Akademik BilgilerBülent YAPICIOĞLU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: bulent.yapicioglu@ege.edu.tr
- E-posta: bulent.yapicioglu@gmail.com
- Telefon: İş: 0(232) 342 5714 (110)
- Telefon: iş :0 (232) 311 4152
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu , Türkiye , 1998
- Yüksek Lisans: E.Ü Sağlık Bilimleri Ens. Hareket Antrenman Bilimi, Türkiye, 2003
- Doktora: E.Ü Sağlık Bilimleri Ens. H.A.B Ana Bilim Dalı Spor Bilimleri, Türkiye , 2010

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilcisi, 2007-2010
- Ege Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Dr. Araştırma Görevlisi, , 2005-
Mesleki Faaliyetleri (12 adet)- 2014. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2014, 2014
- 2013. 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi (Ege Üniversitesi, İZMİR), 13-14/12/2013 (Katılımcı), 2013
- 2012. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ), 12-14/12/2012 (Katılımcı), , 2012
- 2012. Saha Testleriyle Performans Analizi Semineri (Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR), 05-06/05/2012 (Katılımcı), 2012
- 2011. 13.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi ( Uludağ Üniversitesi, BURSA), 16-18/12/2011, (Katılımcı), 2011
- 2011. Uygulamalı Hareket Analizi Semineri (Hacettepe Üniversitesi, ANKARA), 15/10/2011 (Katılımcı), 2011
- 2011. IV. Antrenman Bilimi Kongresi (Hacettepe Üniversitesi, ANKARA), 28-30/06/2011 (Katılımcı), 2011
-  2010. Sağlıklı Yaşam Salonu Sorumlusu. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu., 2010-2012
- 2009. 1. Atletizm Sempozyumu (İZMİR), 04-06/12/2009 (Katılımcı), 2009
- 2009. International Workshop and Conference on Human Reflexes – Wiring and Firing of Motoneurons (Ege Üniversitesi, İZMİR), 11-15/05/2009 (Katılımcı), 2009
- 2006. IX. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (MĞÜ, MUĞLA), 03-05/11/ 2006 (Katılımcı), 2006
- Fitness Manager Izmir Sports International, 1996-2002
Uzmanlık Alanları- Beden Eğitimi (2241901)
- Spor Eğitimi (2242000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2015. Isokinetics and Exercise Science. DOI: 10.3233/IES-150594 Kabul Tarihi: 01.10.2015 "Drop in mechanical work: A highly reliable fatigue-related output in Wingate all-out test". Pekünlü,E., Ozkaya,O., YAPICIOGLU,B.
- 2015. European Journal of Sports Science. Vol.15 No.7, 623-630. "Shorter intervals at peak SV versus VO2max intensity may yield high SV with less stress". Colakoglu M, Ozkaya O, Balci GA and YAPICIOGLU B.
- 2013. Journal of Human Kinetics. Volume 39/2013, 49-57 DOI: 10.2478/hukin-2013-0067. "Effects of a Dynamic Warm-Up, Static Stretching or Static Stretching with Tendon Vibration on Vertical Jump Performance and EMG Responses". Bulent YAPICIOGLU, Muzaffer Colakoglu, Zafer Colakoglu, Halil Gulluoglu,Fikret Bademkiran, Ozgur Ozkaya.
- 2012. Isokinetics and Exercise Sciences. 20(1); 47-50. Effects of ribose supplementation on anaerobic performance, plasma pH, lactate, ammonia and inorganic phosphate levels. Yaman M, Colakoglu M, Turgay F, Ozkol Z, Akşit T, Ozkaya O, YAPICIOGLU B.
- 2007. Journal of Sports Science & Medicine. Vol.6 Sup 10 3-4 VI. World Congress on Science and Football. 15-20 January 2007 Antalya / Turkey. Analysis of goals scored in 2006 World Cup. M.F.Acar, Bülent YAPICIOGLU, Nadir Arıkan, Sedat Yalçın, Namet Ateş and Melih Ergun.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2010. Dinamik Isınma, Statik Germe veya Statik Germe ile Birlikte Yapılan Tendon Vibrasyonunun Dikey Sıçrama Performansı ve EMG Yanıtları Üzerine Etkisi.(Doktora Tezi). Bülent Yapıcıoğlu, Muzaffer Çolakoğlu,Zafer Çolakoğlu, Fikret Bademkıran, Halil Güllüoğlu. 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongre Kitapçığı Syf 87-90.10-12 Kasım 2010. Antalya / Turkey.
- 2006. 2002 Futbol Dünya Kupasında Latin ve Avrupa Ekollerinin Bilgisayarlı Maç Analiz Programı ile İncelenmesi. Bülent Yapıcıoğlu, M.F.Acar. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi Ulusal Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfalar: 19-30

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- 2014. Pekünlü E., Özkaya Ö, Yapıcıoğlu B. "Proposal of a New Equation to Calculate Highly Reliable Fatigue Index in Wingate All-out Test" [Maksimal eforlu Wingate testinde yüksek düzey güvenilirliğe sahip yorgunluk oranı hesaplaması için yeni bir eşitlik önerisi]. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2014 (Ödül Aday Adayı Sözel Bildiri).
- 2014. Özkaya Ö, Pekünlü E., Yapıcıoğlu B. Maksimal eforlu Wingate testinde yeni nesil güç çıktılarının güvenilirliği. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2014 (Poster Bildiri).
- 2014. Ramazan AYDINOGLU, Gorkem Aybars BALCI, Bulent YAPICIOGLU, Muzaffer COLAKOGLU, Ozgur OZKAYA "Evaluation of Plateau in VO2 and Its Retest Reliability in VO2maks Tests" 13th International Sports Sciences Congress, 7-9 November, 2014, Konya, Turkiye (Oral Presentation).
- 2014. Ramazan AYDINOGLU, Gorkem Aybars BALCI, Bulent YAPICIOGLU, Muzaffer COLAKOGLU, Ozgur OZKAYA, "Effects of VO2max Test Duration and Initial Workloads on O2 Consumption"13th International Sports Sciences Congress, 7-9 November, 2014, Konya, Turkiye (Oral Presentation)
- 2010. 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.10-12 Kasım 2010. Antalya / Turkey. Dinamik Isınma, Statik Germe veya Statik Germe ile Birlikte Yapılan Tendon Vibrasyonunun Dikey Sıçrama Performansı ve EMG Yanıtları Üzerine Etkisi.(Doktora Tezi). Bülent Yapıcıoğlu*, Muzaffer Çolakoğlu,Zafer Çolakoğlu, Fikret Bademkıran, Halil Güllüoğlu.
- 2007. VI. World Congress on Science and Football. 15-20 January 2007 Antalya / Turkey. Journal of Sports Science & Medicine. Vol.6 Sup 10 Syf.3-4. Analysis of goals scored in 2006 World Cup. M.F.Acar, Bülent Yapıcıoğlu, Nadir Arıkan, Sedat Yalçın, Namet Ateş and Melih Ergun.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Kitabı. 13-14 Aralık 2013 İzmir/Türkiye. "Zirve VO2pik ile doğrulanan VO2max farkı, kalp atım hacmi zirvesiyle zirve VO2 düzeyindeki kalp atım hacmi farkıyla ilişkili olabilir". Muzaffer Çolakoğlu, Görkem A.Balcı, Bülent Yapıcıoğlu, Özgür Özkaya.
- 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Kitabı. 13-14 Aralık 2013 İzmir/Türkiye. "Eliptik bisiklette VO2max'ın test edilmesi: Test süresi, başlangıç yükü, doğrulama testleri ve VO2'de plato analizi". R.Aydınoğlu, Görkem A.Balcı, Bülent Yapıcıoğlu, Muzaffer Çolakoğlu, Özgür Özkaya.
- 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Kitabı. 13-14 Aralık 2013 İzmir/Türkiye. "Zirve kalp atım hacmine karşılık gelen yüklerle yapılan yaygın ve tempo intervallerin etkileri". Muzaffer Çolakoğlu, Görkem A.Balcı, Bülent Yapıcıoğlu, Özgür Özkaya.
- 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 13-14 Aralık 2013, İzmir/ Türkiye. "Oturur pozisyonda yapılan bisiklet egzersizlerinde yüklenme ve toparlanma kalp atım hacmi yanıtlarının incelenmesi"(Poster Bildiri).Muzaffer Çolakoğlu, Görkem A.Balcı, Bülent Yapıcıoğlu, Özgür Özkaya.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Spor Bilimleri Derneği
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2013, "Zirve VO2pik ile doğrulanan VO2maks farkı, kalp atım hacmi zirvesi ile zirve VO2 düzeyindeki kalp atım hacmi farkıyla ilişkili olabilir", 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Spor Bilimleri Alanında En İyi Sözel Bildiri Ödülü, 13-14 Aralık 2013, İzmir
- 2013, "Oturur pozisyonda yapılan bisiklet egzersizlerinde yüklenme ve toparlanma kalp atım hacmi yanıtlarının incelenmesi", 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Spor Bilimleri Alanında En İyi Poster Bildiri Ödülü, 13-14 Aralık 2013, İzmir