Akademik BilgilerAYTÜL HADIMLI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: aytul.pelik@ege.edu.tr
- E-posta: aytul.hadimli@hotmail.com
- Telefon: 3882851, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 1999
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2004
- Doktora: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye , 2011
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2015

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkan Yardımcısı, 2015-
- Yrd.Doç.Dr. Ege Üniversitesi, 2015-
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, 2003-2015
- EÜTFH Kadın Hast. ve Doğum AD, Ameliyathane Hemşiresi, 2000-2003
- EÜTFH Kadın Hast. ve Doğum AD, Klinik Hemşiresi, 1999-2000
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- Oturum Başkanlığı. II. International Science Symposium. 5-8 September 2017, Tblisi-Georgia., 2017
- Türk Silahlı Kuvvetleri Üreme Sağlığı Programı, Eğitici, 2004-2010
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Saydam BK, Sarican ES, Dinc G, Aktay DM, Hadimli A. Knowledge and attitudes of senior midwifery students towards medical malpractice. HealthMED, 2016;10(4):190-198
- 2015, Oran NT. Can HÖ. Şenol S. Hadımlı A. Academic dishonesty among health science school students. Nursing Ethics. sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav10.1177/0969733015583929
- Sogukpınar N, Saydam BK, Can HÖ, Hadımlı A, Bozkurt ÖD, Yücel U, Kocak YC, Akmese ZB, Demir D, Ceber E, Ozentürk G. Assessment of Cervical Cancer Risk in Women between 15 and 49 Years of Age: Case of Izmir. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(3):2119-25.
- Yeniel AÖ, Ergenoğlu AM, Meseri R, Hadımlı A, Aşkar N, İtil İM. The Prevalence of Probable Overactive Bladder, Associated Risk Factors and its Effect on Quality of Life Among Turkish Midwifery Students. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. (2012) Sep;164(1):105-9
- Neriman Sogukpinar, Birsen K. Saydam, Ozlem D.Bozkurt, Hafize Öztürk , Aytül Pelik, Past and present midwifery education in Turkey,Midwifery (2007) 23, 433–442.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- Soğukpınar N, Akmeşe ZB, Hadımlı A, Balçık M, Akın B. Doğumevlerinde Riskli Gebelik Profili: İzmir İli Örneği. JAREN 2018;4(1):37-44.
- Hadımlı A. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Etik Konular.Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics 2017;3(1):40-6.
- Bozkurt ÖD, Hadımlı A, Şen E, Öner Öİ, Can HÖ. Hemşirelik Öğrencilerinin Human Papilloma Virüs (HPV) Enfeksiyonu ve Aşısına Yönelik Bilgi ve Görüşleri: Bölgesel Farklılıklar. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. Doi: 10.17367/JACSD.2016516855.
- Hadımlı A, Şanlı A, Tanrıverdi A, Eren A, Can HÖ. Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Karar Verme Güçlerinin İncelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi Sayı: 01 Cilt: 01, 2014
- Bozkurt ÖD, Hadımlı A, Sevil Ü. Günümüzde Lohusalıkta Devam Eden Albasması ve Kırklama Uygulamaları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2014. 30(1):111-125.
- Apay SE, Özdemir F, Nazik E, Potur D, Hadımlı A, Tanrıverdi D, Aktaş S, Özorhan EY, Sakar T, Doğan YM, Alaca C, Yurttaş A. Yedi Farklı İldeki Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi: Çok Merkezli Kesitsel Bir Çalışma. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014(17);4:245-252
- Hadımlı A., Can HÖ., Soğukpınar N., Bokurt ÖD., Akmeşe ZB., Koçak YÇ., Sarıcan ES., Saydam BK. Kadınlar Genital Hijyen Amacıyla mı Vajinal Lavaj Yapıyorlar? e-Jounal of New World Sciences Academy. 2012(7):3. Article Number:1B0033.
- Sen E., Güneri SE., Yanıkkerem E., Hadımlı A., Kavlak O., Şirin A., Saruhan A. Determination of Knowledge Requirements and Health Prectices of Adolecent Pregnant Women. International Journal of Caring Sciences. 2012 (5)2: 171-178.
- Hadımlı A, Can H.Ö, Bozkurt Ö.D, Saydam B.K, Soğukpınar N. Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamada Karşılaştıkları Riskli Gebelikler ve Bunun Teorik Çerçeveye Uyumu. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2012, 7(21): 1-17.
- 2011, Saydam BK, Hadımlı A, Koçak YÇ, Bozkurt ÖD, Akmeşe ZB. Dimension of Violence Adaints Women: Customary and Honor Killings. Turkish Journal of Research and Development in Nursing. 13(3):53-62
- Hadımlı A, Sevil Ü. Çoğul Gebelik Redüksiyonu ve Hemşirenin Rolü. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010:13(3):51-56
- 2007, Hadımlı A. Sevil Ü. Pelvik Relaksasyonda Alternatif Tedavi: Pesser. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. Cilt/Vol:9 Sayı/No:2 Sayfa:16-24
- 2007, Birsen Karaca Saydam, Özlem Demirel Bozkurt, Aytül Pelik Hadımlı, Hafize Öztürk Can, Neriman Soğukpınar. Riskli Gebelerde Öz-BakIm Gücü’nün Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları'na Etkisinin İncelenmesi, Perinatoloji Dergisi, - Cilt 15, Sayı 3, Aralık
- Pelik A. Saruhan A. Histerektomi Ameliyatı Olan Kadınların 'Özbakım Gücü'nün İncelenmesi, Kadın Doğum Dergisi, 2006:4 (3): 850-854

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (26 adet)- Öztürk C. Hadımlı A. Uluslar arası Ebeler Konfederasyonu Tarafından Yürütülen Projeler. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi. 29 Haziran-1 Temmuz 2017, Aydın. Sözel Bildiri.
- Bay H. Akyüz MD. Hadımlı A. Kazandı M. Prenatal Bağlanma ve Fetal Sağlık Odağı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Sağlık Bilimleri Kongresi. 29 Haziran-1 Temmuz 2017, Aydın. Sözel Bildiri.
- Hadımlı A. Atay N. Neovajina Operations and Nursing Care. II. International Science Symposium. 5-8 September 2017, Tblisi-Georgia.
- Hadımlı A. Akyüz MD. Oran NT. Evaluation of Frequency and Causes of Internet Usage in Pregnancy of Women. II. International Science Symposium. 5-8 September 2017, Tblisi-Georgia.
- Hadımlı A, Çeber Turfan E, Soğukpınar N, Karaca Saydam B, Demirelöz Akyüz M, Çetintaş Öner S. 15-49 Yaş Doğurgan Çağ Evli Kadınların Vajinal Duş Uygulama Durumlarının Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Gebelik ve Doğum Lohusalık Kongresi, 1-3 Aralık 2017, Ankara.
- Yeşil Y, Can HÖ, Akmeşe ZB, Koçak YÇ, Hadımlı A, Bayraktaroğlu F. Effect Of Birth Weight on Maternal and Fetal Complications.Poster Presentation. European Congress on Intrapartum Care. 25-28 May 2017, Stockholm, Sweden.
- Bozkurt ÖD, Hadımlı A, Can HÖ, Akmeşe ZB, Rastgel H. Annelerin Doğum Sonrası Hastane Taburculuğa Hazır Oluşluğu ve Etkileyen Faktörler. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 14-15 Nisan 2016. Kocaeli
- Oran NT, Utkun E, Hadımlı A, Kırımlı B. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçiliğinin İncelenmesi, 3. Uluslararası&7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi. 26-29 Nisan 2016, Adana.
- Oran NT, Utkun E, Hadımlı A, Kırımlı B. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçiliğinin İncelenmesi, 3. Uluslararası&7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi. 26-29 Nisan 2016, Adana.
- Can HÖ. Bilge A. Oran NT. Koçak YÇ. Hadımlı A. Akmeşe ZB. Bozkurt ÖD. Mental Helath Status Of Hospitalized Risky Pregnants. PCS Global Obstetrics and Gynaecology Congress. 18-19 June 2016, Prague.
- Çetintaş S. Çağaloğlu E. Çetiner S. Top S. Hadımlı A. Bir Kadın Sağlığı Sorunu Olarak Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Eylemler ve Yasal Boyutları. Poster bildiri. 6. Ulusal & 2.Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi. 27-30 Nisan 2015. İstanbul.
- Çolak M. Tatar K. Hadımlı A. Oran NT. Erdem T. Kırkağaç T. Çelik A. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Tutumları ve Davranışlarının İncelenmesi. Poster bildiri. 6. Ulusal & 2.Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi. 27-30 Nisan 2015. İstanbul.
- Cansever H. Şen H. Hadımlı A. Oran NT. Ebelik Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler. Poster bildiri. 6. Ulusal & 2.Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi. 27-30 Nisan 2015. İstanbul.
- Dedecan İ. Taşğın G. Oran NT. Hadımlı A. Bir kısa film denemesi: Bu yanlışlıkta bir iş var. Sözel bildiri. 6. Ulusal & 2.Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi. 27-30 Nisan 2015. İstanbul.
- Kırımlı B. Taş B. Gülcan P. Koçak YÇ. Hadımlı A. Can HÖ. Bir Ebelik Arşivi: Geçmişten Günümüze Ebelik Kongreleri, Sempozyumları ve Günlerinin İncelenmesi. Sözel bildiri. 6. Ulusal & 2.Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi. 27-30 Nisan 2015. İstanbul.
- Yücel U, Hadımlı A, Koçak YÇ, Ekşioğlu AB, Sarı D, Saydam BK. Bornova'da Yaşayan 20 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevelansı ve Risk Faktörleri. Poster Bildiri. 5. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi, 6-7 Nisan 2013. İzmir.
- Apay SE, Özdemir F, Nazik E, Potur D, Hadımlı A, Gözüağça D, Aktaş S, Özorhan EY, Doğan YM, Alaca C. Türkiye'de kadınların genital hijyen davranışlarının belirlenmesi: Çok merkezli kesitsel bir çalışma. 3. Ulusal, 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013, Antalya. Sözel Bildiri.
- 2011, Oran NT, Can HÖ, Hadımlı A. Ebelik Öğrencilerine Verilen "Sağlık Bilimlerinde Etik" Eğitiminin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi-Safranbolu, Poster Bildiri.
- 2011, Hadımlı A. Şanlı Y. Tanrıverdi A. Eren N. Can HÖ. Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Karar Verme Güçlerinin İncelenmesi. I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi-Safranbolu. Sözel Bildiri
- 2011, Ekşioğlu A. Demirelöz M. Yücel U. Hadımlı A. Akmeşe ZB. Koçak YÇ. Sarıcan ES. Can HÖ. İzmir İl Merkezinde Çalışan Ebelerin Örgütlenme Durumlarının İncelenmesi: Doğumevleri Örneği. I.Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi-Safranbolu. Sözel Bildiri.
- Soğukpınar N, Saydam BK, Can HÖ, Hadımlı A, Bozkurt ÖD, Yücel U, Koçak YÇ, Akmeşe ZB, Demir D, Ceber E, Özentürk G - Creating Awareness for the Early Diagnosis of Cervix Cancer, The 5 th APOCP Conference Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, April 3-7, 2010, Istanbul, Turkey
- Şen E, Er S, Yanıkkerem E, Hadımlı A, Kavlak O, Şirin A, Saruhan A. To determinate of information requirements related to pregnancy and health practices of young pregnant women. 14. International Nursing Research Conference. 9-12 November 2010. Burgos. Sözel bildiri
- Yücel U, Hadımlı A, Can HÖ. Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Sezaryen Doğum Epidemisi, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009 İzmir, Poster Bildiri
- Can HÖ, Bozkurt ÖD, Hadımlı A, Koçak YÇ, Akmeşe ZB, Sarıcan ES, Soğukpınar N. Doğru Bilinen Yanlış Uygulama: Vajinal Duş. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009 İzmir, Poster Bildiri
- 2008, Zehra Baykal, Yeliz Ç. Koçak, Özlem D. Bozkurt, Aytül Hadımlı, Hafize Ö. Can, Birsen K. Saydam, Neriman Soğukpınar - The Relationship Between Gynecological Cancers and Nutrition, Uluslararası Gıda Beslenme ve Kanser Sempozyumu, İzmir.
- Bozkurt Ö. Pelik A. Saydam B.K. Öztürk H. Soğukpınar. Riski Gebelerde Öz-Bakım Gücünün Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi, 3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (27 adet)- Yeşil Y, Eldem Ö, Burkut Y, Hadımlı A, Can HÖ. Vakum Ekstraksiyon Sonrası Gelişen Kaput Suksadenum ve Sefal Hematom: Olgu Sunumu ve Ebelik Bakımı. Poster Bildiri. 1. Ulusal Riskli Bebek Kongresi. 1-4 Mart 2018. Ankara
- Toksoy S, Turfan EÇ, Oran NT, Can HÖ, Genç RE, Saydam BK, Soğukpınar N, Yücel U, Hadımlı A, Serttaş M, Bezirgan S, Durmazoğlu G. Ebelerde Uygulanan Eğitim Modülünün Etkinliğinin Belirlenmesi. 2. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi. 4-6 Mayıs 2016. İzmir.
- Can HÖ, Yeşil Y, Bozkurt ÖD, Hadımlı A, Yücel U, Koçak YÇ. Farklı Etnik Kökenden Kadınların Doğum Deneyimleri. III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi. 21-23 Mayıs 2015, Çanakkale. Poster Bildiri.
- 2014, Şen E. Bozkurt ÖD. Hadımlı A. Dal NA. Annelerin Gebelikte Emzirmeye İlişkin Endişeleri. 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. İzmir. Poster Bildiri.
- 2014, Bozkurt ÖD. Hadımlı A. Şen E. Öner Öİ. Can HÖ. Öğrencilerin HPV Enfeksiyon ve Aşısına Yönelik Bilgi ve Görüşleri: Bölgesel Farklılıklar. 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. İzmir. Sözel Bildiri.
- Başer G, Koçak Y.Ç, Hadımlı A. Herediter Anjioödemli bir gebe: Olgu Sunumu. III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 11-13 Nisan 2012, Malatya. Poster Bildiri.
- Soğukpınar N., Hadımlı A., Demirelöz M., Can HÖ. Jinekolojik Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi: Literatür İncelemesi. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. Poster Bildiri. 7-11 Kasım 2012, Antalya.
- Can HÖ, Hadımlı A, Soğukpınar N, Bozkurt ÖD, Akmeşe ZB, Koçak YÇ, Sarıcan ES, Saydam BK. Kadınlar Genital Hijyen Amacıyla Mı Vajinal Lavaj Yapıyorlar? 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. Bursa 2011. Sözel Bildiri
- Kızıldağ E, Hadımlı A, Can HÖ. Ebelik Öğrencilerinin Ebelikte Örgütlenme ile İlgili Bilgi ve Düşüncelerinin İncelenmesi. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011 Aydın. Sözel Bildiri
- Beğendi E, Hadımlı A, Bozkurt ÖD, Saydam BK, Ebelik Öğrencilerinin Kopya Çekmeye İlişkin Tutumları ve Etkileyen Etmenler. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Aydın. Sözel Bildiri
- Özdemir M, Ercan F, Sert E, Hadımlı A, Yücel U. Ebelik Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Kariyer Gelişim Planları ve Lisansüstü Eğitim Konusundaki Görüşleri. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Sözel Bildiri.
- Balcı T, Kamacı S, Paşkar A, Hadımlı A, Soğukpınar N. Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları: Bir Seçmeli Ders Örneği. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Sözel Bildiri.
- Öztürk G, Şahin A, Kaya Z, Turaç G, Çağdaş H, Hadımlı A, Soğukpınar N. Rutin Epizyotomi Konusunda Yapılan Çalışmaların Kanıt Piramidi Açısından Değerlendirilmesi. II. Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Aydın. Poster Bildiri.
- Bozkurt ÖD., Hadımlı A. Lohusa İçin Yapılan Son Tören “Kırklama”, I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, 15-17 Eylül 2011, İzmir. Sözel Bildiri
- Sert E, Öztürk G, Bozkurt ÖD, Koçak YÇ, Hadımlı A. Ebelik Yükseklisans Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi, I. Ulusal&Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, Sözel Bildiri, 5-7 Mayıs 2010, İzmir
- Soğukpınar N, K.Saydam B, Ö.Can H, Hadımlı A, D.Bozkurt Ö, Yücel U, Ç.Koçak Y, B.Akmeşe Z, Demir D, Çeber E, Özentürk G. Kadınların Serviks Kanseri Yönünden Taşıdıkları Risk Faktörlerinin Harvard Hastalık Risk İndeksine Göre Değerlendirilmesi. 12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 25-29 Eylül 2010. Antalya. Sözel Bildiri
- Hadımlı A. Endoskopik Cerrahi Hemşireliğinde Profesyonel Eğitim ve Sertifikasyon, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir (Çağrılı Konuşmacı)
- Öztürk Can H. Hadımlı A. Bozkurt ÖD. Koçak YÇ. Baykal Y. Sarıcan ES. Soğukpınar N. Jinekolojik Kanserler ve Meme Kanserinin Aile Planlaması Yöntemleri İle İlişkisi. 6. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 23-25 Nisan 2009. Ankara. Sözel Bildiri
- Diler B, Sarıcan ES, Hadımlı A, Koçak YÇ, Can HÖ. Neonatal Ölüm Nedenleri ve Etkileyen Faktörler: Kütahya İli Örneği. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7-9 Ekim 2009, Poster Bildiri
- Hadımlı A, Bozkurt ÖD, Can HÖ, Şenol S. Ülkemizde Anne Haklarının 30 Yıllık Öyküsü. VI.Temel Sağlık Hizmetleri Kongresi, 15-17 Ekim 2009 İzmir, Poster Bildiri.
- Hadımlı A. Koçak YÇ. Bozkurt ÖD. Baykal Z. Saydam BK. Yazılı Medyada Töre ve Namus Cinayetleri, I. Kadın Sağlığı Kongresi 'Kadına Yönelik Şiddet' Sözel Bildiri, 20-22 Mart 2008, Ankara
- Can HÖ. Bozkurt ÖD. Hadımlı A. Koçak YÇ. Soğukpınar N. Hemşirelik ve Ebelik Sempozyum ve Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Kadına Yönelik Şiddet Açısından Değerlendirilmesi, I. Kadın Sağlığı Kongresi 'Kadına Yönelik Şiddet' Poster Bildiri, 20-22 Mart 2008, Ankara
- Hadımlı A. Şirin A. Gebelikte Resüsitasyon, IV. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Adana, 2007, Poster Bildiri
- Hadımlı A. Sevil Ü. Çoğul Gebelik Redüksiyonu, IV. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Adana, 2007, Poster Bildiri
- 2006, Saydam BK, Öztürk H, Pelik A, Çakır Y, Baykal Z, Soğukpınar N. - 'Toplumsal Cinsiyet ve Aids', 8.AİDS, 6.CYBH SEMPOZYUMU, İzmir
- Pelik A. Öztürk H. Bozkurt Ö.D. Saydam B.K. Soğukpınar N. Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Riskli Gebelikler ve Bunun Teorik Çerçeveye Uyumu, III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, 2005
- 2004, Demirel Bozkurt Ö. Pelik A, 'Menopoz Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Sağlık Eğitimi'1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu 'Uluslararası Katılımlı' ,Poster Bildiri

Kitapları (8 adet)- Hadımlı A. Preterm Doğum. (Çev.Ed. Can HÖ, Yücel U, Hadımlı A) Ebelerin Travay ve Doğum El Kitabı. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, 2018, Ankara.
- Hadımlı A., Yücel U. Hızlı Başvuru Konuları (Çev.Ed. Çeber Turfan E.) Öğrenci Ebeler İçin Klinik Uygulama Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık, 2017, İstanbul.
- Saydam BK. Hadımlı A. Güner S. Kadın Sağlığını Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Ebenin Rolü. Ebelik Uygulama Standartları (Ed. Özkan B., Turfan EÇ., Toksoy SY.)Vize Yayıncılık, Ankara, 2016.
- Soğukpınar N. Oren N.T. Hadımlı N. Bay H. Yüksel E. Gebe Bilgilendirme. Ed. Soğukpınar N. Ergenoğlu M. Saydam B.K. Yeniel Ö. Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Halk Kitapları Serisi-65. 2016, İzmir.
- Hadımlı A, Ekşioğlu A. Doğum Sonu Dönem Değerlendirme ve Bakım, Memelerin Değerlendirilmesi. Özkan B, Turfan EÇ, Toksoy SY.(Ed.) Ebelik Uygulama Standartları, Vize Yayıncılık, 2016, Ankara.
- Hadımlı A. Gastrointestinal Problemler. (Çev.Ed. Soğukpınar N) Gebelikte Tıbbi Problemler Ebeler İçin El Kitabı. Nobel Akademik Yayıncılık, 2016, Ankara.
- Hadımlı A. Polikistik Over Sendromu. Ed. Karaca B.S. Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2015, Ankara.
- Soğukpınar N. Oran NT. Hadımlı A. Bay H. Gebe Bilgilendirme. Ed. Soğukpınar N. Gebelik. Nobel Tıp Kitabevleri. Ocak 2015, İzmir, ISBN: 978-605-335-116-0

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2016, 14-ASYO-003, Can HÖ, Hadımlı A, Oran NT, Koçak YÇ, Akmeşe ZB, Sarıcan ES, Yeşil Y. Mesleki Beceri Laboratuvarının Geliştirilmesi, Altyapı Projesi.
- Ege Üniversitesi, NO: 11- ASYO-010, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü Doğum ve Yenidoğan Bakımı Beceri Laboratuarı Altyapı Projesi. Proje No: 11- ASYO-010, 2012, İzmir (Proje üyesi).
- 2010, Araştırma Projesi, Serviks Kanserinin Erken Tanısı İçin Farkındalık Yaratma Projesi, Proje No:2007/ASYO/002, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, İzmir
- Araştırma Projesi, 2007, Doğum Öncesi Hazırlık Sınıflarının Doğuma ve Doğum Sonu Döneme Etkileri, Proje No:2005/ASYO/001, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, İzmir.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- Hemşirelik Eğitimi Derneği
- Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği
- Türk Ebeler Derneği
- Türk Hemşireler Derneği
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2011, I.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü
- 2011, II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Poster Bildiri Mansiyon Ödülü.
- 2011, II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü.
- 2010, 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Hemşirelik Programı Sözel Bildiri Birincilik Ödülü