Akademik BilgilerELİF ERTUNA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmakoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: elif.ertuna@ege.edu.tr
- Telefon: 02323113288
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., Türkiye, 2001
- Doktora: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., Türkiye, 2007

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- E. Ertuna, A.E. Loot, I. Fleming, G. Yetik-Anacak, The role of eNOS on the compensatory regulation of vascular tonus by H2S in mouse carotid arteries, Nitric Oxide (2017), doi: 10.1016/j.niox.2017.04.007.
- Elif Ertuna, Saadet Turkseven, Dilsad Amanvermez, Fatih Ayik, Tahir Yagdi, Mukadder Yasa. Effects of Levosimendan on Isolated Human Internal Mammary Artery and Saphenous Vein: Concurrent Use with Conventional Vasodilators. Fundamental and Clinical Pharmacology, 2016, doi: 10.1111/fcp.12185
- Saadet Turkseven, Elif Ertuna. Prolonged AMP-activated protein kinase induction impairs vascular functions. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2013 Dec;91(12):1025-30. doi: 10.1139/cjpp-2013-0160
- Elif Ertuna, Saadet Türkseven, Hatice Mürvet Hayran, Mustafa Fevzi Sargon, Mukadder Yasa, “Langendorff-Perfüze Sıçan Kalbinde İskemi Süresi ile İskemi/Reperfüzyon Hasarı Arasındaki İlişki: Değerlendirme kriterleri neler olmalı?” / “How to Interpret Relationship Between Ischemic Time and Ischemia/Reperfusion Injury in Langendorff Perfused Rat Hearts”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi/ Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(2):493-500, DOI: 10.5336/medsci.2012-30601
- Saadet Turkseven, Elif Ertuna, Gunay Yetik-Anacak, Mukadder Yasa. Methylglyoxal causes endothelial dysfunction: the role of endothelial nitric oxide synthase and AMP-activated protein kinase α, Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology. Volume 25, Issue 1, Pages 109–115, 2014, ISSN (Online) 2191-0286, ISSN (Print) 0792-6855, DOI: 10.1515/jbcpp-2013-0095, October 2013.
- Türkseven S, Ertuna E. Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, Sayfa: 103 – 109, 2012.
- Yasa, M., Kerry, Z., Reel, B., Yetik-Anacak, G., Ertuna, E., Özer, A. The effects of calcium channel blockers are not related to their chemical structure in the collar model. JIMR, 35(1): 59-71, 2007
- Elif Ertuna, Mukadder Yasa, “Sıçan Torasik Aortasında Glibenklamidin Vazorelaksan Etkileri”/ “Vasorelaxant Effects of Glibenclamide On Rat Thoracic Aorta”, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi/ Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, Cilt/ Vol: 34, Sayı/ No: 2, Sayfa/ Page: 119-128, 2005. (DOI: 10.1501/Eczfak_0000000026)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Mehmet Guzeloglu, Mehmet Zuhuri Arun, Elif Ertuna, Buket Reel. Effect of Carvedilol on Vascular Reactivity in Human Left Internal Mammary Artery. Vascular Biology: Past, present and future 2nd December 2016 – Wills Hall (BS9 1AE), University of Bristol
- Gunay Yetik-Anacak, Elif Ertuna, Gonen Ozsarlak-Sozer, Saadet Turkseven di Pascoli, Ersin Koylu, Oguz Gozen, Gulnur Sevin, Mehmet Arun, and Ismail Un "Functional significance of hsp90-eNOS interaction in penile tissues" FASEB J April 9, 2013 27:920.5, Experimental Biology Meeting, 20-24 Nisan 2013, Boston, ABD
- Elif ERTUNA, Gülnur SEVİN, Zeynep YILMAZ, Gönen ÖZŞARLAK SÖZER, Saadet Türkseven, Mehmet ARUN, Sema ULAŞAN, Günay YETİK ANACAK, “Hsp90-directed regulation of erectile function and comparison in rabbit vs mice”, FEBS Special Meeting on Protein Quality Control and Ubiquitin Proteasome System in Health and Disease (7th INPROTEOLYS MEETING)" Kusadasi, Aydın Türkiye, November 14-16th 2012
- 2012, Gonen Ozsarlak-Sozer, Mehmet Arun, Gulnur Sevin, Elif Ertuna, Zeynep Yilmaz, Sema Ulasan, and Gunay Yetik-Anacak "Decreased eNOS relaxations and relation with hsp90 in hypercholesterolemic rabbit aorta" FASEB J April 9, 2013 27:875.8, Experimental biology Meeting, 20-24 Nisan 2013, Boston, ABD
- Elif Ertuna, Saadet Turkseven, Dilşad Amanvermez, Fatih Ayık, Tahir Yağdı, Mukadder Yasa, “Effects of Levosimendanon Agonist Induced Responses in Human Internal Mammary Artery and Saphenous Vein Grafts” IPSMPS 2010, İzmir, Turkey, June 24-26, 2010. (Oral Presentation)
- Elif Ertuna, Saadet Turkseven, Mürvet Hayran, Musafa Sargon, Hüray İşlekel, Mukadder Yasa, “How to Interpret Relationship Between Ischemic Time and Ischemia/Reperfusion Injury in Langendorff Perfused Rat Hearts” IPSMPS 2010, İzmir, Turkey, June 24-26, 2010.
- "Influence of endothelium in relaxation induced by glibenclamide in isolated rat aortic rings", IPORSIP, Istanbul, Turkey, September 20-22, 2004.
- "Glibenclamide Inhibits Prostaglandin F2:-Induced Contractions In Rat Aorta", 12th International Conference on ADVANCES IN PROSTAGLANDIN, LEUKOTRIENE AND OTHER BIOACTIVE LIPID RESEARCH Basic Science and Clinical Applications Istanbul, Turkey, August 25-29, 2002.
- "Effects of Cicaprost on collar-induced intimal thickening and vascular reactivity changes in rabbit carotid artery", 12th International Conference on ADVANCES IN PROSTAGLANDIN, LEUKOTRIENE AND OTHER BIOACTIVE LIPID RESEARCH Basic Science and Clinical Applications Istanbul, Turkey, August 25-29, 2002.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- "Inhibitory effects of glibenclamide on agonist-induced vasoconstriction in rat aorta", XVII. Ulusal Farmakoloji Kongresi ve Türk-Hollanda Farmakoloji Dernekleri Ortak Toplantısı, 17-21 Ekim 2003, Antalya.
- "Sikaprost ile tedavinin tavşan karotid arterinde intima gelişimi ve vasküler reaktivite üzerine etkisi", XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1-5 Ekim, 2001, Kuşadası, Aydın.

Kitapları (8 adet)- KLİNİK ECZACILIK STANDARTLARI: Görev, Yetki ve Sorumluluklar. Editör: Levent ÜSTÜNES, Yazarlar: Levent ÜSTÜNES, Buket REEL, Ceren Gönen KORKMAZ, Göksel GÖKÇE, Mehmet ARUN, Elif ERTUNA, Gökçe Yıldırım BUHARALIOĞLU. GEMAŞ yayınevi, Birinci basım, Nisan 2017, ISBN: 978-975-6168-14-1
- Rx Media Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2017, GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISBN: 978-975-6168-13-4) Etkin Maddeler Levent Üstünes, Mehmet Arun, Göksel Gökçe, Gamze Aslı Arun, Elif Ertuna
- Rx Media Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2016, GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISBN: 978-975-6168-12-7) Etkin Maddeler Levent Üstünes, Mehmet Arun, Göksel Gökçe, Gamze Aslı Arun, Elif Ertuna
- Rx Media Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2015, GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISBN: 978-975-6168-11-0) Etkin Maddeler Levent Üstünes, Mehmet Arun, Göksel Gökçe, Gamze Aslı Arun, Elif Ertuna
- Rx Media Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2014, GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISBN: 978-975-6168-10-3) Etkin Maddeler Levent Üstünes, Mehmet Arun, Göksel Gökçe, Gamze Aslı Arun, Elif Ertuna
- Rx Media Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2013, GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISBN: 978-975-6168-08-0) Etkin Maddeler Levent Üstünes, Mehmet Arun, Göksel Gökçe, Gamze Aslı Arun, Elif Ertuna
- Hastane Eczacılığı, Editör: Martin Stephens, Çeviri Editörü: Levent Üstünes, TEB Yayınları, Mart 2012, Ankara (ISBN: 978-605-60137-3-7) Bölüm 2: İlaç Satın Alma (Sayfa: 27-39, Elif Ertuna, Göksel Gökçe, Mehmet Arun) Bölüm 3: İlaç Tedariği (Sayfa: 41-59, Elif Ertuna, Göksel Gökçe, Mehmet Arun) Bölüm 4: Teknik Hizmetler (Sayfa: 61-84, Elif Ertuna, Göksel Gökçe, Mehmet Arun) Bölüm 5: Kalite Güvencesi (Sayfa: 85-102, Elif Ertuna, Göksel Gökçe, Mehmet Arun) Bölüm 6: İlaç Danışma (Sayfa: 103-131, Elif Ertuna, Göksel Gökçe, Mehmet Arun) Bölüm 10: Toplum Hizmetleri Eczacılığı (Sayfa: 197-212, Saadet Türkseven, Elif Ertuna) Bölüm 12: Araştırma ve Geliştirme (Sayfa: 221-233, Elif Ertuna, Saadet Türkseven) Bölüm 14: Yönetim Hizmetleri (Sayfa: 245-261, Saadet Türkseven, Elif Ertuna) Bölüm 15: Destek Kuruluşları (Sayfa: 264-274, Elif Ertuna, Mehmet Arun, Göksel Gökçe)
- Rx Media Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2012, GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISBN: 978-975-6168-07-3) Etkin Maddeler Levent Üstünes, Mehmet Arun, Göksel Gökçe, Gamze Aslı Arun, Elif Ertuna