Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerERKAN ZEKİ ENGİN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: erkan.zeki.engin@ege.edu.tr
- Telefon: 232-3115244
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Türkiye, 2000
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Türkiye, 2003
- Doktora: Ege Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Türkiye, 2010

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2015-
- Stratejik Planlama ve İç Kontrol Koordinatörlüğü Risk Yönetimi Çalışma Grubu Mühendislik Fakültesi Temsilciliği, 2015-
- EEM Bölümü MÜDEK Koordinatör Yardımcılığı, 2014-
- EEM Bölümü Topluma Hizmet Projeleri Koordinatörlüğü, 2012-2015
- EEM Bölümü Strateji Planlama Koordinatörlüğü, 2011-2015
- Yard. Doç. Dr., 2011-
- EEM Bölümü Asistan Temsilciği, 2004-2010
- Araş. Gör., 2001-2011
Mesleki Faaliyetleri (8 adet)- Tübitak 1001 Panelistliği , 2014
- TeknoGirişim Panelistliği , 2013
- Tübitak 1511 hakemliği , 2013
- ISRN Biomedical Engineering Editorial Board Üyeliği, 2013-2014
-  International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology Teknik Komite Üyeliği (ICBEB 2014-2015) ,
- Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences Dergisi Hakemlikleri,
- Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine Dergisi Hakemlikleri,
- DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi Hakemliği,
Uzmanlık Alanları- Biyo Elektronik (6090104)
- İşaret İşleme (6090208)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (24 adet)- Engin, Erkan Zeki; Taşan, Deniz; Engin, Mehmet, Çok işlevli protez el kontrolü için önkol elektromiyografi işaretlerinin sınıflandırılması, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 17 (1) (2015) 35-46.
- Gürcan Taşpınar, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, A Prototype Design of Holter ECG System, Istanbul University – Journal of Electrical & Electronics Engineering (IU-JEEE), 14 (2) (2014), 1809-1815.
- Engin, Erkan Zeki; Engin, Mehmet; Alpan, Gökhan; Aydın, Uğur, dsPIC tabanlı anestezi derinliğinin EEG spektral entropisi ile kestirimi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (1) (2012) 1-9.
- Engin, Erkan Zeki; Engin, Mehmet, Bilgisayar tabanlı ses analizi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (1) (2012) 11-22.
- Mehmet Engin, Tayfun Dalbastı, Erkan Zeki Engin, Doğa Yavuzyılmaz, Ender Özdemir, Ö. Sinan Akaydın, Non-linear analysis of instrumental Turkish traditional music modes via human's EEG's, Journal of Electrical & Electronics Journal of Electrical & Electronics 10 (2010) 1135-1141
- Salih Arslan, Koray Köse, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Mehmet Korürek, A design of dsPIC based signal monitoring and processing system, Journal of Electrical & Electronics 9 (2009) 921-927.
- Mehmet Engin, Engin Tekin, Tayfun Dalbastı, Erkan Zeki Engin, The evaluation of EEG response to photic stimulation in normal and diseased subjects, Computers in Biology and Medicine 39 (2009) 53-60 (SCI/SCI-Exp).
- Murat Çınar, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Y. Ziya Ateşçi, Early prostate cancer diagnosis by using artificial neural networks and support vector machines, Expert Systems with Applications 36 (2009) 6357-6361 (SCI/SCI-Exp).
- Hüseyin Tirtom, Mehmet Engin and Erkan Zeki Engin, Enhancement of time-frequency properties of ECG for detecting micropotentials by wavelet transform based method, Expert Systems with Applications 34 (1) (2008) 746-753 (SCI/SCI-Exp).
- Serdar Akyildiz, Fatih Ogut, Mahir Akyildiz, Erkan Zeki Engin, A multivariate analysis of objective voice changes after thyroidectomy without laryngeal nevre injury, Archives of Otolaryngology – Head & Neck Surgery 134 (6) (2008) 596-602 (SCI/SCI-Exp).
- Candan Caner, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, The programmable ECG Simulator, Journal of Medical Systems 32 (4) (2008) 355-359 (SCI/SCI-Exp).
- Mehmet Engin, Serdar Demirağ, Erkan Zeki Engin, Gürbüz Çelebi, Fisun Ersan, Erden Asena, Zafer Çolakoğlu, The classification of human tremor signals using artificial neural network, Expert Systems with Applications 33 (3) (2007) 754-761 (SCI/SCI-Exp).
- Mehmet Engin, Musa Fedakar, Erkan Zeki Engin, Mehmet Korürek, Feature measurements of ECG beats based on statistical classifiers, Measurement 40 (2007) 904-912 (SCI/SCI-Exp).
- Mehmet Engin, Tayfun Dalbastı, Merih Güldüren, Eray Davaslı, Erkan Zeki Engin, A prototype portable system for EEG measurements, Measurement 40 (2007) 936-942 (SCI/SCI-Exp).
- Fatih Öğüt, Sinan Ersin, Erkan Zeki Engin, Tayfun Kirazlı, Raşit Midilli, Gökhan Ünsal, Serhat Bor, The effect of laporoscopic Nissen fundoplication on laryngeal findings and voice quality, Surgical Endoscopy 21 (2007) 549-554 (SCI/SCI-Exp).
- Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, Koklear implantlar ve konuşma işlemci stratejileri, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2 (10) (2006) 7-14.
- Mehmet Engin, Tayfun Dalbastı, Emre Ertuğrul, Sinan Öz, Erkan Zeki Engin, Investigation of interaction between chaotic musics and human's brain, Journal of Electrical & Electronics 6 (1) (2006) 41-44.
- Fatih Öğüt, Mehmet Akif Kiliç, Erkan Zeki Engin, Raşit Midilli, Voice onset times for Turkish stop consonants, Speech Communication 48 (2006) 1094-1099 (SCI/SCI-Exp).
- Mehmet Engin, Oğuz Çıdam, Erkan Zeki Engin, Wavelet transform based watermarking technique for human electrocardiogram (ECG), Journal of Medical Systems 29 (6) (2005) 589-594.
- Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, M. Akif Kılıç, Zafer Dicle, Mehmet Engin, A Novel Stimulation of Cochlear Implant in Music Perception: Fine Structure Model by Using Nicstream, Mediterr J Otol 2 (2005) 87-93.
- Mehmet Engin, Engin Çağlav, Erkan Zeki Engin, Real-time ECG signal transmission via telephone network, Measurement 37 (2005) 167-171 (SCI/SCI-Exp).
- Mehmet Engin, Alparslan Demirel, Erkan Zeki Engin, Musa Fedakar, Recent development and trends in biomedical sensors, Measurement 37 (2005) 173-188 (SCI/SCI-Exp).
- Fatih Ogut, Rasit Midilli, Gonca Oder, Erkan Zeki Engin, Bülent Karci, Yasemin Kabasakal, Laryngeal findings and voice quality in Sjogren’s syndrome, Auris Nasus Larynx 32 (2005) 375-380 (SCI/SCI-Exp).
- Mehmet Engin, Rasim Saltuk Alakus, Erkan Zeki Engin, Elimination of white noise from video signals of television transmission by using digital recursive estimation, Journal of Electrical & Electronics 2 (2002) 627-633.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- Y. Efteli, E.Z. Engin, O. Arslan, M. Engin, “ECG Signals Based Diagnosis Using Artificial Neural Networks, 19th Biomedical Science and Technology Symposium (BİOMED2013), 12-15 November 2013, Kusadası, Aydın.
- M.O. Gökkan, İ. Akkaya, M. Engin, E.Z. Engin, “The Heat Calculation Based Monte Carlo Modelling For Monitoring Of Tissue Physiological Conditions In Semi-Infinite Scattering Medium, 19th Biomedical Science and Technology Symposium (BİOMED2013), 12-15 November 2013, Kusadası, Aydın.
- İ. Akkaya, M.O. Gökkan, M. Engin, E.Z. Engin, “The Investigation of Diffuse Optical Tomography for Breast Cancer Monitoring”, 19th Biomedical Science and Technology Symposium (BİOMED2013), 12-15 November 2013, Kusadası, Aydın.
- Mustafa Şahin, Fatih Öğüt, Rukiye Vardar, Erkan Zeki Engin, Serhat Bor, A novel esophageal speech retraining method in patients with total laryngectomy: The role of bio-feedback by intraesophageal impedance, Digestive Disease Week (DDW), 19-22 May 2012, San Diego-USA.
- Fatih Öğüt, Mehmet Kılıç, Tayfun Kirazlı, Cem Bilgen, Kerem Öztürk, Eyüp Kara, Erkan Engin, Voice onset time in CI users, 3th Symposium on Cochlear Implants in Children, 14-16 July 2011, Chicago-USA.
- Mustafa Eren Kırmızıgül, Erkan Zeki Engin, Mehmet Engin, Electrolarynx speech enhancement, ICAST2010, 25-26 May 2010, İzmir-Turkey.
- Cihat Eroğlu, Harun Bayar, Gürcan Taşpınar, Erkan Zeki Engin, Mehmet Engin, A prototype ECG holter design, ICAST2010, 25-26 May 2010, İzmir-Turkey.
- Çiğdem Yengin, Pelin Turan, Sedef Kundakcı, Murat Düzgün, Tayfun Dalbastı, Erkan Zeki Engin, Mehmet Engin, Emrah Kılınç, Mappıng of an epıleptıc focus wıth multıelectrode arrays and development of a "seızures early warnıng system" prototype ın an experımental focal epılepsy model, ISOPS 2009.
- Fatih Ogut, Mahmet Akif Kilic, Erkan Zeki Engin, The effect of delayed auditory feedback on Stutterers’ Voice Onset Time Values, 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, 25-28 June 2008, İstanbul-Turkey
- Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, Mehmet Engin, M. Akif Kılıc, Serhat Bor, The effect of laryngopharyngeal reflux disease on voice quality, 3rd World Voice Congress, 19-22 June 2006, Istanbul-Turkey.
- Fatih Ogut, Erkan Zeki Engin, Mehmet Akif Kılıc, Mehmet Engin, Rasit Midilli, The Objective Analysis of Irregular Voice by Using the Wavelet Transform, XVIII IFOS World Congress, 25-30 June 2005, Rome.
- Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, Mehmet Akif Kılıç, Zafer Dicle, Mehmet Engin, Speech and music perception in Nucleus Cochlear Implant, 4.NIC Workshop, 1-2 April 2004, Belgium.
- Fatih Öğüt, Tayfun Kirazlı, Erkan Engin, M. Akif Kılıç, Zafer Dicle, Atilla Yavuzer, The Life Quality in Cochlear Implant Users, International Conference in Audiology and Otology, 2-5 June 2004, Greece.
- Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, The AT89C51 microcontroller based ECG simulator design, TAINN 2003 International Conference, 2-4 July 2003, Çanakkale-Turkey.
- Mehmet Engin, Serkan Ünsal and Erkan Zeki Engin, Order selection in Autoregressive power spectrum estimation of sleep EEG, ELECO`2001 Second International Conference on Electrical & Electronics Engineering, 7-11 November 2001, Bursa-Turkey.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (26 adet)- 2015, İ. Akkaya, S. Erbakan, İ.S. Bakar, E.Z. Engin, K. Şeker, M. Engin, Görüntü İşleme Tabanlı Damar Şebekesi Analizi, Biyomut’15, İstanbul
- 2015, C. Toğay, S. Yılmaz, İ. Akkaya, A. Işıkhan, E.Z. Engin, M. Engin, Lazer Darbe Tabanlı Fotoakustik Yöntem ile In-vitro Ortamda Glikoz Derişiminin Belirlenmesi, Biyomut’15, İstanbul
- M.O. Gökkan, M. Engin, E.Z. Engin, İ. Akkaya, EKG İşaretlerinin Kör Olmayan Ters Evrişim ve Düzenlileştirme Kullanarak Onarılması, TıpTekno’13, Antalya, sy. 88-90, 2013.
- İ. Akkaya, M. Engin, E.Z. Engin, M.O. Gökkan, Fotik Uyartımlı EEG İşaretlerinin Uyarlamalı Yinelemeli Bant-geçiren Süzgeç Katsayıları ile İzlenmesi, TıpTekno’13, Antalya, sy. 77-80, 2013.
- Ö. Arslan, E.Z. Engin, Y. Efteli, M. Engin, F. Öğüt, Normal ve Patolojik Seslerin Ayrık Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Nesnel Analizi TıpTekno’13, Antalya, sy. 84-87, 2013.
- Baycan Akçay, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Seyhan Coşkun, Güngör Polat, Uyku evresi tanımlamasında zaman-ölçek tabanlı parametrelerin etkinliğinin araştırılması, BİYOMUT’2010 Ulusal Toplantısı, 21-23 Nisan 2010, Antalya.
- Gürcan Taşpınar, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Adem Ökte, Güngör Polat, Fotik uyartım yanıtının zaman-frekans tabanlı parametreler ile incelenmesi, BİYOMUT’2010 Ulusal Toplantısı, 21-23 Nisan 2010, Antalya.
- Yavuz Öztürk, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Alper Bayrak, İnsan el derisi özelliklerinin kutuplamalı ışık görüntülenmesi ile incelenmesi, BİYOMUT’2010 Ulusal Toplantısı, 21-23 Nisan 2010, Antalya.
- Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Saygın Bildik, Turan Karipçin, Portatif kalp hızı izleme sistemi, BİYOMUT’2009 Ulusal Toplantısı, 20-24 Mayıs 2009, İzmir.
- Özlem Çakır, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Ufuk Yumrukaya, EMG işaretinin işlenmesi ile kas yorgunluğunun incelenmesi, BİYOMUT’2009 Ulusal Toplantısı, 20-24 Mayıs 2009, İzmir.
- Çiğdem Serdengeçti, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Soner Balcı, Anne EKG’sinden fetal EKG’nin çıkartımı, BİYOMUT’2009 Ulusal Toplantısı, 20-24 Mayıs 2009, İzmir.
- İbrahim Yiğiter, Mehmet Engin, Erkan Z. Engin, Soner Balcı, Trafik kazalarının önlenmesinde EMG tabanlı uyarı sistemi uygulaması, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 29-31 Mayıs 2008, Ankara.
- Timur Düzenli, Hüseyin Fırat, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Solunum sistemine ilişkin seslerin işlenmesi, 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, 14-18 Kasım 2007, Eskişehir.
- Murat Çınar, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Y. Ziya Ateşci, Prostat kanser riskinin değerlendirilmesi, 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, 14-18 Kasım 2007, Eskişehir.
- Tuncay Sefer, Onur Kar, Hasan Han, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, EMG tabanlı protez el tasarımı, 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, 14-18 Kasım 2007, Eskişehir.
- Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, Tayfun Kirazlı, Koklear implant ve müzik, 3. Akademi Toplantısı, 14-17 Nisan 2005, İzmir.
- Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, Mehmet Akif Kılıç, Rasit Midilli, Uygar Levent Demir, Düzensiz seslerde wavelet analizinin değeri, 28. Ulusal Otoriolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs 2005, Antalya.
- Fatih Öğüt, Gökhan Önçağ, Servet Doğan, Erkan Zeki Engin, Mehmet Akif Kılıç, Mehmet Engin, Uygar Levent Demir, Yarık damaklarda konuşma ve işitmenin değerlendirilmesi, 28. Ulusal Otoriolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs 2005, Ant
- Mehmet Engin, Serdar Demirağ, Erkan Zeki Engin, Gürbüz Çelebi, Fisun Ersan, Zafer Çolakoğlu, Tremör işaretlerinin yapay sinir ağları ile sınıflandırılması, 17. Ulusal Biyofizik Kongresi, 7-9 Eylül 2005, İzmir.
- Erkan Zeki Engin, Fatih Öğüt, Mehmet Engin, İnsan sesinin akustik analizi, 17. Ulusal Biyofizik Kongresi, 7-9 Eylül 2005, İzmir (Panel).
- Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, İşitme kaybı ve koklear implant, 17. Ulusal Biyofizik Kongresi, 7-9 Eylül 2005, İzmir (Konferans).
- Mehmet Engin, Engin Tekin, Erkan Zeki Engin, Tayfun Dalbastı, Fotik uyartımlı EEG analizi, 17. Ulusal Biyofizik Kongresi, 7-9 Eylül 2005, İzmir.
- Engin M., Tekin E., Engin E.Z., Çelebi G., Işık uyartımlı EEG’nin spektral analizi, 16. Ulusal Biyofizik Kongresi, 19-21 Eylül 2004, Ankara.
- Engin M., Engin E.Z., Kırmızıgül M.E., Çengelci M.E., Çelebi G., Elektrokardiogramda (EKG) uyarlanır süzgeçleme ile gürültü atılması, 16. Ulusal Biyofizik Kongresi, 19-21 Eylül 2004, Ankara.
- Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Ömer Ragıp Özkan, Bilgisayar ortamında EKG ve EEG üretimi, BİYOMUT’2003 Ulusal Toplantısı 29-30 Mayıs 2003, İstanbul.
- Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Serkan Ünsal, Temel peryot estirimi ve ses analizi, BİYOMUT’2002 Ulusal Toplantısı, 30 Mayıs-1 Haziran 2002, İstanbul.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 0 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 101 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (101 adet)- 2015, Kuo, Ren-Jieh; Huang, Man-Hsin; Cheng, Wei-Che; et al., Application of a two-stage fuzzy neural network to a prostate cancer prognosis system, Artificial Intelligence in Medicine 63 (2) (2015) 119-133.
- 2015, Pierce, Jenny L.; Tanner, Kristine; Merrill, Ray M.; et al., Voice disorders in Sjogren's syndrome: Prevalence and related risk factors, Laryngoscope 125 (6) (2015) 1385-1392.
- 2015, Wang, Lu; Xu, Lisheng; Zhao, Dazhe; et al., FPGA-based design and implementation of arterial pulse wave generator using piecewise Gaussian-cosine fitting, Computers in biology and Medicine 59 (2015) 142-151.
- 2015, Tanner, Kristine; Pierce, Jenny L.; Merrill, Ray M.; et al., The Quality of Life Burden Associated With Voice Disorders in Sjogren's Syndrome, Annals of Otology Rhinology and Laryngology 124 (9) (2015) 721-727.
- 2015, Bahadir, Senem Kursun, Decision of sensor location and best classification method for entrail and muscle disease detection in healthcare smart clothing based on acceleration measurements, Transactions of The Institute of Measurement and Control 37 (8) (2015) 999-1008.
- 2015, Guidi, Gabriele; Maffei, Nicola; Vecchi, Claudio; et al., A support vector machine tool for adaptive tomotheraphy treatments: Prediction of head and neck patients criticalities, Physica Medica-European Journal of Medical Physics 31 (5) (2015) 442-451.
- 2015, Dai, Yixiang; Wang, Xue; Li, Xuanping; et al., Sparse EEG compressive sensing for web-enabled person identification, Measurement 74 (2015) 11-20.
- 2015, Sahin, Mustafa; Vardar, Rukiye; Ersin, Sinan; et al., The effect of antireflux surgery on laryngeal symptoms, findings and voice parameters, European Archives of Oto-rhino-Laryngology 272 (11) (2015) 3375-3383.
- 2015, Thanawattano, Chusak; Pongthornseri, Ronachai; Anan, Chanawat; et al., Temporal fluctuations of tremor signals from inertial sensor: a preliminary study in differentiating Parkinson's disease from essential tremor, Biomedical Engineering Online 14 (2015)
- 2014, Babu, Giduthuri Sateesh; Suresh, Sundaram; Mahanand, Belathur Suresh, A novel PBL-McRBFN-RFE approach for identification of critical brain regions responsible for Parkinson's disease, Expert Systems with applications 41 (2) (2014) 478-488
- 2014, Maciel, Marino de Jesus; Rocha, Rui Pedro; Carmo, Joao Paulo; et al., Measurement and statistical analysis toward reproducibility validation of AZ4562 cylindrical microlenses obtained by reflow, Measurement 49 (2014) 60-67.
- 2014, Esfandiari, Nura; Babavalian, Mohammad Reza; Moghadam, Amir-Masoud Eftekhari; et al., Knowledge discovery in medicine: Current issue and future trend, Expert Systems with Applications 41 (9) (2014) 4434-4463.
- 2014, Geethanjali, Purushothaman, Ray, K. K., EMG based man-machine interaction-A pattern recognition research platform, Robotics and Autonomous Systems 62 (6) (2014) 864-870.
- 2014, Tum, Gulden, Phonological Problems Encountered in Multinational Classrooms in Teaching Turkish As a Foreign Language, Hacattepe Universitesi Egitim Fakültesi Dergisi – Hacattepe University Journal of Education 29 (2) (2014) 255-266.
- 2014, Gorynski, Krzysztof; Safian, Izabela; Gradzki, Wodzimierz; et al., Artificial neural networks approach to early lung cancer detection , Central European Journal of Medicine 9 (5) (2014) 632-641.
- 2014, Vicente, Diego A.; Solomon, Nancy P.; Avital, Itzhak; et al., Voice Outcomes after Total Thyroidectomy, Partial Thyroidectomy, or Non-Neck Surgery Using a Prospective Multifactorial Assessment, Journal of the American College of Surgeons 219 (1) (2014) 152-163.
- 2014, Li, Y.; Zhang, T.; Deng, L.; et al., Acquisition technology research of EEG and related physiological signals under +Gz acceleration, Irish Journal of Medical Science 183 (2) (2014) 187-197.
- 2014, Minni, A.; Ruoppolo, G.; Barbaro, M.; et al., Long-term (12 to 18 months) functional voice assessment to detect voice alterations after thyroidectomy, European Review for Medical and Pharmacological Sciences 18 (12) (2014) 1704-1708.
- 2014, Hong, Yunseog; Kim, Sang-Gyu; Kim, Byung-Hyun; et al., Noncontact Proximity Vital Sign Sensor Based on PLL for Sensitivity Enhancement, IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems 8 (4) (2014) 584-593.
- 2014, Heller, Amanda; Tanner, Kristine; Roy, Nelson; et al., Voice, Speech, and Laryngeal Features of Primary Sjogren's Syndrome, Annals of Otology Rhinology and Laryngology 123 (11) (2014) 778-785.
- 2014, Weber, Brittany; Portnoy, Joel E.; Castellanos, Andres; et al., Efficacy of Anti-Reflux Surgery on Refractory Laryngopharyngeal Reflux Disease in Professional Voice Users: A Pilot Study, Journal of Voice 28 (4) (2014) 492-500.
- 2014, Vukicevic, Arso M.; Jovicic, Gordana R.; Stojadinovic, Miroslav M.; et al., Evolutionary assembled neural networks for making medical decisions with minimal regret: Application for predicting advanced bladder cancer outcome, Expert Systems with Applications 41 (18) (2014) 8092-8100.
- 2014, Kuo, R. J.; Huang, Y. D.; Lin, Chih-Chieh; et al., Automatic kernel clustering with bee colony optimization algorithm, Information Sciences 283 (2014) 107-122.
- 2014, dos Anjos Corvo, Marco Antonio; Eckley, Claudia Alessandra; Rizzo, Luis Vicente; et al., Salivary transforming growth factor alpha in patients with Sjogren's syndrome and reflux laryngitis, Brazilian Journal of Otorhinolaryngology 80 (6) (2014) 462-469.
- 2014, Vukicevic, Arso M.; Jovicic, Gordana R.; Stojadinovic, Miroslav M.; et al., Evolutionary assembled neural networks for making medical decisions with minimal regret: Application for predicting advanced bladder cancer outcome, Expert Systems with Applications 41 (18) (2014) 8092-8100.
- 2013, Babu, G. Sateesh; Suresh, S., Parkinson's disease prediction using gene expression - A projection based learning meta-cognitive neural classifier approach, Expert Systems with Applications 40 (5) (2013) 1519-1529.
- 2013, Wasan, P. S., Uttamchandani, M., Moochhala, S., et al., Application of statistics and machine learning for risk stratification of heritable cardiac arrhythmias, Expert Systems with Applications 40 (7) (2013) 2476-2486.
- 2013, Billmann, Franck; Bokor-Billmann, Therezia; Voigt, Joachim; et al. Effects of a cost-effective surgical workflow on cosmesis and patient's satisfaction in open thyroid surgery, International Journal of Surgery 11 (1) (2013) 31-36.
- 2013, Staneva, Desislava; Grabchev, Ivo; Betcheva, Rosica, Sensor potential of 1,8-naphthalimide and its dyeing ability of cotton fabric, Dyes and Pigments 98 (1) (2013) 64-70
- 2013, Yeh, Yun-Chi, Fuzzy logic method for motor quality types on current waveforms, Measurement 46 (5) (2013) 1682-1691.
- 2013, Oh, Tong In; Yoon, Sun; Kim, Tae Eui; et al., Nanofiber Web Textile Dry Electrodes for Long-Term Biopotential Recording, IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems 7 (2) (2013) 204-211.
- 2013, Rattfalt, Linda; Bjorefors, Fredrik; Nilsson, David; et al., Properties of screen printed electrocardiography smartware electrodes investigated in an electro-chemical cell, Biomedical Engineering Online 12 (2013)
- 2013, Maeda, Tatsuyoshi; Saito, Miki; Otsuki, Naoki; et al., Voice Quality After Surgical Treatment for Thyroid Cancer, Thyroid 23 (7) (2013) 847-853
- 2013, Tanner, Kristine; Roy, Nelson; Merrill, Ray M.; et al., Comparing Nebulized Water Versus Saline After Laryngeal Desiccation Challenge in Sjogren's Syndrome, Laryngoscope 123 (11) (2013) 2787-2792.
- 2013, Yang, Kai; Torah, Russel; Wei, Yang; et al., Waterproof and durable screen printer silver conductive tracks on textiles, Textile Research Journal 83 (19) (2013) 2023-2031
- 2012, Uguz H, Detection of carotid artery disease by using learning vector quantization neural network, Journal of Medical Systems 36 (2) (2012) 533-540.
- 2012, E. Guney, Z. Eksi, M. Cakiroglu, WebECG: A novel ECG simulator based on MATLAB Web figure, Advances in Engineering Software 45 (1) (2012) 167-174.
- 2012, Bokor, Therezia; Kiffner, Erhard; Kotrikova, Bibiana; et al., Cosmesis and body image after minimally invasive or open thyroid surgery, World Journal of Surgery 36 (6) (2012) 1279-285.
- 2012, Lombardi, Celestino P.; D'Alatri, Lucia; Marchese, Maria R.; et al., Prospective electromyographic evaluation of functional postthyroidectomy voice and swallowing symptoms, World Journal of Surgery 36 (6) (2012) 1354-1360.
- 2012, Boquete, Luciano; Rodriguez Ascariz, Jose Manuel; Cantos, Joaquin; et al., A portable wireless biometric multi-channel system, Measurement 45 (6) (2012) 1587-1598.
- 2012, Wu, Ming-Feng; Wen, Chih-Yu, Distributed cooperative sensing scheme for wireless sleep EEG measurement, IEEE Sensors Journal 12 (6) (2012).
- 2012, Wang, Ching-Sung, Design of a 32-channel EEG system for brain control interface applications, Journal of Biomedicine and Biotechnology (2012).
- 2012, Ranganathan, G.; Rangarajan, R.; Bindhu, V., Estimation of heart rate signals for mental stress assessment using neuro-fuzzy technique, Applied Soft Computing 12 (8) (2012) 1978-1984.
- 2012, Banerjee, S.; Gupta, R.; Mitra, M., Delineation of ECG characteristic features using multiresolution wavelet analysis method, Measurement 45 (3) (2012) 474-487.
- 2012, E. Guney, Z. Eksi, M. Cakiroglu, WebECG: A novel ECG simulator based on MATLAB Web figure, Advances in Engineering Software 45 (1) (2012) 167-174.
- 2012, Najah, Ali A.; El-Shafie, A.; Karim, O. A.; et al., Water quality prediction model utilizing integrated wavelet-ANFIS model with cross-validation, Neural computing & Applications 21 (5) (2012) 833-841.
- 2012, Sana, Shoib; Sana, Munib; Johnston, Nikki; et al., Hoarseness and chronic cough: Would you suspect reflux?, Journal of Family Practice 60 (8) (2012) 458-462.
- 2012, Adochiei, Narcis Iulian; David, Valeriu; Tudosa, Ioan, Methods of electromagnetic interference reduction in electrocardiographic signal acquisition, Environmental Engineering and Management Journal 10 (4) (2012) 553-559.
- 2012, Satu R., Jukka L., Film-type sensor materials PVDF and EMFi in measurement of cardiorespiratory signals-A review, IEEE Sensors Journal 12 (3) (2012) 439-446.
- 2012, Tao, Weijun; Liu, Tao; Zheng, Rencheng; et al., Gait analysis using wearable sensors, Sensors 12 (2) (2012) 2255-2283.
- 2012, Grgic, Kresimir; Zagar, Drago; Krizanovic, Visnja, Medical applications of wireless sensor networks - current status and future directions, Medicinski Glasnik 9 (1) (2012) 23-31.
- 2012, Cherenack, Kunigunde; van Pieterson, Liesbeth, Smart textiles: Challenges and opportunities , Journal of Applied Physics 112 (9) (2012).
- 2012, Mekaru, Harutaka; Ohtomo, Akihiro; Takagi, Hideki; et al., Reel-to-reel imprint system to form weaving guides on fibers, Microelectronic Enginering 98 (2012) 171-175.
- 2012, Banos, Oresti; Damas, Miguel; Pomares, Hector; et al., Daily living activity recognition based on statistical feature quality group selection, Expert Systems with Applications 39 (9) (2012) 8013-8021.
- 2012, Faisal, Tarig; Taib, Mohd Nasir; Ibrahim, Fatimah, Neural network diagnostic system for dengue patients risk classification, Journal of Medical Systems 36 (2) (2012) 661-676.
- 2012, Teskey, Wesley J. E.; Elhabiby, Mohamed; El-Sheimy, Naser, Inertial sensing to determine movement disorder motion present before and after treatment, Sensors 12 (3) (2012) 3512-3527.
- 2012, Akyildiz, Serdar; Ogut, Fatih; Varis, Ahmet; et al., Impact of Laryngeal Findings on Acoustic Parameters of Patients with Laryngopharyngeal Reflux, ORL Journal for Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery 74 (4) (2012) 215-219.
- 2012, Najah, Ali A.; El-Shafie, A.; Karim, O. A.; et al., An augmented wavelet de-noising technique with neuro-fuzzy inference system for water quality predicition, International Journal of Innovative Computing Information and Control 8 (10B) (2012) 7055-7082.
- 2011, Diaz I, Montanes E, Ranilla J, et al., A framework for diagnosis of urinary incontinence disease based on scoring measures and automatic classifiers, Computers in Biology and Medicine 41 (1) (2011) 11-17.
- 2011, Rafiee J, Rafiee MA, Prause N, et al., Wavelet basis functions in biomedical signal processing, Expert Systems with Applications 38 (5) (2011) 6190-6201.
- 2011, A. Akbulut, T. Adiguzel, E.Y. Asim, Statistical syllable analysis for pronunciation ambiguity detection and resolution in text-to-speech applications: A case study in Turkish, Acta Polytechnica Hungarica 8 (5) (2011) 53-72.
- 2011, Akpinar ME, Kocak I, Gurpinar B, et al., Effects of soft palate implants on acoustic characteristics of voice and articulation, Journal of Voice 25 (3) (2011) 381-386.
- 2011, Kopkalli-Yavuz H, Mavis I, Akyildiz D, Analysis of VOT in Turkish speakers with aphasia, Clinical Linguistics & Phonetics 25 (4) (2011) 287-301.
- 2011, Nik WNN Wan, Banerjee A, Moazzez R, Gastro-Oesophageal reflux disease symptoms and thooth wear in patients with Sjogren's syndrome, Caries Research 45 (3) (2011) 323-326.
- 2011, Karamchandani S, Mustafa HD, Merchant SN et al., Thermally unstable intelligent polymer textile biosensors, Sensors and Actuators B-Chemical 156 (2) (2011) 765-772.
- 2011, Choi S, Shin Y, Park HK, Selection of wavelet packet measures for insufficiency murmur identification, Expert Systems with Applications 38 (4) (2011) 4264-4271.
- 2011, Ai LM, Wang J, Yao RX, Classification of parkinsonian and essential tremor using empirical mode decomposition and support vector machine, Digital Signal Processing 21 (4) (2011) 543-550.
- 2010, Lee J, Nah KY, Kim RM, et al., Differences in postoperative outcomes, function, and cosmesis: open versus robotic thyroidectomy, Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques 24 (12) (2010) 3186-3194.
- 2010, Jaw FS, Tseng YL, Jang JK, Modular design of a long-term portable recorder for physiological signals, Measurement 43 (10) (2010) 1363-1368.
- 2010, Yeh YC, Wang WJ, Chiou CW, A novel fuzzy c-means method for classifying heartbeat cases from ECG signals, Measurement 43 (10) (2010) 1542-1555.
- 2010, Yang T.H., Cheng Y.T., The use of Mahalanobis-Taguchi system to improve flip-chip bumping height inspection efficiency, Microelectronics Reliability 50 (3) (2010) 407-414.
- 2010, Dargie W., Denko M.K., Analysis of error-agnostic time- and frequency-domain features extracted from measurements of 3-D accelerometer sensors, IEEE Systems Journal 4 (1) (2010) 26-33.
- 2010, Stefanidis D, Hope WW, Kohn GP, et al., Guidelines for surgical treatment of gastroesophageal reflux disease, Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques 24 (11) (2010) 2647-2669.
- 2010, De Capua C., Meduri A., Morello R., A smart ECG measurement system based on Web-Service-Oriented architecture for telemedicine applications, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 59 (10) (2010) 2530-2538.
- 2010, Gu JF, Gorgutsa S, Skorobogatiy M, Soft capacitor fibers using conductive polymers for electronic textiles, Smart Materials & Structures 19 (11) (2010).
- 2010, Faisal T, Ibrahim F, Taib MN, A noninvasive intelligent approach for predicting the risk in dengue patients, Expert Systems with Applications 37 (3) (2010) 2175-2181
- 2010, Wu, DF, Warwick, K., Ma, Z. Et al., Prediction of Parkinson’s disease tremor onset using rdial basis function neural networks, Expert Systems with Applications 37 (4) (2010) 2923-2928.
- 2010, Palmes P, Ang WT, Widjaja F, et al., Pattern mining of multichannel sEMG for tremor classification, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 57 (12) (2010) 2795-2805.
- 2010, He H.L., Tu J., Algebraic condition of synchronization for multiple time-delayed chaotic Hopfield neural networks, Neural Computing & Applications 19 (4) (2010) 543-548.
- 2009, Pyo, M., Hwang, J.H. , Conductivity changes of dodecylbezensulfonic acid-doped polyaniline during pressure loading/unloading, Synthetic Metals 159 (7-8) (2009) 700-704.
- 2009, Hamdan AL, Geara F, Rameh C, et al., Vocal changes following radiotherapy to the head and neck for non-laryngeal tumors, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 266 (9) (2009) 1435-1439.
- 2009, Cho, C.W., Chao, W.H., Lin, S.H., et al., A vision-based analysis system for gait recognition in patients with Parkinson's disease, Expert Systems with Applications 36 (3) (2009) 7033-7039.
- 2009, De Gaetano, A., Panunzi, S., Rinaldi, F., et al., A patient adaptable ECG beat classifier based on neural networks, Applied Mathematics and Computation 213 (1) (2009) 243-249.
- 2009, Yeh, Y.C., Wang, W.J., Chiou, C.W., Cardiac arrhythmia diagnosis method using linear discriminant analysis on ECG signals, Measurement 42 (5) (2009) 778-789.
- 2009, Wen, C., Lin, T.C., Chang, K.C., et al., Classification of ECG complexes using self-organizing CMAC, Measurement 42 (3) (2009) 399-407.
- 2009, Liu K, Liu T, Shibata K, et al., Novel approach to ambulatory assessment of human segmental orientation on a wearable sensor system, Journal of Biomechanics 42 (16) 2747-2752
- 2009, Lombardi CP, Raffaelli M, De Crea C, et al., Long-term outcome of functional post-thyroidectomy voice and swallowing symptoms, Surgery 146 (6) 1174-1181
- 2009, Yılmaz, AE, A lexicon set and software framework for Turkish text-to-speech synthesis applications, Journal of the Faculty Engineering and Architecture of Gazi University 24 (4) (2009) 735-744.
- 2008, Amberg, M., Grieder, K., Barbadoro, P., et al., Electromechanical Behavior of Nanoscale Silver Coatings on PET Fibers, Plasma Processes and Polymers 5 (9) (2008) 874-880.
- 2008, Diamond, D., Coyle, S., Scarmagnani, S., et al., Wireless sensor networks and chemo-/biosensing, Chemıcal Revıews 108 (2) (2008) 652-679.
- 2008, a. Ji, L., Wang, X., Yang, X., Liu, S., Wang, L., Back-propagation network improved by conjugate gradient based on genetic algorithm in QSAR study on endocrine disrupting chemicals, Chinese Science Bulletin 53 (1) (2008) 33-39.
- 2008, Ji, L., Wang, X., Luo, S., Qin, L., Yang, X., Liu, S., Wang, L., QSAR study on estrogenic activity of structurally diverse compounds using generalized regression neural network, Science in China, Series B: Chemistry 51 (7) (2008) 677-683.
- 2008, Ai, L., Wang, J., Wang, X., Multi-features fusion diagnosis of tremor based on artificial neural network and D-S evidence theory, Signal Processing 88 (12) (2008) 2927-2935.
- 2008, Godfrey, A., Conway, R., Meagher, D., Ó:Laighin, G., Direct measurement of human movement by accelerometry, Medical Engineering and Physics 30 (10) (2008) 1364-1386.
- 2008, He, L., Huang, G.H., Zeng, G.M., Lu, H.W., Wavelet based multiresolution analysis for data cleaning and its application to water quality management systems, Expert Systems with Applications 35 (3) (2008) 1301-1310.
- 2008, Choi, S., Detection of valvular heart disorders using wavelet packet decomposition and support vector machine, Expert Systems with Applications 35 (4) (2008) 1679-1687.
- 2008, Williams, A.N., Simon, R.A., Woessner, K.M., Sinusitis and chronic progressive exercise-induced cough and dyspnea, Allergy and Asthma Proceedıngs 29 (6) 669-675
- 2007, Staneva, D., Betcheva, R., Chovelon, J.M., Optical sensor for aliphatic amines based on the simultaneous colorimetric and fluorescence responses of smart textile, Journal of Applied Polymer Science 106 (3) (2007) 1950-1956.
- 2007, Coyle, S., Wu, Y.Z., Lau, K.T., et al., Smart nanotextiles: A review of materials and applications, Mrs Bulletin 32 (5) (2007) 434-442.
- 2007, Vergados, D.D., Simulation and modeling bandwidth control in wireless healthcare information systems, Simulation-Transactions of The Society for Modeling and Simulation International 83 (4) (2007) 347-364.
- 2006, Tang, S.L.P., Stylios, G.K., An overview of smart technologies for clothing design and engineering, International Journal of Clothing Science and Technology 18 (1-2) (2006) 108-128.
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- Tübitak 1001 Projesi, No: 113E610, “Tıbbi Tanıda; Kan Şekeri Derişiminin Örselemesiz Optik Esaslı Olarak In-vitro Koşullarda Kestirimi”, 2014-2017
- Tübitak COST Projesi, No: 113E771, Erken Deri Kanseri Tanısı İçin, Öz-karşım (VCSEL) Tabanlı İşlevsel Lazer Görüntüleme İle Doku Hemoglobin Derişimi ve Oksijen Doyumunun Kestirilmesi”, 2014-2017
- BAP Projesi, No: 2012/MUH/061, Tıbbi Tanılama İçin Optiksel Biyomedikal Görüntüleme”, 2012-2015
- 2015, Santez Projesi, No: 153.STZ.13, Kemoterapik İlaç ve TPN (Total Parenteral Beslenme) Karışımı Hazırlama Süreçlerinin Otomize Edilmesi
- 2013, BAP Projesi, No: 2011/MUH/067, Optik Tabanlı Örselemesiz (non-invasive) Kan Şekeri Ölçüm Sistemi Gerçekleştirilmesi
- 2009, BAP Projesi, No: 2009-MÜH-023, Holter Elektrokardiyografi (EKG) Cihazı Tasarımı
- 2008, BAP Projesi, No: 2006-MÜH-012, Elektrofizyolojik İşaretlerde Veri Toplama ve Analiz
- 2007, Tubitak Projesi, No: 104S236 (SBAG-K-24), Kan Şekeri (Glukoz) Tayini için Non-invaziv Elektrokimyasal Ölçüm Cihazına ait Donanım ve Yazılımların Tasarımı ve Geliştirilmesi
- 2005, BAP Projesi, No: 2003-MUH-005, Ses Patolojilerinin Bilgisayar Ortamında Teşhis Edilmesi
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2004, 16. Ulusal Biyofizik Kongresinde En iyi poster 2.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2014, Türkçe Fonemler için En Uygun Ana Dalgacık Fonksiyonunun Araştırılması