Akademik BilgilerHATİCE BANU ERİŞ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- Web sayfası: http://www.pediatrihemsireligi2007.org/, 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Universitesi Hemsirelik Yuksekokulu, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2002

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Araştırma Görevlisi, 1999-
Mesleki Faaliyetleri (7 adet)- 11. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Düzenleme Kurulu-Sekreter, 2006-2007
- Bebek Masajı Kursu Düzenleme Kurulu - Sekreter, 2006
- 1.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Düzenleme Kurulu-Sekreter, 2006-2007
- Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği Yönetim Kururulu, 2005-Devam Ediyor
- 1. Pediatrik Onkoloji Hemşireliği Kursu Düzenleme Kurulu-Sekreter, 2005
- Cocuk.Cer.Hem.Dern.Bulteni Yazi Isleri Yönetmeni-Sorumlu Müdür, 2005-Devam Ediyor
- 3. Uluslararası&10. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Düzenleme Kurulu, 2003-2005
Uzmanlık Alanları- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (1011201)
- Hemşirelik (1040000)
Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Özer S., Akyürek B., Başbakkal Z., Hemşirelerin Ağrı İle İlgili Bilgi, Davranış ve Karar Verme Yeteneklerinin İncelenmesi. 3. Uluslar arası&10. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 7-10 Eylül 2005. İzmir (Sözel Bildiri).
- Conk Z., ve ark. Prenatal Dönemde Emzirme Tekniği Konusunda Verilen Planlı Eğitimin Anne Sütü İle Beslenme Üzerine Etkisi. 3. Uluslar arası&10. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 7-10 Eylül 2005. İzmir (Poster Bildiri).
- Akyürek B., Özer S., Argon G., Conk Z., " Hekim Davranışlarının Hemşire Memnuniyeti ve Hemşirelerin İşine Devam Etme Durumu Üzerine Etkisi", II. Uluslar arası-IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-9 Eylül 2003. (Poster Bildiri).
- Akyürek B., Conk Z., "Yenidoğan Bebeklere İğneli Girişimler Sırasında Uygulanan Non-Farmakolojik Ağrı Giderme Yöntemlerinin Etkisinin İncelenmesi, II. Uluslar arası-IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-9 Eylül 2003. (Poster Bildiri).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- 2006, Akyürek Eriş B., Şen D., İslamoğlu A., Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Araştırmalardan Yararlanmada Karşılaştıkları Engellerin İncelenmesi., Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi., Adana,
- - Akyürek B., Yenidoğanlarda Ağrı Tanılaması, Yönetimi ve Etik. 13 Neonatoloji & Yenidoğan Hemşireliği Kongresi. Kayseri. 13-17 Nisan.2005 (Konferans)
- Akyürek B., Güvenli İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Araştırıcı Rolü. Asistan Paneli. 11.05.2005. İzmir (Panelist)
- Akyürek B., Basbakkal Z., Eroğlu B., Hastaneye Yatan Çocukların Ameliyat Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Ağrılarını Azaltma Yöntemlerinin İncelenmesi. 23. Milli Çocuk Cerrahisi & 9. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 21-24 Eylül 2005. Gaziantep (Sözel Bil
- Akyürek B., Kanser Ağrısına Non-Farmakolojik Yaklaşım. 1. Pediatrik Onkoloji Hemşireliği Kursu. 23-24 Eylül 2005. İzmir (Panelist)
- Akyürek B., Anne Sütü İle Beslenme ve Emzirme Danışmanlığı. Karşıyaka Belediyesi " Aile Okulu Eğitim Programı". 25 Aralık 2003, 9 Haziran 2004. Eğitim Seminerleri.
- Akyürek B., Anne Sütü İle Beslenme ve Emzirme Danışmanlığı. E.Ü. Üniversitem Programı Yerel Gündem 21 Aile Sağlığı Çalışma Grubu ve İzmir Yerel Gündem 21 Aile Planlaması Çalışma Gruplarının" Aile Okulu Projesi". 19 Ocak – 10 Mart 2004 ve 5 Mayıs - 28 Haziran 2004. Eğitim Seminerleri
- Akyürek B., Hijyen Uygulamaları, "Hasan Tahsin Meslek Eğitim Merkezi", Şubat 2004, Eğitim Semineri.
- 2003, Akyürek B., Yeterli ve Dengeli Beslenme İlkeleri, ( Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Konak Halk Eğitim Merkezi, Limontepe İlköğretim Okulu, 118 Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ege Ünive
- Akyürek B., Özel Beslenme İlkeleri, ( Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Konak Halk Eğitim Merkezi, Limontepe İlköğretim Okulu, 118 Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İşbirliği İle Düzenlenen "Aile Sağlığı Ve Evde Hasta-Yaşlı Bakımı Projesi 1-Haziran-2003) (Seminer).
- Sönmez S., Bolışık B., Şen N., Akyürek B., Yılmaz B.H., "Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Stres Belirtilerinin İncelenmesi", 46. Milli Pediatri Kongresi, 15-19 Ekim. 2002 Mersin (Sözel Bildiri).
- Sönmez S., Bolışık B., Şen N., Akyürek B., "7-12 Yaş Grubu Çocuklarda Sağlık ve Kazalardan Korunma Davranışlarının İncelenmesi", 46. Milli Pediatri Kongresi, 15-19 Ekim, 2002. Mersin (Sözel Bildiri).
- Bolışık B., Sönmez S., Akyürek B., "Hastanede Çocuğu Yatan Annelerin Bilgilendirilmeleri ve Taburculuğa Kadar Geçen Sürede Sağlık Ekibinden Beklentileri", Uluslar arası Katılımlı 44. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Eylül. 2000. Bursa (Poster Bildiri).
- Akyürek B., Basbakkal Z., Eroğlu B., Hastaneye Yatan Çocukların Ameliyat Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Ağrılarını Azaltma Yöntemlerinin İncelenmesi. 23. Milli Çocuk Cerrahisi & 9. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 21-24 Eylül 2005. Gaziantep (Sözel Bil

Kitapları (1 adet)- 2005, 1. Pediatrik Onkoloji Hemşireliği Kurs Kitabı

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2005, Araştırma Projesi, Conk Z., ve ark. Prenatal Dönemde Emzirme Tekniği Konusunda Verilen Planlı Eğitimin Anne Sütü İle Beslenme Üzerine Etkisi.
- 2005, Araştırma Projesi, Akyürek B., Conk Z., “Yenidoğan Bebeklere İğneli Girişimler Sırasında Uygulanan Non-Farmakolojik Ağrı Giderme Yöntemlerinin Etkisinin İncelenmesi
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2006, Tubitak Bilim Adami Yetistirme Grubu Yurt Disinda Desteklenen Arast.
- 2006, Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing