Akademik BilgilerDR. EVREN GÜNEN
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: evren.gunen@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 545 32 72 / 162, Ege Üniversitesi Ödemiş M.Y.O.
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Türkiye, 2001
- Doktora: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye, 2008

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Evrenesoğlu, Y., Mısırlı, A., Akçay, M.E., Ünal, A., Acarsoy, N., Özdemir, N., Bilen, E., Boztepe, Ö. and Günen, E., 2010. Variability of Different Pear Hybrid Population in Terms of Hybridization Performance and the Responce to Fire Blight (Erwinia amylovora) Attact. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38,1, pp: 241-247.
- Günen, Y., Özdemir, N., Günen, E., Türküsay, H., Tosun, N. and Saygili, H. 2006. Effıcacıes Of Plant Actıvators In Control Of Fıre Blıght Of Pear In Turkey. Acta Horticulturae (ISHS) 704:259-264
- Günen, Y., Özdemir, N., Günen, E., Türküsay, H., Tosun, N. and Saygili, H. 2006. Effıcacıes Of Plant Actıvators In Control Of Fıre Blıght Of Pear In Turkey. Acta Horticulturae (ISHS) 704:259-264

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Geren H., Evrenosoğlu Y., Günen, E. 2009. Bağ Arasında Yetiştirilen Yeşil Gübre Amaçlı Bazı Baklagil Yembitkilerinin Verim ve Kaliteye Etkisi I- Hasıl Verimi ve Diğer Özellikler. Anadolu, J. Of AARI 20 (1) 34-45.
- Evrenosoğlu Y., Günen, E., Geren H. 2009. Bağ Arasında Yetiştirilen Yeşil Gübre Amaçlı Bazı Baklagil Yembitkilerinin Verim ve Kaliteye Etkisi II- Üzüm Verimi ve Diğer Özellikler. Anadolu, J. Of AARI 20 (1) 46-61.
- Alan, Ö., Günen, Y., Ceylan, Ş., Günen, E. 2007. Azotlu Gübrelemenin Sümbülteber (Polianthes Tuberosa L.) Çiçek Verimi, Bazı Kalite Özellikleri ve Yaprak Besin Element İçeriğine Etkisi. Anadolu, J. Of AARI 17 (1) 43-57. MARA.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Günen, E. Günen, Y., Ceylan, Ş. 2007. Avrupa Birliği Sürecindeki Ülkemizin Fidan Yetiştiriciliğindeki Problemler ve Teknikerlik Eğitiminin Çözüm İçindeki Yeri. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs, Bergama, İzmir. Bildiriler Kitabı II. 298-299.
- Günen, Y., Mısırlı, A., Günen, E. 2007. Bazı önemli meyve türlerinin çiçek tozu morfolojisi üzerine bir araştırma. V. Bahçe Bitkileri Kongresi. 04-07 Eylül 2007
- Günen Y., Günen E., Aşkın A. 2005. Ödemiş’te Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinde Elle Seyreltmenin Meyve Özelliklerine Etkisi. GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa. Bildiriler Kitabı I. 162-166.