Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerSIDIKA EKREN
MÜHENDİS
Ziraat Fakültesi
İletişim Bilgileri- E-posta: sidika.ekren@ege.edu.tr
- Telefon: 0-232-3884000/2299 0-232-3884000/2679/54
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, Türkiye, 2000
- Doktora: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, Türkiye, 2007

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Eğitim Komisyonu Üyesi, 2005-
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitlikeri Bölümü Bilimsel Etkinlik Çalışma Grubu Üyesi, 2003-2004
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Socrates Erasmus Programı Çalışma Grubu Üyesi, 2003-
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Diploma Tez Komisyonu Üyesi, 2002-
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- Improvement of Small and Medium Size Businesses Dealing with Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) Organitaion Committee 6-9 June 2006, İzmir, 2006
- Ege Bölgesinde Tütün Tarımı ve Sorunları Çalıştayı, Organizasyon Komitesi Üyesi. 21 Aralık 2005, İzmir, 2005
Uzmanlık Alanları- Tarla Bitkileri (5011200)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Ekren, S., Ç. Sönmez, S. Sancaktaroğlu, E. Bayram, 2007. Farklı Biçim Yüksekliklerinin Adaçayı (Salvia officinalis L.) Genotiplerinde Agronomik ve Teknolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 2007, 44(1): 55-70. ISSN 1018-8851. Bornova/İzmir

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Ekren, S., 2003. 2. Bilimsel Balkan Tütün Toplantısında Sunulan Bazı Bildirilerin Özetleri. Çeviri. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni Yıl: 13. Sayı: 61.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- Ekren, S., S. Sekin, 2002, The Effect Of Redrying Processing On Chemical Composition Of Fleu-cured Tobacco Second Balkan Tobacco Conference Plodiv - BULGARIA

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Ekren, S., B., Avcı, E., Bayram, 2003. Bornova Koşullarında Çördük Otu (Hyssopus officinalis L.)'nda Farklı Hasat Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkileri 13-17 Ekim 2003 5. Tarla Bitkileri Kongresi Diyarbakır
- M. Özgüven, S. Sekin, B. Gürbüz, N. Şekeroğlu, F. Ayanoğlu, S. Ekren, 2005. Tütün, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi ve Ticareti. 3-7 Ocak 2005, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara.
- Ekren, S., S., Sekin, Me., Şenbayram, 2005. Türk Tütüncülüğünün Genel Durumu ve Ege Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme. 21 Aralık 2005. Ege Bölgesinde Tütün Tarımı ve Sorunları Çalıştayı. Bornova / İzmir
- Şenbayram, M., S., Ekren, S., Sekin, 2005. Ekolojik Koşulların ve Besin Elementlerinin Oryantal Tütün Kalitesi Üzerindeki Etkileri. 21 Aralık 2005. Ege Bölgesinde Tütün Tarımı ve Sorunları Çalıştayı. Bornova / İzmir
- Ekren, S., M., Şenbayram, S. Sekin, 2007. Ege Bölgesi Tütünlerinde Agronomik ve Morfolojik Özellikler Arası İlişkilerin Belirlenmesi.25-27 Haziran 2007. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi. Erzurum
- Sekin, S., S. Ekren, 2007. Türkiye'de Virginia (Flue-cured) Tütünü Üretim Potansiyeli. 25-27 Haziran 2007. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi. Erzurum

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2000, Araştırma Projesi, Sekin, S., S. Ekren, 2007. Ege Bölgesi Tütünlerinde Verim ve Kalitenin Değişmesinde Etken Olan Faktörlerin Araştırılması. 2004-ZRF-043 No'lu Proje.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği
- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
Kazanılan Burslar (3 adet)- 1998, Philip Morris Sigara ve Tütüncülük A.Ş.
- 1996, DAAD
- 1995, Philip Morris Sigara ve Tütüncülük A.Ş.
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2007, En Güzel Poster, Endüstri Bitkileri Grubu, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi. Erzurum