Akademik BilgilerADEM GÖKÇÖL
MÜHENDİS
Rektörlük
İletişim Bilgileri- E-posta: adem.gokcol@ege.edu.tr, Dr. Adem GÖKÇÖL
- Telefon: 1971, Dahili
- Telefon: 0232 339 43 04, Direkt
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 2000
- Doktora: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Tohum Teknolojisi Uyg. ve Arş. Mrz. - Arş. Gör. Teknik Müdür, 2001-
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi 14-15 Aralık 2006 E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bornova-Izmir, 2006
- Project Secretary - EUROPAID TR205.01/002/01/017 'Bringing the Unemployed Agriculture Engineers into the Seed Sector, 2005
- Workshop on Seed Vigour Testing - Düzenleme Kurulu Üyesi 12-14 Ekim 2004 Bornova-İzmir, 2004
- III. Ulusal Patates Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi 23-27 Eylül 2002 Bornova-İzmir, 2002
- Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi Düzenleme Komitesi Üyesi 11-13 Eylül 2002 Bornova-İzmir, 2002
Uzmanlık Alanları- Biyoistatistik (1010102)
- İstatistik (2210300)
- Ziraat (5010000)
- Bahçe Bitkileri (5010100)
- Tarla Bitkileri (5011200)
- Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (5011201)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Ekren, S.; Gokcol, A.; Sonmez, C.,Heavy Metal Contents of Aegean Region Tobaccos According To Quality Groups and Stalk Position. BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE Volume: 18 Issue: 1 Pages: 92-99 Published: FEB 2012

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Ilker, E., Ö. Tatar, A. Gökçöl. 2009. Konvansiyonel ve Organik Tarım Koşullarında Bazı Soya Çeşitlerinin Performansları. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.,Sayı: 47 (1) sayfa: 87-96, 201, Bornova, ISSN 1018 – 8851

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2004, İlbi, H., S. Kavak, I. Duman, B. Eser, A. Gökçöl and E. İlker, 2004. Altenative Vigor Test for Cold Test in Maize. 27 th. ISTA Seed Symposium 17-19 May 2004. Budapest-Hungary
- 2003,Gökçöl A., E. İlker, N. Açıkgöz. Functional Comparison of WEB, LISTSERV and DISCUSSION GROUPS in Agro-informatics. 'Agbiyotek Case' International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, P: 426-429. 7-10 October 2003

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 2008, Gökçöl, A., N.Tosun, İ.Duman, Ege ve Marmara Bölgelerinde Ticari Üretimde Kullanılan Bazı Tür ve Çeşitlere Ait Tohum ve Fidelerde Karşılaşılan Sorunlar. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi 25-28 Haziran 2008, Ürgüp- Nevşehir
- 2005, Açıkgöz N, B. Eser ve A. Gökçöl. İşsiz Ziraat Mühendislerinin Tohumculuk Sektörüne Kazandırılması. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi 9-11 Kasım 2005 Adana
- 2002,Gökçöl, A., E. İlker, Batı Anadolu Bölgesinde Kullanılan Bazı Buğday Tohumluklarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi 11-13 Eylül 2002 Bornova-İzmir
- Açıkgöz N. ve A. Gökçöl: Bir Agbiyoteknoloji Listservi: Agbiyotek-L 3. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu Bildirisi. 28-30 Eylül 1999, Adana.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 0 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 4 kez kaynak gösterilmiştir.
Kitapları (4 adet)- 2005, Açıkgöz, N., E. İlker, A. Gökçöl. 'Tohumculukta Bilgisayar Uygulamaları', Tohum Bilimi ve Teknolojisi II. Cilt Syf. 713-750. ISBN:(975-483-671-X) 975-483-673-6 Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:3
- 2005, Acikgoz N., E. İlker, A. Gökçöl, 'Tohumculukta Deneme Tekniği' Tohum Bilimi ve Teknolojisi II.Cilt, Syf.751-820,ISBN:(975-483-671-X) 975-483-673-6 Ege Üniversitesi TOTEM Yayın no:3,2005
- 2005, Açıkgöz, N., E. Düzyaman, A. Gökçöl, E. İlker. 'Denemelerin Bilgisayarda Değerlendirilmesi' Tohum Bilimi ve Teknolojisi II. Cilt Syf. 821-876. ISBN:(975-483-671-X) 975-483-673-6 Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:3
- 2004, Açıkgöz, N., E. İlker, A. Gökçöl. Biyolojik Araştırmaların Bilgisayarda Değerlendirilmeleri. ISBN: 973-483-607-8 E.Ü. Tohum Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:2 Bornova-İzmir

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (17 adet)- 2011, Araştırma Projesi, Seçici Besi Yerlerinin Sebze Tohumlarıyla Taşınan Bazı Fungal Kaynaklı Patojenlerin İzolasyon Başarısına Etkilerinin Araştırılması, 2011 TTAUM 001 No'lu proje
- 2011, Araştırma Projesi, Çeltik(Oryza sativa L.)de Tohum Kaplama Tekniği İle Bazı Kimyasalların Tohum Kalite Özellikleri Üzerine Ve Bitki Gelişimine Etkisi, 2011 TTUAM 002 No'lu Araştırma Projesi
- 2010, Araştırma Projesi, Domateslerde Sorun Olan Bakteriyel Kanser Ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis) Ve Geç Yanıklık (Phytophthora infestans) Hastalıklarının Tohum Ve Fidelerde Saptanması Ve Alternatif Mücadele Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar, 2010 TTUAM 001 No'lu Proje
- 2010, Araştırma Projesi, Bazı Sebze Ve Süs Bitkisi Tohumlarının Fidelik Performanslarının İyileştirilmesine Yönelik Uygulamalar, 2010 TTUAM 002 No'lu proje
- 2010, Araştırma Projesi, Bazı Süs Bitkisi Ve Çim Tohumlarının Çimlenme Ve Fide Çıkış Performanslarının İyileştirilmesi Uzerinde Araştırmalar, 2010 TTUAM 003 No'lu Araştırma Projesi
- 2009, Araştırma Projesi, Tohum Kaynaklı Hastalıklarla Savaşımda Film Kaplama Yönteminin Etkinliğinin Araştırılması, 2009 TTUAM 001 No'lu Araştırma projesi
- 2009, Araştırma Projesi, Tohum Kalite Özelliklerinin İyileştirilmesinde Tohum Kaplama Uygulamalarından Yararlanma Olanaklarının Araştırılması, 2009 TTUAM 002 No' lu Araştırma Projesi
- 2009, Araştırma Projesi, Karpuzda Tohum Kaynaklı Bakteriyel Meyve Lekesi (Acidovorax avenae subsp. citrulli), Fusarium Çürüklüğü (Fusarium oxysporum) Ve Zamklı Gövde Çürüklüğü (Didymella bryoniae) Hastalıklarının Savaşımında Tohum Ve Fide Uygulamaları, 2009 TTUAM 003 No'lu Proje
- 2008, Araştırma Projesi, Kaparı Tohumlarının Çımlenmesının İyıleştırılmesınde Farklı Tohum Uygulamalarının Etkısının Belırlenmesı Üzerıne Araştırmalar, 2008 TTUAM 001 No'lu Proje
- 2007, Araştırma Projesi, Çım Tohumlarında Sorun Olan Etmenlerın(Fusarıum spp..Rhızoctonıa Spp..Vb.)savaşımında Dezenfektanların Ve Bıtkı Aktıvatörlerının Etkısı Üzerıne Araştırmalar, 2007 TTUM 001 No'lu proje
- 2005, Araştırma Projesi, Açıkgöz N., H., Sepetoğlu, A., Gökçöl, E., İlker. Organik Tarım Koşullarına Uygun Soya Ve Fasulye Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. 2005 TTUM 001 No'lu Araştırma Projesi
- 2004, Araştırma Projesi, Açıkgöz, N., E., İlker, A., Gökçöl, Soya Islahında Korelatif Cevaplardan Yararlanma Tekniği Üzerine Bir Araştırma. EBİLTEM 2004 TTAM 001 No'lu proje
- 2003, Araştırma Projesi, Makarnalık Buğday Islahında Korelatif Cevaplardan Yararlanma Teknikleri Üzerine Araştırmalar Tez Projesi EBİLTEM 2003 TTUM 01 No'lu proje
- 2002, Araştırma Projesi, Açıkgöz, N., E. İlker, A. Gökçöl, B. Türkekul, S. Kavak. Tohumculuk Sektörünün Enformasyon Teknolojilerinden Daha Etkin Yararlandırılması Üzerine Araştırmalar. 2002 TTUM 001 nolu Ege Unv. Arş. Proj. Sonuç Raporu
- 2000, Araştırma Projesi, Saygılı, H., N., Tosun, H., Türküsay, E., İlker, A., Gökçöl,Batı Anadolu Bölgesi Arpa Ve Buğday Tohumluklarında Bazı Patolojik Ve Fizyolojik Gözlemler. 2000 TTAM 002 No'lu Proje
- 2000, Araştırma Projesi, Abay, C., A., Gökçöl, E., İlker, "agbiyotek-l" Elektronik Dergisinin Geliştirilmesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması. 2000 TTAM 001 No'lu Araştırma Projesi
- 1999, Araştırma Projesi, Gökçöl, A., N. Açıkgöz, İnternet Ortamında Bır Ağbıyotek-l Lıstserv Oluşturulması, EBİLTEM 99 TTAM 001 No'lu araştırma Projesi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Tarla Bitkileri Bilim Derneği