Akademik BilgilerİSMAİL CEM KANTARLI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: ismail.cem.kantarli@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Koç Üniversitesi, Kimya, Türkiye, 1999
- Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, Kimya, Türkiye, 2008

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- İsmail Cem Kantarlı and Jale Yanık'Use of Waste Sludge from the Tannery Industry' Energy & Fuels, 23 (6), 3126–3133, 2009.
- Onur Yılmaz, I. Cem Kantarli, Mithat Yuksel, Mehmet Saglam, Jale Yanik'Conversion of leather wastes to useful products', Resources, Conservation and Recycling 49, 436–448, 2007
- Serkan Timur, I. Cem Kantarli, Erdinc Ikizoglu, and Jale Yanik 'Preparation of Activated Carbons from Oreganum Stalks by Chemical Activation' Energy & Fuels, 20, 2636-2641,2006,
- İsmail Cem Kantarlı, H. Bulut, L.Artok, S.Yılmaz, S.Ülkü "Acylation of 2-methoxynaphthalene over ion-exchanged beta-zeolite "-STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS 142: 799-806, Part A&B 2002

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- J.Yanik, İ.C.Kantarli, 'Elimination of Cr+6 and Phenol Using Adsorbents Obtained From Sewage Sludge' - 1st Symposium of Chemistry and Environment (June 12-15, 2007, Budva, Montenegro
- S. TİMUR, I.C. KANTARLI, E. IKIZOGLU, J. YANIK, - 'Preparation of Activated Carbons from Biomass' "RDCA-01" Recent Developments in Chemistry and their Applications,Sebha, Libya, 14th-16th Nov. 2006.