Akademik BilgilerGÜLBEN ÇALIŞ
YARDIMCI DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı İşletmesi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gulben.calis@ege.edu.tr
- Telefon: +90 232 3886026/135
- Telefon: +90 232 3115171
Eğitim Bilgileri- Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
- : Doktora Sonrasi Arastirmaci, University of Southern California, CA, A.B.D. , 2010
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Insaat Mühendisligi Bölümü, 2013

İdari ve Akademik Görevleri (10 adet)- EÜ Mühendislik Fakültesi, İş Güvenliği Uzmanı, 2015-
- EÜ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, İş Güvenliği Uzmanı, 2015-
- EÜ Rektörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurucu Komisyon Üyesi, 2013-
- EÜ, Mühendislik Fakültesi, Enerji Verimliligi Komisyonu Üyesi, 2013-
- EÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, 2013-
- EÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Araştırma Komisyonu Üyesi, 2013-
- EÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü,Öğrenci Değişim Komisyonu Üyesi, 2013-
- Postdoctoral Researcher, University of Southern California, 2010-2012
- İnşaat Mühendisleri Odası İşyeri Temsilcisi, 2008-2010
- Araştırma Görevlisi/Research Assistant, 2005-2013
Mesleki Faaliyetleri (9 adet)- Reviewer, Politeknik Dergisi, 2015-Devam Ediyor
- Member of ASCE TCCIT Data Sensing and Analysis committee, 2011-Devam Ediyor
- Member of the European Group for Intelligent Computing in Engineering (EG-ICE), 2010-Devam Ediyor
- Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı,
-  İş Güvenliği Uzmanı,
- Reviewer, Elsevier Journal of Network and Computer Applications,
- Reviewer, ASCE Journal of Computing in Civil Engineering,
- Reviewer, ASCE Journal of Management in Engineering,
- Reviewer, Elsevier Automation in Construction,
Uzmanlık Alanları- İş Sağlığı (1011704)
- Yapım Teknolojisi ve İşletmesi (6240302)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2013, Li, N., Li, S., Calis, G., Becerik-Gerber, B. "Improving In-Building Asset Localization By Offset Vector and Convergence Calibration Methods" Journal of Computing in Civil Engineering, Vol. 27, Issue 4, pp. 337-344.
- 2012, Li, N., Calis, G., Becerik-Gerber,B., ‘Measuring and Monitoring Occupancy with an RFID Based System for Occupancy Demand Driven HVAC Operations’, Elsevier Science Ltd., Automation in Construction, Vol. 24, July 2012, pp. 89-99.
- 2012, Li, N., Li, S., Becerik-Gerber, B, Calis, G. 'Deployment Strategies and Performance Evaluation of a Virtual-Tag-Enabled Indoor Location Sensing Approach' ASCE Journal of Computing in Civil Engineering, Vol.26, Issue 5, pp. 574-583.
- 2011, Becerik-Gerber,B., Jazizadeh,F., Li,N., Calis,G. Application Areas and Data Requirements for BIM-Enabled Facilities Management' ASCE Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 138, Issue 3, pp.431-442. DOI: 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000433
- 2011, Becerik-Gerber,B., Jazizadeh,F., Kavulya,G., Calis,G. 'Assessment of Target Types and Layouts in 3D Laser Scanning for Registration Errors' Elsevier Science Ltd., Automation in Construction, Vol.20, Issue 5, pp. 649-658.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2013, Çalış, G., Becerik-Gerber, B., Goktepe, A.B., Li, N., Li,S., 'Analysis of the Variability of RSSI Values for Active RFID-Based Indoor Applications', Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, Vol. 37, Issue 2, pp. 186-210
- 2013, Çalış, G., "Bilançolar ile Türk İnşaat Sektörünün Finansal Yapısının Değerlendirilmesi”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s.1-21
- 2009, Baradan, S., Çalış, G. 'Uluslararası Lisanslı Mühendislik Sistemlerinin İncelenmesi' Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, No:15 (1), s.107-118.
- 2008, Baradan, S., Çalış, G. 'Yurtdışındaki Lisanslı Mühendislik Sistemlerinin İncelenmesi' Türkiye Mühendislik Haberleri, No: 450, s.31-42

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- 2012, Meshkati, N., Calis, G., Celebi, A. "Perils of Turkey's newfound black gold in the Black Sea", Hurriyet Daily News, June 11th, p.7.
- 2009, 'Şantiye Yerleşim Problemi Çözümünde Karınca Koloni Optimizasyonunun Kullanımı'Doktora Tezi 'Ant Colony Optimization for Solving Construction Site Layout Problems'Doctorate Dissertation (in Turkish)
- 2004, 'Bilgi Yönetimi ve İnşaat Sektöründe Uygulamaları' Yuksek Lisans Tezi ' 'Knowledge Management and its Applications in Construction Industry'Master Thesis (in Turkish)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- 2015, Şermet, F., Çalış, G., Ercan, E. Arısoy, B., "An investigation on the effects of algae buildings on carbondioxide emissions", 2nd International Sustainable Buildings Symposium, May 28-30, Ankara, pp. 588-591.
- 2015, Calis, G., Alt, B. Kuru, M., "Thermal comfort and occupant satisfaction of a mosque in a hot and humid climate", 2015 ASCE International Workshop on Computing in Civil Engineering, June 21-23, Austin, TX., USA, pp. 139-147.
- 2015, Calis, G., Goktepe, A.B., Bayram, İ., "Investigation of using fuzzy Logic to model occupant satisfaction and behavior in a building", The 11th International Conference on Artifical Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), September 14-17 , Bayonne/Biarritz-Anglet, France, Vol.2, pp. 32-45.
- 2014, Atabeyli, N., Calis, G. "Analyses of Public Procurement Disputes in Turkey" International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, May 17-20, Side, Antalya, pp.90-97.
- 2014, Aslanipoor, H., Calis, G. "Energy Performance Analyses of an Educational Building in the First Climatic Region of Turkey" International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, May 17-20, Side, Antalya, pp. 98-103.
- 2011, Calis,G., Deora,S., Li,N., Becerik-Gerber,B., Krishnamachari,B. "Assessment of WSN and RFID Technologies for Real-Time Occupancy Information" The 28th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, June 29-July 2, Seoul, Korea
- 2011, Li,S.,Li,N., Becerik-Gerber,B., Calis,G."RFID-Based Occupancy Detection Solution for Optimizing HVAC Energy Consumption, The 28th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, June 29-July 2, Seoul, Korea
- 2011,Li, S., Li, N., Calis, G. Becerik-Gerber, B. 'Impact of Ambient Temperature, Tag/Antenna Orientation and Distance on the Performance of Radio Frequency Identification in Construction Industry' ASCE 2011, International Workshop on Computing in Civil Engineering, June 19-22, Miami, FL, USA. doi:10.1061/41182(416)11
- 2011, Li,N., Li, S., Becerik-Gerber, B., Calis, G. 'Design and Evaluation of Algorithm and Deployment Parameters for an RFID-Based Indoor Location Sensing Solution' ASCE 2011, International Workshop on Computing in Civil Engineering, June 19-22, Miami, FL, USA. doi:10.1061/41182(416)10
- 2010, Calis,G., Yuksel, O. 'A Comparative Study for Layout Planning of Temporary Construction Facilities: Optimization by Using Ant Colony Algorithms' The International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, Proceedings of the International Conference, W. TIZANI (Editor), 30 June-2 July, Nottingham, UK, Nottingham University Press, Paper 134, p. 267.
- 2008, Çalış,G., Baradan,S., Yuksel,O., 'Expectations of the Construction Industry From Civil Engineering Education' 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 15-17, North Cyprus,pp.591-600.
- 2006, Yuksel,O., Çalış, G., Bilgin, A., 'Towards the Administrator Civil Engineer' 7th WFEO World Congress on Engineering Education-Mobility of Engineers, 4-8 March, Budapest, Hungary,pp.281-286.
- 2006, Calis,G., Goktepe, A.B., Yuksel,O., 'Fuzzy Rule-Base Model to Evaluate Student Performance' 7th WFEO World Congress on Engineering Education-Mobility of Engineers, 4-8 March, Budapest, Hungary,pp.324-329.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- 2015, Çalış, G., Göksal-Özbalta, T., Kuru, M., Alt, B., "Bir Eğitim Binasının Isıl Konfor ve Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi" 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 8-11 Nisan, İzmir, s.2319-2330.
- 2009, Baradan, S., Akboğa,Ö., Çalış, G., Yüksel, O., 'Yapı İşletmesi Eğitiminde Yurtdışı Eğitim Programlarının İncelenmesi' 5. Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, 22-23 Ekim, Eskişehir,s.177-190.
- 2008, Çalış, G., Yüksel, O., 'Türk İnşaat Sektörünün Finansal Yapısı' Türkiye'de Konut Sektörünün Finansman Sorunları ve Mortgage Sistemi Sempozyumu, 14 Mayıs, İzmir,s.61-67.
- 2007, Çalış, G., Uzer, E. S., Yüksel, O., 'İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Yargı Kararları' İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Ekim, Ankara,s.95-104.
- 2007, Yüksel, O., Çalış, G., 'İşçi İşveren Arasındaki İlişkinin Temeli Hizmet Sözleşmeleri' İş Şağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Ekim, Ankara,s.33-40.
- 2007, Yüksel, O., Çalış, G., 'İş Kazalarının Hukuksal Yönü' İş Şağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Ekim, Ankara,s.79-94.
- 2007, Baradan,S., Çalış,G.,'Yurtdışında Yetkin Mühendislik Uygulamaları:Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Örnekleri' 4.İnşaat Yönetimi Kongresi,30-31 Ekim, İstanbul,s.335-342.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (37 adet)- 2015, Ha, Q. P.; Vakiloroaya, V., "Modeling and optimal control of an energy-efficient hybrid solar air conditioning system", Automation in construction, Vol. 49, Special Issue, pp. 262-270
- 2015, Labeodan, T., Zeiler, W., Boxem, G., Zhao, Y., "Occupancy measurement in commercial office buildings for demand-driven control applications-A survey and detection system evaluation", Energy and Buildings, Vol. 93, pp. 303-314.
- 2015, Cao, DP., Wang, GB., Li, H., Skitmore, M., Huang, T., Zhang, WY., "Practices and effectiveness of building information modelling in construction projects in China", Automation in Construction, Vol. 49, Part: A, pp. 113-122.
- 2015, Mill, T., Ellmann, A., Kiisa, M., Idnurm, J., Idnurm, S., Horemuz, M., Aavik, An, "Geodetic monitoring of bridge deformations occurring during static load testing", Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vol. 10, Issue 1, pp. 17-27.
- 2015, Ryding, J., Williams, E., Smith, MJ, Eichhorn, MP., "Assessing Handheld Mobile Laser Scanners for Forest Surveys", Remote Sensing, Volume 7, Issue 1, pp. 1095-1111.
- 2015, Heydarian, A., Carneiro, J.P., Gerber, D., Becerik-Gerber, B., Hayes, T., Wood, W., "Immersive virtual environments versus physical built environments: A benchmarking study for building design and user-built environment explorations", Automation in Construction, Volume 54, pp. 116 - 126.
- 2015, Soltani, M.M., Motamedi, A., Hammad, A., "Enhancing cluster-based RFID tag localization using artificial neural networks and virtual reference tags", Automation in Construction, Volume 54, pp.93-105.
- 2014, Dzeng, R.-J., Lin, C.-W., Hsiao, F.-Y., "Application of RFID tracking to the optimization of function-space assignment in building", Automation in Construction, Vol. 40, pp. 68-83.
- 2014, Volk, R., Stengel, J., Schultmann, F., "Building information modeling (BIM) for existing buildings-Literature review and future needs", Automation in Construction, Volume 38, Issue 1, pp. 109-217.
- 2014, Lin, YC., Cheung, WF., Siao, FC., "Developing mobile 2D barcode/RFID-based maintenance management system", Automation in Construction, Volume 37, pp. 110-121.
- 2014, Jung, J., Hong, S., Jeong, S., Kim, S., Cho, H., Hong, S., Heo, J., "Productive modeling for development of as-built BIM of existing indoor structures", Automation in Construction, Vol. 42, pp. 68-77.
- 2014, Li, N., Becerik-Gerber, B., Krishnamachari, B., Soibelman, L., "A BIM centered indoor localization algorithm to support building fire emergency response operations", Automation in Construction, Vol. 42, pp. 78-89.
- 2014, Miettinen, R., Paavola, S., "Beyond the BIM utopia: Approaches to the development and implementation of building information modeling", Automation in Construction, Volume 43, pp. 84-91.
- 2014, Wang, H.-T., Jia, Q.-S., Song, C., Yuan, R., Guan, X. "Building Occupant Level Estimation Based on Heterogeneous Information Fusion" Information Sciences, Vol. 272, pp.145-157.
- 2014, Ramos, T and Stephens, B. "Tools to improve built environment data collection for indoor microbial ecology investigations", Building and Environment, Vol.81, Nov 2014, pp.243-257.
- 2014, Jazizadeh, F., Ghahramani, A., Becerik-Gerber, B., Kichkaylo, T. and Orosz, M. "Human-building interaction framework for personalized thermal comfort-driven systems in office buildings" Journal of Computing in civil engineering, Vol. 28(1), pp.2-16.
- 2014, Ding, L. and Xu, X. "Application of cloud storage on BIM life-cycle management" International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 11, Aug 2014, Article number 129.
- 2014, Xu, X. Ma, L. and Ding, L. " A framework for BIM-enabled life-cycle information management of construction project" International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 11, Aug 2014, Article number 126.
- 2014, Motamedi, A, Hammad, A. and Asen, Y. "Knowledge-assisted BIM-based visual analytics for failure root cause detection in facilities management" Automation in Construction, Vol.43, Jul 2014, pp.73-83.
- 2014, Wang, YM., Shi, HB., Zhang, YY, and Zhang, DM. "Automatic registration of laser point cloud using precisely located sphere targets" Journal of Applied Remote Sensing, Vol. 8, Jul 2014, Article number 083588.
- 2014, Corry, E., O'Donnell, J., Curry, E., Coakley, D., Pauwels, P., Keane, M., "Using semantic web technologies to access soft AEC data", Advanced Engineering Informatics, Vol. 28, Issue 4, pp. 370-380.
- 2014, Cai, HB., Andoh, AR., Su, X., Li, S., "A boundary condition based algorithm for locating construction site objects using RFID and GPS", Advanced Engineering Informatics, Vol. 28, Issue 4, pp. 455-468.
- 2014, Skibniewski, Miroslaw J., "Information technology applications in construction safety assurance", Journal of Civil Engineering, Vol. 20, Issue 6, pp. 778-794.
- 2014, Lee, SY., Yee, SX., Majid, Z., Setan, H., "Three-dimensional GIS approach for management of assets", Book Series: IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, Volume: 18, Article Number: 012068.
- 2014, Merschbrock, C., Munkvold, BE., "Succeeding with Building Information Modeling: A Case Study of BIM Diffusion in a Healthcare Construction Project" Book Series: Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 3959-3968.
- 2014, Lin, Y-C., Su, Y-C., Chen, Y-P., "Developing Mobile BIM/2D Barcode-Based Automated Facility Management System", Scientific World Journal, Article Number: 374735.
- 2013, Anisur, MR., Mahfuz, MH., Kibria, MA., Saidur, R., Metselaar, IHSC., Mahlia, TMI. "Curbing global warming with phase change materials for energy storage", Renewable & Sustainable Energy Reviews, Volume 18, pp 23-30.
- 2013, Schaefer, M., Detzer, R., Hesselbach, J., Bohm, S., Shinde, P., Lin, CX., "CO2 and thermal gradient based demand-driven stratified vetilation-Experimental and simulation study", HVAC & R Reseach, Volume 19, Issue 6, pp. 676-692
- 2013, Coleman, MJ., Irvine, KN., Lemon, M., Shao, L. "Promoting behaviour change through personalized energy feedback in offices" Building Research and Information, Volume 41, Issue 6, pp. 637-651.
- 2013, Lin, Y-C., Su, Y-C., "Developing mobile and BIM-based integrated visual facility maintenance management system" Scientific World Journal, Article No. 124249.
- 2013, Duarte, C., Van den Wymelenberg, K., Rieger, C., "Revealing occupancy patterns in an office building through the use of occupancy sensor data", Energy and Buildings, Volume 67, pp. 587-595.
- 2013, Reijula, J., Holopainen, R., Kähkönen, E., Reijula, K., Tommelein, I.D. "Intelligent HVAC Systems in Hospitals" Intelligent Buildings International, Volume 5, Issue 2, pp.101-119.
- 2013, Tang, PB., Rasheed, SH., "Simulation for characterizing a progressive registration algorithm aligning as-built 3D point clouds against as-designed models", Book Series: Winter Simulation Conference Proceedings, pp. 3169-3180.
- 2012, Klein, L., Li, N., Becerik-Gerber, B.," Imaged-based verification of as-built documentation of operational buildings", Automation in Construction,Volume 21, Issue 1, pp. 161 - 171
- 2012, Wu, T.-C. "Improve space positioning recognition of laser marker to promote the operating efficiency of Ground LiDAR - A case of FARO Photon 120" Optics and Lasers in Engineering, Volume 50, Issue 5, pp. 731 - 735
- 2012, Eo, Y.D., Pyeon, M.W., Kim, S.W., Kim, J.R., Han, D.Y. "Coregistration of terrestrial lidar points by adaptive scale-invariant feature transformation with constrainted geometry" Automation in Construction, Volume 25, pp. 49-58.
- 2012, Sun, CS., Che, Q., "BIM-based real-time monitoring of the equipment maintenance of property", Vibration, Structural Engineering and Measurement, Volume 226-228, Part 1-3, pp. 2217-2221.
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- EU Project - HORIZON 2020, Project ID: 680708, "Highly Innovative building control Tools Tackling the energy performance GAP-HIT2GAP", Partner, Türkiye Proje Yürütücüsü, 2015-devam ediyor.
- 2013, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 13MUH028, "Mevcut Eğitim Binalarının Enerji Performansının Belirlenmesi ve Enerji Etkin İyileştirmeye Yönelik Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi: İzmir’de Bir Alan Çalışması", Proje Yürütücüsü, Devam ediyor
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası/Chamber of Civil Engineers,Turkey
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2010, YÖK Doktora Sonrası Araştırma bursu
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2014, Outstanding contribution in reviewing, Automation in Construction, Elsevier