Akademik BilgilerİBRAHİM ETEM SAKLAKOĞLU
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: i.e.saklakoglu@ege.edu.tr
- E-posta: iesaklakoglu@gmail.com
- Telefon: Tel. : +90 (232) 3115390
- Telefon: Fax. : +90 (232) 3888562
Eğitim Bilgileri- Lisans: Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Makina Eğt. Böl., Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: Celal Bayar Üni., Fen Bil. Ens., Makina Müh. Anabilim Dalı, Türkiye, 1999
- Doktora: Celal Bayar Üni., Fen Bil. Ens., Makina Müh. Anabilim Dalı, Türkiye, 2004

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Ege Üniversitesi Müh. Fak. Makina Müh. Böl. "Doç.Dr.", 2011-
- Ege Üniversitesi Müh. Fak. Makina Müh. Böl. "Yrd.Doç.Dr.", 2004-2011
- Celal Bayar Üni. Müh. Fak. Makina Müh. Böl. "Arş.Grv.", 2000-2004
- Celal Bayar Üni. Fen Bil. Enst. "Arş.Grv.", 1998-2000
Mesleki Faaliyetleri (19 adet)- Yürütme Kurulu Üyeliği, Uluslararası Talaşlı İmalat Sempozyumu, 2016-Devam Ediyor
- TÜBİTAK-TEYDEB Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyesi, 2015-Devam Ediyor
- Düzenleme Kurulu Üyeliği, UMTİK 2014, 16th International Conference On Machine Design And Production, June 30 - July 3, 2014, Izmir, Türkiye, 2014
- Düzenleme Kurulu Üyeliği, 5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 23-25 Ekim 2014, Bursa, 2014
- TÜBİTAK-TEYDEB-MAKİTEG Yürütme Komitesi Üyesi, 2014-2015
- Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 07-09 Kasım 2013, 2013
- Düzenleme Kurulu Üyeliği, 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Ankara , 2012
- Hakemlik, Journal of Materials Science, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik, Materials and Manufacturing Processes, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik, The Arabian Journal for Science and Engineering, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik, Applied Surface Science, 2010-Devam Ediyor
- Bilim Kurulu Üyeliği, 1.Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 02-03 Ekim 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü, Beşiktaş-İstanbul, 2009
- Hakemlik, Materials&Design, 2008-Devam Ediyor
- Hakemlik, Journal of Materials Processing Technology, 2007-Devam Ediyor
- Hakemlik, Surface and Coatings Technology, 2006-Devam Ediyor
- Düzenleme Kurulu Üyeliği, MAMTEK 2001, II. Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Semp. , C.B.Ü. Müh. Fak., 7-9 Kasım 2001, Manisa,, 2001
-  Düzenleme Kurulu Üyeliği, MAMTEK ‘’99 Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Semp., C.B.Ü. Müh. Fak., 17-19 Kasım 1999, Manisa,, 1999
Uzmanlık Alanları- Makina Tasarımı (6250202)
- Takım Tezgahları (6250204)
- Üretim Yöntemleri (6250205)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- 2013- Ş.Kasman, İ.E.Saklakoglu, Experimental Investigation and Mathematical Modeling of Laser Deep Engraving Process for Microapplication, Arabian Journal for Science and Engineering, June 2013, Volume 38, Issue 6, pp 1539-1549
- 2013, S. Kasman, I. E. Saklakoglu, The effects of process parameters on the surface form of laser engraved H13 tool steel, KOVOVE Materialy-Metallic Materials, VOLUME 51 (2013), Issue 5
- 2012, Ş.Kasman, İ.E.Saklakoğlu, 'Determination of Process Parameters in the Laser Micromilling Application Using Taguchi Method: A Case Study For AISI H13 Tool Steel' , International Journal of Advanced Manufacturing Technology,(2012) 58:201–209 (DOI 10.1007/s00170-011-3371-x)
- 2011, Nurşen Saklakoğlu, S. Gencalp, Şefika Kasman, İ.E. Saklakoğlu,"Formation of Globular Microstructure in A380 Aluminum Alloy by Cooling Slope Casting", Advanced Materials Research Vols. 264-265 (2011) pp 272-277 (doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.264-265.272),
-</