Akademik BilgilerBURAK ÇAPRAZ
DOÇENT
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: burak.capraz@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi-İşletme, Türkiye, 2002
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İşletme-Pazarlama, Türkiye, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi, İşletme, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Yrd.Doç.Dr., 2011-
- E.Ü. Araştırma Görevlisi, 2002-2011
Uzmanlık Alanları- Yönetim ve Organizasyon (2150300)