Akademik BilgilerEMRE ERCAN
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ceng_ee@yahoo.com
- E-posta: emre.ercan@ege.edu.tr
- Telefon: +90 232 3111586
Eğitim Bilgileri- Lisans: İTÜ İnş. Fak. İnş. Müh., 2001
- Yüksek Lisans: EGE Ünv. Fen Bil. Ens. İnş Müh. Yapı ABD, Türkiye , 2004
- Doktora: EGE Ünv. Fen Bil. Ens. İnş Müh. Yapı ABD, Türkiye , 2010
- Doktora Sonrası: TH Mittelhessen, Almanya , 2017

Uzmanlık Alanları- Taşıyıcı Sistem Sorunları (6010201)
- Betonarme Sistemler (6010204)
- Çelik Sistemler (6010205)
- İnşaat Mühendisliği (6240000)
- Yapı (6240300)
- Mekanik Titreşimler ve Gürültü (6250104)
- Mukavemet (6250302)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Nohutcu,H., Demir, A., Ercan, E., Hokelekli,E., Başaran,H., Kozanoğlu C., 2016 “Investigation of Seismic Safety of a Masonry Minaret” Earthquake and Structure,Vol.10 Num.3
- Arısoy, B., Ercan, E., Demir, A., (2015),“Strengthening Of Brick Masonry With PVA Fiber Reinforced Cement Stucco”, Construction & Building Materials Volume 79, 15 March, Pages 255–262.
- Pekedis, M., Mascerañas, D., Gursoy,T., Ercan,E., Farrar,C., Yıldız,H., 2015 “Structural Health Monitoring for Bolt Loosening Via Non-Invasive Vibro-Haptics Human-Machine Cooperative Interface”, Smart Materials and Structures, Vol.24 Num.8.
- H. Nohutcu, A. Demir, E. Ercan, E. Hokelekli, G. Altintas, (2015) “Investigation of a Historic Masonry Structure by Numerical and Operational Modal Analyses”, The Structural Design of Tall and Special Buildings.
- Ercan E., Nuhoğlu A., 2014; Identification of Historical Veziragasi Aqueduct Using the Operational Modal Analysis, Scientific World Journal
- Alver N.,Tanarslan M.H., Sülün Ö.Y.,Ercan E.,Karcılı M.,Selman E., Ohnoc K.,2014, Effect of CFRP-spacing on fracture mechanism of CFRP-strengthened reinforced concrete beam identified by AE-SiGMA, Construction and Building Materials
- Basaran H., Demir A., Bagci M., Ercan E., 2014, Shaking table study of masonry buildings with reinforced plaster' Journal Gradevinar (eng. civil engineer)
- Arısoy B., Nuhoğlu A., Ercan E.,2011, Seismic response of multi-drum classical columns of Apollo Temple at Claros; Scientific Research and Essays

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Ercan, E., Alver,N., Nuhoğlu, N., 2015, "Evaluation of material properties by NDT methods and FEM analysis of a stone masonry arch bridge"Challenge Journal of Structural Mechanics, vol.1(4)
- ARISOY B., NUHOĞLU A., ERCAN E., 2010, "TAMBURLARDAN OLUŞAN ANTİK MERMER SÜTUNLARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞI" Pamukkale Ünv. Mühendislik Bilimleri Dergisi cilt10 Sayı 1.
- Aydın,H., Ercan,E.,2004'Yapısal kontrol sistemleri', TMMOB İnş. Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Dergisi, Ağustos s. 28-32

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- N. Alver, H. M. Tanarslan, Ö. Y. Sülün, E. Ercan,2015, “Fracture Mechanism of CFRP-Strengthened RC Beam Identified by AE-SiGMA” ETNDT6, Emerging Technologies in NonDestructive Testing 6, 28-30 May 2015, Brussels, Belgium
- N. Alver, H. M. Tanarslan, Ö. Y. Sülün, E. Ercan,2015, “Fracture Mechanism of CFRP-Strengthened RC Beam Identified by AE-SiGMA” ETNDT6, Emerging Technologies in NonDestructive Testing 6, 28-30 May 2015, Brussels, Belgium
- A. Özdemir, M.Pınarlık, E. Ercan , 2015, “Sürdürülebilir yapilara dünyada uygulanan devlet teşvikleri ve uygulamalarin incelenmesi” II. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), 28-30 Mayıs 2015, Ankara,Türkiye
- A. Nuhoğlu, E. Şen, E. Ercan, K.A. Korkmaz (2014), “Structural Evaluation of Strengthened Reinforced Concrete Columns in Industrial Buildings with Steel Members”, 11. International Congress on Advances in Civil Engineering, 24-25 October 2014, İstanbul, Turkey
- M. Pekedis, D. Mascerañas, G. Turan, H. Ceylan, E. Ercan, C.R. Farrar, H. Yildiz (2014) " Structural Health Monitoring via Human-Machine Interface" Sixth World Conference on Structural Control and Monitoring, 15-17 July 2014, Barcelona, Spain.
- H. Ceylan, G. Turan, E. Ercan, M. Pekedis. (2014) “Structural damage detection by using a single excitation record” Sixth World Conference on Structural Control and Monitoring, 15-17 July 2014, Barcelona, Spain
- E. Ercan, M. Pekedis, G. Turan, H. Ceylan. (2014) “Structural Health Monitoring with Audio presentations,” Sixth World Conference on Structural Control and Monitoring, 15-17 July 2014, Barcelona, Spain
- B. Arısoy, C. Kozanoğlu, E. Ercan, A. Demir, (2012) “Shear Behavior of Masonry Wall Strengthening with Fiber Reinforced Mortar Stucco” 10. International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012, Ankara, Turkey
- B. Arısoy, C. Kozanoğlu, E. Ercan, A. Demir, (2012) “Shear Behavior of Masonry Wall Strengthening with Fiber Reinforced Mortar Stucco” 10. International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012, Ankara, Turkey
- E. Ercan, N. Alver, A. Nuhoglu, M. Yamada (2010), “Evaluation of Material Properties by NDT Methods and FEM Analysis of a Stone Masonry Arch Bridge”, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September 2010, Trabzon, Turkey
- N. Alver, M. Yamada, E. Ercan, M. Ohtsu (2010), “Effect of Reinforcement on Void Identification within Post-tensioning Tendon Duct by SIBIE”, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September 2010, Trabzon, Turkey
- E. Ercan, A. Nuhoglu, (2010), “Seismic Analysis of Veziragasi Aqueduct in Izmir”, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September 2010, Trabzon, Turkey
- B.Arısoy,A.Nuhoğlu,E.Ercan Seismic Behavior of Multi-drum Classical Columns Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, 1-2 October 2009, Sakarya
- E.Eriş, E.Ercan, 'Akarsu Yatağı Bozulan Fetrek Demiryolu Köprüsünün Mecra Düzenlemesi ve Koruma Yapısı Uygulanması'- (Case Study) 7th International Congress on Advances in Civil Engineering - ACE 2006, İstanbul, 11-13 Ekim, CD-ROM.
- E.Ercan, O. Kırlı, A. Nuhoğlu, B.Arısoy "Antik Yapılarda Sutun-Kiriş Taşıyıcı Sistemlerin Sonlu Elemanlarla Yapısal analizi"- 7th International Congress on Advances in Civil Engineering - ACE 2006, İstanbul, 11-13 Ekim, CD-ROM

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Ercan, E., Nuhoglu, A., 2015, "Tarihi Yığma Bir Köprünün Mevcut Durumunun Belirlenmesi" 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU, 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu,08-09- 10 Mayıs TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
- Ercan, E., Nuhoglu, A., 2015, "Tarihi Yığma Bir Köprünün Mevcut Durumunun Belirlenmesi" 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU, 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu,08-09- 10 Mayıs TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
- E.Ercan,E.Ünal, 'Antik Yapılarda Taşıyıcı Sistemlerin Yapısal Dayanımlarının Deneysel Olarak ve Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Karşılaştırılması' Eksen Müh. Kullanıcılar Konfreransı Green Park Hotel İstanbul 2009, 22-23 Ekim Cd Rom
- E.Ercan,B.Arısoy,A.Nuhoğlu 'Mevcut Yapıların Deprem Davranışlarının Belirlenmesinde ve Güçlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler' İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu, Tepekule Kongre ve Sergi Sarayı İzmir, 2009, 7-8 Aralık, Syf. 179-200
- E.Ercan,M.SEÇER,'Taban izolatörlü uzay kafes sistemlerin deprem etkisi altındaki davranışının incelenmesi'2.Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu Eskişehir 2007
- E.Ercan,A.Nuhoğlu, 'Taban İzolatörlü ve pasif enerji sönümleyicili yapıların dinamik davranışı' Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 23-25 Mart s. 105

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (8 adet)- 2016, 2013MÜH070, Ege ünv. Bap Projesi, 2013 Müh 070 Betonarme Kiriş-Kolon Birleşim Noktalarinin Güçlendirilmesi Proje Yürütücüsü : Öğr. Gör. Dr.Emre Ercan, Araştırmacı: Doç.Dr. Bengi Arısoy, 2014.
- CBÜ 2012-33, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kesme Kapasitesi Yetersiz Olan Betonarme Kirişlerin Diş Donatilar Ile Güçlendirilmesi Proje No: 2012-33 Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİR Araştırmacılar Prof. Dr. Muhammed TEKİN, Doç. Dr. Muhiddin BAĞCI, Öğr. Gör. Dr. Emre ERCAN, Sefa ERGUN, Dilay YILDIRIM, Manisa, 2013
- 2012, Tubitak Projesi, No:112M093 , Tarihi Manisa Hafsa Sultan Camii’nin Deprem Davranışının Operasyonel Modal Analiz Yöntemi İle İncelenmesi Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Halil Nohutçu Araştırmacılar:Yrd.Doç.Dr.Ali Demir, Öğr.Gör.Dr.Emre Ercan, Doç.Dr.Gökhan Altıntaş
- 2012, 2012muh029, Kule Tipi Yapilarin Dinamik Davranişlarinin Deneysel Modal Analiz Yöntemlerle Belirlenmesi Proje Yürütücüsü :Yrd.Doç.Dr. Ayhan Nuhoğlu Araştırmacılar: Öğr. Gör. Dr.Emre Ercan, Mustafa Karcılı
- 2012, Tübitak Projesi 11M559, Betonarme Yapılardaki Hasarları Tahribatsız Tayin Etmek İçin GPR, Ultrason ve Impact-Echo Yöntemlerinin Geliştirilmesi Proje Yürütücüsü : Ninel Alver Araştırmacılar: Murat Tanarslan, Emre Ercan
- 2010, Ege Üniversitesi 2010muh-020, Tuğla Duvarların Lifli Beton ile Sıvanarak Taşıma Gücünün Arttırılması Proje Yürütücüsü Bengi Arısoy Araştırmacı: Emre Ercan
- Araştırma Projesi, Arısoy, B., Nuhoğlu, A., Ercan, E., Antik Apollon Klaros Tapınağının üst yapı taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, No:2005MUH05, 2008.
- Araştırma Projesi, Arısoy, B., Nuhoğlu, A., Ercan, E., Antik Apollon Klaros Tapınağı’nı oluşturan sütunların deprem etkisi altındaki davranışının incelenmesi, TUBİTAK projesi, No:107M202, 2008.
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2016, 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Yüksek Lisans, 2016, Yüksek Lisans, Emre ÖZYILMAZ, “Kirişlerin Eğilme ve Kesme Kuvveti Altında Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesi” E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
- Yüksek Lisans, 2015, Yüksek Lisans, Ömer Burak ERTEM, “Betonarme Kiriş-Kolon Birleşim Noktalarının Güçlendirilmesi” E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
- Yüksek Lisans, 2015, Yüksek Lisans, Anıl ÖZDEMİR, “Hasarlı Betonarme Kolonların Mantolama Yöntemiyle Güçlendirilmesi ve Akustik Emisyon Yöntemiyle Deneysel Analizi” E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015