Akademik BilgilerİBRAHİM ETEM SAKLAKOĞLU
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: i.e.saklakoglu@ege.edu.tr
- E-posta: iesaklakoglu@gmail.com
- Telefon: Tel. : +90 (232) 3115390
- Telefon: Fax. : +90 (232) 3888562
Eğitim Bilgileri- Lisans: Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Makina Eğt. Böl., Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: Celal Bayar Üni., Fen Bil. Ens., Makina Müh. Anabilim Dalı, Türkiye, 1999
- Doktora: Celal Bayar Üni., Fen Bil. Ens., Makina Müh. Anabilim Dalı, Türkiye, 2004

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Müdür V., Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2017-
- Ege Üniversitesi Müh. Fak. Makina Müh. Böl. "Doç.Dr.", 2011-
- Müdür Yardımcısı, Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eğitim, Araştırma, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2009-2011
- Ege Üniversitesi Müh. Fak. Makina Müh. Böl. "Yrd.Doç.Dr.", 2004-2011
- Celal Bayar Üni. Müh. Fak. Makina Müh. Böl. "Arş.Grv.", 2000-2004
- Celal Bayar Üni. Fen Bil. Enst. "Arş.Grv.", 1998-2000
Mesleki Faaliyetleri (23 adet)- Yürütme Kurulu Üyesi, 8. Uluslararası Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2017), 2017
- Bilim Kurulu Üyesi, 3. International Scientific Conference "Маtеrial Science" „Nonequilibrium Phase Transformations” 11-14 September, 2017, Varna, Bulgaria, 2017
- Yürütüme Kurulu Üyesi, 7. Uluslararası Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2016), 2016
- Bilim Kurulu Üyesi, 2. International Scientific Conference "Маtеrial Science" „Nonequilibrium Phase Transformations” 12-15 September, 2016, Varna, Bulgaria, 2016
- TÜBİTAK-TEYDEB Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyesi, 2015-Devam Ediyor
- Düzenleme Kurulu Üyesi, 6. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2015), 2015
- Düzenleme Kurulu Üyeliği, UMTIK 2014, 16th International Conference On Machine Design And Production, June 30 - July 3, 2014, Izmir, Türkiye, 2014
- Düzenleme Kurulu Üyeliği, 5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 23-25 Ekim 2014, Bursa, 2014
- TÜBİTAK-TEYDEB-MAKİTEG Yürütme Komitesi Üyesi, 2014-2015
- Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 07-09 Kasım 2013, 2013
- Düzenleme Kurulu Üyeliği, 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Ankara , 2012
- Hakemlik, The Arabian Journal for Science and Engineering, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik, Applied Surface Science, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik, Journal of Materials Science, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik, Materials and Manufacturing Processes, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010-Devam Ediyor
- Bilim Kurulu Üyeliği, 1.Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 02-03 Ekim 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü, Beşiktaş-İstanbul, 2009
- Hakemlik, Materials&Design, 2008-Devam Ediyor
- Hakemlik, Journal of Materials Processing Technology, 2007-Devam Ediyor
- Hakemlik, Surface and Coatings Technology, 2006-Devam Ediyor
- Düzenleme Kurulu Üyeliği, MAMTEK 2001, II. Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Semp. , C.B.Ü. Müh. Fak., 7-9 Kasım 2001, Manisa,, 2001
-  Düzenleme Kurulu Üyeliği, MAMTEK ‘’99 Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Semp., C.B.Ü. Müh. Fak., 17-19 Kasım 1999, Manisa,, 1999
Uzmanlık Alanları- Makina Tasarımı (6250202)
- Takım Tezgahları (6250204)
- Üretim Yöntemleri (6250205)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- 2013- Ş.Kasman, İ.E.Saklakoglu, Experimental Investigation and Mathematical Modeling of Laser Deep Engraving Process for Microapplication, Arabian Journal for Science and Engineering, June 2013, Volume 38, Issue 6, pp 1539-1549
- 2013, S. Kasman, I. E. Saklakoglu, The effects of process parameters on the surface form of laser engraved H13 tool steel, KOVOVE Materialy-Metallic Materials, Volume 51 (2013), Issue 5
- 2012, Ş.Kasman, İ.E.Saklakoğlu, 'Determination of Process Parameters in the Laser Micromilling Application Using Taguchi Method: A Case Study For AISI H13 Tool Steel' , International Journal of Advanced Manufacturing Technology,(2012) 58:201–209 (DOI 10.1007/s00170-011-3371-x)
- 2011, Nurşen Saklakoğlu, S. Gencalp, Şefika Kasman, İ.E. Saklakoğlu,"Formation of Globular Microstructure in A380 Aluminum Alloy by Cooling Slope Casting", Advanced Materials Research Vols. 264-265 (2011) pp 272-277 (doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.264-265.272),
- 2011, Ş.Kasman, İ.E.Saklakoglu, "The Effect of Scan Speed on Engraving Depth and Surface Roughness of AISI H13 Tool Steel", Advanced Materials Research Vols. 264-265 (2011) pp 1258-1263, (doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.264-265.1258)
- 2011, Ş.Kasman, İ.E.Saklakoglu, "Surface Roughness and Wear Behavior of Laser Machined AISI H13 Tool Steel", Advanced Materials Research Vols. 264-265 (2011) pp 1264-1269 (doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.264-265.1264)
- 2011, İ.E.Saklakoglu, Ş.Kasman, 'Investigation of Micromilling Process Parameters for Surface Roughness and Milling Depth', International Journal of Advanced Manufacturing Technology, May 2011, Volume 54, Issue 5-8, pp 567–578 (DOI 10.1007/s00170-010-2953-3)
- 2009, I.E.Saklakoglu, Surface morphology and tribological behavior of AlSi10 alloys treated by plasma immersion ion implantation for automotive applications, Journal of Materials Processing Technology, 209 (2009) 1796-1802
- 2008, I.E.Saklakoglu, Enhancement of surface properties of AISI 8620 by plasma immersion ion implantation Surface Engineering, 2008 Vol.24 No.3 Page.176-182
- 2007, N. Saklakoglu, I.E. Saklakoglu, V.Ceyhun, O.R. Monteiro, I.G. Brown 'Sliding Wear Behaviour of Zr Ion Implanted D3 Tool Steel', Tribology International 40 (2007) 794–799
- 2007, İ.E. Saklakoglu, N.Saklakoglu, V.Ceyhun, K.T. Short, G. Collins, 'The Life of WC-Co Cutting Tools treated by plasma immersion ion implantation', International Journal of Machine Tools and Manufacture 47 (2007) 715-719
- 2007, I.E.Saklakoğlu, N.Saklakoglu, K.T.Short, G.A.Collins, 'Characterization of Austenitic Stainless Steel After Plasma Immersion Nitrogen - and Carbon Implantation', Materials & Design, 28 (2007) 1657–1663
- 2007, N.Saklakoglu, I.E.Saklakoglu, N.Agachan,V.Ceyhun,K.Short,G.Collins, Tribological Behaviour of Plasma Immersion Ion Implanted AISI 304 Stainless Steel Against Polymer and Ceramic Counterfaces, Surface Engineering, 2007, Volume 23, No 4, Pages 257-260
- 2006, N. Saklakoglu, I.E. Saklakoglu, K.T. Short, G.A. Collins, "Tribological behavior of PIII treated AISI 316 L austenitic stainless steel against UHMWPE counterface", Wear, Volume 261, Issues 3-4, 30 August 2006, Pages 264-268
- 2004, N.Saklakoğlu, İ.E.Saklakoğlu, M.Tanoğlu, O.Oztaş, O.Cubukcuoglu, "Mechanical Properties and Microstuctural Evaluation of AA5013 Aluminum Alloy Treated in the Semi Solid State by SIMA process", Journal of Materials Processing Technology, Volume 148, Issue 1, 1 May 2004, Pages 103-107

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- 2016, C.Kökey, S.Sezgin, N.Çavuşoğlu, S.G.İrizalp, İ.E.Saklakoğlu, İnce Paslanmaz Çelik Sacların Fiber Lazer İle Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi, Mühendis ve Makina, Mart 2016, Cilt 57, Sayı 674, Sayfa 65-72
- 2007, İ.E.Saklakoğlu, V.Ceyhun, N.Saklakoğlu, Plazma Ortamında Aşılanan Kesici Takımlarda Takım Ömrünün Belirlenmesi, Kalıp Dünyası, Haziran 2007, Sayı 45, Sayfa 205-207
- 2004, N.Saklakoğlu, İ.E.Saklakoğlu, Iyon İmplantasyonu Prosesinin Metalurjik Yapısı, Metalurji, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yayınları, Haziran 2004, Sayı 138
- 2004, I.E.Saklakoğlu, N. Akbaş, V.Ceyhun, The Effect of Nitrogen Ion Implantation on the Tribological Properties of 316 L Stainless Steel - Journal of the Balkan Tribological Association, 2004, Vol.10, Sayı 4, s.529-537, ISBN 1310-4772.
- 2004, İ.E.Saklakoğlu, N.Saklakoğlu, Plazma Ortamında İyon Aşılama Yöntemi, Genel Prensipleri ve Uygulama Alanları, Mühendis ve Makina, Ocak 2004, Sayı 528
- 2004, İ.E.Saklakoğlu, SIMA Prosesiyle Yarı Kati Halde Mikroyapı Oluşumu, Metalurji, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yayınları, Haziran 2004, Sayı 138
- 2003, N.Saklakoğlu, İ.E.Saklakoğlu, İmplant Malzemelerde Korozyon, MakinaTek, Kasım 2003, Sayı 73,
- 2003, İ.E.Saklakoğlu, N.Saklakoğlu, Kesici Takımlarda Aşınma Mekanizmaları, MakinaTek, Aralık 2003, Sayı 74
- 2001, N.Akbaş, İ.E.Saklakoğlu, İmplantasyon Prosesinde Kullanılan İyon Işını Ekipmanları, Mühendis ve Makina, Haziran 2001,Cilt 42, sayı 497, sayfa 30
- 1998, V.Ceyhun, İ.E.Saklakoğlu, N.Akbaş, Modern Bir Yüzey Modifikasyon Tekniği İyon İmplantasyonu, Metal Dünyası, Aralık 1998, Sayı 67, Sayfa 32

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (20 adet)- 2017, N.Saklakoglu,S.Gencalp Irizalp, 1G.Ildas, I.E.Saklakoglu,S.Demirok, A Study on Microstructure and Wear Behavior of Fe-based Hardfacing Alloys, International Conference on Engineering, Technologies and Applied Sciences 2017 (ICETAS-2017) 23-25 Jan 2017, Kualalumpur, Malaysia
- 2017, Erdogan Polat, I. Etem Saklakoglu, The First Prototype of Selective Laser Melting Machine in Turkey, International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), March 22-26 2017, Sarajevo Bosnia and Herzegovina, Book of Proceedings 2017, pp 297-302, ISBN: 978-605-83575-3-2
- 2016, Nurşen Saklakoğlu, Gizem İldaş, Simge Gençalp İrizalp,İ.Etem Saklakoğlu, Selçuk Demirok, Evaluation of Microstructure and Wear Behavior of Fe-Based Hardfacing Layer on the 1.2714 Steel, 18. International Metallurgy and Materials Congress, 29 Sept-01 Oct 2016, Istanbul
- 2014, Şefika Kasman,İ.Etem Saklakoglu, Lazer Oyma İşleminin WC-Co Yüzey Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması, 16. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTIK), 30 Haziran – 03 Temmuz 2014, İzmir, Türkiye, (Conference Proceedings Volume-2 , Page 1354-1367)
- 2011, Ş.Kasman, İ.E.Saklakoglu, The Effects of Laser Parameters on The Hardness of Engraved Surface, 14th International Conference on Advances In Materials & Processing Technologies (AMPT 2011), 13-16 July 2011, İstanbul
- 2011, Ş.Kasman, İ.E.Saklakoglu, An Experimental Investigation for Laser Engraving of Wc‐Co, 14th International Conference on Advances In Materials & Processing Technologies (AMPT 2011), 13-16 July 2011, İstanbul
- 2010, Ş.Kasman, İ.E.Saklakoğlu,Statistical Evaluation of Laser Engraving Process For Surface Roughness And Engraving Depth, 13th International Materials Symposium (IMSP’2010), 13-15 October 2010, Denizli, Turkey (Oral Presantation)
- 2010, Ş.Kasman, İ.E.Saklakoğlu, The Effects of Scan Speed on AA 7075 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser, 13th International Materials Symposium (IMSP’2010), 13-15 October 2010, Denizli, Turkey (Oral Presantation)
- 2010, Ş.Kasman, İ.E.Saklakoğlu, AISI 316 Paslanmaz Çeliğinin Lazerle Oyma İşleminde Tarama Sayısının Yüzey Pürüzlülüğü Ve Oyma Derinliğine Etkisi, 13th International Materials Symposium (IMSP’2010), 13-15 October 2010, Denizli, Turkey (Poster Sunum)
- 2010, İbrahim Etem Saklakoğlu, Şefika Kasman, Investigation Of Laser Deep Engraving Process: A Case Study For Surface Roughness And Engraving Depth Advances in Materials and Processing Technologies Conference (AMPT2010), October 24-27, 2010, Paris, France (oral presentation)
- 2010, Şefika Kasman, İbrahim Etem Saklakoğlu, A Statistical Study for Optimum Surface Roughness and Engraving Depth, Advances in Materials and Processing Technologies Conference (AMPT2010), 24-27October 2010, Paris, France (poster presentation)
- 2009, I. E. Saklakoglu, S. Kasman, The Effect of Laser Beam Overlapping on the Wear Behavior of EN 1.2344, V. International Conference BALTTRIB’2009, Kaunas, Lithuania Proceedings of the International Conference BALTTRIB’2009
- 2009, N. Saklakoglu, S.Gencalp, S. Kasman, I.E.Saklakoglu, The Globular Microstructure Formation of A380 Aluminum Alloy by Cooling Slope Casting, The International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies – AMPT 2009, 26–29 October 2009, Kuala Lumpur, Malaysia
- 2009, Ş.Kasman, İ.E.Saklakoğlu, The Effect of Scan Speed On Engraving Depth and Surface Roughness of EN 1.2344 Tool Steel The International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies – AMPT 2009, 26–29 October 2009, Kuala Lumpur, Malaysia
- 2009, İ.E.Saklakoğlu, Ş.Kasman, Wear Behaviour of EN 1.2344 Tool Steel Machined By Fiber Laser The International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies – AMPT 2009, 26–29 October 2009, Kuala Lumpur, Malaysia
- 2009, S. Kasman, I.E.Saklakoglu, Wear Behavior of AISI 316 stainless steel machined by fiber laser, V. International Conference BALTTRIB’2009, Kaunas, Lithuania - Proceedings of the International Conference BALTTRIB’2009
- 2003, N.Saklakoğlu, İ.E.Saklakoğlu, K.T.Short, G.A.Collins, 316L Kalite Paslanmaz Çeliğin Plazma Oretamında İyon Aşılanması ile Yüzey Modifikasyonu, 3. Uluslarası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ağustos 2003, Bildiriler Kitabı Cilt 3, s.264 (Tam Metin-Sözlü Sunum)
- 2003, İ.E.Saklakoğlu, N.Saklakoğlu, G.Büyüktaş, P.Evans, G.Watt, Zr ve Cr İmplante Edilmiş Kesici Takımlarda Takım Ömrünün Belirlenmesi, 3. Uluslarası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ağustos 2003, Bildiriler Kitabı Cilt 3, s.258-264 (Tam Metin-Sözlü Sunum)
- 2002, İ.E.Saklakoğlu, N.Akbaş, V.Ceyhun, The Effects of Nitrogen Ion Implantation on the Tribological Properties of 316L Stainless Steel, BALKANTRIB’2002, 4th International Conference on Tribology, 12-14 June 2002, Proceedings Volume II, Kayseri-TURKEY (Tam Metin-Sözlü Sunum)
- 2002, N.Akbas, I.E.Saklakoğlu, A Review on Ion Implantation Using a MEVVA Ion Source, MEDITERRANEANTRIB’2002 2nd International Conference on Tribology, 12-14 June 2002, Proceedings page 42, Kayseri-TURKEY (Tam Metin-Sözlü Sunum)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- 2015, C.Kökey, S. Sezgin, N. Çavuşoğlu, S. Gençalp İrizalp, İ.E. Saklakoğlu, İnce Paslanmaz Çelik Sacların Fiber Lazer İle Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi, IX. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi, 20–21 Kasım 2015, Ankara, Bildiriler Kitabı Sayfa 359-370,
- 2013, Şefika KASMAN, İ. Etem SAKLAKOĞLU, AISI D3 Takım Çeliğinin Fiber Lazer İle İşlenmesinde Tarama Hızının Ve Frekansın Yüzey Pürüzlülüğüne Ve Derinliğine Etkisinin Belirlenmesi, 4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 7-9 Kasım 2013 Kuşadası (Poster Sunum)
- 2012, Y.Erçayhan, N. Saklakoğlu, İ.E.Saklakoğlu, A360 Aluminyum Alaşımında SIMA Prosesiyle Küresel Tane Oluşumunun ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 3. Ulusal Tasarım İmalat Ve Analiz Kongresi, 29-30 Kasım 2012, Balıkesir
- 2010, Şefika Kasman, İ.Etem Saklakoğlu, Lazerle Mikro İşlemede Yüzey Pürüzlülüğü Ve Oyma Derinliği İçin Deneysel Bir Çalışma, 2. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, - 01-02 Ekim 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya (Tam Metin-Poster Sunum)
- 2010, Şefika Kasman, İ.Etem Saklakoğlu, Lazerle Oyma İşleminde Tarama Sayısının Yüzey Pürüzlülüğü Ve Oyma Derinliğine Etkisinin Belirlenmesi, 2. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, - 01-02 Ekim 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya (Tam Metin-Poster Sunum)
- 2009, İ. Etem SAKLAKOĞLU, Şefika KASMAN, 'AISI 304 Çeliğinin Fiber Lazer ile İşlenmesinde Frekans ve Tarama Hızının Etkilerinin Belirlenmesi', 1. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 02-03 Ekim 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul (Tam Metin-Poster Sunum)
- 2009, Şefika KASMAN, İ. Etem SAKLAKOĞLU, 'Takım Çeliğinin Lazerle İşlenmesinde Frekansın Yüzey Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi', 1. ULUSAL TALAŞLI İMALAT SEMPOZYUMU, 02-03 Ekim 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul (Tam Metin - Sözlü Sunum)
- 2006, İ.E. SAKLAKOĞLU, V. CEYHUN, N. SAKLAKOĞLU, 'Plazma Ortamında Azot Aşılanan Kesici Takımlarda Takım Ömrünün Belirlenmesi', TİMAK Tasarım-İmalat-Analiz Kongresi, Balıkesir 26-28 Nisan 2006, s.370-377
- 2006, N. SAKLAKOĞLU, İ.E. SAKLAKOĞLU, V. CEYHUN, P. EVANS, 'Ti İyon Aşılama İşleminin AlSiMg Alaşımının Yüzey Özelliklerine Etkisi', TİMAK Tasarım-İmalat-Analiz Kongresi, Balıkesir 26-28 Nisan 2006, s.284-288
- 2004, V. Ceyhun, İ.E.Saklakoğlu, N.Saklakoğlu, 'Nitrürleme ve İyon Aşılama Tekniklerinin Karşılaştırılması', 1.Ulusal Metalurji ve Malzeme Günleri, Eskişehir, 27-28 Mayıs 2004,s.339-352.
- 2001, V.Ceyhun, N.Akbaş, İ.E.Saklakoğlu, G.Watt, Ferro Alaşımlarda Aşınma, II.Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s.27-35, Kasım 2001, Manisa (Tam Metin-Sözlü Sunum)
- 1999, V.Ceyhun, N.Akbaş, İ.E.Saklakoğlu, C1045 Çeliğine B, Ti, Zr, Ta İmplantasyonunun Bilgisayar Simulasyonu, Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s.14-22, Kasım 1999, Manisa (Tam Metin-Sözlü Sunum)
- 1999, A.Öztarhan, P.Evans, G.Watt, N.Akbaş, İ.E.Saklakoğlu, Ion Implantation Using A MEVVA Ion Source, Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Kasım 1999, Manisa (Tam Metin-Sözlü Sunum)

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 3 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 115 kez kaynak gösterilmiştir.
Kitapları (2 adet)- V.CEYHUN, N.AKBAŞ,İ.E.SAKLAKOĞLU, (Editörler) "MAMTEK 2001, II. Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu" , Celal Bayar Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi, 7-9 Kasım 2001, Manisa
- V.CEYHUN, N.AKBAŞ, İ.E.SAKLAKOĞLU, (Editörler) "MAMTEK 99" Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu" , Celal Bayar Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi, 17-19 Kasım 1999, Manisa

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (10 adet)- 2015, Ege Üniversitesi BAP 15MUH075, Ege Üniversitesi BAP 15MUH075, Katmanlı Lazer Ergitme Makinası İçin Otomasyon/kontrol Sistemi Geliştirilmesi, Proje Yöneticisi; İ.E.Saklakoğlu, Araştırmacılar; Erdoğan Polat, Niyazi Çavuşoğlu
- 2014, Ege Üniversitesi BAP 11MUH049, Aşınma İle Eş Zamanlı Aşınan Yüzey Görüntüleme ve Görüntü Analizi, Proje Yöneticisi İ.E.Saklakoğlu, Araştırmacılar; E.A.Diler, Ş.M.Aydın, R İpek,
- 2014, Ege Üniversitesi BAP 14MUH016, Katmanlı Lazer Ergitme Metodu İle Üretilen Malzemelerin Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi, Proje Yöneticisi; İ.E.Saklakoğlu, Araştırmacılar; Niyazi Çavuşoğlu, Erdoğan Polat
- 2012, Ege Üniversitesi BAP 10MUH30, İ.E.Saklakoğlu, Şefika Kasman, 'Lazerle Oyma Yöntemiyle İşlenmiş Yüzeylerde İşleme Parametrelerinin Mikroyapı Ve Sertlik Değişimlerine Etkilerinin İncelenmesi' Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 10MUH30, Bornova, 2012
- 2010, Ege Üniversitesi BAP 35MUH08, İ.E.Saklakoğlu, Şefika Kasman, 'Lazerle Oyma İşlem Parametrelerinin Yüzey Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi ve Optimizasyonu' Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 35MUH08, Bornova, 2010
- 2008, Ege Üniversitesi BAP 2006 MÜH 033, İ.E.Saklakoğlu, Ö.İşbilir, 'Talaş Kaldırmada Değişken Yüklemenin Takım Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi' , Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2006 MÜH 033, Bornova, 2008
- 2008, TUBITAK 107M300, ETİAL 160 Alaşımının CS Döküm ve SIMA Prosesiyle Yarı Katı Halde Şekillendirilmesi ve Mekanik / Tribolojik Özelliklerinin Belirlenmesi,Proje Yürütücüsü; N.Saklakoglu, Araştırmacı; İ.E.Saklakoğlu
- 2006, CBU BAP Müh. 2003-044, N.Saklakoğlu, İ.E.Saklakoğlu, G.Büyüktaş, "Modifiye Edilmiş Kesici Takımlarda Takım Ömrünün ve Talaş Kaldırma Sırasında Meydana Gelen Kuvvetlerin Belirlenmesi" Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Projesi, Protokol No. Müh. 2003-044, Manisa 2006
- 2006, Ege Üniversitesi BAP 2004MUH036, İ.E.Saklakoglu, Plazma Ortamında İyon Aşılama Yöntemiyle Modifiye Edilmiş AISI 8620 Çeliğinin Tribolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2004-MÜH-036, Bornova-2006
- 2005, CBU BAP Müh. 2001-017, V.Ceyhun, İ.E.Saklakoğlu, N.Saklakoğlu, “Kesici Uçların Performanslarının Belirlenmesi Ve İyileştirilmesi”, Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Projesi, Protokol No. Müh. 2001-017, Manisa 2005.
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2002, ANSTO- Davetli Bilim Adamı Destekleme Bursu - Avustralya
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (8 adet)- Yüksek Lisans, 2016, Erdoğan Polat, Katmanlı Lazer Ergitme Metodu ile Üretime Yönelik Düzenek Geliştirilmesi ve İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Araştırılması, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
- Yüksek Lisans, 2014, Salih Didim, Termoset Kompozitlerin Yüzey Özelliklerinin Yapışmaya Etkisinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
- Yüksek Lisans, 2010, Tolga TÜFENK, Polyoxymethylene’in (Delrin) İşlenebilirliğinin Araştırılması, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010
- Yüksek Lisans, 2010, Cihan Durmuş CANBALOĞLU, Çok Yüksek Yoğunluklu Polietilenin (UHMWPE) Talaşlı İşlem Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Araştırılması Ve Optimizasyonu, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2010
- Doktora, 2010, Şefika Kasman, Lazerle Oyma İşlem Parametrelerinin Yüzey Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi ve Optimizasyonu, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2010
- Yüksek Lisans, 2008, Özden İşbilir, 'Talaş Kaldırmada Değişken Yüklemenin Takım Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi ', Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, Ocak 2008
- Yüksek Lisans, 2008, Hasan Emrah ŞAFAK, Yüzeyi PVD Yöntemiyle Kaplanmış Metallerde Tribolojik Özelliklerin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, Nisan 2008
- Yüksek Lisans, 2008, Serdar AKKOYUNLU, 'Küresel Mafsallarda Aşınma Dayanımının İncelenmesi ve İyileştirilmesi' , Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, Aralık 2008