Akademik BilgilerMÜBERRA BAĞCI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: muberra.bagci@ege.edu.tr
- E-posta: mubagci@hotmail.com
- Telefon: 0232 311 1324
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2008
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013

Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Yeni Türk Edebiyatı (2010200)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- "Yakın Tarihin Yorumu Olarak Mübadiller Romanı", III. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, TYB Yay., Konya, 2015, ss. 257-269.
- "Hatıralar Işığında Cumhuriyet Öncesinde İzmir'de Sosyal Hayat", III. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi Bildiri Kitabı, TYB Yayınları, Ankara, 2015, ss. 290-304.
- “Denizin Çağırışı, Aylak Adam ve Tutunamayanlar’da Yabancılaşmış Kişiler”, Ömer Faruk Huyugüzel’e Armağan, İzmir, 2010, s. 313-337.
- “Denizin Çağırışı, Aylak Adam ve Tutunamayanlar’da Başkişilerin Yabancılaşmasında Çocukluk Hayatlarının Rolü”, Yeni Türk Edebiyatı, nr. 2, Ekim 2010, s. 83-101.
- “Ataç ve Tiyatro”, Türklük Bilimi Araştırmaları, nr. 24, Güz 2008, s. 225-238.
- 'Kemal Bilbaşar’ın Hikâyelerinde Rüşvet', Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, Ocak 2007, s. 197-210.
- Kitap Tanıtımı: 'Mehmet Akif'in Şiir Dünyası, Fazıl Gökçek', İlmî Araştırmalar, nr. 20, Güz 2005, s. 205-209.
- Kitap Tanıtımı: 'İzmir'de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalar”, Türklük Bilimi Araştırmaları, nr. 17, Bahar 2005, s. 205-209.
- 'Kemal Bilbaşar, Hayatı ve Eserleri', Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Nisan 2004, s. 1-30.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- "Belkıs Öztin Koparanoğlu’nun Eserlerinde Bodrum ve Mübadele", 4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2016, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi.
- "Hatıralar Işığında Cumhuriyet Öncesinde İzmir'de Sosyal Hayat", 6-8 Mart 2015 III. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi.
- "Yakın Tarihin Yorumu Olarak Mübadiller Romanı", 27-29 Kasım 2015, III. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni.
- “Mübadele Romanlarında İzmir”, Uluslararası Mübadele Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2014, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
- Kemal Bilbaşar’ın Hikâyelerinde Rüşvet, "Uluslar Arası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu" 16-17 Kasım 2005, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- "Babalar ve Kızları: Babam Nurullah Ataç-Babam Cemil Üzerine Bir Karşılaştırma", Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu, 9-11 Aralık 2016, Zeytinburnu Belediyesi.
- "Ahmet Mithat Neşirlerindeki İmlâ Farklılıkları", Ahmet Mithat Efendi Külliyatı ve Neşir Problemleri Sempozyumu, 17-18 Aralık 2015, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
- "Ataç ve Tiyatro", "Ataç’sız 50 yıl" Ataç’a Saygı Günü, 17 Mayıs 2007, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi-18 Mayıs 2007, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Kitapları (1 adet)- Ataç'ın Tiyatro Yazıları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2010, 469 s.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2000, Araştırma Projesi, Bağcı, Müberra - Huyugüzel, Prof. Dr. Ö. Faruk, Kemal Bilbaşar'ın Tiyatroları ve Tiyatro Hakkındaki Makaleleri, Ocak 2007, 405 s.