Akademik BilgilerBELGİN ARSLAN CANSEVER
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: belgin.arslan.cansever@ege.edu.tr
- Telefon: 3113156
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğrt. ABD., Türkiye, 2004
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğrt. ABD, Türkiye, 2006
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst.,Kurumlar Sosyolojisi, Türkiye, 2010
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniveristesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD., 2014

İdari ve Akademik Görevleri (10 adet)- Temel Eğitim Bölümü Erasmus + Değişim Programı Koordinatörü , 2018-
- E.Ü.Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2017-
- Temel Eğitim Bölümü Mevlana Değişim Programi Sorumlusu, 2016-2018
- Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yrd.Doç.Dr., 2014-
- Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğr.Gör.Dr., 2011-2014
- İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Farabi Programı Sorumlusu, 2011-2016
- Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Arş.Gör.Dr., 2010-2011
- Durham Üniversitesi (İngiltere), Eğitim Fakültesi - Ziyaretçi Akademisyen (6,5 ay), 2008-2009
- Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi - Araştırma Görevlisi, 2005-2010
- Haagse Hogeschool (Hollanda), Eğitim Bölümü, Avrupa Birliği Erasmus Değişim Programı - Misafir Araştırmacı (3 ay), 2005
Mesleki Faaliyetleri (20 adet)- Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) Hakemligi , 2017-Devam Ediyor
- Ege Eğitim Dergisi Hakemliği, 2016-Devam Ediyor
- Research Journal of Educational Studies and Review Dergisi Hakemliği, 2016-Devam Ediyor
- Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemliği, 2016-Devam Ediyor
- Ege Sosyoloji Dergisi Hakemliği, 2016-Devam Ediyor
- ‘Çocuklar, Haklar ve Haksızlıklar’ konulu sergi, 01-24 Kasım, Düzenleyici ve Danışman Öğretim Elemanı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir, 2015
- V. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı (Katılımcı), 20-22 Şubat, DESEM, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, , 2014
- Eğitim Araçları Sergisi, 21-23 Mayıs, Düzenleyici ve Danışman Öğretim Elemanı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir, 2013
- "TRT 35. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" Kapsamında (Ege Üniversitesi Bilim Haftası 5) Çocuk Ülkesi'nde "Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Materyalleri" Standında Düzenleyici ve Sorumlu Öğretim Elemanı, 15-23 Nisan, Fuar 4 Nolu Hol, İzmir, 2013
- "Sosyal Medya Araçlarının Ergenler Üzerindeki Etkisi Çalıştayı", (Katılımcı) 30 Ekim-1 Kasım, Ürgüp, Nevşehir., 2013
- 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi (Yetişkin Delege- Medya Okuryazarlığı Eğitimi Komisyon Üyesi), 14-15 Kasım, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul , 2013
- Cultural Network (CULTNET) Annual Conference 26-29 March, School of Education, Durham University, England, 2009
- The Rhetoric of Personhood Seminar Series, 'Mind, Brain and Personhood', Department of Anthropology, 29.Jan. Durham University, England, 2009
- Türk Eğitim Derneği (TED) 80. Yıl Uluslararası Eğitim Forumu: Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri (Katılımcı), 28-30 Ocak, Ankara, 2008
- AB 7. ÇP. Marie-Curie Etkinlikleri Ortak Eğitim Ağları ve Bireysel Burslar Çalıştayı (Katılımcı), 16 Mayıs, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir., 2008
- Eğitimde Yeni Yönelimler -IV, 'Yapılandırmacılık ve Öğretmen', Sempozyumu (Katılımcı), Özel Tevfik Fikret Okulları, Ankara., 2007
- İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, Proje Eğitimi Semineri- Gümüldür, 24-26 Ekim, İzmir, 2007
- E. Ü. Eğitim Fakültesi'nin, 10. Kuruluş Yıldönümü'nde Fakülte Tarihçesi Hazırlama Grubunda Başkan Yardımcısı, 2007-2008
- 10.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (Dinleyici), ODTÜ, 28-30 Kasım, Ankara., 2007
- 'Proje Festivali”. Değerlendirme Jüri Üyesi, Özel Işıkkent Eğitim Kampüsü, İzmir, 2005
Uzmanlık Alanları- Kurumlar Sosyolojisi (2110200)
- Eğitimin Sosyolojisi (2220901)
- Eğitim (2240000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (18 adet)- Bilir Seyhan, G. ve Arslan Cansever, B. (2017). Öğretmen Adaylarının “Çocuk Hakları”na İlişkin Algılarının Materyal Tasarımları Ve Görüşleri Çerçevesinde İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 41, sayfa: 98-119.DOI: 10.21764/efd.40550
- Arslan Cansever, B. (2017). The Children's Perceptions of the Teacher: An Analysis of the Drawings Created by the Children, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(1), 281-291. DOI: 10.17679/inuefd.306625
- Ercan Özaydın, T., Çavaş, P. ve Arslan Cansever, B. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi 2017(18) 1: 1- 30. DOI: 10.12984/egeefd.307303
- Önder Erol, P.; Arslan Cansever, B. ve Aslan, N. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Boş Zaman Değerlendirme Farkındalıkları: İzmir Örneği, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), (38): 457-480 e-ISSN: 2458-908X
- Arslan Cansever, B., & Önder Erol, P. (2016). Bir Toplumsal Hareketlilik Aracı Olarak Kız Çocuklarının Eğitimi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 9, Sayı 1, ss. 379-401,doi: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.18192
- Bilir Seyhan, G. & Arslan Cansever, B. (2016). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Hazırladığı “Çocuk Hakları” Temalı Veli Bilgilendirme Panolarından Örnekler, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi- Journal of Research in Education and Teaching (JRET),Cilt:5, Sayı:1, Makale No: 40 ISSN: 2146-9199. (ASOS,SIS)
- Önder Erol, P., & Arslan Cansever, B. (2016). Çocuğun Dinsel Toplumsallaşma Sürecinin Aile Kurumu Bağlamında İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, Sayı:42, ss. 1133-1139,Issn: 1307-9581, Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719 (EBSCO, MLA, DOAJ, Ulrichsweb, Index Copernicus, WorldCat)
- Aslan, N., & Arslan Cansever, B. (2016). The Leisure Behavior of the Turkish Prospective Teachers. Higher Education Studies, Vol. 6, No. 2, doi: 10.5539/hes.v6n2p84.(ERIC)
- Arslan Cansever, B., Aslan, N.(2016). “Teacher” from the Children’s Perspective: A Study by Metaphors. Journal of Education and Learning; Vol. 5, No. 4, doi:10.5539/jel.v5n4p21.(ERIC)
- Arslan Cansever,B.,& Bilir Seyhan, G. (2015). Introduction and Evaluation of the Notice Boards Designed for Pre-school Children and Their Parents within the Framework of “Media Literacy” Theme. World Journal of Education, Vol. 5, No. 1; 82-93.(DOAJ, EBSCOhost)
- Bilir Seyhan, G. & Arslan Cansever, B. (2015). Okulöncesi Dönem Çocukları için Hazırlanmış “Çocuk Hakları” Temalı Pano Uygulamaları (Pilot Çalışma), Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi- Journal of Research in Education and Teaching (JRET),Cilt:4 Sayı:3 Makale No: 38; 345-354, ISSN: 2146-9199. (ASOS,SIS)
- Arslan-Cansever, B. (2013b). Turkish Teacher Candidates' Perceptions of the “Media Literate Individual” Through Metaphors. International Journal of Scientific Research in Education (IJSRE), 6(2), 204-213. (Education Index-H.W. Wilson)
- Arslan Cansever, B. & Sağ, R. (2013). A Comparison of Teacher Candidates' Self-Efficacy on being teacher in Multi-Grade Classes (Cases of Ege University and Mehmet Akif University). International Journal of Scientific Research in Education (IJSRE), 6(4), 313-330. (Education Index-H.W. Wilson)
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2012). Ergenlerin Boş Zaman Değerlendirme Algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42: 23-35. (SSCI)
- Arslan Cansever, B. (2012a). Ergenlerin Arkadaşlık İlişkilerinde İnternetin Rolü, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 26: 63-90. ISSN: 1300-5642.(TUBİTAK-ULAKBİM)
- Aslan, N.; Aslan, K. & Arslan Cansever, B. (2010). The Teacher Candidates' Perceptions and Expectations for Religious Culture and Moral Course in Faculty of Education: A Case In Turkey, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2, Issn: 1309-9302. (DOAJ;Index Copernicus)
- Arslan Cansever, B. (2009a). Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türkiye'nin Bu Politikalara Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi, International Online Journal of Educational Sciences- IOJES, 1(1), 222-232.(EBSCO)
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2009a). Effects of Family Socio-Demographic Characteristics on Child Participation in Social Activities at School: A Comparative Study between Turkey and the Netherlands.Journal of Theory and Practice in Education- EKU, 5(2), 210-226.(EBSCO)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Arslan Cansever, B. (2014a). Sample Applications from Material Designs Prepared for Various Primary School Classes, International Online Journal of Primary Education, Volume 3 - Issue 2, pp.14-23, ISSN: 1300-915X
- Arslan Cansever,B.(2014b).Where Are Computer and Internet in Child’s Life?,International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education (IJTASE),Volume 3, Issue 4, pp.1-9.,ISSN: 2146 - 9466.
- Arslan Cansever, B. (2012b). İnternetin Ergenlerin Ebeveynleriyle İlkişkilerine Etkileri, Düzce Üniversitesi Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi, Vol:2,Issue:1
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2009b). Eğitimde Yaratıcılığın Kullanımına İlişkin Öğretmen Tutumları, Türk Bilim Araştırma Vakfı, TUBAV Bilim Dergisi, 2(3), 333-340.
- Arslan Cansever, B.(2009b).Ergenlerin Toplumsallaşmasında İnternetin Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Ege Eğitim Dergisi(10) 1: 137-160,İzmir.
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2007). Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımda Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi (Kültürlerarası Bir Karşılaştırma) Ege Eğitim Dergisi (8)1: 113-130.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (5 adet)- Arslan Cansever, B. (2016). Bilgi Toplumunda Bir Kavram Kargaşası: Bilgi mi? Enformasyon mu?. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi- Prof. Dr. Önal Sayın'a Armağan Sayısı (Özel Sayı), ISSN: 1300-5642, 41-50.
- Arslan Cansever, B. (2013a). Material Designs in Education, The Learning Teacher Magazine, The Learning Teacher Network, Volume 4, No:1/2013,p.3,Sweden, ISSN: 2000-2610.
- Arslan Cansever, B. (2011). Ergenlerin Toplumsallaşmasında İnternet Kullanımının Aile ve Okul Bağlamında Yarattığı Sorunlar (Tez Tanıtımı), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 23-24: 147-153. ISSN: 1300-5642.(TUBİTAK-ULAKBİM)
- Arslan Cansever, B.(2010). Ergenlerin Toplumsallaşmasında İnternet Kullanımının Aile ve Okul Bağlamında Yarattığı Sorunlar, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Önal Sayın
- Arslan, B. (2006). Ailenin Sosyodemografik Özelliklerinin Çocuğun Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımına Etkisi (Türkiye ve Hollanda'daki İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma)- Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Neşe Aslan

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (18 adet)- Ünver, G.; Çavaş, P. ve Arslan Cansever, B. (2018). İlkokul Öğrencileri için Algılanan Öz Düzenleme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi, 17.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018),11- 14 Nisan, Ankara.
- İmece, S. ve Arslan Cansever, B. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Empati Eğilim Becerileri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), 11-14 Nisan, Ankara.
- Altıparmak, K.; Çavaş, P., Arslan Cansever, B.; Ercan Özaydın, T. ve Alaçam Akşit, C. (2018).Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Yeterliklerinin Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında İncelenmesi. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 9-11 Mayıs, Manisa.
- Aslan, N.; Arslan Cansever, B. ve Önder Erol, P. (2017). Leisure Perceptions of Primary School Teachers – A case in Turkey, XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, May 19-21, 2017 – Sofia, Bulgaria
- Çavaş, P.; Altıparmak, K.; Arslan Cansever, B.; Ercan Özaydın, T. ve Alaçam Akşit, C. (2017). Okul Deneyimi Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Yeterlikleri Üzerine Etkisi, 6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, 26-28 Ekim, Antalya, Türkiye.
- Alaçam Akşit, C. ; Arslan Cansever, B.; Çavaş, P.; Ercan Özaydın, T. ve Altıparmak, K. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Okul Deneyimi Dersi Çerçevesinde İncelenmesi, 6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, 26-28 Ekim, Antalya, Türkiye.
- Ercan Özaydın, T., Çavaş, P., & Arslan Cansever, B. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançlarının Öğretmenlik Uygulaması- I Dersi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016), 11-14 Mayıs, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
- Bilir Seyhan, G. & Arslan Cansever, B. (2015a). Okulöncesi Dönem Çocukları için Hazırlanmış “Çocuk Hakları” Temalı Pano Uygulamaları (Pilot Çalışma), 6th International Congress on New Trends in Education – ICONTE, 24-26 April, Antalya.
- Bilir Seyhan, G. & Arslan Cansever, B. (2015b). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Hazırladığı “Çocuk Hakları” Temalı Veli Bilgilendirme Panolarından Örnekler, 6th International Congress on New Trends in Education – ICONTE, 24-26 April, Antalya.
- Arslan Cansever, B.; Aslan, N., Aslan, K. (2015). "My Teacher is Like": A Pilot Study, International Teacher Education Conference (ITEC, 2015), September, 2-4, St. Petersburg, Russia.
- Arslan Cansever, B. & Bilir Seyhan, G. (2014). Okul Öncesi Dönem için Hazırlanmış “Medya Okuryazarlığı” Temalı Pano Uygulamaları (Pilot Çalışma),Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Konferansı: Disiplinlerarası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri, İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 25-27 Eylül, İstanbul.
- Arslan Cansever, B. (2013a). Çocukların "Medya" ile "Medya Okuryazarlığı"na İlişkin Algıları, 23 Nisan TRT Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi-II, 16-18 Nisan, İzmir.
- Arslan Cansever, B. (2013b). Sample Applications from Material Designs Prepared for Various Primary School Classes, International Conference on Primary Education 2013 (ICPE 2013),16-18 September, Kyrenia, North Cyprus.
- Arslan Cansever, B. (2013c). Where are Computer and Internet in a Child’s Life?, International Conference on Primary Education 2013 (ICPE 2013),16-18 September, Kyrenia, North Cyprus.
- Aslan, N., Aslan, K. & Arslan Cansever, B. (2010). Leisure with the Child Perspective, ETEN Annual Conference at University of Helsinki, 15-17 April 2010, Helsinki-Finland.
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2009). The Prospective Teachers’ Perceptions and Expectations for "Religious Culture and Moral" course in Faculty of Education: A case in Turkey, ETEN Conference at Ege University, 23–26 April 2009, Kusadasi Pine Bay Hotel, Izmir-Turkiye.
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2009).The Importance of Creativity in Education from the Perspectives of Turkish Primary School Teachers, ETEN Conference at Ege University, 23–26 April 2009, Kusadasi Pine Bay Hotel, Izmir-Turkiye.
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2008).The Effects Of Family’s Sociodemographic Characteristics On The Child’s Participation In The Social Activities At School (A Comparative Study on the 11 year old children in Primary Schools both in Turkey and in Netherlands, ETEN Conference at Liverpool Hope University, 23–27 April 2008, Liverpool- England.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Arslan Cansever, B., Aslan, N. (2009) İlköğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Kavramı Algılarının Değerlendirilmesi 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Sürmeli Efes Otel, 1-3 Ekim, Selçuk, İzmir.
- Aslan, N. , Arslan Cansever, B. (2009) Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımda Ebeveyn Çocuk Etkileşimi (Kültürlerarası Bir Karşılaştırma) 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Sürmeli Efes Otel, 1-3 Ekim,Selçuk, İzmir.
- Aslan, N. , Arslan Cansever, B. (2007) İlköğretim Okullarındaki Çocukların Sosyal Etkinliklere Katılımında Ailenin Rolü (Türk ve Hollandalı Ailelerin Karşılaştırılması), I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 15-17 Kasım, Ankara.
- Arslan, B. (2003) Meslek Olarak Öğretmenlik, Cumhuriyetten Günümüze Öğretmenlik Paneli, Ege Üniversitesi, 24 Kasım, İzmir.

Kitapları (7 adet)- Arslan Cansever, B. (2018). "An Introduction to Media Literacy". (Ed. Jayne Cubbage) Handbook of Research on Media Literacy in Higher Education Environments, IGI Global, Hershey, PA, USA, DOI: 10.4018/978-1-5225-4059-5, 41-59.
- Arslan Cansever, B. (2018). "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sınıf Dışı Eğitim Etkinlikleri", 9. Bölüm, H.Çalışkan ve B.Kılcan (Eds.), Sosyal Bilgiler Öğretimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul.
- Arslan Cansever, B. (2016). "Renewed Image of Higher Education: Globalization of Higher Education through Organizational Justice and Culture". (Ed. Nwachukwu Prince Ololube)Handbook of Research on Organizational Justice and Culture in Higher Education Institutions, IGI Global, Hershey, PA, USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-9850-5.ch006, 143-164.
- Arslan Cansever, B, & Bilir Seyhan, G.(2016). "What Does Culture of Higher Education Mean for Teacher Candidates?: Turkish Sample". (Ed. Nwachukwu Prince Ololube)Handbook of Research on Organizational Justice and Culture in Higher Education Institutions, IGI Global, Hershey, PA, USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-9850-5.ch015
- Arslan Cansever, B. (2015). “Education Paradigm and Globalization”, (Eds. N. P. Ololube, P. J. Kpolovie, & L.N. Makewa), Handbook of Research on Enhancing Teacher Education with Advanced Instructional Technologies . IGI Global, Hershey, PA,USA. DOI: 10.4018/978-1-4666-8162-0
- Arslan Cansever, B. (2013). "Ergenlerin İnternet Kullanımının Toplumsal İlişkilerinde Yarattığı Sorunlar", 9. Bölüm, (Ed. M.Kalkan ve C.Kaygusuz), İnternet Bağımlılığı: Sorunlar ve Çözümler, Anı Yayıncılık, Ankara.
- Aslan, K.; Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2012). Eğitim Bilimine Giriş, Pegem Akademi, Ankara.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- Araştırma Projesi (BAP), No: 10-EĞF-001, Aslan, K., Sayın, Ö. & Arslan Cansever B. (2010-2011). Ergenlerin Toplumsallaşmasında İnternet Kullanımının Aile ve Okul Bağlamında Yarattığı Sorunlar, Görevi: Araştırmacı
- Araştırma Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanlığı, Sağlıklı Kentler Projesi Koordinatörlüğü (2008), İzmir Kent Sağlık Profili, Görevi: 'Eğitim' Çalışma Grubunda Araştırmacı.
- Araştırma Projesi (BAP), No: 05-EĞF-009, Aslan, N., Arslan B. (2004-2006) Ailenin Sosyodemografik Özelliklerinin Çocuğun Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımına Etkisi (Türkiye ve Hollanda'daki İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma), Görevi: Araştırmacı
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2005, Socrates / Erasmus Bursu, Haagse Hogeschool Eğitim Bölümü -Lahey (Hollanda)
Kazandığı Ödüller (5 adet)- 2012, TÜBİTAK ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı Yayın Ödülü
- 2004, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Onur Belgesi
- 2004, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinciliği
- 2004, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Birinciliği
- 2004, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D Birinciliği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2017, Seda İmece. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Empati Eğilim Becerileri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eği...