Akademik BilgilerÖNDER ÇETİN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: onder.cetin@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3115086
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2001
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2004
- Doktora: Ege Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türkiye , 2012

Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- TURKBİLİM Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, 2013-Devam Ediyor
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- “ ‘Within Two Walls and the Sky Above:’ Literary Represeantations of Trench Experience in World War I” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi TURKBILIM, 12 (Haziran 2013).
- “Local People or Local Victims?: Amitav Ghosh’s The Hungry Tide and Karen Tei Yamashita’s Through the Arc of Rain Forest.” Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1.3, (Haziran 2013), s. 59-67

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- “Natural Destruction as Reflected in Edmund Blunden’s Undertones of War: War As Ecological Catastrophe” 3rd International IDEA Conference Proceedings. Eds. Rezzan Kocaoner Silku, Aylin Atilla and Idil Aydogan. Izmir: Ege University Press, 2009. 77-84

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- “‘Within Two Walls and the Sky Above:’ Literary Representations of Trench Experience in World War I” Ege University 14th International Cultural Studies Symposium, Izmir, Turkey. May 8-10, 2013.
- “Self-revelation and Claiming Post-colonial Identity through Nature in Salman Rushdie’s Midnight’s Children.” An International Conference on “The Future of Ecocriticism: New Horizons.” Hacettepe and Ankara University. Antalya, Turkey. November 4-6, 2009.
- “Natural Destruction as Reflected in Edmund Blunden’s Undertones of War: War As Ecological Catastrophe.” 3rd International IDEA Conference, Studies in English, Ege University, Izmir. April 16-18, 2008. (Tam metin halinde IDEA Bildiri kitabında yayınlanmıştır.)

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Association for the Study of Literature and Environment (ASLE)
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2010, Fulbright Doktora Arastirma Bursu