Akademik BilgilerGÜLTEN GÜNDÜZ
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gulten.tiryaki.gunduz@ege.edu.tr
- E-posta: gtgunduz@gmail.com
- Telefon: +90 232 311 30 03
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye, 2008
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (14 adet)- E. Ü. Mühendislik Fakültesi Yemekhane Komisyonu Üyesi, 2012-2014
- E.Ü Gıda Mühendisliği Bölümü Sınav Koordinatörü,, 2008-2011
- MÜDEK Altyapı ve Altyapı Geliştirme Komisyonu Üyeliği, , 2005-2011
- MÜDEK Diploma Projesi Komisyonu Üyeliği, , 2005-2008
- E.Ü Mühendislik Fakültesi, Mezuniyet Töreni Düzenleme Komisyonu Üyesi, 2004-2005, 2004-2005
- E.Ü Gıda Mühendisliği Bölümü MÜDEK Akreditasyon ve Kalite Komisyonu Koordinatörü, 2015-,
- MÜDEK Bilişim Komisyonu Üyeliği, 2005-2009,
- E.Ü Gıda Mühendisliği Bölümü MÜDEK Akreditasyon ve Kalite Komisyonu Üyeliği, 2011-,
- E.Ü Gıda Mühendisliği Bölümü BAP Projeleri Avans Mutemetliği, 2008-2009,
- ERASMUS Eğitim Alma Hareketliliği Programı. Training on molecular tools used in food microbiology, Agricultural University of Athens, Food Science and Technology Department, 14-21 Temmuz 2013, Atina, Yunanistan. ,
- E.Ü Gıda Mühendisliği Bölümü Bologna Süreci Koordinatör Yardımcısı, 2010,
- MÜDEK Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2010-,
- MÜDEK Akreditasyon ve Kalite Komisyonu Üyeliği, 2011-,
- E.Ü Gıda Mühendisliği Bölümü Ekmekçilik Tesisi Hijyen Kontrol Sorumlusu, 2011-,
Mesleki Faaliyetleri (14 adet)- USDA-Eastern Regional Research Center- Visiting Researcher, 4 ay, 2006
- Anaerobic Microorganisms Course, Isolation Culturing and Identification Techniques in Health Food and Environment, January 18-20th in 2010, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. (Katılımcı),
- TAIEX European Commission (AGR-RTP 50602), Workshop on food-borne poisoning and outbreaks, 4-5 Mart 2013, Best Western Konak Hotel, İzmir. Katılımcı.,
- Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama Kursu, 2-6 Temmuz 2012. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü- Düzenleme Komitesi Üyesi,
- Tübitak Proje Çağrılarına Etkin Proje Yazım Eğitimi. Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi, 20-22 Kasım 2013. Bornova, İzmir.,
- E.Ü Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü “Gıda ile bulaşan hastalıklar ve gıda güvenliği” Eğitici, 2004.,
- Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar konulu seminer sunumu. Mimar Sinan Lions Klubü. 20.12.2014. Ege Palas Hoteli, İzmir.,
- Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Uygulama Kursu, 2002. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü- Düzenleme Komitesi Üyesi,
- International Food Congress Novel Approaches in Food Industry, NAFI 2014- Kongre Düzenleme Komisyonu Üyesi,
- Gıda Güvenliği Temel Kavramları, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası – Serbest Müşavirlik Mühendislik Zorunlu Temel Eğitimi, 06.01.2013,27.04.2013 Eğitimci ,
- Gündüz, G.T., Gıdalarla bulaşan mikrobiyal hastalıklar, 3. Halk Kongresi, 09-11 Aralık, 2004. Sözlü Sunum,
- Food Microbiology Workshop, Biomerieux Education, 18-20 November 2008, İzmir. Katılımcı.,
- Gıda Mikrobiyolojisi Sempozyumu, 2012. Biomerieux Industry, 20 Aralık 2012, Crowne Plaza İZMİR,
- Hijyen Danışmanlığı. Özel Çakabey Okulları, Çiğli, İzmir, 2012-devam ediyor. ,
Uzmanlık Alanları- Hijyen (1011702)
- Besin Hijyeni ve Teknolojisi (1070900)
- Gıda Mühendisliği (6140000)
- Gıda Mikrobiyolojisi (6140102)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Gündüz, G. T., Juneja, V. K., Pazır, F., 2015. Application of ultraviolet-C light on oranges for the inactivation of postharvest wound pathogens. Food Control, 57, 9–13.
- İçier, F., Gündüz, G. T., Yılmaz, B., Memeli, Z., 2015. Changes on some quality characteristics of fermented soy milk beverage with added apple juice. LWT-Food Science and Technology, 63(1), 57–64.
- Gündüz, G. T, 2013. Antimicrobial activity of sloe berry purees on Salmonella spp. Food Control, 32:354-358.
- Gündüz, G.T., Pazir, F., 2013.Inactivation of Penicillium digitatum and Penicillium italicum under in vitro and in vivo conditions by using UV-C light. Journal of Food Protection, 76(10):1761-1766.
- Ergün, K., Tiryaki-Gündüz, G., Sakin-Yilmazer, M., Dirim, S.N., Kaymak-Ertekin, F., 2013. Freeze drying of yoghurt with candied chestnut puree: survival of lactic acid bacteria and determination of physical properties. Italian Journal of Food Science, 25(4): 470-475.
- Gündüz, G.T., Niemira, B.A., Gönül, Ş.A., Karapinar, M., 2012. Antimicrobial activity of oregano oil on iceberg lettuce with different attachment conditions. Journal of Food Science, 77(7): 412-415.
- Gündüz, T.G., Gönül, Ş.A., Karapinar, M., 2010. Efficacy of oregano oil in the inactivation of Salmonella typhimurium on lettuce. Food Control, 21(4):513-517.
- Gündüz, T.G., Gönül, Ş.A., Karapinar, M., 2010. Efficacy of sumac and oregano in the inactivation of Salmonella Typhimurium on tomatoes. International Journal of Food Microbiology 141, 39-44.
- Gündüz, G.T., Gönül, Ş.A., Karapinar, M., 2009. Efficacy of myrtle oil against Salmonella Typhimurium on fresh produce. International Journal of Food Microbiology, 130(2):147-150
- Gündüz G.T., Tuncel, G., 2006. Biofilm formation in an ice cream plant, Antonie van Leeuwenhoek 89, 329-336.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Gündüz, G.T., 2013. Çiğ Köftede Mikrobiyolojik ve Parazitolojik Tehlikeler ve Önlemeye Yönelik Uygulamalar. Akademik Gıda, 11(3-4):85-90.
- Gündüz, G.T., 2009. Küflerin Gıdalardaki Önemi, Hasad Gıda Dergisi, 284, 12-19.
- Gündüz, T.G., Tunçel, G., 2007. Gıda İşletmelerinde Biyofilm, Dünya Gıda Dergisi, Sayı: 3, 73-79.
- Gündüz T.G., Tunçel, G., 2004. Gıdalarda Biyoterörizm Riski, Unlu Mamüller Teknolojisi Dergisi, Sayı: 65, 6-13.
- Tunçel, G., ve Tiryaki, G., 2001. Çiğ Köftelerin Gıda Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Dünya Gıda Dergisi, Sayı:12, 56-61.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- Jacob, J., Gündüz, G.T., Bußler, S., Fröhling, A., Theel, C., Schlüter, O., 2014. Comparison of the inactivation efficacy of two direct plasma treatments on model food systems, International Food Congress Novel Approaches in Food Industry, NAFI 2014, 162 pp., Kuşadası, Turkey, 26-29 May 2014 (Poster Presentation).
- Gündüz, G.T., Baran, A, Cokgezme, O.F., Degerli, C., Teksoz, A.M., Topaloglu, K., Kışla, D., 2014. Implementation of HACCP System in Koumiss Production. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI 2014, 128 pp., Kuşadası, Turkey, 26-29 May 2014 (Poster Presentation).
- Gündüz, G.T., Kışla, D., 2014. Applications of non-thermal plasma technology for food decontamination. 2 nd International Congress on Food Technology, 240 pp., Kuşadası, Turkey, 05-07 November 2014 (Poster Presentation).
- Gündüz, G.T., Kışla, D., Yüksel, H.P., 2013. Antimicrobial Effects of CaO and MgO against Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis and Saccharomyces cerevisiae. 4th MoniQA International Conference, 162 pp., Budapest, Hungary, 26 February -1 March 2013 (Poster Presentation).
- Gündüz, G.T., Ekmekçi, İ., Yazar, G., Kışla, D., Kumcuoğlu, S., Tavman, Ş., 2013. Sourdough fermentation and its microflora, The Second International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 255 pp., Ohrid, Macedonia, 24-26 October 2013 (Poster Presentation).
- Gündüz, G.T., 2012. Antimicrobial Effects of sloe berry puree against Salmonella spp. 23rd International ICFMH Symposium Foodmicro 2012- Global Issues in Food Microbiology. 3-7 September 2012, Istanbul, Turkey. (Poster Presentation) Best Poster Prize
- Caliskan, G., Gündüz, G.T., Dirim, S. N., 2011. Freeze drying of sumac extract and determination of its antimicrobial properties, International Food Congress Novel Approaches in Food Industry, May 26-29, Cesme, Izmir, Turkey. (Poster Presentation)
- Gündüz, G.T., Gönül, Ş.A., Karapınar., M., 2011. Effectiveness of natural antimicrobials for inactivating Salmonella spp. on tomatoes at different storage conditions. 4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October 2011, İstanbul, Turkey. (Poster Presentation)
- Gündüz, G.T., 2010. Use of Sumac in Foods. Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, April 15-17 Tekirdağ, TURKEY Proceedings Book p 624-626
- Çalışkan, G., Gündüz, G.T. and Dirim, S.N., 2010. Potential Use of Spray Dried Sumac Extract As an Antimicrobial Agent: Feasibility Survey, The Fourth International Student Conference on Advanced Science and Technology ICAST, 25-26 May, İzmir, Turkey. Proceeding Book (Poster presentation)
- Gündüz, G.T., 2010. The use of oregano as an antimicrobial agent in foods, The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the associated Fair, November 1-3, Homs, Syria. Proceeding Book in CD. (Oral Presentation)
- Gündüz, G.T., Gönül, Ş.A., Karapınar., M., 2006. Inactivation of Salmonella typhimurium on fresh produce with myrtle leaves oil, The 20th International ICFMH Symposium, Food Micro 2006. August 29- September 2, 2006. Bologna, Italy.(Poster Bildiri)
- Gündüz G.T., Tunçel, G., 2005. Biofilm Formation in an Ice Cream Plant, 1st International Conference on Environmental, Industrial an Applied Microbiology, 15-18 March, 2005. Badajoz, Spain (Sözlü Bildiri)
- Gündüz, G.T., Gönül, Ş.A., Karapınar., M., 2005. The potential of use of spices and spice extracts as the disinfectant agents in fresh produce, 2nd International Conference on Fature Trends in Food Science and Nutrition, Proceedings Book page 90-99, 27-29 November, 2005, Cairo, Egypt. (Sözlü Bildiri)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Teksöz, A.M., Topaloğlu, K., Tomruk, D., Devseren, E., Koç, M., Gündüz, G.T., Kaymak-Ertekin, F., 2015. Vişne Suyuna Uygulanan UV-C İşleminin Ürünün Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. 5. Gıda Güvenliği Kongresi. 7-8 Mayıs 2015, İstanbul (Poster Bildiri).
- Gündüz, G.T., Kışla, D., 2015. Organik Gıda Pazarlarında Satılan Kuru Meyvelerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması. Pamukkale Gıda Sempozyumu III, "Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar", 195 pp., 13-15 Mayıs 2015, Denizli (Poster Bildiri).
- Gündüz G.T., Pazır, F., 2012. Penicillium digitatum ve Penicillium italicum küflerinin UV-C ışık ile in vitro koşullarda inaktivasyonu. Türkiye 11. Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. (Poster Bildiri).
- Gündüz T.G., Karapınar, M. 2004. Gıdalarla Bulaşan Mikrobiyal Hastalıklar, 3. Halk Kongresi, 09-11 Aralık, İzmir (Sözlü sunum)
- Gündüz T.G., Tunçel, G., 2004. Gıdalarda Biyoterörizm Riski, Türkiye 8. Gıda Kongresi, 26-28 Mayıs, Bursa (Sözlü Bildiri)

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 1 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 137 kez kaynak gösterilmiştir.
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2013, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 13/MÜH/073, Elma Suyu İçeren Fermente Soya Sütünün Reolojik ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
- 2012, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 12/MÜH/024, Organik gıda pazarlarında satılan kuru meyvelerin mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması
- 2010, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 10/MÜH/015, Püskürtmeli Kurutma ile Elde Edilen Sumak Ekstraktı Tozunun Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
- 2010, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 10/MÜH/056, Turunçgillerin yüzey dezenfeksiyonunda UV-C Uygulaması
- 2005, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 05/MÜH/048, Engelleme teknolojisinin sebzelerde patojen inaktivasyonu ve raf ömrü açısından etkilerinin araştırılması, Doktora Tezi Projesi
- 2000, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 00/MÜH/017, Gıda İşletmelerinde Biyofilm Oluşumunun İncelenmesi, Yüksek Lisans Projesi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- International Association for Food Protection Üyesi, 2012-
Kazandığı Ödüller (5 adet)- 2014, Poster Mansiyon Ödülü, International Food Congress Novel Approaches in Food Industry, NAFI 2014 Kuşadası, Turkey, 26-29 May 2014.
- 2012, ICMFH, Best Poster Prize at FoodMicro-2012
- 2006, Ege Üniversitesi EBİLTEM Yayın Ödülü, 2006, 2012, 2013 (2 kez) olmak üzere 4 kez
- 2006, TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT), 2006, 2009, 2010 (2 kez), 2012, 2013 (2 kez) tarihlerinde olmak üzere toplam 8 kez.
- 1998, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü İkincisi