Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerMAKBULE BAŞBAY
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: makbule.yurtluk@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 343 40 00 - 5263
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Ü. Eğitim Bilimleri Böl. Eğt. Prg. ve Öğretim AD, Türkiye, 1999
- Yüksek Lisans: Hacettepe Ü. Sos. Bil. Ens. Eğt. Prog. ve Öğretim, Türkiye, 2003
- Doktora: Hacettepe Ü. Sos. Bil. Ens. Eğt. Prog. ve Öğretim, Türkiye, 2008
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Böl. Eğt. Prog. ve Öğretim, Türkiye, 2010

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, 2010-
- Ege Üniversitesi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2007-
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı Düzenleme Kurulu Üyeliği 1-3 Ekim 2009 Kuşadası Türkiye, 2009
Uzmanlık Alanları- Eğitim Bilimleri (2220000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Ünver, G., Bümen, Nilay T., Başbay, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans derslerine öğretim elemanı bakışı: Ege Üniversitesi örneği. Eğitim ve Bilim. 35(155), 63-77.
- Ünver, G., Bümen, Nilay T., Başbay, M. (2010). Yönetici, öğretim elemanı ve öğrencilere göre ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 10(3), 1807-1824.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (15) 59, 345-366.
- Başbay, M. ve Senemoğlu, N. (2009). Projeye dayalı öğretimin akademik benlik kavramı ve derse yönelik tutuma etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) 25, 55-66.
- Başbay, M. (2007). Yenilenmiş taksonomiye göre düzenlenmiş öğretim tasarımı dersinde projeye dayalı öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (8) 1, 65-88.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Başbay, M. ve Ateş, A. (2009). The reflections of student teachers on project based learning and investigating self evaluation versus teacher evaluation. World Conference on Educational Sciences, Near EastUniversity, North Cyprus.
- Ünver, Gülsen, Bümen, Nilay ve Başbay, Makbule. (2008). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Uzunlamasına Bir Araştırma. International Conference on Educational Sciences (23-25)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Başbay, M. (2009). Projeye dayalı öğretim süreçlerine ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir.
- Demirel, Ö., Arseven, A., Kontaş, H., Yurtluk, M., Yalın, M., Turan, S. ve Ayvaz, Z. (2004). Kuantum öğrenmenin öğrenme-öğretme sürecine etkisi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya

Kitapları (1 adet)- Demirel, Ö. (Ed.), Bümen, N., Yurdakul, B., Başbay, M., Erdem, E., Ekinci, N., Köksal, N., Şahinel, S., Ünver, G., Şahinel, M., Doğan, N., Demir, K., Koç, G., Şahan, H. H., Başbay, A., Ayvaz, Z. (2008). Eğitimde yeni yönelimler. Ankara: Pegema Yayıncılık

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- Araştırma Projesi, Bümen, Nilay T., Ünver, Gülsen, Tonbul, Yılmaz, Atılgan, Hakan ve Başbay, Makbule. (2009). Uluslararası Öğretmen Gözlem ve Geribildirim Sisteminin Geliştirilmesi - Ege Üniversitesi tarafından desteklenmiş 06EGF005 nolu proje.
- Araştırma Projesi, Ünver, Gülsen: Bümen, Nilay ve Başbay, Makbule. (2008). Ege Üniversitesi'nde Yürütülmekte Olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının Değerlendirilmesi. - Ege Üniversitesi tarafından desteklenmiş 05EGF003 nolu proje.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Eğitim Programları ve Öğretim Derneği