoside separation”, Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, (DOI: 10.3109/21691401.2014.948550) (2014)
- OKUTUCU, B., ZİHNİOĞLU, F. DIFFERENT APPROACHES TO SYNTHESIZE CARNOSINE SELECTIVE IMPRINTED POLYMERS, Materials Science and Engineering C,32,1174-1178 (2012)
- Okutucu, B., Önal, S., Molecularly imprinted polymers for separatıon of various sugars from human urine, Talanta, 87, 74-79, (2011)
- Okutucu, B., Zeytunluoglu, A., Zihnioglu, F.'Conversion of Trypsin to acopper enzyme Tyrosinase/Catechol oxidase by chemical modification', Preaparative Biochemistry and Biotechnology, 40(1), 88-96 (2010)
- Okutucu, B., Bıçak Çelem, E., Önal, S., Immobilization of alpha-galactosidase on galactose-containing polymeric beads, Enzyme and Microbial Technology, 46, 200-205,(2010)
- Okutucu, B., Akkaya, A., Pazarlioglu, K.N: Molecularly Imprinted Polymers For Some Reactive Dyes. Preparative Biochemistry and Biotechnology, 40(4) 366-376, (2010)
- Okutucu, B., Önal, S., Telefoncu, A., "Noncovalently galactose imprinted polymer for the recognition of different saccharides", Talanta, 78(3), 1190-1193, (2009)
- Okutucu, B., Zihnioğlu, F., Telefoncu, A.,SHELL- CORE IMPRINTED POLYACRYLAMIDE CROSSLINKED CHITOSAN FOR ALBUMIN REMOVAL FROM PLASMA,Journal of Biomedical Materials Research: Part A, 84:842-845, (2008)
- Okutucu, B and Telefoncu, A., OPTIMIZATION of SEROTONIN IMPRINTED POLYMERS and RECOGNITION STUDY FROM PLATELET RICH PLASMA', Talanta, 76, 1153-1158, (2008)
- Okutucu, B., Dinçer, A., Habib, Ö., Zihnioğlu, F.,Comparison of fıve methods for determınatıon of total plasma proteın concentratıon, Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 70(5) 709-711, (2007)
- Dinçer,A., Okutucu,B.,Zihnioğlu,F., Telefoncu,A., ‘Immobilization of alpha-glucosidase in chitosan coated polygalacturonic acid’ Prep. Biochem. Biotechnol. 35(2),103-111, (2005)
- Önal,S., Timur,S.,Okutucu,B., Zihnioğlu, F., Inhibition of a-glucosidase by aqueous extracts of some potent antidiabetic medicinal herbs ,Preparative Biochemistry and Biotechnology, 2005, 35(1):29-36
- Okutucu, B and Telefoncu,A.,Covalent attachment of oligonucleotides to cellulose acetate membrane, Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology, 32(4),599-608, (2004)
- Akarca U.S., Özmüş, A., Mete, H., Evran, S., Okutucu, B., Tuncer, K., Batur, Y,Evidence of Helicobacter infections in the liver tissue of the patients with various chronic liver disease, Journal of Hepatology,2002,36,585, Suppl.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Molecularly Imprınted Polymer For Serotonın Recognıtıon, Okutucu, B., Telefoncu, A., Haupt, K., Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 2010, 38(2) 79-84
- Okutucu, B., Pehlivan, S.,"RT-PCR kullanım ve uygulama alanları", Çukurova Üniversitesi Arşiv Tarama Dergisi,2003/2
- U.S. Akarca, S. Evran, H Mete., Ç. Dinçer, A. Özmüş, B. Okutucu, K. Tuncer, N. Yılmaz, Y. Batur,“ Kronik karaciğer hastalıklarında helicobacter türlerinin araştırılması” Türkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology, 14, 70- 75 (2003).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- OKUTUCU, B., AKKAYA, A., PAZARLIOGLU, N. Molecularly Imprinted Polymers for Cibacron Red, Orange and Molecularly Imprinted Polymers for Cibacron Red, Orange and Black Textile Dyes. 15th International Biomedical Science and Technology Symposium - (Biomed 2009). August 16th-19th, 2009 at the Middle East Technical University Northern Cyprus Campus (METU-NCC) in Güzelyurt in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC).
- AKKAYA, A., OKUTUCU, B., PAZARLIOGLU, N.Cibacron (Red, Orange, Black) Dyes Imprinted Polymers For Removal of Dyes From Wastewater. 15th International Biomedical Science and Technology Symposium (Biomed 2009) August 16th-19th, 2009 at the Middle East Technical University Northern Cyprus Campus (METU-NCC) in Güzelyurt in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC).
- ÇELEM, E.B.,OKUTUCU, B., ÖNAL, S.,'IMMOBILIZATION OF TOMATO α:-GALACTOSIDASE ON GALACTOSE IMPRINTED POLYMER AND PROPERTIES OF THE IMMOBILIZED BIOCATALYST', IEES 2008, 1-5 October 2008, Kusadası, Aydın
- OKUTUCU, B., ZEYTÜNLÜOĞLU, A., ZİHNİOĞLU, F., ' CONVERSION of TRYPSIN to A COPPER ENZYME: TYROSINASE/CATECHOL OXIDASE by CHEMICAL MODIFICATION', IEES 2008, 1-5 October 2008, Kusadası-Aydın
- OKUTUCU, B., ÇELEM, E.B.,ÖNAL, S., 'GALACTOSE IMPRINTED POLYMER AS AN MATRIX FOR THE IMMOBILIZATION OF α:-GALACTOSIDASES', IEES 2008, 1-5 October 2008, Kusadası-AYDIN
- Okutucu, B., Odacı, D., Telefoncu, A.,RELATION BETWEEN TYPE II DIABETES AND LEPTIN RECEPTOR GENE POLYMORPHISMS, XV. Balkan Clinical Laboratories Federation Congress, 4-7 Sept. 2007, Antalya
- Okutucu, B., Telefoncu, A.,'Serotonin imprinted polymers for estimation of serotonin in platelets',XV. Balkan Clinical Laboratories Federation Congress, 4-7 Sept 2007, Antalya
- •: Okutucu, B: Dinçer, A: Zihnioğlu, F: Telefoncu, A: A simple spectrophotometric method for the determination of selenium in biological materials”: 13th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting on Metabolic Disorders”:, Oct 12-15, 2003,Kuşadası, Aydın(Oral presentation)
- •: Okutucu, B: Dinçer, A: Zihnioğlu, F: Telefoncu, A:”: Immobilisation of :-glucosidasein chitosan-coated poly galacturonic acid beads 13th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting on Metabolic Disorders”:, Oct 12-15, 2003,Kuşadası, Aydın-TURKEY
- Okutucu, B: Telefoncu, A: Increasing the stability of alginate beads crosslinked with 1,6- Diaminohexane" 13th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting on Metabolic Disorders", Oct 12-15, 2003,Kuşadası, Aydın-TURKEY
- Okutucu, B: Telefoncu, A:"DNA chips:future of diagnosis" II. Bioscience Days, Nov 23-27 2000, Selçuk/İzmir

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (27 adet)- Okutucu, B: Çelem, B.E: Önal, S.Karbohidrat tanınmasına yönelik kovalent moleküler damgalı polimerlerin hazırlanması, Kromatografi 2010, 16-19 Haziran 2010, Erzurum
- Okutucu, B., Önal, S., "Glukoz-Boronat Esteri Damgalı Polimer İle İdrardaki Bazı Karbohidratların Tanınması", 22. Ulusal Biyokimya Kongresi, 27-30 Ekim 2010, Eskişehir.
- Okutucu, B., Önal, S., "Karbohidratların Sulu Ortamda Tanınmasına Yönelik Boronik Asit Esteri Damgalı Polimerlerin Sentezlenmesi", 22. Ulusal Biyokimya Kongresi, 27-30 Ekim 2010, Eskişehir.
- Okutucu, B., Zihnioğlu, F., "Karnozinin seçimli tanınmasına yönelik bakır aracılı damgalı polimer", XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Ekim- 1 Kasım 2008, Kapadokya- Nevşehir.
- Okutucu, B., Önal, S., Telefoncu, A., "Galaktoz damgalı polimer ile farklı sakkaritlerin tanınması", XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Ekim- 1 Kasım 2008, Kapadokya- Nevşehir
- Okutucu, B: Telefoncu, A."Albumine Spesifik Moleküler Damgalı Kitosan Boncuklarının Hazırlanması" 19.Ulusal Biyokimya Kongresi, 22-25 Nisan 2005, Antalya (Poster ödülü)
- Dinçer A, Okutucu, B: Zihnioğlu, F, Telefoncu, A."Glukuronik Asit Lakton Tanımaya Yönelik Moleküler Damgalı Polimer Hazırlanması", 19.Ulusal Biyokimya Kongresi, 22-25 Nisan 2005, Antalya
- Okutucu, B, Dinçer A, Habib, Ö, Zihnioğlu, F."Toplam Protein Konsantrasyonu Tayininde Beş Farklı Metodun Karşılaştırılması", 19.Ulusal Biyokimya Kongresi, 22-25 Nisan 2005, Antalya
- Okutucu, B., Telefoncu, A. "Histamine Spesifik Moleküler Damgalı Polimer Hidrojellerin Hazırlanması" XIX Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül- 3 Ekim 2005, Kuşadası-Aydın
- Okutucu, B., Telefoncu, A. "Kitosan Boncuklarını Destek Materyali Olarak Kullanarak Serotonin Analoğu TrpOMe Seçimli Moleküler Damgalı Polimerlerin Hazırlanması" XIX Ulusal Kimya Kongresi , 30 Eylül- 3 Ekim 2005, Kuşadası-Aydın
- Okutucu, B., Dinçer A., Zihnioğlu, F., Telefoncu, A. "İdrardan Hekza-Uronik Asit Ayrılmasına Yönelik Glukuronik Asit Lakton Damgalı Polimer Geliştirilmesi" 1.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 22-24 Haziran 2005, Ankara (sözlü)
- Okutucu,B,Akçiçek, E, Batur, Y, Telefoncu,A"Çeşitli Karaciğer Hastalıklarında Serum Triptofan Düzeyinin Belirlenmesi,18. Ulusal Biyokimya Kongresi 15-19 Mayıs 2004 Trabzon(Poster bildiri)
- Okutucu, B: Telefoncu, A" DNA tamir genlerindeki polimorfizmler ve kanser" Biyoinformatik I Lisansüstü Yaz Okulu, 20-26 Haziran 2004, Antalya
- 2003, Okutucu, B: Telefoncu, A: Peptid Hormonların HPLC ile analizi(sözlü bildiri),IV. Ulusal Kromatografi Kongresi,Ankara
- 2002, Çoban, B.,Okutucu, B., Telefoncu, A."Farklı selülozik membranların hazırlanması", XVI.Ulusal Kimya Kongresi, Konya
- 2002, Okutucu, B., Zihnioğlu, F.,Telefoncu, A."Genomik çalışmalara genel bakış", Proteom Analizi: Metodlar ve Uygulamaları Lisanüstü Yaz Okulu, Çanakkale (tam metin)
- 2002, Okutucu, B., Zihnioğlu, F.,Telefoncu, A."Maya İkili Hibrit sistemleri", Proteom analizleri: Metodlar Ve Uygulamaları, Çanakkale (tam metin)
- 2001, Okutucu, B., Telefoncu, A."DNA analizlerinde kromatografi ve elektroforezin yeri ve geleceği", II.Ulusal Kromatografi Kongresi, Kırıkkale
- 2001, Akarca, US.,Evran, S.,Mete, H.Okutucu, B.,Özmüş, A., Mermut, C., Batur, Y.," HBsAG negatif kronik karaciğer hastalarında karaciğer dokusunda HBV-DNA varlığı", IV. Ulusal Hepatoloji kongresi, İstanbul
- 2001, Akarca, US.,.,Mete, H.Okutucu, B.,Özmüş, A., Mermut, C.,Evran, S., Batur, Y.," Çeşitli karacier hastalıklarında karaciğer dokusunda helikobakter varlığı", IV. Ulusal Hepatoloji kongresi, İstanbul
- 2001, Akarca, US.,.,Mete, H.Okutucu, B.,Karasu, Z.,Ersöz, G.,Özmüş, A., Evran, S., Batur, Y., Çavuşoğlu, H.," HCC'de periferik kan hücrelerinde AFP mRNA'sı" IV. Ulusal Hepatoloji kongresi, İstanbul(sözlü bildiri)
- 2001, Okutucu, B., Telefoncu, A."Selüloz asetata DNA immobilizasyonu", XV Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul
- 2001, Okutucu, B., Mete, H.,Telefoncu, A., Akarca, US."HCC'li hastaların periferik kanından AFP tesbiti" II. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Kuşadası/Aydın
- 2001, Okutucu, B., Zihnioğlu, F.,Telefoncu, A."DNA yada protein: Hangisi geleceğin microarray bileşeni", II.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Kuşadası/Aydın
- 2000, Önal, S.,Timur, S., Okutucu, B., Zihnioğlu, F."Tip II diabet ve alfa-glukozidaz inhibitörleri"I.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Kuşadası/Aydın
- 2000, Okutucu, B., Telefoncu, A."DNA chipleri ve gen sensörleri", Biyosensörler Lisanüstü yaz okulu, Kuşadası/Aydın
- 2000, Okutucu, B., Telefoncu, A."DNA amplifikasyonunun inhibisyonu", Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler Lisanüstü yaz okulu, Kuşadası/Aydın

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (90 adet)- 2012, Riccardin D, a novel macrocyclic bisbibenzyl, induces apoptosis of human leukemia cells by targeting DNA topoisomerase II, INVESTIGATIONAL NEW DRUGS
- 2012, Preparation and Adsorption Selectivity of Rutin Molecularly Imprinted Polymers , JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
- 2012, APPLICATION, CHEMICAL COMPOSITION, AND STANDARDIZATION OF NETTLE RAW MATERIAL AND RELATED DRUGS (REVIEW, PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL
- 2012, A112, a tamibarotene dimethylaminoethyl ester, may inhibit human leukemia cell growth more potently than tamibarotene,LEUKEMIA & LYMPHOMA
- 2012, U-2012: An improved Lowry protein assay, insensitive to sample color, offering reagent stability and enhanced sensitivity,BIOTECHNIQUES
- 2012, Specificity and affinity of phenosafranine protein adduct: Insights from biophysical aspects,JOURNAL OF LUMINESCENCE
- 2012, CIP-13F, a novel aminopeptidase N (APN/CD13) inhibitor, inhibits Lewis lung carcinoma growth and metastasis in mice, CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY
- 2012, Recognition and Electrochemical Sensing of 8-Hydroxydeoxyguanosine with Molecularly Imprinted Poly(ethylene-co-vinyl alcohol) Thin Films,MATERIALS AND APPLICATIONS FOR SENSORS AND TRANSDUCERS
- 2011, Alpha glucosidase inhibitory effect, anti-microbial activity and UPLC analysis of Rhus verniciflua under various extract conditions, JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH
- 2011, Dandelion (Taraxacum officinale) decreases male rat fertility in vivo, JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
- 2011, Evaluation of alpha-amylase inhibitory activities of selected antidiabetic medicinal plants , JOURNAL FUR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT-JOURNAL OF CONSUMER PROTECTION AND FOOD SAFETY
- 2011, Inhibition of alpha-glucosidase and alpha-amylase by diaryl derivatives of imidazole-thione and 1,2,4-triazole-thiol, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
- 2011, Amylase and alpha-glucosidase inhibitory effects of Sclerocarya birrea [(A. Rich.) Hochst.] subspecies caffra (Sond) Kokwaro (Anacardiaceae) stem-bark extracts ,AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
- 2011, Protein Quantitation and Analysis of Purity, PROTEIN CHROMATOGRAPHY: METHODS AND PROTOCOLS Book Series: Methods in Molecular Biology
- 2011, Characterization of Phenosafranine-Hemoglobin Interactions in Aqueous Solution , JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY
- 2011, Des-gamma-carboxyl prothrombin induces matrix metalloproteinase activity in hepatocellular carcinoma cells by involving the ERK1/2 MAPK signalling pathway, EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
- 2011, Ligustrazine derivate DLJ14 reduces multidrug resistance of K562/A02 cells by modulating GST pi activity , TOXICOLOGY IN VITRO
- 2011, N1-acetyl substituted pyrrolidine derivative CIP-A5: A novel compound that could ameliorate liver cirrhosis through modulation of hepatic stellate cell activity, TOXICOLOGY IN VITRO
- 2011, Evaluation of four commercial biuret reagent kits of serum total protein by the American Association for Clinical Chemistry reference measurement procedure , CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE
- 2011, LYP, a novel bestatin derivative, inhibits cell growth and suppresses APN/CD13 activity in human ovarian carcinoma cells more potently than bestatin, INVESTIGATIONAL NEW DRUGS
- 2011, LYP, a bestatin dimethylaminoethyl ester, inhibited cancer angiogenesis both in vitro and in vivo MICROVASCULAR RESEARCH
- 2011, Impact of functional monomers, cross-linkers and porogens on morphology and recognition properties of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamine imprinted polymers ,MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS
- 2011, Synthesis of Homoveratric Acid-Imprinted Polymers and Their Evaluation as Selective Separation Materials, MOLECULES
- 2011, Molecularly imprinted polymers for separation of various sugars from human urine ,TALANTA
- 2011, Fluorescent molecularly imprinted polymer film binds glucose with a concomitant changes in fluorescence BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
- 2011, Recent advances in molecular imprinting technology: current status, challenges and highlighted applications , CHEMICAL SOCIETY REVIEWS
- 2011, Preparation and controlled release of degradable polymeric ketoprofen-saccharide conjugates, POLYMER BULLETIN
- 2011, In Vitro Controlled Release of Polymeric Drug-Saccharide Conjugates with Ketoprofen, Ibuprofen, and Naproxen Pendants , JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
- 2011, The assessment of potentially interfering metabolites and dietary components in blood using an osmotic glucose sensor based on the concanavalin A-dextran affinity assay , BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
- 2011, Enzymatic transformation of 2-O-alpha-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid (AA-2G) by immobilized alpha-cyclodextrin glucanotransferase from recombinant Escherichia coli , JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS B-ENZYMATIC
- 2011, Immobilization of beta-galactosidase on Novel Polymers Having Schiff Bases , ARTIFICIAL CELLS BLOOD SUBSTITUTES AND BIOTECHNOLOGY
- 2011, Purification, immobilization and characterization of linoleic acid isomerase on modified palygorskite , BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING
- 2011, Encapsulation of Pannonibacter phragmitetus LSSE-09 in alginate-carboxymethyl cellulose capsules for reduction of hexavalent chromium under alkaline conditions , JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY
- 2011, Immobilization and stabilization of alpha-galactosidase on Sepabeads EC-EA and EC-HA , INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
- 2011, The rational development of molecularly imprinted polymer-based sensors for protein detection , CHEMICAL SOCIETY REVIEWS
- 2011, alpha-Amylase and alpha-glucosidase inhibitory effects of Sclerocarya birrea [(A. Rich.) Hochst.] subspecies caffra (Sond) Kokwaro (Anacardiaceae) stem-bark extracts, AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
- 2011, The assessment of potentially interfering metabolites and dietary components in blood using an osmotic glucose sensor based on the concanavalin A-dextran affinity assay, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
- 2011, Critical review and perspective of macromolecularly imprinted polymers,ACTA BIOMATERIALIA
- 2010, New Protocol for Oligonucleotide Microarray Fabrication using SU-8-Coated Glass Microslides, D. Sethi, A. Kumar, R. P. Gandhi, P. Kumar and K. C. Gupta, Bioconjugate Chem., Article ASAP
- 2010, Inhibitory effect of CuSO4 on alpha-glucosidase activity in ddY mice, Yoshikawa Y, Hirata R, Yasui H, et al. Metallomics, 2 (2010) 67-73
- 2010, The efficacy of a paste containing Myrtus communis (Myrtle) in the management of recurrent aphthous stomatitis: a randomized controlled trial, Babaee N, Mansourian A, Momen-Heravi F, et al. Clinical Oral Investigations, 14 (2010) 65-70
- 2010, . Inhibitory effects of aqueous extract of two varieties of ginger on some key enzymes linked to type-2 diabetes in vitro, Oboh G, Akinyemi AJ, Ademiluyi AO, et al. Journal Of Food And Nutrition Research 49 (2010) 14-20
- 2010, First report of hypoglycemia secondary to dandelion (Taraxacum officinale) ingestion Goksu, E., Eken, C., Karadeniz, O., Kucukyilmaz, O., , American Journal of Emergency Medicine, 28 (2010) 111.e1-111.e2
- 2010, Targeting aminopeptidase N (APN/CD13) with cyclic-imide peptidomimetics derivative CIP-13F inhibits the growth of human ovarian carcinoma cells, Cui SX, Qu XJ, Gao ZH, et al. Cancer Letters 292 (2010) 153-162
- 2010, Modulation of P-glycoprotein activity by the substituted quinoxalinone compound QA3 in adriamycin-resistant K562/A02 cells Sun LR, Zhong JL, Cui SX, et al. Pharmacological Reports 62 (2010) 333-342
- 2010, Redox state of albumin is not associated with colloid osmotic pressure Sakata M, Kawaguchi T, Taniguchi E, et al., Molecular Medicine Reports 3 (2010) 685-687
- 2010, Interpretation of biological and mechanical variations between the Lowry versus Bradford method for protein quantification, Tzong-Shi Lu, Szu-Yu Yiao, Kenneth Lim, Roderick V. Jensen, Li-Li Hsiao, North American Journal of Medical Science 2 (2010) 325-328.
- 2010, Recent Progress in Protein Imprinting Technology, Mao, Xuan: Liang, Wan-Ai: Peng, Xiao-Hui: Tang, Shun-Qing, Recent Patents on Nanotechnology, 4 (2010) 85-99
- 2010, Extraction of crocin from saffron (Crocus sativus) using molecularly imprinted polymer solid-phase extraction ,Mohajeri SA, Hosseinzadeh H, Keyhanfar F, et al. Journal of Separation Science 33 (2010) 2302-2309
- 2010, Preparation and release dynamic of ibuprofen polymeric prodrug with glucose pendant, CY Wu, J Quan, JG Xie, LM Zhu, CJ Branford-White - subway.ieee.org,
- 2010, S. Manju, P.R. Hari, K. Sreenivasan, Fluorescent molecularly imprinted polymer film binds glucose with a concomitant changes in fluorescence, in press (2010) Biosens. Bioelectron. doi:10.1016/ j.bios.2010.07.025.
- 2010, Production of soya milk containing low flatulence-causing oligosaccharides in a packed bed reactor using immobilised -galactosidase, Anila Rajan, Giridhar R. Nair, ınternational journal of food science and technology, DOI: 10.1111/j.1365-2621.2010.02354.x
- 2009, Inhibitory Effects of Six Allium Species on alpha-Amylase Enzyme Activity, Nickavar B, Yousefian N., Iranıan Journal of Pharmaceutıcal Research, 8 (2009) 53-57
- 2009, Myrtucommulone from Myrtus communis Exhibits Potent Anti-Inflammatory Effectiveness in Vivo, Rossi A, Di Paola R, Mazzon E, et al., Journal of Pharmacology and Experımental Therapeutıcs, 329 (2009) 76-86
- 2009, An assessment on the uses of Loranthaceae in ethno pharmacology in Cameroon: A case study made in Logbessou, North of Douala, Didier DS, Laurier EON, Din N, et al. Journal Of Medicinal Plants Research, 3 (2009) 592-595
- 2009, Alpha-glucosidase inhibitory effect of anti-diabetic metal ions and their complexes Yoshikawa Y, Hirata R, Yasui H, et al. Conference Information: 4th International Conference on Metals and Genetics, JUL, 2008 Descartes Univ, Fac Pharmacy, Paris, FRANCE, Biochimie, 91 (2009) 1339-1341
- 2009, A TLC bioautographic method for the detection of alpha- and beta-glucosidase inhibitors in plant extracts, Simoes-Pires CA, Hmicha B, Marston A, et al. Phytochemical Analysis, 20 (2009) 511-515
- 2009, Effect of Acetylation of Polyssaccharide from Zizyphus jujuba Fruit on Its alpha-Glycosidase and Hyaluronidase Inhibitory Activities, Jiao ZG, Liu JC, Zhou HP, et al. Conference Information: International Conference of National Product and Traditional Medicine, OCT 16-18, 2009 NW Univ, Xian, PEOPLES R CHINA, Proceedings Of 2009 International Conference Of Natural Product And Traditional Medicine, Vols 1 and 2 (2009) 599-602
- 2009, Effect of Urtica dioica L Extract on Quantitative Morphometric Alterations of Liver Parenchymal Cells in STZ Diabetic Rats, Golalipour MJ, Ghafari S, Farsi MM International Journal Of Morphology 27 (2009) 1339-1344
- 2009, Effects of sub-inhibitory concentrations of myrtus communis leave extracts on the induction of free radicals in Staphylococcus aureus: A possible mechanism for the antibacterial action, Gholamhoseinian Najar, A., Mansouri, S., Rahighi, S. Asian Journal of Plant Sciences, 8 (2009) 551-556
- 2009, Vitamin K-2 Inhibits the Growth of Hepatocellular Carcinoma via Decrease of Des-Gamma-Carboxy Prothrombin, Ma M, Qu XJ, Mu GY, et al., Chemotherapy, 55 (2009) 28-35
- 2009, Reversal effect of substituted 1,3-dimethyl-1H-quinoxalin-2-ones on multidrug resistance in adriamycin-resistant K562/A02 cells Sun LR, Li X, Cheng YN, et al., Bıomedıcıne & Pharmacotherapy, 63 (2009) 202-208
- 2009, Des-c-carboxy prothrombin stimulates human vascular endothelial cell growth and migration, Su-Bo W, Yan-Na C, Shu-Xiang C, Julia Li Z, SG W, Li-Rui S, Ming-Hui C, Norihiro K, Wei T, Xian-Jun Q, Clinical Experimental Metastasis, 26 (2009) 469–477
- 2009, Comparison of Total Protein Concentration in Skeletal Muscle as Measured by the Bradford and Lowry Assays, Seevaratnam R, Patel BP, Hamadeh MJ, Journal of Biochemistry, 145 (2009) 791-797
- 2009, Protective effects of Salvia plebeia compound homoplantaginin on hepatocyte injury, Qu XJ, Xia X, Wang YS, et al. Food and Chemical Toxicology 47 (2009) 1710-1715
- 2009, 2. The Effect Of Molecular Weight Of Imprinted Chitosan On Template Uptake, Sn Shapka, M Tabrizian 8th World Congress of Chemical Engineering, Canada (2009)
- 2009, Noncovalently Galactose Imprinted Polymer For The Recognition Of Different Saccharides, Okutucu, B., Önal, S., Telefoncu, A.,Talanta, 78 (2009) 1190-1193
- 2009, Molecularly imprinted organic-inorganic hybrid membranes for selective separation of phenylalanine isomers and its analogue, Wu, H., Zhao, Y., Nie, M., Jiang, Z., Separation and Purification Technology, 68 (2009) 97-104
- 2009, Molecularly imprinted organic-inorganic hybrid membranes for selective separation of phenylalanine isomers and its analogue ,Wu H, Zhao YY, Nie MC, et al. Separation and Purification Technology 68 (2009) 97-104
- 2009, Approche semi-covalente pour la préparation de polymères imprimés par la technique de polymérisation en mini-émulsion, P Curcio - 2009 - eprints-scd-ulp.u-strasbg.fr
- 2008, Electrochemical investigation of oligonucleotide-DNA hybridization on poly(4-methoxyphenethylamine). Silva FB, Vieira SN, Goulart LR, et al. International Journal of Molecular Science, 9 (2008) 1173-1187
- 2008, Myrtucommulone from Myrtus communis induces apoptosis in cancer cells via the mitochondrial pathway involving caspase-9, Tretiakova I, Blaesius D, Maxia L, et al., Apoptosis, 13 (2008) 119-131
- 2008, Alfa-glucosidase-inhibiting activity of some Mexican plants used in the treatment of type 2 diabetes, Andrade-Cetto A, Becerra-Jimenez J, Cardenas-Vazquez R., Journal of Ethnopharmacology, 116 (2008) 27-32
- 2008, A target based therapeutic approach towards diabetes mellitus using medicinal plants, Prabhakar, P.K., Doble, M., Current Diabetes Reviews, 4 (2008) 291-308
- 2008, Comparison off some properties of free and immobilized alpha amylase by Aspergillus sclerotiorum in calcium alginate gel beads, Yagar H, Ertan F, Balkan B., Preparatıve Bıochemıstry & Bıotechnology, 38 (2008) 13-23
- 2008, Color development time of the Lowry protein assay, Pomory CM, Analytıcal Bıochemıstry, 378 (2008) 216-217
- 2008, Galloyl cyclic-imide derivative CH1104I inhibits tumor invasion through suppressing matrix metalloproteinase activity, Chen MH, Cui SX, Cheng YN, et al., Antı-Cancer Drugs, 19 (2008) 957-965
- 2008, Des-gamma-carboxy prothrombin increases the expression of angiogenic factors in human hepatocellular carcinoma cells, Gao FJ, Cui SX, Chen MH, et al., Lıfe Scıences, 83 (2008) 815-820
- 2007, Understanding biological conservation strategies: a molecular-genetic approach to the case of myrtle (Myrtus communis L.) in two Italian regions: Sardinia and Calabria, Agrimonti C, Bianchi R, Bianchi A, et al., Conservatıon Genetıcs, 8 (2007) 385-396
- 2007, Ethnopharmacological survey of plants used in the traditional treatment of hypertension and diabetes in south-eastern Morocco (Errachidia province), Tahraoui A, El-Hilaly J, Israili ZH, et al., Journal of Ethnopharmacology,110 (2007) 105-117
- 2007, A comprehensive review on nettle effect and efficacy profiles, Part I: Herba urticae Chrubasik JE, Roufogalis BD, Wagner H, et al., Phytomedıcıne, 14 (2007) 423-435
- 2007, Alpha-glucosidase based bismuth film electrode for inhibitor detection, Suna T, Anik U, Analytıca Chımıca Acta, 598 (2007) 143-146
- 2007, Preparation and studies on immobilized alpha-glucosidase from baker's yeast Saccharomyces cerevisiae, Ahmedi KSOH, Milosaviz NB, Popovic MM, et al., Journal of The Serbıan Chemıcal Socıety, 72 (2007) 1255-1263
- 2006, Taraxacum-A review on its phytochemical and pharmacological profile , Schü:tz, K., Carle, R., Schieber, A. Journal of Ethnopharmacology 107, pp. 313-323
- 2006, Evaluation of α:-glucosidase inhibitory activity in colored foods: A trial using slope factors of regression curves Yamaki, K., Mori, Y.Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi 53 (4), pp. 229-231
- 2006, New α:-glucosidase inhibitors and antibacterial compounds from Myrtus communis L. Shaheen, F., Ahmad, M., Khan, S.N., Hussain, S.S., Anjum, S., Tashkhodjaev, B., Turgunov, K., (...), Atta-ur-Rahman European Journal of Organic Chemistry (10), pp. 2371-2377
- 2006, Taraxacum-A review on its phytochemical and pharmacological profile, Schü:tz, K., Carle, R., Schieber, A.
- 2006, New alpha-glucosidase inhibitors and antibacterial compounds from Myrtus communis L., Shaheen F, Ahmad M, Khan SN, et al. European Journal of Organıc Chemıstry, 10 (2006) 2371-2377
- 2006, Evaluation of a-glucosidase inhibitory activity in colored foods : a trial using slope factors of regression curves, Yamaki K, Mori Y, Journal of The Japanese Socıety for Food Scıence and Technology-Nıppon Shokuhın Kagaku Kogaku Kaıshı, 53 (2006) 229-231
- 2005, Identification of molecular targets of the oligomeric nonprenylated acylphloroglucinols from Myrtus communis and their implication as anti-inflammatory compounds Feißt, C., Franke, L., Appendino, G., Werz, O. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 315 (1), pp. 389-396
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2010, Araştırma Projesi, Karbohidrat Taninmasina Yönelik Moleküler Damgali Polimerlerin Hazırlanması, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi
- 2007, Araştırma Projesi, Serotonine spesifik moleküler damgalı polimerik reseptörlerin hazırlanması ve karakterizasyonu
- 2007, Araştırma Projesi, Leptin Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Tip II Diabet ile İlişkisinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi
- 2001, Araştırma Projesi, Farklı polimerik taşıyıcılara DNA immobilizasyonu
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk Biyokimya Derneği Üyeliği
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2006, TÜBİTAK-BAYG Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu , Fransa
- 2003, FEBS & EMBO YTF bursu, Yunanistan
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2005, 19.Ulusal Biyokimya Kongresi Poster Ödülü