Akademik BilgilerASLI DEMİR
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: asli.demir@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000-2785(dahili)
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği, Türkiye , Devam Ediyor
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisligi, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği, Türkiye, 1998

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2011-
Uzmanlık Alanları- Tekstil Mühendisliği (6210000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Demir A.,Atmospheric Plasma Advantages for Mohair Fibers in Textile Applications", Fibers and Polymers, Vol.11, No.4, 580-585 (2010).
- Demir A., Arık B., Özdoğan E., Seventekin N., "A New Application Method of Chitosan for Improved Antimicrobial Activity on Wool Fabrics Pretreated by Different Ways", Fibers and Polymers , Vol. 11, No. 3, 351-356 (2010).
- Karahan H.A., Özdogan E., Demir A., Koçum I.C., Öktem T., Ayhan H. "Effects of Atmospheric Pressure Plasma Treatments on Some Physical Properties of Wool Fibers", Textile Research Journal, Vol. 79 (14), 1260 – 1265 (2009).
- Demir A., Öktem T.Seventekin N, "Reaktif Boyalı Pamuklu Materyallerinin Işık Haslığına UV Absorplayıcıların Etkisi", Tekstil ve Konfeksiyon, 3, 211-220 (2008).
- Demir A., Karahan, ,H.A. Özdoğan E., Öktem T., Seventekin N., 'The Synergetic Effects of Alternative Methods in Wool Finishing' , Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 16, No. 2 (67), 89-94 (2008)
- Karahan A., Özdogan E., Demir A., Ayhan H., Seventekin N., "Effects of Atmospheric Plasma Treatment on Dyeability of Cotton Fabrics by Acid Dyes", Coloration Technology, Vol. 124, No. 2, 106-110 (2008).
- Demir A., Öktem T., Seventekin N., Kitosanın Tekstil Sanayiinde Antimikrobiyal Madde Olarak Kullanımının Araştırılması", Tekstil Ve Konfeksiyon, 2, 94-102 (2008).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (20 adet)- YAMAN N. ,DEMİR A., KARAHAN A., ÖZDOĞAN E., OKTEM T., SEVENTEKİN N., Tekstilde Plazma Teknolojisinin Kullanım Olanakları: Plazma Teknolojisinin Sentetik Liflerde Kullanımı, Tekstil Maraton, Sayı: 96, 3/2008, pp. 40-50
- ARIK B., DEMİR A., ÖZDOĞAN E, SEVENTEKİN N., Nanoteknolojik Sol-Gel Yöntemi ve Tekstil Sanayiinde Uygulamaları, Tekstil Terbiye, 4/2008, pp. 7-20
- ARIK B., DEMİR A., ÖZDOĞAN E, SEVENTEKİN N., Fonksiyonel Tekstiller İçin Nanoteknoloji Uygulamaları-1, Tekstil Dünyası, Haziran 2008, pp. 120-124
- KARAHAN A., DEMİR A., ÖZDOĞAN E SEVENTEKİN N:, Yüzey Modifikasyonlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Bazı Yöntemler, Tekstil ve Konfeksiyon, 1/2007, 24-30
- KARAHAN A., DEMİR A., ÖZDOĞAN E., ÖKTEM T., SEVENTEKİN N., Tekstil Malzemelerinin Yüzey Modifikasyonlarında Kullanılan Bazı Yöntemler, Tekstil ve Konfeksiyon, 2007, Sayı: 4, pp.248-255
- ÖZDOĞAN E., DEMİR A., SEVENTEKİN N., Lotus Etkili Yüzeyler, Tekstil ve Konfeksiyon 1/2006,pp. 287-290.
- KARAHAN A., YAMAN N., DEMİR A., ÖZDOĞAN E., ÖKTEM T., SEVENTEKİN N.,Tekstilde Plazma teknolojisinin Kullanım Olanakları: Plazma Nedir?, Tekstil ve Konfeksiyon, 1/2006, 302-309
- ÖZDOĞAN E., DEMİR A., SEVENTEKİN N., “Nanoteknoloji ve Tekstil Uygulamaları”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 3/2006, pp. 159-163
- ÖZDOĞAN E., DEMİR A., SEVENTEKİN N., Eko-Teks ve Çevre Etiketi, Tekstil ve Konfeksiyon, 2/2005, pp.67-71
- ITMA’Asia 2005’de Kimyasal Tekstil Muayene Cihazları, Tekstil ve Konfeksiyon, DEMİR A., KARAHAN A., YAMAN N., ÖZDOĞAN E., ÖKTEM T., DEMİRCANLI Ü., SEVENTEKİN N., Tekstil ve Konfeksiyon, 4/2005, pp. 204-207
- KORKMAZ A., ÖZDOĞAN E..,“ Polipropilen Liflerindeki Son Gelişmeler”, Tekstil ve Konfeksiyon, 3-2004, 153-161.
- ÖZDOĞAN E., KALYONCU S., KORKMAZ A., ÖKTEM T., “Ard İşlemlerin Reaktif Boyamaya Etkisi”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ocak-Mart 2003, Yıl 13, Sayı 1, 46-50.
- KORKMAZ A., ÖKTEM T., SEVENTEKİN N., “Basalt Lifleri”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Nisan-Haziran 2003, Yıl 13, Sayı 2, 65-69
- GÜNDÜZ F., DURAK G., KORKMAZ A., DEMİRCANLI Ü., ÖZDOĞAN E., ÖKTEM T., SEVENTEKİN N., “ITMA 2003’de Kimyasal Tekstil Muayene Cihazları”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 4/ 2003, Yıl 13, Sayı 4, 184-193
- A. KORKMAZ, A. EKMEKÇİ, DURAN K., 'Tekstilde Amilaz Kullanımı', Tekstil ve Konfeksiyon, 3/2002,135-139
- A.KORKMAZ, N. SEVENTEKİN, “Reaktif Boyalı Tekstil Mamullerine Işık+Ter Etkisinin İncelenmesi”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 1/2001, pp. 37-43
- ÖKTEM T., ÖZDOĞAN E., KORKMAZ A., SEVENTEKİN N., “Yıkama ve Fiksatörlerin Ter Haslığının İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Tekstil Terbiye ve Teknik, Temmuz 1999, Sayı: 43, 64-69
- K. DURAN, A. KORKMAZ, Ön Terbiyede Enzim Kullanımı, Tekstil ve Konfeksiyon, 4/1999, 320- 325.
- ÖKTEM T., KORKMAZ A., SEVENTEKİN N., “Chitin ve Chitosan’ın Tekstil Sanayisinde Kullanım Olanakları”, Tekstil Terbiye ve Teknik, Ağustos 1999, Sayı: 44, pp 50-58
- SEVENTEKİN N., ÖKTEM T., DEMİRCANLI Ü., ÖZDOĞAN E., TEKEOĞLU Ş., ÜNGÖR D., KORKMAZ A., “ITMA’99 da Kimyasal Tekstil Muayeneleri Cihazları”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Mayıs-Haziran 1999, Yıl 9, Sayı 3, pp. 184-192

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- 2008, ARIK B., DEMİR A., ÖZDOĞAN E., SEVENTEKİN N., Kitosan Ve Türevlerinin Tekstilde Kullanımı, IV. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi, Denizli
- KARAHAN A., DEMİR A., ÖZDOĞAN E., OKTEM T., SEVENTEKİN N., Atmosferik Plkazmanın Doğal Liflere Olan Etkisi, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu XI, Mayıs 2007, Bursa, s 227-237
- KORKMAZ A., ÖKTEM T., SEVENTEKİN N., "Tekstilde Antimikrobiyal Uygulamalar", II. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi, s 71-88, 27-28 Eylül 2004, Bursa
- ATAV R., KORKMAZ A., ARABACI A., KUMBASAR P., ÖKTEM T., YURDAKUL A., "Boyama Sonrası Kullanılan Yardımcı Maddelerin Haslıklar Üzerine Etkisi", Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu IX, 30 Nisan-2 Mayıs 2003, Bursa, s 125-147
- KORKMAZ A., SEVENTEKİN N., "Reaktif Boyarmadde ile Boyanmış Pamukluların Işık Haslığının Geliştirilmesine İlişkin Bir Araştırma", I. Ulusal Tekstil Kimyasalları Kongresi, 12-13 Aralık, Bursa, 2002
- ÖKTEM T., TEKEOĞLU Ş., KORKMAZ A., SEVENTEKİN N., "Tekstil Mamullerinin UV Işınlarına Karşı Koruma Etkinlikleri" Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu VIII, 16-18 Mayıs 2001, Bursa, s 182-190

Kazanılan Burslar (1 adet)- 1997, San_ko eğitim Bursu, 1 yil