Akademik BilgilerTUĞBA ESKİŞAR
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: tugba.eskisar@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye, 1999
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2008
- Doktora Sonrası: Kumamoto Üniversitesi, Japonya , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- MÜDEK- Özdeğerlendirme Komisyonu, 2012-
- MÜDEK- Öğrenci Değişimi Komisyonu, 2012-
- International Geosynthetics Society Turkish Chapter - Board Member, 2012-
- Yapı Topluluğu Akademik Danışmanı, 2012-
- MÜDEK Bölüm Koordinatör Yardımcısı, 2010-2012
- MÜDEK Koordinasyon Kurulu Üyeliği, 2009-2010
- Araştırma Görevlisi, 2000-
Uzmanlık Alanları- İnşaat Mühendisliği (6240000)
- Geoteknik (6240100)
- Zemin Mekaniği (6240101)
- Temel Mühendisliği (6240102)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Eskisar et al.,2015, Assessment of strength development and freeze–thaw performance of cement treated clays at different water contents. Cold Regions Science and Technology, 111, 50-59., Doi: 10.1016/j.coldregions.2014.12.008
- Eskisar et al., 2014, Site response of deep alluvial deposits in the northern coast of İzmir Bay (Turkey) and a microzonation study based on geotechnical aspects, Engineering Geology, Volume 172, 95–116, DOI: 10.1016/j.enggeo.2014.01.006
- Eskişar et al.,2014, Evaluation of Cyclic Stress–Strain and Liquefaction Behavior of Izmir Sand, Arab J Sci Eng (2014) 39:7513–7524 DOI 10.1007/s13369-014-1312-3
- Eskisar et al., 2013, Microtremor measurements in the northern coast of İzmir Bay, Turkey to evaluate site-specific characteristics and fundamental periods by H/V spectral ratio method, Journal of Earth System Science,122(1), 123-136.
- Eskisar et al., 2012, Visualization of soil arching on reinforced embankment with rigid pile foundation using X-ray CT, Geotextiles and Geomembranes, Volume 32, 44–54.
- Kıncal et al., 2010, Engineering-geological and geotechnical investigations for risk assessment of the University Olympic Village in Izmir (Turkey), Geologos, 16 (1): 43–57.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 2008, İzmir Körfezi kuzey kıyılarının zemin özelliklerinin ve geoteknik sorunlarının incelenmesi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- 2002, Sıvılaşma, teori, tahkik yöntemleri ve önlemler üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- Eskişar T., Kalıpcılar İ., Altun S., Çakır R., Geotechnical Reconnaissance and Earthquake Induced Liquefaction Susceptibility of a New Settlement Area in Izmir-Turkey, AEG 2013 Annual Meeting, September 8 -15, Seattle, USA
- Kuruoğlu M., and Eskişar T., 2012, “Dynamic Properties of Soils in the Northern Coast of Izmir Bay Area”, IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2012), September 12-14, Baku, Azerbaijan, 71-76.
- Eskişar T. and Altun S. 2012, “Small strain behavior of Northern Izmir (Turkey) soils”, 3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 28-30 June, Near East University, Nicosia, North Cyprus, Paper No.46, 603-608.
- Eskişar T., Otani J., and Hironaka J., 2012, “Visualization of soil behavior in an embankment on flexible piles by X-ray CT method”, 5th European Geosynthetics Congress, EUROGEO5, Spanish Chapter of the International Geosynthetics Society (IGS), 16-19 September, Valencia, Spain, Paper No. (ESKVOS) Volume (4), 185-190.
- Kuruoğlu M., and Eskişar T., 2012, “Investigation of dynamic ground response in the southern coast of Izmir Bay- Turkey”, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, 1-5 October.
- ESKISAR TUGBA,YILMAZ H. RECEP (2007). The Analysis and Evaluation of the Seismic Stability of Segmental Retaining Walls. International Earthquake Syposium Kocaeli 2007 (Özet bildiri)
- YILMAZ H. RECEP,ESKISAR TUGBA (2007). Some Interesting Examples about the Solutions of the Geotechnical Problems Using Geosynthetics. Third International Technical Textiles Congress (Poster)
- YILMAZ H. RECEP,AKLIK PELIN,ESKISAR TUGBA (2006). Use of Geosynthetics in Railroad Track Construction and Rehabilitation. 3. Uluslararası Trafik ve Yol Güvenligi Kongresi Sergisi TRODSA 2006, 776-784.
- YILMAZ H. RECEP,ESKISAR TUGBA,AKLIK PELIN (2005). The Designing Procedures, Problems and Criteria of the Solid Waste Landfill Areas on Geotechnical Point of View. International Conference on Problematic soils, GEOPROB 2005, 1, 315-324.
- YILMAZ H. RECEP,AKLIK PELIN,ESKISAR TUGBA (2005). A Few Examples on the Alteration and Remediation Techniques of Problematic Soils Using Geosynthetics in Geotechnical Engineering Applications. International Conference on Problematic soils, GEOPROB 2005, 2, 801- 808.
- YILMAZ H. RECEP,ESKISAR TUGBA (2004). Recent Advances in Bearing Capacity of Strip Foundations on Reinforced Sandy or Saturated Clay Soils by Various Reinforcements. 6th International Congress on Advances in Civil Engineering, 3, 1623-1633.
- YILMAZ H. RECEP,ESKISAR TUGBA,AKLIK PELIN (2002). Geosentetikler ve Mühendislik Yapılarındaki Yaygın Kullanım Alanları. Birinci Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, 240-248.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Kalıpcılar İ, Eskişar T., Altun S., Geotekstil Donatılı Kil Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Altıncı Ulusal Geosentetikler Konferansı, 29-30 Mayıs 2014, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
- Kalıpcılar İ.,Bozyiğit B., Eskişar T., Altun S., İzmir İli Kent Merkezi İçinde Bir Dinamik Zemin Davranışının İncelenmesi,5. Geoteknik Sempozyumu,5-7 Aralık 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana
- Kuruoğlu M. ve Eskişar T., 2012, “Mavişehir (İzmir) bölgesinde SPT ve CPT deney verilerine dayanılarak sıvılaşma potansiyelinin irdelenmesi” Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi 4 - 5 Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 865-870.
- 2008, Yumuşak Temel Zeminlerinin Geosentetiklerle Stabilizasyonu Üzerine Teknik, Ekonomik ve Karşılaştırmalı bir Değerlendirme ile Geogridin Etkinliğinin Açıklanması', 3. Ulusal Geosentetikler Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi
- 2008, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Kuzey Bölümünün Zemin Özelliklerinin ve Geoteknik Sorunlarının İncelenmesi', 12. ZMTM, Selçuk Üniversitesi.
- 2006, Iyileştirilmiş Zeminleri Performansı ve Depremi Davranışı Üzerine Bir araştırma? 11. ZMTM, KTU, Trabzon, 49-58, 7-8 Eylül
- 2004, Darbeli Agrega Sütunu Uygulamaları ile Zeminlerin İyileştirilmesi, İMO XVII. Teknik Kongre, 15-17 Nisan, İstanbul, Bildiri No: 0111

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2011, Tubitak Projesi, Siltli Zeminlerde Konsolidasyon Karakterlerinin Cpt Koni Direncine Ve Sivilaşma Direncine Etkisi
- 2010, Kumamoto University , Application of X-ray CT in Geotechnical Engineering - Settlement of soft ground by combined technology (piles with reinforcing materials)
- Tubitak Projesi, İzmir Metropolü Kuzey Kıyı Bölgelerinde Dinamik Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2006-2009)
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- International Geosynthetics Society
- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
- Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2010, Yükseköğretim Kurulu Doktora Sonrası Araştırma Bursu
- 2002, LIMAS, TUBITAK, ITU-Workshop on Wave and Seismic Induced Liquefaction and Implications for Marine Structures, Istanbul, Turkey
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2013, Best Paper for 2012, Geotextiles and Geomebranes, Ed. R.K. Rowe, Elsevier, Netherlands.
- 1999, Bölüm Birinciliği