Akademik BilgilerCENGİZ GÜNGÖR
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü
Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: cengiz.gungor@gop.edu.tr, Üniversite e-posta hesabım
- E-posta: cengiz.gungor@gmail.com, G-Mail
- Web sayfası: http://ube.ege.edu.tr/~gungor
- Web sayfası: www.cengizgungor.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniv. Elektrik-Elektronik Müh., Türkiye , 1987
- Yüksek Lisans: Ege Üniv. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, Türkiye , 2000
- Doktora: Ege Üniv. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, Türkiye , 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniv. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, Türkiye , 2005

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Öğretim Üyeliği (Gaziosmanpaşa Ün. Bilgisayar Müh.), 2017-
- Öğretim Üyeliği (Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü), 2005-2017
- Akademik Web Server Yöneticiliği (Ege Ün.), 1998-2017
- Araştırma Görevlisi (Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü), 1996-2005
Mesleki Faaliyetleri (11 adet)- Tübitak için, "Eğitimde Üçüncü Boyut" başlıklı projeye izleyicilik, Etb Ltd.Şti., 2014
- Tübitak için, "Zenginleştirilmiş Sanal Laboratuvar" başlıklı projeye izleyicilik, Sia Teknoloji Ltd.Şti., 2014
- Tübitak için, "Gerçek Dünya Görünümünü Üç Boyutlu Tasarımlarla Zenginleştiren Sunum Ve Tasarım Sistemi" başlıklı projeye izleyicilik, İdegis Teknoloji Ltd.Şti., 2014
- Teydeb için, "Mobil Cihazlarda Gerçek Zamanlı Görüntü Tanıma Ve Takibi" başlıklı projeye hakemlik, Arox Bilişim Sistemleri A.Ş., 2013
- Teydeb için, "Yangın Söndürme Eğitim Simülatörü Geliştirme Çalışması" başlıklı projeye hakemlik, Atg Ltd.Şti., 2012
- Teydeb için "Digitürk Yeni Medya Projeleri" başlıklı projeye hakemlik, 2008
- Teydeb için "Hükümran Senfonisi isimli gelişmiş ve uluslararası platforma yönelik PC ve konsol için elektronik oyun ürünü" başlıklı projeye hakemlik, 2006
- Araştırma Görevlisi, 1998-2005
- Ege Üniv. Akademik Bilgi Sistemini geliştirme ve yönetme., 1996-Devam Ediyor
- Unipa Belediye Projesi, 1995-1996
- Unilever-Algida Distributor & Management Information System Yazılımı, 1991-1995
Uzmanlık Alanları- Elektronik (6090100)
- Bilgisayar Yazılımı (6190200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Öztürk, A., Gungor, C., Kurt, M. and Bilgili, A., "Linear approximation of bidirectional reflectance distribution functions", Computers & Graphics 32 (2008) 149–158
- Güneri, P., Göğüs, S., Tugsel, Z., Ozturk, A., Gungör, C., Boyacioğlu, H. "Clinical efficacy of a new software developed for dental digital subtraction radiography", Dentomaxillofacial Radiology, 2006, vol:35, pp:417-421, The British Institute of Radiology (http://dmfr.birjournals.org)
- Ozturk, A., Gungor, C., Güneri, P., Tuğsel, Z. and Göğüş, S., "A Histogram Smoothing Method for Digital Subtraction Radiography", Lecture Notes in Computer Science, vol.3261(2004) , pp. 392-399 (http://www.springerlink.com/index/Y7AXGKPW2PXKAF80)
- M.E.Dalkilic, C.Gungor, "An Interactive Cryptanalysis Program for Vigenere Cipher", Lecture Notes in Computer Science, vol.1909 (2000) , pp. 341-351 (http://www.springerlink.com/index/CFY0879H3U0BARL1)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Akbaş, M.F, Güngör, C., "Arttırılmıs Gerçeklikte Isaretçi Tabanlı Takip Sistemleri Üzerine Bir Literatür Çalısması ve Tasarlanan Çok Katmanlı Isaretçi Modeli", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:19, Sayı:56, Sayfa:599-619, Mayıs, 2017
- Zengin, K., Güngör, C., Eşgi, N., "Herat Rate Signal Classification by SMO Algorithm", International Research Journal of Mathematics, Engineering and IT, Volume:4, Issue:12, pp:1-5, December, 2017
- Güngör, C., Zengin, K., "A Survey On Augmented Reality Applications Using Deep Learning", GE-International Journal of Engineering Research, Volume:5, Issue:12, pp:1-13, December, 2017.
- Ozturk, A. and Gungor, C. "A Fast Fractal Image Compression Algorithm Based on a Simple Similarity Measure", Journal of Combinatorics, Information & System Sciences ,MD Publications Pvt Ltd, Vol. 36 (2011), No. 1, pages 159-178
- C.Güngör ve N.Seylan, "Radyografik Görüntülerin Eşleştirilmesinde Yüksek Momentler ve Mahalanobis Mesafesinin Kullanımı", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:2, Yıl:2011, ss.1-14
- C.Güngör, S.Ergun, "Bilgisayar Grafiklerinde Gerçek Zamanlı Gölge Sistemleri Üzerine Bir Araştırma ve Yöntemlerin Karşılaştırılması", Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:21, No:1, Sayfa:43-52, Nisan, 2009
- C.Güngör, A.Öztürk, "Basit Bir Korelasyon Tahminleyicisi ve Bunun Faraktal Görüntü Sıkıştırmada Kullanımı", Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Araştırma Dergisi, Cilt:4, No:1, Sayfa:93-106, Nisan, 2005
- C.Güngör, A.Öztürk, "Fraktal Görüntü Sıkıştırmada ‘Hash’ Fonksiyonlarına Dayanan Yeni Bir Sıkıştırma Yöntemi", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, Sayfa:1-21, Ekim, 2005

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- "Hızlı Fraktal Görüntü Sıkıştırmada Yeni Bir Yaklaşım", Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005
- “Internet Üzerinde Dağıtık Sorgu İşleme Üzerine Bir Çalışma”, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Y.Lisans Tezi, 2000

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Güngör, C., "Arttırılmıs Gerçeklikte Yeni Cihaz Teknolojileri", ISMSIT 2017 1 st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye
- Güngör, C., "Arttırılmış Gerçeklik Geliştirme Araçları ve Google ARCore", ISMSIT 2017 1 st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye
- Güngör, C., "Derin Öğrenme ile Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları", ISMSIT 2017 1 st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye
- Akbaş, M.F., Karaarslan, E. and Güngör, C.. “A Preliminary Survey on the Security of Software-Defined Networks”. 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16), 2016.
- Akbaş, M.F., Karaaslan, E. ve Güngör, C., "Yazılım Tanımlı Ağların Güvenliğinde Yapay Zekâ Tabanlı Çözümler: Ön İnceleme", International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium'16 (IDAP), Malatya, Türkiye, 2016
- M.Bintas, A.Ozturk, C.Gungor, A.Tutay, A.Bilgili, M.Kurt, S.Ergun, T.Kayitken, E.Gerçek, 'Development of a Computer Aided Die Design Software and Die Design Process Modeling', 6th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds June 23-26, 2011, ATILIM University, Ankara, TURKEY
- Ozturk, A. and Gungor C., "A Fast Fractal Image Compression Algorithm Based on a Simple Similarity Measure", Conference in Honor of Professor Dr. Edward John Dudewicz, Department of Mathematics, Syracuse University, New York, July 18-20, 2008
- C.Güngör and A.Öztürk, "A Simple Measure Of Correlation For Classification Of Domain Blocks In Fractal Image Compression", International Conference on Informatics (ICI-2004), September 2004, Çeşme, İzmir, Turkey

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Güngör, C., Kurt, M., 'Mobil Cihazlarda Görsel Arttırılmış Gerçeklik Algısının 3 Boyutlu Kırmızı-Camgöbeği Gözlükler İle Arttırılması', SIU-14, Trabzon, 23-25 Nisan 2014
- Öztürk, A., Güngör, C., Ergun, S., Güneri, P., 'Diş Hekimliği Uygulamalarında Yeni Bir Sayısal Fark Radyografi Yaklaşımı', SIU-09, Manavgat, 09-11 Nisan 2009, sayfa:904-907
- Güngör, C., Seylan, N., 'Radyografik Görüntülerin Eşleştirilmesinde Yüksek Momentler ve Mahalanobis Mesafesinin Kullanımı', Dokuzuncu Ekonometri Ve İstatistik Sempozyumu, EISEMP9, 28-30 Mayıs 2008
- Güngör, C., Öztürk, A., 'Hash Tabanlı Bir Görüntü Sınıflama Tekniği Ve Fraktal Görüntü Sıkıştırma Üzerinde Uygulanması', SIU-07, Eskişehir, 11-13 Haziran 2007, CDROM

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 15 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 29 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (44 adet)- 2018, Zhang,H., Cai,Z., Liu, Q., Xiao, Q., Li, Y., Cengiz, C.F., "A Survey on Security-aware Measurement in SDN", SECURITY AND COMMUNICATION Networks, 2018 İlgili yayın: Muhammet Fatih Akbas¸, Enis Karaarslan, and Cengiz Gung ¨ or. A ¨ preliminary survey on the security of software-defined networks. In 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT?16), 2016
- 2017, Guarnera, G.C., Ghosh, A., Hall, I., Glencross, M., Guarnera, D., "Material capture and representation with applications in virtual reality", ACM SIGGRAPH 2017, Article No. 6, Los Angeles, California — July 30 - August 03, 2017
- 2017, Kartal, S., "Extreme Learning Machine based Bidirectional Reflectance Distribution Approximation", International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume:7, Issue:3, pp:130-134, March 2017
- 2017, Erdem, A., "EDUCATIONAL IMPORTANCE OF AUGMENTED REALITY APPLICATION", EDUCATIONAL RESEARCH AND PRACTICE, St. Kliment Ohridski University Press, Chapter:50, pp:448-458
- 2017, Akbaş, M.F, Güngör, C., "Arttırılmıs Gerçeklikte Isaretçi Tabanlı Takip Sistemleri Üzerine Bir Literatür Çalısması ve Tasarlanan Çok Katmanlı Isaretçi Modeli", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:19, Sayı:56, Sayfa:599-619, Mayıs, 2017
- 2016, Yeler, D. Y., Koraltan, M., Hocaoğlu, T. P., Arslan, C., Erselcan, T., & Yeler, H. (2016). Bone quality and quantity measurement techniques in dentistry. Cumhuriyet Dental Journal, 19(1), 73-86.
- 2016, Janaki, M., & Durga, M. G. (2016). Enhancing Cloud Security Using VIJANA Cloud Data Jacket Protocol. In Emerging Research in Computing, Information, Communication and Applications (pp. 375-384). Springer Singapore.
- 2016, Guarnera, D., Guarnera, G.C., Ghosh, A., Denk C. and Glencross, M., "BRDF Representation and Acquisition", Computer Graphics Forum, Volume 35, Issue 2, May 2016, Pages 625–650
- 2016, Song, P., Fu, Z. & Liu, L., "Grasp planning via hand-object geometric fitting", The Visual Comput (2016), pp:2-14.
- 2015, Park, H. and Lee, J.H., "Adaptive B-spline volume representation of measured BRDF data for photorealistic rendering", Journal of Computational Design and Engineering, 01/2015 2(1):1-15, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcde.2014.11.001
- 2015, V Demirer, V. ve Erbaş, Ç. "Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi ve Eğitimsel Açıdan Değerlendirilmesi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015, Cilt: 11(3), Sayfa: 802-813
- 2014, Ogawa, K., Yamamoto, J., Yanase, M. and Katsumata, A., "Registration of Two Dental Panoramic Radiographs". Open Journal of Medical Imaging, 2014 (4), 4-13. http://dx.doi.org/10.4236/ojmi.2014.41002
- 2014, Bhateja, A., Kumar, S., & Chaudhary, H. Analysis of Different Cryptosystems Using Meta-heuristic Techniques, Journal of Computer Science and Engineering Research, 2014, 1 (2):18-22
- 2014, Korucu,A.,T., Gençtürk, T. ve Sezer, C., "Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenci Başarı Ve Tutumlarına Etkisi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, GEFAD / GUJGEF 34(3): 403-413 (2014)
- 2013, Takeshita, W.M., Vessoni Iwaki, L.C., Da Silva, M.C., Filho, L.I., Queiroz, A.D.F. and Geron, L.B., "Comparison of the diagnostic accuracy of direct digital radiography system, filtered images, and subtraction radiography", Contemporary Cinical Dentistry, 03/2013, 4(3), pp:338-342. DOI: 10.4103/0976-237X.118391
- 2013, Campos, F.A., Gascón, A., Latorrei, J.M. and Soler, J.R., “Genetic Algorithms and Mathematical Programming to Crack the Spanish Strip Cipher”, Cryptologia, Volume 37, Issue 1, January 2013, pp. 51-68, Taylor & Francis, Inc. Bristol, PA, USA
- 2013, Soares Batista, Sérgio; Kühl Panzarella, Francine; Tavano, Orivaldo; Montebelo Filho, Agenor; Cintra Junqueira, José Luiz, "Image adjustments on digital panoramic radiographs using Adobe Photoshop CS3 software", RSBO Revista Sul-Brasileira de Odontologia, vol. 10, núm. 4, octubre-diciembre, 2013, pp. 394-401, Universidade da Região de Joinville Joinville, Brasil
- 2012, Matsopoulos, G.K., 'Medical imaging correction: A comparative study of five contrast and brightness matching methods', Computer Methods and Programs in Biomedicine, June 2012, Volume 106, Issue 3, Pages 308–327
- 2012, Soldado, R.M. and Almagro, C.U.,"An Overview of BRDF Models", LSI Technical Reports; 2012-001, 2012
- 2011, Yang, Y., Wu, Z., Cao, Y., “Optical constants deduction and scattering bidirectional reflectance distribution function computation of alloy aluminum surface in near infrared waveband”, Guangxue Xuebao/Acta Optica Sinica 31 (2), pp. 0229001, 2011.
- 2011, F. Coubard, M. Brédif, X. Briottet, N. Paparoditis. Estimation de la réflectance de matériaux d'une scène urbaine : modélisation et méthode d'inversion. Revue Fançaise de Photogrammétrie et de Télédétection, n°194, vol.2, pp.25-35, Saint-Mandé, 2011.
- 2011, Krzyżostaniak, J., Kulczyk, T., Surdacka, A., "Development and importance of digital subtraction in dental radiography – literature review", Dental Forum, 2011, vol. 39, pp.49-53
- 2011, Bilgili, A., Öztürk, A. and Kurt, M., 'A General BRDF Representation Based on Tensor Decomposition', Computer Graphics Forum, Vol. 30, Issue 6, pp., 2011
- 2011, Onoa, E., Filhob, E.M., Leitec, H.F., Tanakaa, J.L.O., Moraesd, M.E.L.De, Castilhod, J.C.De M., "Evaluation of simulated external root resorptions with digital radiography and digital subtraction radiography", American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Volume 139, Issue 3, March 2011, Pages 324–333
- 2011, C.Güngör ve N.Seylan, "Radyografik Görüntülerin Eşleştirilmesinde Yüksek Momentler ve Mahalanobis Mesafesinin Kullanımı", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:2, Yıl:2011, ss.1-14
- 2011, M., Faure, F. Gerardin, J.C. André, M.N. Pons and O. Zahraa, "Study of photocatalytic damages induced on E. coli by different photocatalytic supports (various types and TiO 2 configurations)", Journal of Photochemistry and Photobiology A-chemistry - J PHOTOCHEM PHOTOBIOL A-CHEM , vol. 222, no. 2, pp. 323-329, 2011
- 2010, Yang, S., Huang, D., "Image super resolution method based on vector quantization", Computer Engineering and Applications , 2010, 46(17) pp:182-184
- 2010, Ozturk, A., Kurt, M. and Bilgili, A., 'A Copula-Based BRDF Model', Computer Graphics Forum, Vol. 29, Issue 6, pp. 1795–1806, 2010
- 2010, Ozturk, A., Kurt, M. and Bilgili,A., 'Modeling BRDF by a Probability Distribution', Proceedings of The 20th International Conference on Computer Graphics and Vision (GraphiCon'2010), pp. 57-63, 2010
- 2010, H. Koca, S. Ergün, P. Güneri and H. Boyacioglu, 'Evaluation of trabecular bone healing by fractal analysis and digital subtraction radiography on digitized panoramic radiographs: a preliminary study', ORAL RADIOLOGY, June 2010, Volume 26, Number 1, 1-8
- 2010, Economopoulos, T.L., Asvestas, P.A., Matsopoulos, G.K., Gröndahl, K. and Gröndahl, H.G., 'A contrast correction method for dental images based on histogram registration', Dentomaxillofacial Radiology (2010) 39, 300-313
- 2010, Kurt, M., Szirmay-Kalos, L. and Křivánek,J., ACM SIGGRAPH Computer Graphics - Visual Research, Evaluation and Assessment in the Age of Computer Graphics archive Volume 44 Issue 1, February 2010
- 2009, Ergun, S., Guneri, P., Ilguy, D., et al., "How many times can we use a phosphor plate? A preliminary study",DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY,Volume:38,Issue:1,Pages:42-47,JAN 2009
- 2009, Kurt, M. and Edwards, D., "A Survey of BRDF Models for Computer Graphics", Computer Graphics, Volume 43, Number 2, May 2009
- 2009, Li, H., Bai, T., Ma, S., Lv, X., Gao, P., Yang, W. and Feng, J., ‘An infrared imaging computation model and its validation’, International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging 2009: Advances in Infrared Imaging and Applications, Proceedings of the SPIE, Volume 7383 (2009)., pp. 73833A-73833A-6 (2009).
- 2009, Kozakiewicz, M., Bogusiak, K., Denkowski, M. and Hanclik, M., 'Evaluation of Two Programs Developed for Dental Digital Subtraction Radiography: a Comparison between Different Methods of Geometric Alignment', COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 15(2), 161-167 (2009)
- 2008, Mahl,CRW and Fontanella, V., "Evaluation by digital subtraction radiography of induced changes in the bone density of the female rat mandible",DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY,Volume:37,Issue: 8,Pages:438-444,DEC 2008
- 2007, S.Akyalçın, S.Hazar, P.Güneri, S.Göğüş and A.M.E.Erdinç, "Extraction versus non-extraction: evaluation by digital subtraction radiography", The European Journal of Orthodontics 2007 29(6):639-647
- 2007, Guneri P, Gogus S, Tugsel Z, et al., "Efficacy of a new software in eliminating the angulation errors in digital subtraction radiography", DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, Volume:36, Issue:8, Pages:484-489, DEC 2007
- 2006, Güneri, P., Göğüs, S., Tugsel, Z., Ozturk, A., Gungör, C., Boyacioğlu, H. 'Clinical efficacy of a new software developed for dental digital subtraction radiography", Dentomaxillofacial Radiology, 2006, - vol:35, pp:417-421, The British Institute of Radiology (http://dmfr.birjournals.org)
- 2005, D.Arda, E.Buluş, T.Yerlikaya, "Simetrik Kriptosistemlerden Cok Alfabeli Yerine Koyma Metodunun Turkiye Turkcesinin Yapısal Ozelliklerini Kullanarak Kriptanalitik Incelenmesi", Ağ Ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu-Abg2005, İstanbul-Türkiye, Haziran-2005.
- 2005, C.Güngör, A.Öztürk, "Fraktal Görüntü Sıkıştırmada ‘Hash’ Fonksiyonlarına Dayanan Yeni Bir Sıkıştırma Yöntemi", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt::7, Sayı:3, Sayfa:1-21, Ekim, 2005
- 2004, D.Arda, E.Buluş, T.Yerlikaya, "Türkiye Türkçesinin Bazi Dil Karakteristik Ölçütlerini Kullanarak Vigenere Şifresi İle Şifreleme Ve Kriptanaliz", Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (Eleco 2004), Bursa-Türkiye, Aralık-2004.
- 2002, Dalkilic M.E. and Celikel E. Concept of and Experiments on Combining Compression with Encryption - Proc. of 16th Int'l Symp. on Comp. and Info. Sci., Florida USA, 2002, p.130-133
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (10 adet)- 2017, 2015/UBE/001 nolu Bilimsel Araştırma Projesi, Murat Kurt, "Sanal Gerçeklik Gözlükleri ile Arttırılmış Gerçeklik Temelli Eğitsel Oyun Tasarımı", Araştırmacı: Cengiz Güngör
- 2013, 2011/UBE/002 Nolu Bilimsel Arşatırma Projesi, Android Tabanlı Sistemlerin Arttırılmış Gerçeklik Ve Eğitimde Kullanılması
- 2012, 2009/UBE/001 nolu Bilimsel Araştırma Projesi, Yeni Teknolojiler ile Bir İnsan Yüz Modelini Çıkartma ve Modele Ait Vücut Hareketlerini Yakalama. Araştırmacılar: Murat Kurt ve Sinem Aslan.
- 2012, TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı, Proje No: 108G016, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile Ege Üniversitesi tarafından yürütülen “Uzaktan Algılama Tekniği ile Zeytin Ağaç Envanterinin Çıkartılması, Zeytin Çeşitlerinin ve Yağlarının DNA Markörleri Yardımıyla Karakterizasyonu ve Kayıt Altına Alınması” başlıklı projede araştırmacı olarak.
- 2011, TEYDEB, Kalıp Tasarımında Süreç İnovasyonu ve Üç Boyutlu Tasarım programı Geliştirilmesi,Mubitek Firması için, Mustafa Bintaş'ın yöneticiliğindeki projeye danışmanlık.
- 2010, 2008/UBE/001 nolu Bilimsel Araştırma Projesi., Kurum İçi Belge Dolaşımının Dijital Ortama Taşınması, Dijital Olarak İmzalanması, Şifreli Olarak Korunması Ve Arşıvlenmesi. Araştırmacılar: Müge Sayıt ve Gül Boztok
- 2009, 2007/UBE/003 nolu Bilimsel Araştırma Projesi, Farklı Zamanlardan Alınan Radyolojik Görüntüler Aracılığı İle Hastalarda Oluşabilecek Anormal Gelişmelerin Saptanması Ve Bu Bölgelerin Alanlarının Ölçümü., Araştırmacılar: Sinem Aslan ve Murat Kurt.
- 2009, 107E299 no'lu Tubitak Hızlı Destek Projesi, Aydın Öztürk, Sayısal Fark Radyografisinde Tipik Noktaların Bulunmasına İlişkin Etkin Bir Algoritma, Araştırmacılar: Pelin Güneri ve Cengiz Güngör.
- 2006, 512897 Nolu (CADPIPE) Avrupa Biriği Projesi., Hannu Kuukkanen, Aydın Öztürk ve diğerleri tarafından yürütülen, CAD Production Pipeline (CADPIPE) isimli, 512897 Nolu Avrupa Biriği Projesinde araştırmacılık.
- 2003, 2001/UBE/001 no’lu Bilimsel Araştırma Projesi, Bahar Karaoğlan, Web Tabanlı Bir Uzaktan Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi için Altyapı Yaratılması, Araştırmacılar: Ebru Çelikel, Şule Yıldırım ve Cengiz Güngör.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Doktora, 2017, Aslı Ergün, Çizge Tabanlı MR Görüntüsü Çakıştırma (Graph Based Image Registration)
- Yüksek Lisans, 2014, Murat Kancaoğlu, Parçacık Tabanlı Sıkıştırılamaz Gerçek Zamanlı Sıvı Simülasyonu (Particle Based Incompressible Realtime Liquid Simulation)
- Yüksek Lisans, 2011, Gizem Ertan, 3-Boyutlu Asimetrik Video Kodlamaları İçin Kalite Metriklerinin İncelenmesi. (Investigation Of Quality Metrics For 3-D Asymmetric Video Codings)
- Yüksek Lisans, 2011, Muhammet Fatih Akbaş, Mobil Cihazlar Üzerinde 3 Boyutlu Arttırılmış Gerçeklik Arayüz Yazılımı Geliştirme (Developing 3-D Augmented Reality Software Interface On Mobile Devices)
- Yüksek Lisans, 2010, Utku Yaman, Grafik Donanımı Aracılığıyla Görüntü Eşlemenin Hızlandırılması (Improving Image Registration Using Graphical Hardware)
- Yüksek Lisans, 2008, Serkan Ensoner, Geniş Ölçekli Yüksek Başarımlı Arazi Betimleme (Large Scale High Performance Terrain Rendering )
- Yüksek Lisans, 2008, Serkan Ergun, Grafik Uygulamalarında Gerçek Zamanlı Gölge Sistemlerinin Karşılaştırılması (Comparison Of Real-Time Shadowing Systems In Graphics Applications)