Akademik BilgilerZOFİE UÇAR
UZMAN
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: zofieucar@gmail.com
- Telefon: 05068106469
Eğitim Bilgileri- Lisans: Charles Üniversitesi Prag, Çekoslavakya, 2000
- Yüksek Lisans: Charles Üniv, Felsefe Fakültesi, Yakın Doğu ve Afrika Bölümü, Çekoslavakya, 2002
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye, 2004
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 2011

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- uzman, 2005-
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010501)
- Tarih (2020000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Orta Avrupa Ülkelerindeki Meslekî Yapılanma ve Anadolu Ahilik Sistemiyle Benzerlikleri, Ahilik Araştırmaları Dergisi (AHAD), Cilt 1, Sayı 2, 2005, s.125–142.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- Çek Cumhuriyeti’nde Türkolojinin Tarihi, Prof. Dr. Fikret Türkmen’e Armağan, İzmir, 2005, s. 767–782
- Turecké Cechy (Türk Esnaf Odaları), Historický Obzor (Tarihî Ufuk Dergisi), Aralık 2000, s. 242–247.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Kaybolmuş Oğlan Yeniçeri Konulu Çek ve Slovak Ezgili Halk Şiirleri, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 19-25 Nisan 2010, Çeşme-İzmir
- Mary Lucy Jane Garnett'in ve Grace Ellison'un Seyahatnamelerinde İstanbul, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul : 7th International Turkish Culture Congress In Turkish and World Culture İstanbul Bildiriler II Yaşamın İstanbulcası ve İstanbul’da Eğitim Bilim ve Kültür Kurumları 5 - 10 Ekim 2009.
- Çek Film Masallarında Türk İmajı, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Kongresi, 13-15 Kasım 2008, Kafkas Üniversitesi, Bakü/AZERBAYCAN.
- Mihail Bahtin’in Karnaval Dünyası Teorisi Ve Türk Fıkraları, İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONGRESİ, UTEK 2007, 27-28 Ağustos 2007.
- Çek Masallarında Türkler, 1.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9–15 Nisan 2006, İzmir–Çeşme
- Battal Gazi Destanında ve Digenis Akritas Destanında Giyim Kuşam ve Simgeleri, Halk Kültüründe Giyim–Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu, 15–17 Aralık 2006, Eskişehir.
- Çekçe ve Slovakça’ya Çevrilmiş Türkçe Halkbilimi Konulu Eserler, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27.Haziran - 1. Temmuz 2006, Gaziantep.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- Mary Lucy Jane Garnett’in Gözüyle Yörükler,Hayat Tarzları Gelenek ve Görenekleri, 2. BURSA HALK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, 20 - 22 EKİM 2005.