Akademik BilgilerSITKI BAHADIR TUTU
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Temel Bilimler Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: bahadir.tutu@ege.edu.tr
- Telefon: 3881024-116, 149.
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2001
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2008

Uzmanlık Alanları- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
- Müzik (3040000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 'Saz Çalmayan Âşık: Âşık Ali Doğan(Berdarî). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Kış-2008, VIII/2, ss. 103-110.
- 2004: 'Kula'da Sünnet Gelenekleri', Milli Folklor, S.64, 2004, s.141-146.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- 2008, Âşık Veysel Şatıroğlu (Hayatı, Eserleri ve Müzik Kimliği). (Basılmamış Doktora Tezi)
- 2001,Türk Müziği'nde Viyolonsel Eğitimi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)
- 2003: 'Uyanış (Ney, Ud ve Yaylı Çalgılar Söyleşisi)'. (İlk Seslendirme:Ege Üniversitesi DTM Konservatuvarı 10 Aralık 2003)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2007: 'Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Müziğin İşlevlerindeki Değişim', Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara: 2007.
- 2004: "Türkü Barlar, Türkü Kafeler ve Türk Halk Müziğinde Değişim", Halk Kültüründe Değişim Uluslar Arası Sempozyumu, Motif Vakfı - Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 10-12 Aralık 2004.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2005: "Dörtlü Armoninin Besteciye Sunduğu Olanaklar", Müzik Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 14-16 Nisan 2005.
- 2004: "Türk Halk Müziğinin Müzelenmesi Sorunları", Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 4-6 Mart 2004, .

Kitapları (1 adet)- Dörtlü Armoni ve Türk Müziği'ne Uygulanışı, E.Ü. Basımevi, İzmir, 1999.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2000, Araştırma Projesi, 2006- 'İzmir’de Yaşayan Âşıklar (Halk Şairleri)' (Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi) [Proje Çalışma Grubu Üyesi]. (Devam ediyor)