Akademik BilgilerFERİDE ZİŞAN KAZAK ÇETİNKALP
DOÇENT
Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Sporda Psikososyal Alanlar Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: f.zisan.kazak@ege.edu.tr
- E-posta: f.zisan.kazak@gmail.com
- Telefon: 3425714-105, İş
- Telefon: 3129, İş
Eğitim Bilgileri- Lisans: Selçuk Ün. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: Mersin Ün., Sağlık Bil. Enstitüsü, BE. ABD. Spor Psikolojisi, Türkiye, 2001
- Doktora: Ege Ün., Sağlık Bil. Est., Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (12 adet)-  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı,, 2016-
- Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Başkanı, 2016-
- Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Başkanı, 2015-2016
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı, 2014-2016
- Müdür Yardımcısı, 2014-2016
- Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Doç.Dr., 2013-
- Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O., Araştırma Görevlisi Dr., 2009-2013
- Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O.- Araştırma Görevlisi, 2002-2009
- Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O.- Araştırma Görevlisi, 2001-2002
- Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Öğretim Görevlisi, 1999-2001
- Mersin Celile Öner İlköğretim Okulu, Beden Eğitimi Öğretmeni, 1998
- Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Öğretim Görevlisi, 1998-1999
Mesleki Faaliyetleri (15 adet)- GYMFEST- Pendorya Uluslararası İstanbul Cimnastik Festivali (Org. Kurulu Üyesi), 2012-2013
- Herkes için Cimnastik Teknik Kurulu Üyesi, 2009-2012
- İzmir Uluslararası Cimnastik Festivali (Organizasyon Kurulu Üyesi), 2009-2011
- Aerobik Cimnastik Hakemi (Milli), 2007-Devam Ediyor
- Spor Bilimleri Derneği Üyesi, 2000-Devam Ediyor
- Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Hakem),
- Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği Kurucu Üyesi (FEPSAC üyesi),
- Educational Research and Reviews (Hakem),
- İzmir Uluslararası Cimnastik Festivali Organizasyon Kurulu Üyesi,
- Spor Bilimleri Derneği, Egzersiz ve Spor Psikolojisi Çalışma Grubu Üyesi,
- Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi (Hakem),
- Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi (Hakem),
- Social Behavior and Personality: An International Journal (Hakem),
- Perceptual & Motor Skills (Hakem),
- Niğde Üniversitesi, Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Hakem),
Uzmanlık Alanları- Beden Eğitimi (2241900)
- Spor Eğitimi (2242000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- 2017, Elif Nilay Ada, Nikos Comoutos (Zourbanos), Aristea Karamitrou, Zişan Kazak Çetinkalp, The relationships between dispositional flow, motivational climate and self-talk in physical education classes.
- 2016, Lochbaum, M., Kazak Çetinkalp, Z., Graham, K. A., Wright, T., & Zazo, R. TASK AND EGO GOAL ORIENTATIONS IN COMPETITIVE SPORT: A QUANTITATIVE REVIEW OF THE LITERATURE FROM 1989 TO 2016. Kineziologija, 48(1), 3-29.
- 2016, Marc R. Lochbaum, Javan Jean-Noel, Zisan Kazak Cetinkalp, Felipe Andres Vallejo-Reyes, Jose Mena-Campbell. 2 x 2 achievement goals profiles in chilean competitive and recreational athletes: A first look.
- 2016, Marc Lochbaum, Ricardo Zazo, Zişan Kazak Çetinkalp, Taylor Wright, Kara-Aretha Graham & Niilo Konttinen, A Meta-Analytic Review of Achievement Goal Orientation Correlates in Competitive Sport: A Follow-up to Lochbaum et al. Kinesiology, 48 (2)
- 2015, Marc R. Lochbaum, Emeka T. Okafor, David C. Brenner, Zişan Kazak Çetinkalp. Achievement goals and intensity of physical activity during free play in children: The moderating role of perceived sport confidence.
- 2012, Z.KAZAK ÇETİNKALP, Achievement Goals and Physical Self-Perceptions: A Study on Adolescent Athletes. Social Behavior and Personality: An international journal, 40 (3): 473-480.
- 2012, Z. KAZAK ÇETİNKALP, Men’s and Women’s Achievement Goals and Self-Perception in Sport Situational Motivation. Studia Psychologica, Vol. 54, No.1. pp. 23-35.
- 2011, Z.KAZAK ÇETİNKALP, A.TÜRKSOY, Goal orientations and self-efficacy: as predictors of participation motivation in adolescent male soccer players. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39 (7), 925-934.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (24 adet)- 2016, S. Kelecek, F.M. Kara, F.Z. KAZAK ÇETİNKALP, F.H. AŞÇI, “Sporcu Tükenmişlik Ölçeği”nin Türkçe Uyarlaması (The Turkish Adaptation Of “Athlete Burnout Questionnaire). Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 27 (4):150-161.
- 2015, Gözde ERSÖZ, Zisan Kazak ÇETİNKALP, Robert EKLUND, Kadın ve Erkek Sporcularda Başarı Hedeflerini Öngörmede Kendini Fiziksel Algılama ve Yaşam Doyumunun Rolü (The Role of Male and Female Athletes’ Physical Self-Perceptions and Life Satisfaction in Predicting Their Achievement Goals). Hacettepe Journal of Sport Sciences, 26 (2), 65–76.
- 2014, AŞÇI, F.H., KAZAK ÇETİNKALP, F.Z., ALTINTAŞ, A. " Sportif Kimlik Ölçeği (Skö)'nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi", Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi. 6(2):39-45.
- 2012, E.N.DAŞDAN ADA, F.H.AŞÇI, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, M.E.ALTIPARMAK, Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 (SOPDD‐2) Ölçeği’nin Beden Eğitimi Dersi için Geçerlik ve Güvenirliği (Evaluation of Dispositional Flow State Scale-2 (DFS-2) for physical education lessons), Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi , 23 (2): 43-49.
- 2012, E.N.DAŞDAN ADA, F.H.AŞÇI, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, M.E.ALTIPARMAK, Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin (DGÖ) beden eğitimi ders ortamı için geçerlik ve güvenirliği (Validity and reliability of situational motivation scale for physical education class environment), Ankara Üniversitesi, Spormetre , 10 (1): 7-12.
- 2012, E.Nilay DAŞDAN ADA, F.Hülya AŞÇI, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, E.ALTIPARMAK, Beden eğitimi sınıflarında öğrenme ve performans yönelimi ölçeği’nin ilköğretim ikinci kademe öğrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 4(2):64-70.
- 2012, A. ALTINTAŞ, Z. KAZAK ÇETİNKALP, F. H. AŞÇI, Antrenör-sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23 (3), 119–128.
- 2012, A.M. CANPOLAT, Z. KAZAK ÇETİNKALP, M. ÖZŞAKER, Beden eğitimi dersinde problem çözme becerisi ve sınıf iklimi: ikinci kademe ilköğretim öğrencileri üzerine bir çalışma, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (3) 89-94.
- 2011, A.M.CANPOLAT, Z.KAZAK ÇETİNKALP, “ İlköğretim II. kademe öğrenci-sporcuların başarı algısı ve öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki (Relationship between perception of success and self-efficacy of secondary school student-athlete)” Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (1): 14–19.
- 2011, Z.KAZAK ÇETİNKALP, E.N.DAŞDAN ADA, Z.DİNÇ, “Durumsal güdülenme düzeyi ve başarı algısı arasındaki ilişki: Takım sporları üzerinde bir çalışma”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (3): 305–310.
- 2010, KAZAK ÇETİNKALP, Z. Durumsal Güdülenme Ölçeği (Situational Motivation Scale- SIMS)’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri (Psychometric Properties Of The Turkish Version Of The Situational Motivation Scale – SIMS) Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2(2):86-94
- 2010, Z.KAZAK, “Cinsiyet ve hedef yöneliminin yarışma kaygısı üzerindeki etkisi (Effects of gender and goal orientation on competitive anxiety)”, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, 16 (1-2): 13-17.
- 2009, Z.KAZAK ÇETİNKALP, “Başarı Algısı Envanterinin Çocuk Versiyonu-BAE-Ç”nun Türk sporcuları için geçerlik ve güvenirlik çalışması - (The validity and reliability study of “The Children's Version of The Perception of Success Questionnaire-POSQ-CH” for Turkish athletes)”, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, 15 (3-4): 39-42.
- 2008, VURGUN, N., KAZAK ÇETİNKALP, Z. & DORAK, F. Futbol Hakemlerinin Kendini Gerçekleştirme Düzeylerinin İncelenmesi. Performans Dergisi, 14 (1-2), 35-40.
- 2007, KAZAK ÇETİNKALP, Z.& DOĞAN, B. Başarı Algısı Envanteri’nin (Yetişkin Versiyonu-BAE-Y) Türk Sporcuları için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - (The Validity and Reliability Study of The Perception of Success Questionnaire (The Adult Version-POSQ-A)” for Turkish Athletes). Performans Dergisi, 13 (3-4), 69-74.
- 2007, DAŞDAN, E.N., ÇAMLIYER, H., ÇAMLIYER, H. & KAZAK ÇETİNKALP, Z. “Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği”nin Türk Öğrenciler için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 3 - 10.
- 2006, KAZAK, Z. Sporcuların Hedef Yönelimi Profilleri ve Güdülenme Düzeyleri (Goal Orientation Profiles and Motivation Levels of Athletes) Performans Dergisi, 12 (2).
- 2006, VURGUN, N., DORAK, F. & KAZAK, Z. Devlet ve Özel Okullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yaşam Doyumları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi. - Performans Dergisi, 12 (4), 29-35.
- 2005, Elit sporcuların güdüsel yönelimleri: Voleybolcular üzerine bir çalışma (Motivational Orientation of Elite Athletes: A Study on Turkish Volleyball Players) Performans Dergisi, 11(2).
- 2005, DOĞAN, B. & KAZAK, Z. Güdüsel değİşkenlerin bilişsel, somatik kaygı ve kendine güven boyutlarına etkileri (The Effects of Motıvatıonal Varıables on Cognıtıve State Anxıety, Somatıc State Anxıety and Self-Confıdence) Performans Dergisi, 11 (1).
- 2004, Sporcuların güdüsel yönelimlerinin öngörücüleri olarak: hedef yönelimi, sportif yeterlik ve yaşam doyumu (Goal orıentatıon, sport competence and lıfe satısfactıon: As predıctors of motıvatıon) Performans Dergisi, 10 (3).
- 2004, Sporcuların güdüsel yönelimlerinin empatik davranım biçimleri açısından değerlendirilmesi (The Effects of Athletes’ Empathıc Behavıors on Motıvatıonal Orıentatıons) Performans Dergisi, 10 (1)
- 2004, KAZAK, Z. Sporda Güdülenme Ölçeği –SGÖ-” nin Türk sporcuları için güvenirlik ve geçerlik çalışması (A Study on Relıabılıty and Valıdıty of “ The Sport Motıvatıon Scale –SMS-” for Turkısh Athletes) Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi
- 2002, Bireylerin spora katılım, cinsiyet ve sürekli kaygı düzeylerine göre saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (The Effects of Individuals’ Athletic Participation, Gender and Trait Anxiety Levels on Aggressıon Levels) Performans Dergisi, 8, 8 (3-4): 1-13

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (40 adet)- 2015, E.N. Ada, Z. Pehlivan, N. Zourbanos, N.L.D. Chatzisarantis, Z. Kazak Çetinkalp. The relationships between Academic Motivation and Perceived Motivational Climate in Sport High Schools. AIESEP International Conference, 8-11 July 2015 Madrid/Spain.
- 2015, Zişan KAZAK ÇETİNKAP, Atahan ALTINTAŞ, F. Hülya AŞÇI, E. Nilay ADA, Do self-esteem, physical self-concept and social physique anxiety predict sport situational motivation in female and male young adult exercisers?, AIESEP International Conference, 8-11 July 2015 Madrid/Spain.
- 2014, Elif Nilay ADA, Nikos ZOURBANOS, Athanasios PAPAIOANNOU, Zişan KAZAK ÇETİNKALP. A Preliminary Validation of the Turkish Version of the Automatic Self-Talk Questionnaire for Physical Education. 13th International Sports Sciences Congress. Konya/Türkiye.
- 2014, Elif Nilay ADA, Nikos ZOURBANOS, Zişan KAZAK ÇETİNKALP, Athanasios PAPAIOANNOU. The Relationship between Dispositional Flow, Motivational Climate, and Self-Talk in Physical Education Classes. 13th International Sports Sciences Congress. Konya/Türkiye.
- 2014, Feyza Meryem KARA, F. Zişan ÇETİNKALP, F. Hülya AŞÇI. Perceived Teacher Feedback Scale: The Validity and Reliability Study. 13th International Sports Sciences Congress. Konya/Türkiye.
- 2014, Elif Nilay ADA, Fatma ÇEPİKKURT, Zişan KAZAK ÇETİNKALP, Aksel ÇELİK. Relationships Among Self Efficacy, Achievement Goals and Social Appearance Perceptions in University Basketball Players. 13th International Sports Sciences Congress. Konya/Türkiye.
- 2013, Zişan KAZAK ÇETİNKALP, F.Hülya AŞÇI, E.Nilay DAŞDAN ADA, Examining The Relationship Between Motivational Characteristics And Dispositional Flow In Team Sports. The ISSP 13th World Congress of Sport Psychology, Beijing, China, 21-25 July.
- 2013, ÇAĞLAR, E; KAZAK ÇETİNKALP, Z. The Peer Motivational Climate in Youth Sport Questionnaire: Assessment of Psychometric Properties of Turkish Version. The ISSP 13th World Congress of Sport Psychology, Beijing, China, 21-25 July.
- 2013, ADA, E.N., ASCI, F.H., KAZAK CETINKALP, F.Z., ALTIPARMAK M.E., An Examination of The Effects of Perceived Motivational Climate and Motivation on Dispositional Flow State in Physical Education Classes. The ISSP 13th World Congress of Sport Psychology, Beijing, China, 21-25 July.
- 2013, G. ERSÖZ, Z. KAZAK ÇETINKALP, R. EKLUND, The role of male and female athletes’ physical self-perceptions and life satisfaction in predicting their achievement goals. The 55th ICHPER•SD Anniversary World Congress & Exposition, Istanbul, Turkey / December 19-21.
- 2013, A. ALTINTAŞ, F. H. AŞÇI, Z. KAZAK ÇETINKALP, Why do young adults participate in recreational exercise and sports? The 55th ICHPER•SD Anniversary World Congress & Exposition, Istanbul, Turkey / December 19-21.
- 2012, A.MİS, Z.KAZAK ÇETİNKALP. Türk halk oyunlarının sahnelenmesinde güdülenme faktörü. 1. Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi, 10-12 Mayıs, Malatya.
- 2012, C.O.ÇETİNKALP, G.AKTAŞ, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, Sürekli Optimal performans duygu durumu ve fiziksel benlik algısı: Halk dansçıları üzerinde bir çalışma. 1. Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi, 10-12 Mayıs, Malatya.
- 2012, Z. KAZAK ÇETİNKALP, F.H. AŞÇI, A. ALTINTAŞ, Sporda Güdülenme Ölceği’nin Adolesan Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (The Validity and Reliability Study of the Sport Motivation Scale’s Adolescent Version), 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, May 31‐June 2, Ankara/Turkey.
- 2012, F.H. AŞÇI, Z. KAZAK ÇETİNKALP, A. ALTINTAŞ, Fiziksel Aktivite ve Egzersize Katılım Güdüsünün Değerlendirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Ön Calışma (Evaluating Motives for Participation in Physical Activity and Exercise: The Validity and Reliability Pilot Study), 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, May 31‐June 2, Ankara/Turkey.
- 2012, E.N.DAŞDAN ADA, F.H.AŞÇI, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, M.E.ALTIPARMAK, Durumsal Güdülenme Ölceği’nin (DGO) Beden Eğitimi Dersi için Gecerlik ve Güvenirliği (Reliability and Validity of Situational Motivation Scale -SIMS for Physical Education Lesson), 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, May 31‐June 2, Ankara/Turkey.
- 2012, E.N.DAŞDAN ADA, F.H.AŞÇI, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, M.E.ALTIPARMAK, Surekli Optimal Performans Duygu Durum-2 (SOPDD‐2) Olceği’nin Beden Eğitimi Dersi icin Gecerlik ve Guvenirliği (Validity and Reliability of Dispositional Flow State Scale-2 (DFS-2) for Physical Education Lessons), 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, May 31‐June 2, Ankara/Turkey.
- Aşçı F, Çetinkalp Z, Altıntaş A. Sporda Güdülenme Ölçeği (SGÖ)’nin Çocuklar İçin Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma / A Study on Evaluation of Validity and Reliability of The Sport Motivation Scale For Children. 12th International Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012
- 2010, E.N.DAŞDAN ADA, A.ÇELIK, Z.KAZAK ÇETİNKALP, S.TÜRKMEN, Ö.TÜTÜNCÜ, “Sporcuların hedef yönelimleri ve empati becerilerinin cinsiyete göre incelenmesi”, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 147 pp., Antalya/Türkiye, 10–12 Kasım.
- 2010, Z.KAZAK ÇETİNKALP, E.N.DAŞDAN ADA, Z.DİNÇ, “Durumsal güdülenme düzeyi ve başarı algısı arasındaki ilişki: Takım sporları üzerinde bir çalışma (The relationship between perception of success and situational motivation level: A study on team sports)”, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 95 pp., Antalya/Türkiye, 10–12 Kasım.
- 2010, DAŞDAN ADA, E.N., PEHLİVAN, Z., KAZAK ÇETİNKALP, Z. “TARGET” Öğretmen Öz Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması. Spor Pedagojisi Bilimsel Bilgi Paylaşımı Çalıştayı-1, 8-9 Ekim Hacettepe Üniversitesi.
- 2007, KAZAK ÇETİNKALP,Z.& DOĞAN, B. Başarı Algısı Envanteri’nin (Yetişkin Versiyonu-BAE-Y) Türk Sporcuları için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (The Validity and Reliability Study of The Perception of Success Questionnaire (The Adult Version-POSQ-A)" for Turkish Athletes).4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
- 2007, VURGUN, N., KAZAK ÇETİNKALP, Z. & DORAK, F. The Examination of Football Referees' Self-Realization Levels. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
- 2007, KAZAK ÇETİNKALP,Z.& DOĞAN, B. Examining The Relationships between Athletes’ Perceptions of Success and Perceived Competence Levels. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
- 2007, KAZAK, O., KÜÇÜK, V. & KAZAK ÇETİNKALP,Z. Factors Affecting Sports Participation among 9 to 14 Year Old Athletes in Team and Individual Sports. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
- 2007, KAZAK, O., KÜÇÜK, V. & KAZAK ÇETİNKALP,Z. Examining The Effect of Gender on Sport Participation: The Case of Kütahya. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
- 2006, KAZAK ÇETİNKALP, Z. "Başarı Algısı Envanterinin Çocuk Versiyonu-BAE-Ç"nun Türk Sporcuları için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (The Validity and Reliability Study of "The Children's Version of The Perception of Success Questionnaire-POSQ-CH" for Turkish Athletes). Uluslararası Spor bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla.
- 2006, VURGUN, N., DORAK, F. & KAZAK ÇETİNKALP, Z. Devlet ve Özel Okullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yaşam Doyumları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi (The Determination of Physical Education Teachers’ Life Satisfaction and Burnout Levels in Private and Public Schools). 9. Uluslararası Spor bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla.
- 2006, DAŞDAN, E.N., ÇAMLIYER, H., ÇAMLIYER, H. & KAZAK ÇETİNKALP, Z. Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği"nin Türk Öğrenciler için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 9. Uluslar arası Spor bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla.
- 2004, KAZAK, Z. Motivational types and competence levels of female and male athletes 10.ICHPR-SD Avrupa ve 8.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 17-20 Kasım, Antalya.
- 2004, KAZAK, Z. Effects of gender and goal orientation on competitive anxiety. 10.ICHPR-SD Avrupa ve 8.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 17-20 Kasım, Antalya.
- 2002, KAZAK, Z., MORALI, S. & DOĞAN, B. Sporcuların güdüsel yönelimlerinin öngörücüleri olarak: Hedef yönelimi, sportif yeterlik ve yaşam doyumu (Goal orıentatıon, sport competence and lıfe satısfactıon: As predıctors of motıvatıon) VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 27-29 Ekim, Antalya.
- 2002, DOĞAN, B., MORALI, S. KAZAK, Z. & TOK, S. Bireylerin spora katılım, cinsiyet ve sürekli kaygı düzeylerine göre saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. (The Effects of Individuals’ Athletic Participation, Gender and Trait Anxiety Level). VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 27-29 Ekim, Antalya.
- 2002, MORALI, S., DOĞAN, B., KAZAK, Z. & ENGÜR, M. Sporcuların güdüsel yönelimlerinin empatik davranım biçimleri açısından değerlendirilmesi. (The Effects of Athletes’ Empathıc Behavıors on Motıvatıonal Orıentatıons). VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 27-29 Ekim, Antalya.
- 2001, TİRYAKİ, Ş. & TOROS (KAZAK), Z. Spor için Liderlik Ölçeği"nin koçun davranışlarını algılaması versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması: Ön bulgular. II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu. 11-13 Ekim. İzmir.
- 2001, TOROS (KAZAK), Z. & TİRYAKİ, Ş. Elit sporcuların güdüsel yönelimleri: Voleybolcular üzerine bir çalışma (Motivational orientation of elite athletes: A study on Turkish volleyball players) II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu. 11-13 Ekim. İzmir.
- 2001, TOROS, T.: YETİM, Ü.: TOROS (KAZAK), Z. Bayanlarda yaşam doyumu düzeylerinin egzersiz yapan ve yapmayanlar açısından değerlendirilmesi . III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi. 2-4 Kasım. Antalya.
- 2000, TOROS, T.: YETİM, Ü.: TOROS (KAZAK), Z. Günlük gazetelerde spor yazarlarının, takımların yengi ve yenilgi sonrasına yönelik düşüncelerinin analizi. Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu. 27-28 Ocak, Manisa.
- 2000, TOROS (KAZAK), Z. "Sporda Güdülenme Ölçeği-SGÖ"nin Türk sporcuları için uyarlama ve güvenirlik ön çalışması. VI. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 3-5 Kasım, Ankara
- 2000, 2. TOROS, T.: YETİM, Ü.: TOROS (KAZAK), Z. Spor yazarlarının futbol takımlarındaki başarı ve başarısızlıkları neye yüklediklerine ilişkin genel bir analiz. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 11-13 Mayıs, İstanbul.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (12 adet)- 2015, By: Mascret, Nicolas; Elliot, Andrew J.; Cury, Francois.Extending the 3 x 2 achievement goal model to the sport domain: The 3 x 2 Achievement Goal Questionnaire for Sport.PSYCHOLOGY OF SPORT AND EXERCISE Volume: 17 Pages: 7-14. (Z.KAZAK ÇETİNKALP. 2012. Achievement Goals and Physical Self-Perceptions: A Study on Adolescent Athletes. Social Behavior and Personality: An international journal, 40 (3): 473-480.)
- 2015, by Marc Lochbaum, Javan Jean-Noel, and Colleen Pinar. A meta-analytic review of Elliot’s (1999) Hierarchical Model of Approach and Avoidance Motivation in the sport, physical activity, and physical education literature. Journal of Sport and Health Science. 07/2015.(Z.KAZAK ÇETİNKALP. 2012. Achievement Goals and Physical Self-Perceptions: A Study on Adolescent Athletes. Social Behavior and Personality: An international journal, 40 (3): 473-480.)
- 2014, Partridge, J. A., Knapp, B. A., & Massengale, B. D. An Investigation of Motivational Variables in CrossFit Facilities. The Journal of Strength & Conditioning Research, 28(6), 1714-1721. (Z.KAZAK ÇETİNKALP. 2012. Achievement Goals and Physical Self-Perceptions: A Study on Adolescent Athletes. Social Behavior and Personality: An international journal, 40 (3): 473-480.)
- 2014, By: Lameiras, Joao; Almeida, Pedro L.; Garcia-Mas, Alexandre. RELATIONSHIPS BETWEEN COOPERATION AND GOAL ORIENTATION AMONG MALE PROFESSIONAL AND SEMI-PROFESSIONAL TEAM ATHLETES., PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS Volume: 119 Issue: 3 Pages: 851-860 Published: DEC 2014. (ÇETINKALP , Z. , & TURKSOY , A. ( 2011 ) Goal orientation and self-effi cacy as predictors of male adolescent soccer players' motivation to participate . Social Behavior and Personality,39(7),925-934.)
- 2014, By: Fernández Pérez, R.C.; Yagüe Cabezón, J.M.; Molinero González, O.; et al., Analysis of motivational differences between football 7 and 11, Cuadernos de Psicología del Deporte Volume: 14 Issue: 2 Pages: 47-58 Published: 2014-05.(Cetinkalp, Z.K., & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players’ motivation to participate. Social Behavior and Personality, 39 (7), 925-934.)
- 2014, by Simone Waters, Gary E. McPherson and Emery Schubert. Facilitators and impediments for elective music and sport in adolescent males.SAGE Open 04/2014; DOI: 10.1177/2158244014529779. (Cetinkalp, Z.K., & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players’ motivation to participate. Social Behavior and Personality, 39 (7), 925-934.)
- 2014, by İhsan Sari, Jelena Ilić and Milovan Ljubojević. The comparison of task and ego orientation and general self-esteem of Turkish and Montenegrin young basketball players. Kinesiology 45(2013) 2:203-212. (Cetinkalp, Z.K., & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players’ motivation to participate. Social Behavior and Personality, 39 (7), 925-934.)
- 2014, by Loaiza, H. H. A., & Gutiérrez, J. F. G. Motivational factors, sport and socio-demographical variables in university sportsmen. Tesis psychologica, 9(1):130-145 (Çetinkalp, Z. K. & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players’ motivation to participate. Social Behavior and Personality, 39 (7),925-934.)
- 2013, by Jansson, L., & Segerstedt, E. (2013). EN MOTIVATIONSUNDERSÖKNING PÅ FOTBOLLSSPELARE I DIVISION 1–FINNS DET SKILLNADER MELLAN MÄN OCH KVINNOR?. Svensk Idrottspsykologisk Förening, 114. (ÇETINKALP , Z. , & TURKSOY , A. ( 2011 ) Goal orientation and self-effi cacy as predictors of male adolescent soccer players' motivation to participate . Social Behavior and Personality,39(7),925-934.)
- 2013, by Baser, B., Bayar, P., & Ghorbanzadeh, B. (2013). A determination of goal orientation in respect to the age categories and gender volleyball players in relation to their success. European Journal of Experimental Biology, 3(1), 81-84.(Çetinkalp Z., Daşdan A, Dinç Z, “Durumsal Güdülenme Düzeyi ve Başarı Algısı Arasındaki İlişki: Takım Sporları Üzerinde Bir Çalışma” Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2011, Page; 305–310)
- 2012, by Chilisa, R., Tlhabano, K., Vista, C., Pheko, M., Losike, N., Mosime, S., ... & Balogun, S. K. Self-efficacy, Self-esteem and the Intention to Practice Safe Sex among Batswana Adolescents. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 47, 700-701. (ÇETINKALP , Z. , & TURKSOY , A. ( 2011 ) Goal orientation and self-effi cacy as predictors of male adolescent soccer players' motivation to participate . Social Behavior and Personality,39(7),925-934.)
- 2007, by Aşçı, F. H., Demirhan, G., & Dinc, S. C. (2007). PSYCHOLOGICAL PROFILE OF TURKISH ROCK CLIMBERS: AN EXAMINATION OF CLIMBING EXPERIENCE AND ROUTE DIFFICULTY. Perceptual and motor skills, 104(3), 892-900. (Toros, Z. (2001). Elit Sporcularln Güdüsel Yonelimleri: Voleybolcular uzerinde bir araştırma [Motivational orientations of elite athletes: a study on volleyball players]. Unpublished master's thesis, Institute of Health Sciences, Mersin Univer.)
Kitapları (2 adet)- 2017, Routledge International Handbook of Golf Science, Edited by Martin Toms, Chapter 15. Marc Lochbaum, Zişan Kazak Çetinkalp and Landry Actkinson. The Beginning Golfer: Psychological Techniques and Constructs Impacting Putting Performance
- 2015, 6. Bölüm. GERİBİLDİRİM, PEKİŞTİRME VE İÇSEL GÜDÜLENME. SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ - Foundations of Sport and Exercise Psychology. 6. Baskıdan Çeviri, Kasım.

Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2014, 13th International Sports Sciences Congress. The Relationship between Dispositional Flow, Motivational Climate, and Self-Talk in Physical Education Classes. Spor Pedagojisi alanında En İyi Sözel Bildiri.
- 2012, 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, Surekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Olceği’nin Beden Eğitimi Dersi icin Gecerlik ve Guvenirliği. Spor Pedagojisi alanında En iyi sözel bildiri.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2017, Aysel KOLSALLAYAN, EGZERSİZ KATILIMCILARININ FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ MÜKEMMELİYETÇİLİĞİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN EGZERSİZE KATILIM GÜDÜSÜNE ETKİSİ