Akademik BilgilerÖZLEM ALAN
YARDIMCI DOÇENT
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr
- E-posta: ozlemgorgen@yahoo.com
- Telefon: 0.232.545 32 72-7807, E.Ü. Ödemiş MYO
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, 1996
- Yüksek Lisans: E.Ü. Fen Bilimleri Enst., Bahçe Bitkileri, 1999
- Doktora: E.Ü. Fen Bilimleri Enst., Bahçe Bitkileri, 2006
- Yardımcı Doçentlik: ESOGÜ, Ziraat Fakültesi, 2008

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Müdür Yardımcısı, E.Ü. Ödemiş MYO, 2016
- Yönetim Kurulu Üyeliği, E.Ü. Ödemiş MYO , 2012-
- Program Koordinatörü, E.Ü. Ödemiş MYO -Tohumculuk , 2010-
- Bölüm Başkan Yardımcısı, ESOGÜ, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 2008-2009
Uzmanlık Alanları- Sebze Yetiştirme ve Islahı (5010103)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Alan, Ö., Düzyaman, E. and Şen, F., 2017. How growing cycles affect plant growth and yield of grafted watermelon combinations. Fresenius Environmental Bulletin, Vol 26 (6):4214-4221.
- Alan, Ö., Avcı, A. Betül, Giachino Akçalı, R.R. 2017. Harvest Number and Growing Season Effects on Quality and Health Related Compounds in Parsley. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research (IJPER), 51(3)Suppl:276-280. DOI:10.5530/ijper.51.3s.29
- Alan, Ö., Şen, F. and Düzyaman, E. 2017. The Effectiveness of Growth Cycles on Improving Fruit Quality for Grafted Watermelon Combinations. Food Sci. Technol, Campinas, DOI: 10.1590/1678-457x.20817.
- Alan, Ö., Kınacı, G., Kınacı, E., Kutlu, İ., Başçiftçi, Z.B., Sönmez, K. and Evrenosoğlu, Y., 2014. Kernel Quality of Some Sweet Corn Varieties in Relation to Processing. Not Bot Horti Agrobo, 42(2):414-419.
- Alan, Ö., Kınacı, G., Kınacı, E., Kutlu, İ., Başçiftçi, Z.B., Sönmez, K. and Evrenosoğlu, Y., 2013. Genetic Variability and Association Analysis of Some Quantitative Characters in Sweet Corn. Not Bot Horti Agrobo, 41(2):404-413.
- Evrenosoğlu, Y., Alan, Ö. and Özdemir, N., 2010. Leaf Phenolic Content of Some Squash Rootstocks Used on Watermelon (Citrullus lanatus (thunb.) Matsum and Nakai) Growing and Phenolic Accumulation on Grafted Cultivar. African Journal of Agricultural Research, 5(8):732-737.
- Alan, Ö. and Eser, B., 2008. The Effect of Fruit Maturity and Post-Harvest Ripening on Seed Quality in Hot and Conic Pepper Cultivars. Seed Science and Technology, 36(2):467-474.
- Alan, Ö. and Geren, H., 2007. Evaluation of Heritability and Correlation for Seed Yield and Yield Components in Faba Bean (Vicia faba L.). Journal of Agronomy, 6(3):484-487.
- Alan, Ö. and Eser, B., 2007. Pepper Seed Yield and Quality in Relation to Fruit Position on the Mother Plant. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(23):4251-4255.
- Alan , Ö., Özdemir, N. and Günen, Y., 2007. Effect of Grafting on Watermelon Plant Growth, Yield and Quality. Journal of Agronomy, 6(2):362-365.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Alan, Ö., Kınacı, E., Kınacı, G., Başçiftçi, B. Z., Evrenosoğlu, Y., Sönmez, K., ve Kutlu, İ. 2014. Hasat Sonrası Değerlendirme Şekillerine Göre Şeker Mısırın Tane Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1):49-58.
- Sönmez, K., Alan, Ö., Kınacı, E., Kınacı, G., Kutlu, İ., Budak, Z. ve Evrenosoğlu, Y., 2013. Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Bitki, Koçan ve Verim Özellikleri. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1):28-40.
- Alan, Ö. ve Geren, H., 2012. Bezelye’de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Özellikler Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(2):127-134.
- Alan, Ö. ve Sönmez, K., 2012. Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Brokkoli Çeşitlerinin (Brassica Oleracea L. var. italica) Agronomik Özelliklerinin ve Yetiştirme Olanaklarının Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26 (3):29-35.
- Geren, H. ve Alan, Ö. 2012. Farklı Ekim Zamanlarının Bezelye (Pisum sativum L.) ’de Hasıl Verimi ile Diğer Bazı Özellikler Üzerine Etkisi. Anadolu Dergisi, 22(2):37-47.
- Başçiftçi, B. Z., Alan, Ö., Kınacı, E., Kınacı, G., Kutlu, İ., Sönmez, K., ve Evrenosoğlu, Y. 2012. Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Teknolojik ve Kalite Özellikleri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 26(4):11-18.
- Alan, Ö., Sönmez, K., Budak, Z., Kutlu, İ. ve Ayter, N.G. 2011. Eskişehir Ekolojik Koşullarında Ekim Zamanının Şeker Mısırın (Zea mays saccharata Sturt.) Verim ve Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25 (4):33-40.
- Alan, Ö., 2008. The Importance of Red Pepper in Human Nutrition and Health. Food Science and Technology, Year 9, Issue 41, March-April-May.
- Alan Ö., Günen, Y., Ceylan, Ş. ve Günen, E., 2007. Azotlu Gübrelemenin Sümbülteber (Polianthes Tuberosa) Çiçek Verimi, Bazı Kalite Özellikleri Ve Yaprak Besin Element İçeriğine Etkisi. Anadolu Dergisi, 17(1):43-57.
- Alan, Ö. ve Eser, B., 2007. Biberde (Capsicum annuum L.) Tohum Ayirma ve Kurutma Yöntemlerinin Tohum Kalitesi Üzerine Etkisi. Anadolu Dergisi, 17(2):1-13.
- Alan Ö. ve Geren, H., 2006. Ödemiş Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1):13-20.
- Geren H. ve Alan, Ö., 2005. Ödemiş Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Hasıl Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(1):59-66.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (8 adet)- 2017, Alan Ö. Kuşkonmaz ''(Asparagus officinalis L. var. altilis)''. Tarım Türk Dergisi, (66): 89-94.
- 2016, Alan, Ö. Tatlı Mısır (Şeker Mısır) Hakkında Genel Bir Değerlendirme. Tarım Türk Dergisi, 61:56-59.
- 2016, Alan, Ö. Biberde Fizyolojik Meyve Bozuklukları, Agromedya Dergisi, 24: 40-42.
- 2015, Alan, Ö., Bölgemizde Tatlı Mısır Üretimi, Gıda&Sağlık Dergisi, 7:16-17.
- 2015, Alan, Ö. ve Alan, M.N., Domateste Fizyolojik Meyve Bozuklukları, Agromedya Dergisi, 19:36-40.
- 2014, Alan, Ö. 'Aşılı Fide ile Karpuz Yetiştiriciliği'nde Merak Edilenler', Yerel Güç Gazetesi, Sayı:1523-1524
- 2010, Alan, Ö. Tarımda Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Yerel Güç Gazetesi.
- 2007, Akdemir, H., Alan Ö. ve Soya, H. Tohum Satış Noktalarına Teknik Eleman Bulunamıyor. Tarım, Gıda Hayvancılık. 2(29):8.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Alan Ö., Avcı A.B. and Giachino Akcali R. R.. Harvest Number and Growing Season Effects on Quality and Health Related Compounds in Parsley. The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), April 13th - 16th, 2017 / Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus. p: 91.
- Avcı, A.B., Alan, Ö. and Giachino Akcali R.R. Effects of Different Sowing and Harvest Times on Yield and Essential Oil Content. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. May, 09-12 2017. Konya-TÜRKİYE.
- Alan, Ö.The Asparagus Cultivar ‘cv. Atlas’ Compared to Wild Asparagus from Turkey for Quality and Health Related Compounds, The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11-12 September 2017. Trabzon, Turkey.
- Alan, Ö., Ceylan, Ş. and Özge, M. Evaluation of Hybrid Stocks on Vigor, Yield and Quality of Watermelon, V. International Agricultural Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina , 23-26 October 2014, p:369-374.
- Alan, Ö., Kinaci, E., Kinaci, G., Başçiftçi, Z., Sönmez, K., Kutlu, İ. and Evrenosoglu, Y. 2013. Variability, heritability and association analysis for yield, yield components and kernel quality in sweet corn (Zea mays saccharata Sturt.), International Plant Breeding Congress, Antalya, Turkey, 10-14 November 2013, p:147.
- Alan, Ö. and Eser, B. 2007. Changes in Seed Quality Before and After Harvest in Pepper Fruits, 28th ISTA Seed Symposium, Iquaçu Falls, Brazil, 7-9 May 2007, p:70.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- Alan, Ö. Küçük Menderes Havzası Ekolojik Koşullarında Kuşkonmazın Agronomik Özelliklerinin ve Yetiştirme Olanaklarının Belirlenmesi. 11. Sebze Tarımı Sempozyumu, , 11-13 Ekim 2016, Ordu, s:25.
- Sönmez, K., Budak, Z., Alan, Ö., Kutlu, İ., Evrenosoğlu, Y. ve Ayter, N.G., 2011. Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinin (Zea mays L. var. saccharata) Tarımsal Özelliklerinin ve Yetiştirme Olanaklarının Belirlenmesi, I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan 2011 Eskişehir, Cilt III, s:2471-2477.
- Sönmez, K., Alan, Ö. ve Budak, Z., 2011. Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Salata-Marul (Lactuca sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan 2011 Eskişehir, Cilt III, s:2463-2469.
- Alan, Ö. ve Eser, B., 2008. Biber Tohum Üretiminde Tohum Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Araştırmalar, Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, Kapadokya, 25-28 Haziran 2008, s:60.
- Akdemir H., Soya H., Yoldaş F., Alan Ö., Günen Y. ve Ceylan Ş., 2005. MYO’lardaki Tarım Programlarının Yeniden Yapılandırılması, 3. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Burdur, 53-58.
- Soya H., Akdemir H. ve Alan Ö., 2005. Tohumculukta Üniversite Eğitimi ve Sektörün Teknik Elemanlardan Beklentileri, Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana, 31-36.
- Akdemir H., Alan Ö. ve Soya H. 2005. Tohumluk Pazarlamasındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, Adana, 9-11 Kasım 2005, s:45-50.
- Alan Ö., Akdemir H. ve Budak B., 2005. Küçük Menderes Koşullarında Bazı Melez Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Tane Verimleri Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, 5-9 Eylül 2005, Cilt-I, s:57-59.
- Budak B., Akdemir H. ve Alan Ö. 2005. Küçük Menderes Koşullarında Bazı Melez Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Hasıl Verimleri Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, 5-9 Eylül 2005, Cilt-II, s:1017-1020.
- Akdemir H., Alan Ö., Yoldaş F. ve Ceylan Ş., 2003. Tarıma Dayalı Meslek Yüksekokullarına Bir Yaklaşım, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 15-17 Ekim 2003, İzmir, 87-92.
- Ceylan, Ş., Yoldaş, F., Alan, Ö., Günen, Y. ve Akdemir, H., 2003. 2003’e Girerken Meslek Yüksekokullarının Dünü ve Bugünü, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 15-17 Ekim 2003, İzmir, s:103-109.
- Akdemir, H., Yoldaş, F., Alan, Ö. ve Günen, Y., 2003. Meslek Yüksekokullarında Tarıma Dayalı Programların İrdelenmesi, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 15-17 Ekim 2003, İzmir, s:173-179.
- Akdemir H., Görgen Ö. ve Soya H., 2002. Tohumculukta Üniversite Eğitimi, Türkiye I. Tohumculuk Kongresi, 11–13 Eylül 2002, İzmir, 67-73.
- Akdemir H., Görgen Ö., Yoldaş F. ve Ceylan Ş., 2001. Tarıma Dayalı Meslek Yüksekokullarında Örnek Ödemiş Meslek Yüksekokulu Modeli Üzerine Bir Araştırma, I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 18–19 Ekim 2001, İstanbul, 291-298.
- Soya H., Akdemir H., Görgen Ö. ve Yoldaş F., 2001. Meslek Yüksekokulları Öğretim Elemanlarının Akademik, Öğrencilerin Eğitim ve Sosyal Sorunları, I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 18–19 Ekim 2001, İstanbul, 333-336.
- Görgen, Ö. ve Eser, B., 2000. Soğan Tohumlarında Yaşlanmanın Kontrolünde Tekrarlanan Osmotik Çözelti Uygulamalarının Etkisi, III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Eylül 2000, Isparta, s:487-491.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (27 adet)- 2015, Özmen S., Kanber R., Sarı N. and Ünlü M. The effects of deficit irrigation on nitrogen consumption, yield, and quality in drip irrigated grafted and ungrafted watermelon. Journal of Integrative Agriculture, 14(5): 966–976.
- 2015, Neugschwandtner R. W., Ziegler K. V., Kriegner S. and Kaul Hans-P. Limited winter survival and compensation mechanisms of yield components constrain winter faba bean production in Central Europe. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 35(6):496-505.
- 2014, Yaoguo QIN, Cuiqin YANG, Jialong XIA, Jing HE, Xiaoli MA, Chuanyang YANG, Yangxia ZHENG, Xia LIN, Zhongqun HE, Zhi HUANG, Zesheng YAN. Effects of Dual/Threefold Rootstock Grafting on the Plant Growth,Yield and Quality of Watermelon. Not Bot Horti Agrobo, 42(2):495-500.
- 2014, Zamny Hernández-González, Jaime Sahagún-Castellanos, Policarpo Espinosa-Robles, M. Teresa Colinas-León y J. Enrique Rodríguez-Pérez. Effect of Rootstock On Yield And Fruit Size in Grafted Cucumber. Rev. Fitotec. Mex. Vol. 37 (1): 41 – 47.
- 2014, Reza Salehia, Abdolkarim Kashia, Jung-Myung Leeb, Et Roghayeh Javanpourc Mineral Concentration, Sugar Content and Yield of Iranian ‘Khatooni’ Melon Affected by Grafting, Pruning and Thinning. Journal of Plant Nutrition. Vol 37(8): 1255-1268.
- 2014, S. A. Petropoulos; C. Olympios; A. Ropokis; G. Vlachou; G. Ntatsi; A. Paraskevopoulos; H. C. Passam. Fruit Volatiles, Quality, and Yield of Watermelon as Affected by Grafting. Journal Of Agricultural Science and Technology, 16(4): 873-885.
- 2014, Guler Z., Candır E., Yetısır H., Karaca F., and Solmaz I. Volatile organic compounds in watermelon (Citrullus lanatus) grafted onto 21 local and two commercial bottle gourd (Lagenaria siceraria) rootstocks. Journal Of Horticultural Science & Biotechnology Volume: 89 (4): 448-452.
- 2014, Jianjun Liu, Junqi Li, Xinhong Su, Zongliang Xia. Grafting improves drought tolerance by regulating antioxidant enzyme activities and stress-responsive gene expression in tobacco. Environmental and Experimental Botany, Volume: 107 p:173-179.
- 2013, İbrahim Duman, M. Kadri Bozokalfa, Sinan Yiğit and Necip Tosun, Effects of hydrogen peroxide on yield and quality parameters of watermelon. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (1): 333-337.
- 2013, Wenxu Zhang, Shehui Fang, Huajia Shan, Ying Li, Laigui Shang, Mingya Wang and Peisheng Mao, 2013. Inflorescence Mutant Effect on Seed Yield Components in Alfalfa (Medicago sativa L. Gannong no.6). Journal of Animal and Veterinary Advances 12(3): 377-381.
- 2013, Caterina Mare`, Alessio Aprileb, Enrica Roncagliac, Emanuele Toccid, Lorenzo Giuseppe Corinod, Luigi De Bellisb and Luigi Cattivellia, 2013. Rootstock and soil induce transcriptome modulation of phenylpropanoid pathway in grape leaves. Journal of Plant Interactions 8(4): 334-349.
- 2013, Nazi Nadernejad, Ali Ahmadimoghadam, Javad Hossyinifard, Shahram Poorseyedi, 2013. Effect of different rootstocks on PAL activity and phenolic compounds in flowers, leaves, hulls and kernels of three pistachio (Pistacia vera L.) cultivars. Trees-Structure and Function 27(6): 1681-1689.
- 2013, Yoonah Jang, Ji-Hye Moon, Ji-Weon Lee, Sang Gyu Lee, Seung Yu Kim, and Changhoo Chun. 2013. Effects of Different Rootstocks on Fruit Quality of Grafted Pepper (Capsicum annuum L.). Kor. J. Hort. Sci. Technol. 31(6):687-699.
- 2012, Fatih Karaca, Halit Yetişir, İlknur Solmaz, Elif Çandır, Şener Kurt, Nebahat Sarı and Zehra Güler, 2012. Rootstock potential of Turkish Lagenaria siceraria germplasm for watermelon: plant growth, yield and quality, Turk J Agric For 36 (2):167-177.
- 2012, Petropoulos S.A., Khah, E.M. and Passam, H.C., 2012. Evaluation of rootstocks for watermelon grafting with reference to plant development, yield and fruit quality. International Journal of Plant Production. 6(4):481-491.
- 2012, Turhan, A., Ozmen, N., Kuşcu, H., Serbeci, M.S. and Seniz, V., 2012. Influence of Rootstocks on Yield and Fruit Characteristics and Quality of Watermelon. Hort. Environ. Biotechnol., 53(4):336-341.
- 2012, Eva Sánchez-Rodríguez, María del Mar Rubio-Wilhelmi, Bego˜na Blasco, Rocío Leyva, Luis Romero and Juan Manuel Ruiz, 2012. Antioxidant response resides in the shoot in reciprocal grafts of drought-tolerant and drought-sensitive cultivars in tomato under water stres. Plant Science, 188– 18: 89– 96.
- 2011, Sanchez-Rodriguez, E., Ruiz, J.M., Ferreres, F. and Moreno, D.A., 2011. Phenolic Metobolism in Grafted versus Nongrafted Cherry Tomatoes under the Influence of Water Stress. Journal of Agricultural and Food Chemistry 59:8839-8846.
- 2011, Turhan, A. Ozmen, N. Serbeci, M.S. and Seniz, V., 2011. Effects of grafting on different rootstocks on tomato fruit yield and quality. HortScience, 38(4):142-149.
- 2011, A. K. M. R. Kabir, M. H. Iman, M. M. A. Mondal and S. Chowdhury, 2011. Response of Tuberose to Integrated Nutrient Management. J. Environ. Sci. & Natural Resources, 4(2): 55-59.
- 2010, Rauphael, Y., Schwarz, D., Krumbein, A. and Colla, G., 2010. Impact of Grafting on product quality of fruit vegetables. Scientia Horticulturae, 127:172-179.
- 2010, Balasubramanian, S., Netto, L.A. and Parathiraj, S., 2010. Unique graft combination of tea. Current Science, 98(11):1508-1517.
- 2010, Aloni B, Cohen R, Aktas H, Edelstein M 2010. Hormonal signaling in rootstock–scion interactions. Scientia Horticulturae. 127:119–126.
- 2010, Louws, F.J., Rivard, C.L. and Kubota, C., 2010. Grafting fruiting vegetables to manage soilborne pathogens, foliar pathogens, arthropods and weeds. Scientia Horticulturae. 127:127-146.
- 2010, Bletsos, Fotios A., Passam, Harold C., 2010. GRAFTING: An Environmentally Friendly Technique To Overcome Soil-Borne Diseases and Improve The Out Of Season Production of Watermelon, Cucumber and Melon. Edited by: Sampson, A.N. HORTICULTURE IN THE 21ST CENTURY Book Series: Botanical Research and Practices, p:81-120.
- 2009, Huitron-Ramirez, M.R., Ricardes-Salinas, M. and Camacho-Ferre, F., 2009. Influence of Grafted Watermelon Plant Density on Yield and Quality in Soil İnfested with Melon Necrotic Spot Virus. HortScience 44(7):1838-1841.
- 2008, Davis A, Penelope PV, Sakata Y, Salvador LG, Maroto JV, Lee SG, Huh YC, Sun Z, Miguel A, King S, Cohen R, Lee JM, 2008. ‘’Cucurbit Grafting’’, Critical Reviews in Plant Sciences. 27(1):50-74.
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2015, ÖMYO/002 EBİLTEM Projesi, Alan, Ö., Düzyaman, E., Şen, F. ve Derman, E., Karpuz Üretiminde Farklı Anaç-Kalem Kombinasyonlarının Bitki Büyümesi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yürütücü.
- 2012, ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projesi/200823026, Evrenosoğlu, Y., Alan, Ö., Kınacı, E., Kınacı, G., Sönmez, K., Budak, Z. ve Kutlu, İ.Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Mısırı (Zea Mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim, Verim Öğeleri ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yardımcı Araştırıcı.
- 2008, E.Ü. EBİLTEM/06-OMYO-01, Günen, Y. Alan, Ö., ve Özdemir, N. Kabak Anaçları Üzerine Aşılı Karpuzun Meyve Verim ve Kalitesi ile Fusarium Solgunluğuna Dayanıklılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yardımcı Araştırıcı.
- 2006, E.Ü. EBİLTEM/02-ÖMYO-02, Günen, Y., Ceylan, Ş., Alan Ö. ve Günen, E. Ödemiş Koşullarında Sümbülteber (Polianthes tuberosa) Bitkisine Azotlu Gübrelemenin Etkisi, Yardımcı Araştırıcı.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Bahçe Bitkileri Derneği
- Ziraat Mühendisleri Odası