Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerVOLKAN UNUTMAZ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yönetimi Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: volkan.unutmaz@ege.edu.tr
- E-posta: volkanunutmaz@gmail.com
- Telefon: 0 232 342 57 14 - 012
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye, 2004
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Dekan Yardımcısı, 2017-
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2. Kiremitci, O., Gençer, R.T., Demiray, E., Unutmaz, V. (2014). An Investigation on Work-Related Behaviors and Perceptions of School Quality Management Culture of K-12 Teachers. Anthropologist, 18(1): 165-170
- 1. Gençer, R. T., Kiremitci, O., Aycan, A., Demiray, E., Unutmaz, V. (2012). Profesyonel Futbol Takımı Seyircilerinin Spor Tüketimine Yönelik Güdüleri ve Bağlılık Noktaları Arasındaki İlişki. Ege Academic Review, 12 (Özel Sayı), 41-53.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Unutmaz, V. ve Gençer, R. Timuçin. (2017). Antrenör Yeterlilik Ölçeği II'nin Türkçe Uyarlama Çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 69-78
- 2. Unutmaz, V., Gençer, R.T. (2012). Spor İçin Liderlik Ölçeği - Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonu’nun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi; 7(1),27-34
- 1. Unutmaz, V., Kiremitci, O., Gençer, R.T. (2011). Takım Birlikteliği Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi; 6(2): 23-30

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- Unutmaz, V., Güler, O. Ö. Basketbol Hakemlerinin Öz-Yeterlilik İnançları: Cinsiyet ve Hakem Klasmanı Açısından Bir Değerlendirme [Self-Efficacy Beliefs In Basketball Referees: An Investition On Gender And Referee Levels]. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi [International Congress on Recreationan and Sport Management]; 10-13 Mayıs 2018 – Bodrum/Muğla
- Gençer, R. T., Güler, O. Ö., Unutmaz, V., Demiray, E. Futbol Seyircilerinin Sporla İlgileniminin Spor Tüketim Davranışlarına Etkisi [The Influence of Football Spectators’ Sport Involvement on Sport Consumption Behaviors]. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi [International Congress on Recreationan and Sport Management]; 10-13 Mayıs 2018 – Bodrum/Muğla
- Unutmaz, V., Gençer, R. T. Hakem Öz-Yeterlilik Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması: Futbol Hakemleri Üzerine Bir Pilot Araştırma [Turkish Adaptation Study for Referee Self-Efficacy Scale: A Pilot Research on Soccer Referees]. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [15th International Sport Sciences Congress]; 15-18 Kasım 2017 – Antalya
- Unutmaz, V., Gençer, R. T. Examining perceived coach’s leadership behaviours in terms of different variables. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences; 3-6 Şubat 2016 – Paris / Fransa.
- Gençer, R. T., Şahin, R., Unutmaz, V., Kiremitci, O. The Relationship Between Perceived Service Quality and Behavioral Intentions in Fitness Centers. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences; 3-6 Şubat 2016 – Paris / Fransa.
- Unutmaz, V., Gençer, R. T. The Relationship between Emotional Intelligence and Shopping Styles: A Study on Sport Products. 1st International Conference on Economics Business Management and Social Sciences; 5-9 Ekim 2016 – Saraybosna / Bosna Hersek
- Unutmaz, V., Gençer, R. T. , Sevinç Tırpan, M. Examining Relationship between Consumer Innovativeness and Emotional Intelligence: A Study on Sport Consumers. 1st International Conference on Economics Business Management and Social Sciences; 5-9 Ekim 2016 – Saraybosna / Bosna Hersek
- Gençer, R. T., Unutmaz, V. The Relationship between Consumer Shopping Styles and Perceived Risks: A Study on Sport Products. 1st International Conference on Economics Business Management and Social Sciences; 5-9 Ekim 2016 – Saraybosna / Bosna Hersek
- Gençer, R. T., Unutmaz, V., Sevinç Tırpan, M. An Investigation on Consumer Involvement, Perceived Risk and Purchaser Styles for Sport Products. 1st International Conference on Economics Business Management and Social Sciences; 5-9 Ekim 2016 – Saraybosna / Bosna Hersek
- Unutmaz, V., Gençer, R. T. Antrenör Yeterlilik Ölçeği-II’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi [Examining Psychometric Properties of Coaching Efficacy Scale-II]. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [14th International Sport Sciences Congress]; 1-4 Kasım 2016 – Antalya
- Unutmaz, V., Öğretmenlerin Yaşam Doyumu ve Algılanan Stres Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi [Examining Teachers’ Life Satisfaction and Perceived Stress Levels According to Varios Variables]. Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences; 1-3 Eylül 2014 - İstanbul
- Unutmaz, V., Gençer, R. T. Adaptation of the Work Volition Scale-Student Version (WVS-SV) to Turkish: A Validity and Reliability Study. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences; 11-14 Eylül 2014 – St Petersburg / Rusya.
- Unutmaz, V., Gençer, R. T. Üniversite Öğrencilerinin Çalışma İrade Düzeylerinin İncelenmesi [Examining University Students’ Level of Work Volition]. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [13th International Sport Sciences Congress]; 7-9 Kasım 2014 – Konya
- Unutmaz, V., Gençer, R. T. Investigating the Psychometric Properties of Leadership Scale for Sports -Athlete's Perception of Coach's Behavior. 1st International Balkan Symposium in Sport Sciences (IBSSS2013); 29 Mayıs - 2 Haziran 2013 – Tetova / Makedonya.
- Unutmaz, V., Kiremitci, O., Gençer, R. T. Takım Birlikteliği Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi [Investigating the Psychometric Properties of Group Environment Questionnaire]. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [12th International Sport Sciences Congress]; 12-14 Aralık 2012 - Denizli
- Gençer, R. T., Kiremitci, O., Aycan, A., Demiray, E., Unutmaz, V. Profesyonel Futbol Takımı Seyircilerinin Spor Tüketimine Yönelik Güdüleri ve Bağlılık Noktaları Arasındaki İlişki [The Relationship Between the Motives and Points of Attachment of the Professional Football Team Spectators]. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi [International Conress on Sport Economics and Magement]; 12-15 Ekim 2011 - İzmir

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Spor Bilimleri Derneği