Akademik BilgilerDERYA ŞAHİN
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: derya.sahin@ege.edu.tr
- E-posta: d-sahin@windowslive.com
- Telefon: 0232 3114169, Fakülte Tel.
Eğitim Bilgileri- Lisans: ODTÜ, Psikoloji, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Klinik Psikoloji, Türkiye, 2000
- Doktora: Ege Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, Türkiye, 2005
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitim, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Doçent - Okul Öncesi Eğitim, 2012-
- Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Başkanı, 2010-2011
- Yardımcı Doçent - Okul Öncesi Eğitim, 2007-2012
- Öğretim Görevlisi, 2003-2007
- Araştırma Görevlisi, 2002-2003
Uzmanlık Alanları- Gelişim Psikolojisi (2100300)
- Çocuk Gelişimi Eğitimi (2260100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2010. Sahin, D. (2010). Preschoolers, Preschool Teachers and Interpersonal Problem Solving Skills: A Comparative Study Turkey and Belgium, Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education DOI: 10.1080/03004270903514338.
- 2010. Anliak, S. & Sahin, D. (2010). An Observational Study for Evaluating the Effects of Interpersonal Problem Solving Skills Training on Behavioral Dimensions, Early Child Development and Care, Vol 180(8), 995 – 1003.
- 2008, Anliak, S, & Sahin Beyazkurk, D., Career Perspectives of Male Students in Early Childhood Education. Educational Studies, Vol 34(4), 309 – 317.
- 2007, Beyazkürk, D., Anlıak, Ş., Dinçer, Ç., Akran İlişkileri ve Arkadaşlık. Eğitim Araştırmaları, 26, 13 – 26.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2008, Anliak, Ş., Yilmaz, H., & Şahin Beyazkurk, D., Okulöncesinde ve İlköğretimde Proje Yaklaşımı ve Uygulama Aşamaları. Milli Eğitim, 179, 101 – 112.
- 2008, Şahin, D. ve Anlıak, Ş. Okul Öncesi Dönemde Çocukların Öğretmenleriyle Kurdukları İlişkiyi Algılama Biçimlerinin Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 14, 213-225.
- 2006, Beyazkurk, D., Perceptions of Male Students in Preschool Education Program. Eğitim Araştırmaları, 22, 26 – 37.
- 2006, Yılmaz, H, Beyazkürk, D., Anlıak, Ş., Proje Yaklaşımıyla Bir Uygulama Örneği: Süt Projesi. Milli Eğitim, 172, 155 – 174.
- 2005, Beyazkurk, D. & Kesner, J.E., Teacher-Child Relationships in Turkish and U.S. Schools: A Cross-Cultural Study. International Education Journal, 6(5), 547 – 554.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- 2009, Anliak, S, & Sahin, D., The Effects of Child-Teacher Relationships on Interpersonal Problem Solving Skills of Children, ETEN, Ege University, Turkey
- 2009, Sahin, D., & Anliak, S., The Perceptions of Preschool Children about Their Relationships with Teachers, ETEN, Ege University, Turkey
- 2009, Anliak, S, & Sahin, D., A Descriptive Study Observing Behavioral Patterns of Preschool Children in Turkey and Belgium, ENSEC, Bogazici University, Turkey.
- 2008, Anliak, S., & Beyazkurk, D. "Preschool Teachers, Preschoolers and Interpersonal Problem Solving Skills" ETEN Annual Conference, Liverpool Hope University, Liverpool-UK
- 2005, Kesner, J.E. & Beyazkurk, D. 'Teacher-Child Relationships in Turkish and U.S. Schools: A Cross-Cultural Study'. Proc.7th International Conference on Education, Athens/GREECE

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2007, Beyazkurk, D. "Biriktirilmiş Olumlu Deneyimler (Banking Time) Müdahale Programı’ nın Okulöncesi Öğrenci – Öğretmen İlişkileri Üzerindeki Etkisi". II. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul-TÜRKİYE
- 2007, Yılmaz, H., Beyazkürk, D., & Anlıak, Ş. "Proje Yaklaşımıyla Bir Uygulama Örneği: Süt Projesi" II. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul-TÜRKİYE.

Kitapları (3 adet)- 2010, Şahin, D. Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Temel Eğitim Programları ve Yaklaşımlar. Editör, İ.H.Diken, Erken Çocukluk Eğitimi (kitabında 3. bölüm), Pegem Akademi Yayıncılık. (KİTAP BÖLÜMÜ)
- 2010, Şahin, D. Okulda Bağlanma: Çocuk – Öğretmen Bağlanması. Editör, T. Solmuş, Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi (kitabında 14. bölüm), Sistem Yayıncılık. (KİTAP BÖLÜMÜ)
- 2003, Şahin Beyazkürk, D., Yönetsel İşlevler, Frontal Lob ve Demans.Ed. S. Karakaş, C. İrkeç, & N. Yüksel, Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler, s. 123 – 131, Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.(KİTAP BÖLÜMÜ)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2009, Araştırma Projesi, 'Türkiye'deki Okulöncesi Eğitim Kurumlarında 'Kişilerarası Bilişsel Problem Çözme Programı' nın Yaygınlaştırılması' TÜBİTAK SOBAG-105 no'lu proje
- 2005, Araştırma Projesi, 'Okulöncesi Dönemde Proje Yaklaşımı Örneği: Süt Projesi' Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:0204EĞF002
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- ENSEC - European Network for Social and Emotional Competence
- ETEN - European Teacher Education Network
- Türk Psikologlar Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2012, YÖK Doktora Sonrası Araştırma Bursu - Leiden Üniversitesi, Çocuk ve Aile Araştırmaları Merkezi, Hollanda
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2011, MERVE TOK - Okul öncesi dönem çocuklarının ve öğretmenlerinin aralarındaki ilişkiyi algılama biçimlerinin davranışlara olan yansımalarının incelenmesi