Akademik BilgilerFETHİYE FERDA YILMAZ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eczacılık Fakültesi
Temel Eczacılık Bölümü
Farmasötik Mikrobiyoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ferda.yilmaz@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000-3264
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2001
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., F. Mikrobioloji AD, Türkiye, 2003
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye , 2009

Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- Yard. Doç. Dr, 2013-Devam Ediyor
- Araş. Gör. Dr., 2009-2013
- Araş. Gör., 2001-2009
Uzmanlık Alanları- Mikrobiyoloji (1010500)
- Genel Mikrobiyoloji (1010501)
- Eczacılık (1030000)
- Eczacılık Temel Bilimleri (1030100)
- Mikrobiyoloji (4010104)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- 2014, Eraç B, Yılmaz FF, Hoşgör Limoncu M, Ozturk I, Aydemir S. Investigation of the virulence factors of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates. Mikrobiyoloji Bulteni, 48(1), 70- 81.
- 2014, İlem-Özdemir D, Asikoglu M, Ozkilic H, Yilmaz F, Hosgor-Limoncu M, Ayhan S. Tc- Doxycycline hyclate: a new radiolabeled antibiotic for bacterial infection imaging. Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals, 57(1), 36-41.
- 2013, Yilmaz FF, Taşli H, Gül-Yurtsever S, Büyük A, Hoşgör-Limoncu M. Tigecycline susceptibility in multidrug resistant Acinetobacter isolates from Turkey. Polish journal of Microbiology / Polskie Towarzystwo Mikrobiologow = The Polish Society of Microbiologists, 62(3), 295-8.
- 2013, Demirel Z, Uslu Hatipoğlu S, Nalbantsoy A, Yılmaz FF, Tepedelen Erbaykent B, Gürhan-Deliloğlu İ, Conk Dalay M. A comparative study on antioxidant and cytotoxic effects of Oscillatoria amphibia and Spirulina platensis C-phycocyanin and crude extracts. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29(1), 1-7.
- 2013, Ermertcan Ş, Yılmaz FF, Taşlı H, Yurtman AN, Aydemir SŞ, Hoşgör Limoncu M. Aminoglikozit Dirençli Gram-Negatif Bakterilerde Plazmit-Aracılı Metilaz Genlerinin Araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 48(1), 12-16.
- 2005, Yılmaz FF, Ermertcan Ş. İdrar yolu infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli kökenlerinde florokinolon direncinin araştırılması. İnfeksiyon Dergisi, 19(4), 429-433.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
- Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti