Akademik BilgilerGÜLTEN GÜNDÜZ
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gulten.tiryaki.gunduz@ege.edu.tr
- E-posta: gtgunduz@gmail.com
- Telefon: +90 232 311 30 03
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye, 2008
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (10 adet)- E.Ü Gıda Mühendisliği Bölümü Sınav Koordinatörü,, 2008-2011
- MÜDEK Diploma Projesi Komisyonu Üyeliği, , 2005-2008
- MÜDEK Altyapı ve Altyapı Geliştirme Komisyonu Üyeliği, , 2005-2011
- E.Ü Mühendislik Fakültesi, Mezuniyet Töreni Düzenleme Komisyonu Üyesi, 2004-2005, 2004-2005
- E.Ü Gıda Mühendisliği Bölümü Bologna Süreci Koordinatör Yardımcısı, 2010,
- MÜDEK Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2010-,
- MÜDEK Akreditasyon ve Kalite Komisyonu Üyeliği, 2011-,
- E.Ü Gıda Mühendisliği Bölümü Ekmekçilik Tesisi Hijyen Kontrol Sorumlusu, 2011-,
- MÜDEK Bilişim Komisyonu Üyeliği, 2005-2009,
- E.Ü Gıda Mühendisliği Bölümü BAP Projeleri Avans Mutemetliği, 2008-2009,
Mesleki Faaliyetleri (7 adet)- USDA-Eastern Regional Research Center- Visiting Researcher, 4 ay, 2006
- • Gıda Güvenliği Temel Kavramları, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası – Serbest Müşavirlik Mühendislik Zorunlu Temel Eğitimi, 06.01.2013, Eğitimci ,
- Gıda Mikrobiyolojisi Sempozyumu, 2012. Biomerieux Industry, 20 Aralık 2012, Crowne Plaza İZMİR,
- • Anaerobic Microorganisms Course, Isolation Culturing and Identification Techniques in Health Food and Environment, January 18-20th in 2010, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. (Katılımcı),
- Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama Kursu, 2-6 Temmuz 2012. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü- Düzenleme Komitesi Üyesi,
- E.Ü Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü “Gıda ile bulaşan hastalıklar ve gıda güvenliği” Eğitici, 2004.,
- Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Uygulama Kursu, 2002. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü- Düzenleme Komitesi Üyesi,
Uzmanlık Alanları- Hijyen (1011702)
- Besin Hijyeni ve Teknolojisi (1070900)
- Gıda Mühendisliği (6140000)
- Gıda Mikrobiyolojisi (6140102)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Gündüz, G. T, 2013. Antimicrobial activity of sloe berry purees on Salmonella spp. Food Control, 32:354-358.
- Gündüz, T.G., Niemira, B.A., Gönül, Ş.A., Karapinar, M., 2012. Antimicrobial activity of oregano oil on iceberg lettuce with different attachment conditions. Journal of Food Science, 77(7): 412-415.
- Gündüz, T.G., Gönül, Ş.A., Karapinar, M., 2010. Efficacy of oregano oil in the inactivation of Salmonella typhimurium on lettuce. Food Control, 21(4):513-517.
- Gündüz, T.G., Gönül, Ş.A., Karapinar, M., 2010. Efficacy of sumac and oregano in the inactivation of Salmonella Typhimurium on tomatoes. International Journal of Food Microbiology 141, 39-44.
- Gündüz, G.T., Gönül, Ş.A., Karapinar, M., 2009. Efficacy of myrtle oil against Salmonella Typhimurium on fresh produce. International Journal of Food Microbiology, 130(2):147-150
- Gündüz G.T., Tuncel, G., 2006. Biofilm formation in an ice cream plant, Antonie van Leeuwenhoek 89, 329-336.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Gündüz, G.T., 2009. Küflerin Gıdalardaki Önemi, Hasad Gıda Dergisi, 284, 12-19.
- Gündüz, T.G., Tunçel, G., 2007. Gıda İşletmelerinde Biyofilm, Dünya Gıda Dergisi, Sayı: 3, 73-79.
- Gündüz T.G., Tunçel, G., 2004. Gıdalarda Biyoterörizm Riski, Unlu Mamüller Teknolojisi Dergisi, Sayı: 65, 6-13.
- Tunçel, G., ve Tiryaki, G., 2001. Çiğ Köftelerin Gıda Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Dünya Gıda Dergisi, Sayı:12, 56-61.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Gündüz, G.T., 2012. Antimicrobial Effects of sloe berry puree against Salmonella spp. 23rd International ICFMH Symposium Foodmicro 2012- Global Issues in Food Microbiology. 3-7 September 2012, Istanbul, Turkey. (Poster Presentation) Best Poster Prize
- Caliskan, G., Gündüz, G.T., Dirim, S. N., 2011. Freeze drying of sumac extract and determination of its antimicrobial properties, International Food Congress Novel Approaches in Food Industry, May 26-29, Cesme, Izmir, Turkey. (Poster Presentation)
- Gündüz, G.T., Gönül, Ş.A., Karapınar., M., 2011. Effectiveness of natural antimicrobials for inactivating Salmonella spp. on tomatoes at different storage conditions. 4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October 2011, İstanbul, Turkey. (Poster Presentation)
- Gündüz, G.T., 2010. Use of Sumac in Foods. Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, April 15-17 Tekirdağ, TURKEY Proceedings Book p 624-626
- Çalışkan, G., Gündüz, G.T. and Dirim, S.N., 2010. Potential Use of Spray Dried Sumac Extract As an Antimicrobial Agent: Feasibility Survey, The Fourth International Student Conference on Advanced Science and Technology ICAST, 25-26 May, İzmir, Turkey. Proceeding Book (Poster presentation)
- Gündüz, G.T., 2010. The use of oregano as an antimicrobial agent in foods, The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the associated Fair, November 1-3, Homs, Syria. Proceeding Book in CD. (Oral Presentation)
- Gündüz, G.T., Gönül, Ş.A., Karapınar., M., 2006. Inactivation of Salmonella typhimurium on fresh produce with myrtle leaves oil, The 20th International ICFMH Symposium, Food Micro 2006. August 29- September 2, 2006. Bologna, Italy.(Poster Bildiri)
- Gündüz G.T., Tunçel, G., 2005. Biofilm Formation in an Ice Cream Plant, 1st International Conference on Environmental, Industrial an Applied Microbiology, 15-18 March, 2005. Badajoz, Spain (Sözlü Bildiri)
- Gündüz, G.T., Gönül, Ş.A., Karapınar., M., 2005. The potential of use of spices and spice extracts as the disinfectant agents in fresh produce, 2nd International Conference on Fature Trends in Food Science and Nutrition, Proceedings Book page 90-99, 27-29 November, 2005, Cairo, Egypt. (Sözlü Bildiri)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Gündüz G.T., Pazır, F., 2012. Penicillium digitatum ve Penicillium italicum küflerinin UV-C ışık ile in vitro koşullarda inaktivasyonu. Türkiye 11. Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. (Poster Bildiri).
- Gündüz T.G., Karapınar, M. 2004. Gıdalarla Bulaşan Mikrobiyal Hastalıklar, 3. Halk Kongresi, 09-11 Aralık, İzmir (Sözlü sunum)
- Gündüz T.G., Tunçel, G., 2004. Gıdalarda Biyoterörizm Riski, Türkiye 8. Gıda Kongresi, 26-28 Mayıs, Bursa (Sözlü Bildiri)

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 1 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 63 kez kaynak gösterilmiştir.
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2012, BAP, 2012 MUH 024, Organik gıda pazarlarında satılan kuru meyvelerin mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması
- 2010, BAP, 2010 MUH 015, Püskürtmeli Kurutma ile Elde Edilen Sumak Ekstraktı Tozunun Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
- 2010, BAP, 2010 MUH 056, Turunçgillerin yüzey dezenfeksiyonunda UV-C Uygulaması
- 2005, BAP, 2005 MUH 048, Engelleme teknolojisinin sebzelerde patojen inaktivasyonu ve raf ömrü açısından etkilerinin araştırılması, Doktora Tezi Projesi
- 2000, BAP Projesi, 2000 MUH 017, Gıda İşletmelerinde Biyofilm Oluşumunun İncelenmesi, Yüksek Lisans Projesi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- International Association for Food Protection Üyesi, 2012-
Kazandığı Ödüller (8 adet)- 2012, Tubitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2012, ICMFH, Best Poster Prize at FoodMicro-2012
- 2010, Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2010, Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2009, Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2006, Ebiltem Yayın Teşvik Ödülü
- 2006, Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
- 1998, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü İkincisi