Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerTARIK KIŞLA
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: tarik.kisla@ege.edu.tr
- Web sayfası: www.tarikkisla.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Matematik Bölümü, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: E.Ü. U.B.E. Bilgi Teknolojileri, Türkiye, 2003
- Yüksek Lisans: E.Ü., Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Türkiye, 2005
- Doktora: E.Ü. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Yrd. Doç. Dr., 2013-
- Ege Eğitim Dergisi - Editör Yardımcısı, 2012-
- Doktora Sonrası Araştırma, Open University, UK. (3 ay), 2011-2012
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2010-
- Öğretim Görevlisi, 2005-2013
- Araştırma Görevlisi, 2001-2005
Mesleki Faaliyetleri (16 adet)- Council Member of European Association for Education in Electrical and Information Engineering, 2015-Devam Ediyor
- 25th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, Organizing Committee, 2014
- 8. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2014
- İzmir Fen ve teknoloji Eğitimi Araştırmaları Derneği - Genel Sekreteri, 2012
- Advanced Computing: An International Journal ( ACIJ ), Hakem, 2012-Devam Ediyor
-  XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2010-2011
- Ege Üniversitesi Spor Organizasyonları Düzenleme Kurulu (Basketbol Branşı), 2010-Devam Ediyor
- Ege Üniversitesi Spor Koordinasyon Kurul Üyesi, 2010-Devam Ediyor
- E-Journal Of New World Sciences Academy, Hakem, 2009-Devam Ediyor
- International Online Journal of Educational Sciences, Hakem, 2009-Devam Ediyor
- 1. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2007
- 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2007-2008
- Eğitim Fakültesi, 10. Yıl Belgesel ve Fotoğraf Albümü Hazırlama Kurulu Başkanı, 2007-2008
- Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sistem Yöneticisi, 2006-Devam Ediyor
- E.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar Labratuarları Sorumlusu, 2004-2007
- E.Ü.Eğitim Fakültesi Spor Temsilcisi, 2001-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Eğitim Teknolojisi (2221300)
- Matematik (4030000)
- Bilgisayar Yazılımı (6190200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Şahin M., Arlı D., Ay Y., Kışla T.,(2013). "Developing the technology use in education attitude scale", International Journal of Human Sciences, Vol 10 (2013) Special Issue, pp. 121-129, ISSN:1303-5134.
- Cavas, B,, Cavas, P. H. , Karaoglan, B., Kisla, T. (2009). A Study on Science Teachers' Attitudes toward Information and Communication Technologies in Education - The Turkish Online Journal of Educational Technology, V. 8, Issue, 1. (SSCI)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- Turgut G., Kışla T., 2015, Bilgisayar Destekli Hikaye Anlatımı Yöntemi: Alanyazın Araştırması, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, April 2015, 6(2), sf. 97-121
- Kışla, T., Çavaş, B., Şahin M. (2015). Pre-service Teachers' attidutes towards the effect of the mobile Learning, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. ISSN:2149-5438. p.117-133. İstanbul.
- Kışla T., Karaoğlan B., Bozok Algin G., Candemir C. (2014). Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Moodle Platformunun Kullanılması Ile Ilgılı Paydaş Görüşlerının Incelenmesı, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi(Journal of Research in Education and Teaching), Cilt: 3 Sayı: 4 Makale No:15 sayfa: 154-167, ISSN: 2146-9199.
- Şahin, M., Kışla, T. (2013). Kişiselleştirilebilir Öğrenme Ortamları: Literatür İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi(Journal of Research in Education and Teaching), Cilt:2 Sayı:1 Makale No:09 sayfa: 81-91, ISSN: 2146-9199.
- Kumova Metin S., Kısla T. (2012) and Karaoglan B., "Named Entity Recognation In Turkish Using Association Measures", Advanced Computing: An International Journal ( ACIJ ), Vol.3, No.4, pp.43-49 DOI : 10.5121/acij.2012.3406 July 2012.
- Kisla T., Karaoglan, B., (2012). “Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenme Araçlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma”, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
- Kumova Metin S., Kışla T., Karaoğlan B., ( 2011) Verb Detection in Turkish Using Logistic Regression Analysis, International Review on Computers and Software (IRECOS) January 2011 (Vol. 6 N. 1)
- Kisla T., (2011). “Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bilgisayar Tutumlarının İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2008(9) 2:128-154
- Kışla, T., Arıkan,Y. D., Sarsar,F., Meşhur, E.,Şahin, M., Kokoç, M. (2010). Encountering Problems Of The Web-Based Distance Learning Systems - e-Journal of New World Sciences Academy, 2010, Cilt:5, Sayı:1
- Kışla, T., Kumova Metin, S., Karaoğlan, B., (2009) 'Determining Statistical Modeling Unit of Turkish', Scientific Journal of Riga Technical University: “Telecommunications and Electronics”, vol.9, 11 pp. ISSN 1407 - 8880 (EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI)
- Cavas, B., Kisla, T., Twining, P., (2005) “Türkiye' de Egitimde Bilgi ve Iletisim Teknolojilerinin Kullanimi: dICTatEd, Bilgi Çagi Dergisi, Sayi 15, sayfa: 34, Istanbul

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (10 adet)- 2012, E.Ü. Ege Eğitim Dergisi - http://egitim.ege.edu.tr/efdergi
- 2012, E.Ü. Eğitim Fakültesi web sayfası - http://egitim.ege.edu.tr
- 2012, dICTatEd Report '12, Open University, Milton Keynes, UK.
- XI. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi web sitesi - http://www.pdr2011.org
- 2011, E.Ü. Eğitim Fakültesi Pedogojik Formasyon Başvuru Sitesi - http://egeformasyon.org
- 2011, Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Web Sitesi - http://www.fead.org.tr
- Heterojen Veri Tabanları İçin Ortak Sorgu Modeli Yüksek lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
- Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Yüksek lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
- Eğitim Fakültesi 10. Yıl Belgeseli (Yapım ve kugu aşamaları)
- Türkçe İçin Tümleşik Bir Biçimbirim Çözümleme ve Sözcük Türü Tespit Yöntemi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (20 adet)- Karaoğlan, B., Kışla, T. (2015) A General Look at Computer/Informatics Engineering Education in Turkey for the Past Decade. 26. EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Conference, 1-3 July, Copenhagen, Denmark.
- Turgut G., Kisla, T. (2015) Mobile Digital Story Software for Science and Nature Activities in Preschool, "II.IOSTE Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020 – Science with and for Society", Proceeding, ISBN: 978-605-355-389-2, pg. 75, 24-26 Nisan, İstanbul, Türkiye.
- 2015, Tunga Y., Kışla T., Sarsar F., İnceoğlu M.M., Üç Boyutlu Görsel Programlama Ortamında Oyun Tasarımı Sürecinin İncelenmesi, 2nd International Conference On New Trens In Education “Stem Education: Establishing a Bridge Across Contexts, 29-30 Mayıs, Istanbul
- Tunga, Y., Sarsar, F., Kisla, T., (2015). Investigating Students' Perspectives On Game Elements In Learning And Computational Thinking, AECT 2015, November, Indianpolis, USA
- Sarsar, F., Kisla, T., (2013). Students’ Emotional Transfers in Online Environment. SITE 2013 (Society for Information Technology and Teacher Education). March 25 - 29. New Orleans, Louisiana, USA
- Karaoğlan, B., Kışla, T. (2013) Course Prescription Using Ontologies. 24. EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Conference, ISBN: 978-960-99889-5-7 pp. 207-209., Crete, Greece.
- Kışla, T., Cavas, B., Twinning, P. (2013) An Investigation on The Changes in The Stakeholders' Views about The Use of ICT in Education. The Fourth International Conference on Nordic and Baltic Studies of the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies. Ovidius University of Constanta, Romania.
- Kumova-Metin, S., Karaoğlan, B., Kışla T., (2013) Using IR Representation in Text Similarity Measurement, in Proceedings of 6th Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, edited by Zygmunt Vetulani & Hans Uskoreit, published by Fundacja Uniwersytetu im A. Mickiewicza, ISBN 978-83-932640-3-2, Poznan, Poland.
- Sarsar, F., Kisla, T., & Harmon, S. (2013, October). Transferring and communicating perceived emotions online. Association for Educational Communications and Technology Conference, Anaheim, CA.
- Kisla, T., Sahin M., Cavas, B. (2012) "Computer Teacher Candidates' Attitudes Towards The Effect of Mobile Learning in University Education" . Global Education Conference. 24-26 Eylül, KKTC.
- Karaoglan, B., Kisla, T. (2011). 'How Does E-portfolio Align with New Students’ Educational Aspirations?', 22nd EAEEIE Annual Conference, ISBN 978-961-248-281-7, 188-192 p., June 13-15, Maribor, Slovenia
- Kisla, T., Arikan, Y. D., Sarsar, F. (2009) The investigation of the usage of ICT in university lecturers’ courses, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, p. 502-507. - Web üzerinde: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
- Kisla T., Kumova Metin S., Karaoglan B. (2009), 'Determining Statistical Modeling Unit of Turkish', 50th International Scientific Conference Section Electronics, Telecommunications and eSociety 14-16 October, Riga, Latvia
- Cavas, P., Cavas, B., Kışla, T., Karaoglan, B. (2008) The Use of ICT in Science Education: A Case Study. XIII.IOSTE Symposium, September, 21-26, 2008, Pine Bay Hotel, Kuşadası, TURKEY
- Dincer, T., Karaoglan, B., Kisla T. (2008), 'A Suffix Based Part-of-Speech Tagger for Turkish' , The International Conference on Information Technology: New Generations, April 7-9,IEEE Computer Society, Pages: 680-685,ISBN: 978-0-7695-3099-4,Las Vegas USA
- Altun , E ., Ates, A., Arikan , Y. D., Çobanoglu, I., Kisla, T. (2007). Can we use weblogs as learning tools ?. IV. Balkan Congress : Education , The Balkans , Europe . Bulgaria , Stara Zagora . ( 22-24 June 2007).
- Arikan , Y. D ., Kisla, T., Ateş,A. (2007). A study about using video logs ( vlogs ) as a reflective teaching tool . IV. Balkan Congress : Education , The Balkans , Europe . Bulgaria , Stara Zagora . ( 22-24 June 2007).
- Cavas, B. Kisla T., (2007). 'The Effects of Virtual Science Teaching on the Primary Students’ Achievement', Virtual Instructor Pilot Research Group (VIPRG) Workshop, May 21- 22, Washington, DC., USA.
- Kocabas I., Kisla T., Karaoglan B. (2007), 'Zipf's Law of Burstiness in Turkish: The Length of Intervals between Repetitions', 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences IEEE Xplore, Pages: 121-123, ISBN: 978-1-4244-1363-8, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 7-9 November
- Cavas, B., Kisla, T., Cavas, L., Kesercioglu, T., (2003) ' Web Based Science Teacher Training: FEDS Approach' Second International Conference on Multimedia and Information &Communication Technologies in Education' December 3-6th 2003, Badajoz-SPAIN

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (28 adet)- Hürriyetoğlu U., Karaoğlan B., Soleymanzadeh K., Kışla T., Kumova-Metin S., (2015), Küme Teorisi Kullanılarak Metin Benzerliği Sonuçlarını İyileştirme, XVII. Akademik Bilişim Konferansı 2015, Anadolu Universitesi, Eskişehir.
- Soleymanzadeh K., Hürriyetoğlu U., Karaoğlan B., Kumova-Metin S., Kışla T., (2015), Eş-Talim Yöntemi ile Metin Sınıflandırma için bir Uygulama, XVII. Akademik Bilişim Konferansı 2015, Anadolu Universitesi, Eskişehir.
- Karasu, M., Kışla T., 2015, Mobil Değerlendirme için Bir Ortam Tasarımı, 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium -­‐ICITS2015 Abstract Proceedings, Sf. 124, 20-22 Mayıs, Afyon
- Turgut G., Tunga, Y., Kışla T., 2015, Okulöncesi Eğitiminde Programlama Öğretimi Üzerine Bir Mobil Uygulama Tasarımı: Programcı Parmaklar, 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium -­‐ICITS2015 Abstract Proceedings, Sf. 67, 20-22 Mayıs, Afyon
- Kocahan, E.S., Çeviker, K., Kışla T., 2015, Ortaöğretim Öğrencilerinin Algoritmik Düşünme ve Programlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Mobil Uygulama Tasarımı, 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium -­‐ICITS2015 Abstract Proceedings, Sf. 68, 20-22 Mayıs, Afyon
- Kisla, T, Karaoglan B. and Kumova Metin S. (2015) Extracting the Features of Similarity in Short Texts. IEEE & İnönü Üniversitesi / 23. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, IEEE Conference Publications, Pages: 180 - 183, DOI: 10.1109/SIU.2015.7130443 Malatya
- Turgut G., Tunga Y., Kışla T. (2015). Okul Öncesinde Teknoloji Eğitimi İçin Örnek Bir Ders Uygulaması. World Conference on Educational and Instructional Studies-wceis 2015. 5-7 Kasım, Antalya, Türkiye.
- Şahin, M., Kışla, T., İnceoğlu M. (2014). BÖTE Öğrencilerinin Öğretim Programı Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014) Özet Kitabı. sayfa 286. Edirne-Türkiye, 18-20 Eylül, 2014.
- Turgut, G., Kışla, T. (2014). Eğitimde Bilgisayar Destekli Hikaye Kullanımı: Alanyazın Araştırması. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014) Özet Kitabı. sayfa 87. Edirne-Türkiye, 18-20 Eylül, 2014.
- Kışla T., Karaoğlan B., Bozok Algin G., Candemir C. (2014). Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Moodle Platformunun Kullanılması Ile Ilgılı Paydaş Görüşlerının Incelenmesı. World Conference on Educational and Instructional Studies-wceis 2014. 6-8 Kasım, Antalya, Türkiye.
- B.Karaoğlan , B.T.Dinçer , T.Kışla and S.Kumova Metin. (2013) A Proposal for Corpus Normalization. IEEE & Uluslararası Kıbrıs Üniv. / 21. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Sempozyumu, Kıbrıs
- S.Kumova Metin , B.Karaoğlan and T.Kışla. (2013) Text Similarity Analysis Using IR Lists. IEEE & Uluslararası Kıbrıs Üniv. / 21. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, Kıbrıs
- Denizli S., Kışla T. (2013). "Psikolojik Danışma Süreç Araştırmalarında Psikolojik Danışman Sözel Tepkilerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yazılım Geliştirme Çalışması", XII.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Kışla, T., Şahin, M., Arıkan, Y.D., Denizli, S. (2013), "Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygılarının İncelenmesi", 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS) 6-8 Haziran, Atatürk Üniverstesi, Erzurum
- Şahin, M., Kışla, T. (2012). Kişiselleştirilebilir Öğrenme Ortamları: Literatür İncelemesi. World Conference on Educational and Instructional Studies-wceis 2012. Antalya, Türkiye.
- Sahin, M., Arlı, D., Ay, Y., Kışla, T. (2012). “Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi”. 6. International Computer and Instructional Technologies Symposium-ICITS 2012. Gaziantep, Türkiye.
- Kisla, T., Cavas, B., Twining, P. (2012). “Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi”. 6. International Computer and Instructional Technologies Symposium-ICITS 2012. Gaziantep, Türkiye.
- Sarsar, F., Kışla, T., Arıkan, Y. D., Bilen, M., Aytekin, M. (2009). Çevrimiçi işbirlikli öğrenme ortamlarının duygusal zeka üzerindeki etkileri. - 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 1-3 Ekim 2009. Kuşadası, Türkiye.
- Kışla, T., Bayburt, E., Sarsar, F., Arıkan Y.D., (2009), Mobil Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarılarına Etkisi . 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 7-8-9 Ekim 2009 , Trabzon, Turkiye
- Yavuzer,N., Hızlı, Y., Tekinay, T, Kışla, T., Arıkan, Y. D., Sarsar, F. (2009) Bilgisayar Ağları ve İletişim Dersine Yönelik Açık Ders Malzemelerinin Öğrenci Başarısı Üzerinde Etkisi - 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu - 7-8-9 Ekim 2009 , Trabzon, Turkiye
- 2008, Kışla T., Çavaş P., Çavaş B., Karaoğlan B., 'Türkiye’ deki Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları', 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 16-18 Nisan
- 2008, Kışla T., Aycan E., Özdoğan R., 'Üniversite Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Yeterlilikleri', 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 16-18 Nisan
- 2008, Uysal B., Dişçi Ö., Arikan Y.D., Kisla, T., 'BÖTE Öğrencilerinin Bitirme Projesi Hazırlamada Karşılaştıkları Güçlükler', 2. Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 16-18 Nisan, Kuşadası Aydın
- Kisla T ., Arikan Y. D. (2007). Üniversite ögrencilerinin uzaktan egitime yönelik tutumlari. 1. Uluslararasi Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu . Ç.O.M.Ü. Egitim Fakültesi. ( 16-18 Mayis 2007) ISBN: 978-975-8100-75-0 s. 1558-1571
- Karaoglan B., Huyugüzel P., Kisla T., (2006) " Fen Bilgisi Ögretmenlerinin Bilgi ve Iletisim Teknolojileri Bilgi ve Becerilerinin Arastirilmasina ve Gelistirilmesine Yönelik Bir Çalisma " Symposium on Primary Education in the Integration Process of Turkey
- Cavas, B., Kisla, T., Twining, P., (2005) "Türkiye' de Egitimde Bilgi ve Iletisim Teknolojilerinin Kullanimi: dICTatEd", Akademik Bilisim 05, Gaziantep Üniversitesi, 2-4 Subat, GaziAntep
- Kisla, T., Karaoglan B., (2005) " Heterojen Veritabanlari Üzerinde XML Kullanarak Bir Ortak Sorgu Modelinin Gelistirilmesi ", Akademik Bilisim 05, Gaziantep Üniversitesi, 2-4 Subat, Gaziantep
- Cavas, B., Kisla, T., Twining, P., (2004) "Egitimde Bilgi ve Iletisim Teknolojilerinin Kullanimina Yönelik Bir Arastirma: dICTatEd Yaklasimi", Akademik Bilisim 04, KTÜ, 11-13 Subat, Trabzon

Kitapları (6 adet)- Kisla T., Şahin M., 2015. Kişiselleştirilmiş (Kişiye Özgü) Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı (5. Bölüm), Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretmen Yaklaşımları-II, Ed. Gülay Ekici, ISBN: 978-605-364-828-4, Pegem Akademi,Ankara.
- Karaoğlan, B., Dinçer, B.T., Kışla, T., Metin Kumova S.. (2013) Language And Corpus Independent Performance Metric For Language Models, Studies in Quantitative Linguistics 13, “Issuess in Quantitative Linguistics 3" (Edited by: Reinhard Köhler, Gabriel Altmann), ISBN: 978-3-942303-12-5, RAM-Verlag.
- Altun, E., Kisla T., Çobanoğlu, İ. (2009), 'Alana özgü uygulamalar ve Bilgisayar Laboratuar ortamlarının incelenmesi' - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Kışla, T. (2009), 'Ağ Protokolleri' - Bilgisayar Ağları ve İletişim, (Ed. Abdullah Kuzu), Nobel Yayıncılık, Ankara
- Kisla, T. (2009), 'IP Adresleme ve Yönlendirme' - Bilgisayar Ağları ve İletişim, (Ed. Abdullah Kuzu), Nobel Yayıncılık, Ankara
- Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B., Kışla, T. (2009) 'Diffusion of ICT Innovation in Science Education' (ed. S.Rodrigez) Multiple Literacy and Science Education: ICTS in Formal and Informal Learning Environments. IGI Global. USA

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- 12 EGF 001, E.Ü. Bilimsel Arastirma Projesi,(2012-2014), Üniversite Öğrencilerinin Kişiselleştirilebilir Öğrenme Ortamlarina Yönelik Tutumlarinin Incelenmesi, Proje Görevi: Yürütücü
- Araştırma Projesi, Proje No: 2011/UBE/001, E.Ü. Bilimsel Arastirma Projesi,(2011-2013) Uzaktan Eğitimde Moodle Platformunun Kullanımının Araştırılması, Proje Görevi: Araştırmacı
- Araştırma Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Projesi (2009-2010). 1001 Çocuk Yazar. Görev: Proje Personeli.
- Araştırma Projesi, E.Ü. Bilimsel Arastirma Projesi, (2006 - 2008)Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersi İçin Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulaması, Görevi: Araştırmacı
- Araştırma Projesi, E.Ü. Bilimsel Arastirma Projesi, (2006 - 2008) Zipf Kanunları Esasında Güncel Yazılı Türkçe'nin Nicel Dilbilim Ölçütleri , Görevi: Proje Personeli, Proje No: 2006/BIL/013
- Araştırma Projesi, Tubitak Projesi (2005-2008), Zipf Kanunları Esasında Güncel Yazılı Türkçe'nin Nicel Dilbilim Ölçütleri , Görevi: Proje Personeli, Proje No: 104E120
- Araştırma Projesi, Tübitak Projesi (2005 -2007 ), “Fen Bilgisi Ögretmenlerinin Bilgi ve Iletisim Teknolojileri Bilgi ve Becerilerinin Arastirilmasina ve Gelistirilmesine Yönelik Bir Çalisma” Proje No : 104K034, Görevi: Araştırmacı
- Araştırma Projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (2005-2007), Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanmalarına Yönelik Bir Araştırma, Görevi: Proje Personeli, Proje No: 2005/BIL/027
- Araştırma Projesi, E.Ü. Bilimsel Arastirma Projesi, (2004 - 2005) “Üniversite Ögrencilerinin Uzaktan Egitime Yönelik Tutumlari”, Görevi: Proje Personeli
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- European Association for Education in Electrical and Information Engineering
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2009, Tubitak, Yayın Teşvik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Yüksek Lisans, 2015, Turgut G., Okul Öncesi Eğitimi İçin Geliştirilen Hikaye Oluşturma Yazılımına Yönelik Görüşlerin İncelenmesi, Ege Üniveristesi Fen Bilimleri Ens. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD.
- Yüksek Lisans, 2014, Şahin, M., Üniversite Öğrencilerinin Kişiselleştirilebilir Öğrenme Ortamlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Ege Üniveristesi Fen Bilimleri Ens. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD.