Akademik BilgilerFATMA AYKUT TONK
DOÇENT
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: fatma.aykut@ege.edu.tr
- E-posta: fatmaaykut@gmail.com
- Telefon: 0 232 311 22 52
- Telefon: 0 232 311 26 79 (sekreterlik)
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri, Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Türkiye, 2007
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (9 adet)- Ege Üniv. Zir. Fak. Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyon Üyesi, 2014-2017
- Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi, 2014-2020
- Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü ERASMUS+ ve FARABİ Komisyonu Üyesi, 2009-2020
- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği Muhasip Üyesi , 2006-2008
- Ege Üniv. Zir. Fak. Dekanlığı Web Komisyonu Üyeliği , 2006-2008
- Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü Eğitim Komisyonu Üyesi , 2005-2008
- Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyesi , 2004-2014
- Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği Bölüm Temsilcisi , 2002-2005
- Öğretim Elemanı, 2001-
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi 14-15 Aralık 2006 E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bornova-İzmir, 2006
- Ulusal III. Patates Kongresi Düzenleme Komitesi Üyesi 23-27 Eylül 2002 Bornova-İzmir, 2001-2002
Uzmanlık Alanları- Tarımsal Biyoteknoloji (5010903)
- Tarla Bitkileri (5011200)
- Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (5011201)
- Genetik (5011602)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (21 adet)- Tonk, F. Aykut, D. İştipliler, M. Tosun, E. İlker and G. Çivi, Correlation and Path Analysis in Yield And Quality Traits in F3 and F4 Generatıon of Carmen X Devetüyü-176. The Journal Animal and Plant Science 28(1): 107-112. (2018).
- F. Aykut Tonk, E. Kaya, D. İştipliler, E. İlker, F. Turanlı, M. Tosun, E. Yılmaz, F. Ersin, E. Savran Takak, M. Çakır. 2017. Identification of resistance to Eurygaster integriceps Put. on some bread wheat genotypes. Journal of Applied Botany and Food Quality 90, 52 - 57 (2017), DOI:10.5073/JABFQ.2017.090.008
- Tonk, F. Aykut, M. Tosun, D. İştipliler, E. İlker, A. Reçber, Genetic Analysis of Fiber Color Using Segregations of Color Parameters in Cotton. Journal of Cotton Science 21 (4): 1-5 (2017).
- F. Aykut Tonk, D. İştipliler, M. Tosun, F. Turanlı, M. Çakır, H. İlbi, 2016. Genetic mapping and inheritance of Russian wheat aphid resistance gene in accession IG 100695. Plant Breeding. 135, 21-25. doi:10.1111/pbr.12339
- Deniz İştipliler, Fatma Aykut Tonk, Özgür Tatar, Muzaffer Tosun, 2016. Determinatıon Of Drought Sensitivity Of Maize Inbred Lınes Via Monitorıng Canopy Temperature And Leaf Water Status. Scenttific Papers Journal Agronomy Series 59(2): 209-212.
- D. İştipliler, E. İlker, F. Aykut Tonk, G. Çivi, M. Tosun. 2015. Line × Tester Analysis and Estimating Combining Abilities for Yield and Some Yield Components in Bread Wheat. Turkish Journal of Field Crops, 20(1): 72-77.
- Giachino, R.R.A., Ç. Sönmez, F.A. Tonk, E. Bayram, S. Yüce, I. Telci, M. A. Furan, 2014. RAPD and essential oil characterization of Turkish basil (Ocimum basilicum L.). Plant. Syst .Evol. 300(8): 1779-1791. DOI 10.1007/s00606-014-1005-0.
- Tonk, F. Aykut, M. Tosun, E. İlker, D. İştipliler, Ö. Tatar. 2014. Evaluation and Comparison of ISSR and RAPD Markers for Assessment of Genetic Diversity in Triticale Genotypes, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(6): 1413-1420.
- İlker, E., F. Aykut Tonk, M. Tosun, Ö. Tatar, 2013. Effects of Direct Selection Process for Plant Height on some Yield Components in Common Wheat (Triticum aestivum) Genotypes, Internatıonal Journal Of Agrıculture & Biology, 15 (4):795-797.
- Aykut Tonk, F., R.R. Akçalı Giachino, Ç. Sönmez, S. Yüce, E. Bayram, İ. Telci, M.A. Furan. 2011. Characterization of Various Hypericum perforatum Clones byHypericin and RAPD Analyses. Int. J. Agric. Biol., Vol. 13(1):31-37.
- 2011, İlker, E., H. Geren, R. Ünsal, İ. Sevim, F. Aykut Tonk, M. Tosun, Ammı-Bıplot Analysıs Of Yıeld Performances Of Bread Wheat Cultıvars Grown At Dıfferent Locatıons, Turkish Journal of Field Crops, 16(1): 64-68.
- Tonk, F. Aykut, E. İlker, M. Tosun, 2011. Evaluation of Genotype x Environment Interactions in Maize Hybrids Using GGE Biplot Analysis. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 11: 1-9.
- İlker, E., Ö. Tatar, F. Aykut Tonk, M. Tosun, 2011. Determination of Tolerance Level of Some Wheat Genotypes to Post-Anthesis Drought. Turkish Journal of Field Crops, 16(1): 59-63.
- Tonk, F. Aykut, E. İlker, M. Tosun, 2011. Quantitative Inheritance of Some Wheat Agronomic Traits. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(6): 783-788.
- Tatar, M.Ö., E. İlker, F.A. Tonk, H. Aygün, Ö. Çaylak, 2010. Impact of Different Nitrogen and Potassium Application on Yield and Fiber Quality of Ramie (Boehmeria nivea). Int. J. Agric. Biol., 12: 369–372.
- Tonk, F. Aykut, S. Yüce, 2010. A Preliminary Study for Identification of Candidate AFLP Markers for Leaf Rust Resistance Gene Lr13 by Using Near-isogenic Lines of Spring Wheat cv. Thatcher. Turkish Journal of Field Crops, 15(1): 34-39.
- Aykut Tonk F., S. Yüce, E. Bayram, R.R. Akçalı Giachino, Ç. Sönmez, İ. Telci, M.A. Furan. 2010. Chemical and genetic variability of selected Turkish oregano (Origanum onites L.) clones. Plant Syst Evol (2010) 288:157–165.
- Ilker, E., F. Aykut Tonk, M. Tosun, 2010. Heterosis for Yield And Its Components In Bread Wheat Crosses Among Powdery Mildew Resistant And Susceptible Genotypes. Pakistan Journal Botany, 42(1): 513-522.
- Tonk, F. Aykut, E. İlker, M. Tosun, 2010. A Study to Incorporate High Protein Content From Tetraploid Wheat (T. turgidum dicoccoides) to Hexaploid Wheat (T. aestivum vulgare). Turkish Journal of Field Crops, 15(1): 69-72.
- Ilker, E., F. Aykut Tonk, Ö. Çaylak, M. Tosun, İ. Özmen, 2009. Assessment of Genotype x Environment Interactions for Grain Yield in Maize Hybrids Using AMMI and GGE biplot Analyses. Analyses. Turkish Journal of Field Crops, 14(2): 123–135
- Ilker, E., F. Aykut Tonk, M. Tosun, M. Altınbaş, M. Küçükakça, 2009. Inheritance and Combining Ability in Some Powdery Mildew Resistant Wheat Lines. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 9: 127-134.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- Fatma Aykut Tonk, Deniz İştipliler, Muzaffer Tosun,2017. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Genotiplerinde Özellikler Arası İlişkiler Ve Path Analizi. Ege Univ. Ziraat Fak. Derg., 2017, 54 (1):85-89.
- Fatih ATEŞ, Deniz İŞTİPLİLER, Fatma AYKUT TONK, Alex MORGOUNOV, Beyhan AKIN, Muzaffer TOSUN. 2016. Bazı Modern Buğday Varyeteleri ve Yerel Çeşitlerin Melez Populasyonlarında Koleoptil Uzunluğunun KalıtımıTarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitusu Dergisi, 2016, 25 (Ozel sayı-1):37-41
- D. Kantarcı, F. Pazır, D. İştipliler, M. Tosun, F.Aykut Tonk. 2016. Tatlı Mısırın Kalite Kriterlerine Göre Optimum Hasat Zamanının Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitusu Dergisi, 2016, 25 (Ozel sayı-1):70-73
- F. Turanlı, M. Tosun, F.Aykut Tonk, E. İlker, M. Çakır, E. Kaya, E. Yılmaz, F. Ersin, D. İştipliler, E. Savran, M. Köymen Türkiye’de Süneye Karşı Yeni Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi 2016. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitusu Dergisi, 2016, 25 (Ozel sayı-1):136-140
- Istipliler, D., Ilker E., Aykut Tonk F., Tosun M., Caylak O., 2013. Evaluation of Genotype by Planting Date Interactions in Sweet Corn by Using GGE Biplot Analysis. The Journal of Ege University Faculty of Agriculture. Vol:1 p:79-83. ISSN: 1018-8851
- Tonk, F. Aykut, E. İlker, Ö. Tatar, A. Reçber, M. Tosun, 2011. Farklı Yağış Miktarı ve Dağılımlarının Buğday Verimi Üzerine Etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 48(2): 127-132.
- Tonk, F. Aykut, 2010. İki Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Melezinde Bazı Verim Komponentlerinin Gen Etkileri. Anadolu, 20(2): 22-28.
- F. Aykut Tonk, R.R. Akçalı, M.A. Furan, S. Yüce, Bazı Makarnalık Buğday Çeşitleri ile Yeni Geliştirilen Hatlarda Genetik İlişkilerin RAPD Markörleriyle İncelenmesi, Ege Üni. Ziraat Fak. Dergisi, Cilt:45, Sayı:2. 2008
- Ahlemeyer J.: Aykut F.: Köhler W.: Friedt W.: Ordon F. 2008. Genetic gain and genetic diversity in German winter barley cultivars. Options Mediterraneennes, Series A, 81:43-47.
- F. Aykut Tonk ve S. Yüce, Ekmeklik Buğday İzmir 85 Çeşidinde ve Thatcher Yakın İzogenik Hatlarında Kahverengi Pas Dayanıklılık Geni Lr13'ün SSR Markörleriyle İncelenmesi, Ege Üni. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 44 (3): 13-25, 2007.
- 2005, M.A. Furan, İ.Demir, S.Yüce, R.R. Akçalı Can, F. Aykut, Ege Bölgesi Triticale Çeşit Geliştirme Çalışmaları: Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2): 251-256

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (19 adet)- M. Tosun, G. Civi, F. Aykut Tonk and D. Istipliler. 2017. Determination of Sugar Content of Some Inbred Sweet Corn Lines and Screening with SSR Markers Related to Sugar Genes. PAG Conference XXV, January 14-18 2017 San Diego, CA, P0721 (poster)
- Ç. Çiçek Bulguroğlu, F. Aykut Tonk, D. Istipliler, M. Tosun, P. Byrne, S. Haley and M. Maragues. 2017. Genetic Analysis of Some Agronomical Traits and Their Relationship with Rht4 Dwarfing Gene in Wheat. PAG Conference XXV, January 14-18 2017 San Diego, CA, P0861 (poster)
- F. Aykut Tonk, D. Istipliler, M. Tosun, F. Turanlı, H. Ilbi and M. Cakir. 2017. Molecular Characterization of Resistance to Russian Wheat Aphid (Diuraphis noxia Kurdjumov) in New Resistant Genotype IG 100695. PAG Conference XXV, January 14-18 2017 San Diego, CA, P0874 (poster)
- Özçam, S., D. İştipliler, F. Aykut Tonk, M. Tosun, Line X Tester Analysis and Determining the Yield Characteristics of Dent Corn (Zea mays indentata Sturt.) x sweet corn (Zea mays saccharata Sturt.) Hybrids. Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania” 28-29 March 2017, Krzyżowa, Poland, Book of Abstract, p. 31 (2017). (sunulu bildiri)
- Tonk, F. Aykut, E. Kaya, D. Iştipliler, E. Ilker, F. Turanlı, M. Tosun, E. Yılmaz, F. Ersin, E. Savran Takak, M. Cakır, Determinination of Resistance Sources Against Sunn Pest (Eurygaster integriceps Put.) on Bread Wheat. III. International Plant Breeding Congress, 15-19 October 2017, Kyrenia, TRNC, Book of Abstract, p. 35 (2017). (sunulu bildiri)
- Tonk, F. Aykut, C. Er, D. Iştipliler, M. Tosun, Determination of Some Yield And Yield Components İn Advanced Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Lines and Bulk Populations. III. International Plant Breeding Congress, 15-19 October 2017, Kyrenia, TRNC, Book of Abstract, p. 70 (2017). (poster bildiri)
- Istipliler, D., F. Aykut Tonk, M. Tosun, A. Pekbağrıyanık, Evaluation of Plant Height and Some Agronomical Traits in Rht-4 And Rht-5 Carrying F5 Bread Wheat Populations. III. International Plant Breeding Congress, 15-19 October 2017, Kyrenia, TRNC, Book of Abstract, p. 71 (2017). (poster bildiri)
- M. Mutlucan, M. Tosun, F. Aykut Tonk, D. İştipliler, P. Byrne, S. Haley, M. Maragues, 2016. Genetic analysis of plant height, coleoptile lenght and their relationships with Rht12 and Rht13 genes in wheat. PAG Conference XXIV, January 9-13 2016 San Diego, CA, P0854 (poster)
- Deniz İştipliler, Fatma Aykut Tonk, Özgür Tatar, Muzaffer Tosun, 2016. Determination of Drought Sensitivity of Maize Inbred Lines via Monitoring Canopy Temperature and Leaf Water Status. 20-22 Ekim 2016, Congress of Life Science, A Challenge to the Future , Romaya/Iasi
- Özgür TATAR, Uğur ÇAKALOĞULLARI,Emine DURMUŞ Fatma AYKUT TONK, Deniz İŞTİPLİLER. Effects of drought stress on some quality traits of wheat. 26th Internatıonal Scıentıfıc-Expert Conference Of Agrıculture And Food Industry. 2015
- Deniz İŞTİPLİLER, Özgür TATAR, Fatma AYKUT TONK, Uğur ÇAKALOĞULLARI, Muzaffer TOSUN. 2015. Investigation on Some Drought Related Physiological and Biochemical Traits in Maize. 26th Internatıonal Scıentıfıc-Expert Conference Of Agrıculture And Food Industry.2015
- Turanlı F., Tosun M., Cakır M., Sekmen Aşkım H., İlbi H., Türkan İ., İlker E., Doğan Ersin F., Aykut Tonk F., İştipliler D., Savran E., 2013. Investigations on Resistance Mechanisms to The Diuraphis noxia Kurdjimov (Russian Wheat Aphid) (Homoptera : Aphididae) Using Molecular and Physiological Parameters. 24th International Scientific Experts Congress of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, 2013. P:195
- Istipliler, D., Tonk F.A., Ilker E., Tosun M., 2013. Developing of Natural Colored Cotton Lines For Aegean Region in Turkey. 24th International Scientific Experts Congress of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, 2013. P:165
- Istipliler D, E. Ilker, F. Aykut Tonk, M. Tosun, Ö. Çaylak, 2012. Evaluation of Genotype by Planting date interactions in sweet corn by using GGE biplot analysis. 23rd International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 27-29 September 2012, Book of Abstract, p. 21.
- Turanli F, M. Tosun, M. Çakir, A.H.Sekmen, H. İlbi, I. Türkan, E. Ilker, F. Ersin Doğan, F. Aykut Tonk, F. Aşkan, D. Istipliler, 2012. Developing resistant wheat varieties to the Diuraphis noxia Kurdjumov (Russian Wheat Aphid) (Homoptera:Aphididae). 23rd International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 27-29 September 2012, Book of Abstract, p. 40.
- Tonk, F. Aykut, E. Ilker, M. Tosun, M. Altınbaş, 2009. Combining ability for plant height, spike length and thousand kernel weight in crosses of powdery mildew Resistant Wheat Lines. 12th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference, 13-16 October 2009, Antalya, Turkey, Abstract Book, p. 144.
- Tosun, M., M. Altınbaş, E. İlker, F. Aykut Tonk, 2008. Wild Tetraploid Wheat (T. durgidum L. var. dicoccoides) to Tetraploid Wheat and Hexaploid Wheat. 5th International Crop Science Congress and Exhibition, 13-18 April 2008, International Convention Center, Jeju, Korea, Abstract Book, p. 220.
- Ahlemeyer, J., F. Aykut, W. Köhler, W. Friedt, F. Ordon 2006. Genetic gain and genetic diversity in German winter barley cultivars. EUCARPIA cereal section meeting, 13- 17.11.2006, Lleida, Spain.
- R.R.A.Can, S.Yüce, F.Aykut, W.Friedt und M.A.Furan, Vergleichende Untersuchungen zur genetischen Distanz und agronomischen Eignung von Leinsorten und –linien, Deutsch-türkisches 7.Symp.(24 Mart-30 Mart 2003, Ankara Üniversitesi /Ankara), 153-158 - p.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- F. Ersin, F. Turanlı, M. Tosun, E. Kaya, F. Aykut Tonk, E. Yılmaz, Deniz İştipliler, E. Savran, M. Köymen, A. Zarkanı. 2016. Süneye Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Ulusal ve Uluslararası Genotiplerde Araştırılması. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016 Konya, (sunulu bildiri), özet sayfa 198.
- Ferit TURANLI, Muzaffer TOSUN, Fatma AYKUT TONK, Emre İLKER, Mehmet ÇAKIR, Ekrem KAYA, Erkan YILMAZ, Firdevs ERSİN, Deniz İŞTİPLİLER, Ebru SAVRAN, Mehmet KÖYMEN. 2015. Türkiye’de Süneye Karşı Yeni Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi. Türkiye 11.Tarla Btikileri Kongresi Çanakkale 2015 (sunulu bildiri) özet , sayfa 49.
- Fatih Ateş, Deniz İştipliler, Fatma Aykut Tonk, Alex Morgounov, Beyhan Akın,Muzaffer Tosun. 2015. Bazı Modern Buğday Varyeteleri ve Yerel Çeşitlerin Melez Populasyonlarında Koleoptil Uzunluğunun Kalıtımı. Türkiye 11.Tarla Btikileri Kongresi Çanakkale 2015, (sunulu bildiri) özet , sayfa 16.
- Doğukan Kantarcı, Fikret Pazır, Deniz İştipliler, Muzaffer Tosun, Fatma Aykut Tonk. 2015. Tatlı Mısırın Kalite Kriterlerine Göre Optimum Hasat Zamanının Belirlenmesi. Türkiye 11.Tarla Btikileri Kongresi Çanakkale 2015 (sunulu bildiri) özet , sayfa 26.
- Özgür Tatar, Uğur Çakaloğulları, Emine Durmuş, Fatma Aykut Tonk. 2015. Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Çiçeklenme Dönemi Sonrası Kuraklığa Dayanıklılıklarının İncelenmesi. 2015 Türkiye 11.Tarla Btikileri Kongresi Çanakkale (poster bildiri) özet , sayfa 194.
- Uyanık A., Tosun M., Aykut Tonk F., İlker E., İştipliler D., 2013. Beyaz ve Doğal Renkli Pamuk Melezinin F3 Generasyonunda Lif Rengi ve Bazı Agronomik Özelliklerin Kalıtımı Üzerine Araştırmalar. 10. Tarla Bitkileri Kongresi Konya, 10-13 Eylül 2013, Cilt 2, s. 149-155. (poster bildiri)
- Tosun M., Turanlı F., Çakır M., İlbi H., Türkan İ., İlker E., Aykut Tonk F., Sekmen Esen H., Ersin Doğan F., İştipliler D., 2013. Ekmeklik Buğdayda Rus Afidine (Diuraphis noxia) Dayanıklı Çeşitlerin Geliştirilmesi, Dayanıklılığın Biyokimyasal ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi Konya, 10-13 Eylül 2013, Cilt 2, s. 742. (sunulu bildiri)
- Tonk F.A, İlker E., Tosun M., Özmen İ., 2013. Devetüyü-176 x Yeşil ve Yeşil x Devetüyü-176 pamuk melezlerinin F2 populasyonlarında lif verimi ve bazı agronomik özelliklerin belirlenmesi, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi Konya, 10-13 Eylül 2013, Cilt 2, s. 143-148. (poster bildiri)
- İştipliler, D., A. Uyanık, A. Reçber, F. Aykut Tonk, E. İlker, M. Tosun, 2011. Farklı Ekim Dönemlerinde Ekilen Hibrit Tatlı Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Ve Bazı Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi” 12-15 Eylül 2011 Bursa, Cilt 1, s. 491-494, (2011). (poster bildiri)
- Aykut Tonk, F., E. İlker, M. Tosun, 2009. Kurağa Dayanıklı Buğday Genotiplerinin Geliştirilmesinde Moleküler Markörlerin Kullanımı - Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay
- Geren, H., R. Ünsal, M. Tosun, E. İlker, F.A. Tonk, İ. Sevim, 2009. Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Buğday Genotiplerinin Verim Performanslarının Eklemeli Ana Etkiler Ve Çarpımsal İnteraksiyon (AMMI) Analizi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay
- Tosun, M., F. Aykut Tonk, E. İlker, S. Yüce. 2008. Transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve toplumsal bilinç. 4.Ulusal Biyomühendislik Kongresi15-18 Ekim 2008 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ / İZMİR
- Tosun, M., M. Altınbaş, E. İlker, F. A. Tonk, M. Küçükakça. 2008. Buğdayda Külleme (Erysiphe griminis) Hastalığına Dayanıklılığın Kalıtımı, Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya.
- R. R. Akçalı, F. Aykut, M. A. Furan, S. Yüce, Makarnalık Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Bornova Koşullarında Performansları, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007, Erzurum
- F. Aykut, S.Yüce, İ.Demir, R.R. Akçalı Can, M.A. Furan, Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Bornova Koşullarında Performansları, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Cilt I, s.89-93., Antalya.
- F. Aykut, S.Yüce, R.R. Akçalı Can, M.A. Furan, Farklı keten genotiplerinde genetik uzaklığın RAPD yöntemi ile araştırılması. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, 20-24s, Diyarbakır.
- R.R. Akçalı Can, S.Yüce, F. Aykut, M.A. Furan, Ketende bazı agronomik özellikler arası ilişkiler. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, 115-119s, Diyarbakır.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (18 adet)- BAP Projesi, F. Aykut Tonk, Meltem Turğut, D. İştipliler. Buğdayın (Triticum aestivum L.) 7D Kromozomu Üzerinde Rus Buğday Afidi Dayanıklılık Geni ile İlişkili SSR Markörlerinin Belirlenmesi. Ege Üniv. Bil. Araş. Projeleri. NO: 2015-ZRF-050, Yürütücü, 2017.
- Tübitak Projesi, Ö. Tatar, F. Aykut Tonk. Akdeniz İklim Özelliği Gösteren Bölgelere Uygun Kuraklığa Toleranslı Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi ve İlişkli Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerin İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, 113 O 893, Yardımcı Araştırıcı, (Başlama Tarihi: 01.10.2013, Bitiş: 2016).
- BAP Projesi, F. Aykut Tonk, M. Tosun, D. İştipliler. Kendilenmiş Saf At Dişi Mısır (Zea mays var. indentata) Hatlarında Bazı Kurağa Dayanıklılık Parametrelerinin Karakterizasyonu. Ege Üniv. Bil. Araş. Projeleri. NO: 2014-ZRF-053, Yürütücü, (Başlama Tarihi: 5.12.2014, Bitiş: 2016).
- BAP Projesi, E. İlker, F. Aykut Tonk, M. Tosun. M. Mutlucan. Rht12 Bitki Boyu Geni ile Koleoptil Uzunluğu Arasındaki İlişkinin Agronomik ve Moleküler Olarak Tanımlanması. Ege Üniv. Bil. Araş. Projeleri. NO: 2013-ZRF-051, Yardımcı Araştırıcı, (2015).
- Tübitak Projesi, F. Turanlı, M. Tosun, E. İlker, A. H. Sekmen, F. Aykut Tonk, M. Çakır, İ. Türkan, H. İlbi. Rus Buğday Afidi (Diuraphis noxia Homoptera; Aphididae)’ ne dayanıklı buğday çeşitlerimizin ve dayanıklılık mekanizmalarının saptanması. TÜBİTAK Projesi, NO: 110 O 636, Yardımcı Araştırıcı, (2014).
- BAP Projesi, E. İlker, F. Aykut Tonk, M. Tosun, Ö. Çaylak. Ekmeklik Buğday’da (Triticum aestivum L.) F2 ve F3 Generasyonlarında Tane Verimi ve Bin Tane Ağırlığının Kalıtımı Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Bil. Araş. Projeleri. NO: 2009-ZRF-065, Yardımcı Araştırıcı, 2013.
- BAP Projesi, F. Aykut Tonk, M. Tosun, Ö. Çaylak, E. İlker, A. Reçber. Ege Bölgesi İçin Yüksek Lif Kalitesine Sahip Pamuk Çeşit Adaylarının Geliştirilmesi. Ege Üniv. Bil. Araş. Projeleri. NO: 2010-ZRF-061, Yürütücü, 2013.
- BAP Projesi, M. Tosun, Ö. Çaylak, E. İlker, F. Aykut Tonk, A. Reçber. Ege Bölgesine Uygun Farklı Renk Tonlarına Sahip Pamuk Hatlarının Geliştirilmesi. Ege Üniv. Bil. Araş. Projeleri. NO: 2010-ZRF-062, Yardımcı Araştırıcı, 2013.
- BAP Projesi, E. İlker, F. Aykut Tonk, M. Tosun, M. Altınbaş. Bazı Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Bornova Koşullarına Uyum Yetenekleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Bil. Araş. Projeleri. NO: 2009-ZRF-025, Yardımcı Araştırıcı, 2012.
- BAP Projesi, F. Aykut Tonk, E. İlker, M. Tosun. Ekmeklik Buğday’da (Triticum aestivum L.) Bitki Boyu ve Tane Veriminin Kalıtımı Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Bil. Araş. Projeleri. NO: 2009-ZRF-024, Yürütücü, 2011.
- BAP Projesi, M. Tosun, F. Aykut Tonk, E. İlker. Bazı Tritikale Çeşit ve Hatlarında Genetik Çeşitliliğin ISSR Markörleriyle Belirlenmesi ve BunlarlaVerim/Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Ege Üniv. Bil. Araş. Projeleri. NO: 2009-ZRF-063, Yardımcı Araştırıcı, 2011.
- Araştırma Projesi, S. Yüce, E. Bayram, R.R. Akçalı, İ. Telci, F. Aykut Tonk, M. A. Furan, Ç. Sönmez, 2009, Geliştirilmiş Origanum onites L., Ocimum basilicum L. ve Hypericum perforatum L. Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK Projesi, Proje No: 106O440.
- 2007, Araştırma Projesi, S. Yüce, R. R. Akçalı, F. Aykut Tonk, M. A. Furan, Tarla Bitkilerinde Markörler Yardımı İle Seleksiyonlar İçin Laboratuvarlar Altyapı Oluşturma Projesi, 2004-ZRF-003, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Bornova-İzmir
- 2007, Araştırma Projesi, S. Yüce, R. R. Akçalı, M. A. Furan, F. Aykut Tonk, Sarı Pasa Dayanıklı ve Duyarlı Bazı Buğday Genotiplerinin RAPD Markörü Yardımıyla Genetik Analizlerinin Yapılması, 2005-ZRF-028, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Bornova-İzmir
- Araştırma Projesi, S. Yüce, R.R. Akçalı, F. Aykut, M.A. Furan. 2006: Ege bölgesinde ekimi yapılan makarnalık buğday çeşitleriyle yeni geliştirilen hatların verim, bazı agronomik özellikleri ve genetik markörleri üzerinde araştırmalar, 2003/ZRF/045, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bornova-İzmir.
- Araştırma Projesi, E. Bayram, S.Yüce, R.R. Akçalı Can, M.A. Furan, F. Aykut. 2004: Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Klonlarının Moleküler Genetik Özelliklerinin Araştırılması, 2002/ZRF/006, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bornova-İzmir
- Araştırma Projesi, S.Yüce, R.R. Akçalı Can, F. Aykut. 2003:Rubia tinctorium L. (kökboya bitkisi) genotiplerinde genetik uzaklığın RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) yöntemi ile araştırılması, 2001/ZRF/039,Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Bornova-İzmir
- Araştırma Projesi, S.Yüce, R.R:Akçalı Can, F.Aykut. 2002:Bazı keten genotipleri üzerinde adaptasyon ve genetik uzaklık araştırmaları, 2000/ZRF/023, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Bornova-İzmir.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği
- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2005, Sokrates-Erasmus Justus-Liebig Universitat Giessen Germany
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2018, Ceren ER, İleri Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarında Bazı Verim ve Verim Bileşenlerinin Belirlenmesi, Ege Üni. Fen Bil. Ens. 10 Ocak 2018.
- Yüksek Lisans, 2018, İsmail HEPDURGUN, Bakla'da Büyüme Analizi ve Bunun Verimle İlişkisi, Ege Üni. Fen Bil. Ens. 1 Şubat 2018.
- Yüksek Lisans, 2017, Meltem TURĞUT, Buğdayın (Triticum Aestivum L.) 7D Kromozomu Üzerinde Rus Buğday Afidi Dayanıklılık Geni İle İlişkili SSR Markörlerinin Belirlenmesi, Ege Üni. Fen Bil. Ens. 13 Eylül 2017.
- Yüksek Lisans, 2014, Fatih ATEŞ, Bazı Modern Buğday Varyeteleri ve Yerel Çeşitlerin Melez Populasyonlarında Koleoptil Uzunluğunun Kalıtımı, Ege Üni. Fen Bil. Ens. 2014.