Akademik BilgilerEBRU BOZACI
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Bilimleri AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ebru.bozaci@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000-2787
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,Tekstil Mühendisliği, Türkiye, 2001
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği, Türkiye, 2007
- Doktora: Ege Üniversitesi, 2013

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Araştırma Görevlisi, 2005-
Uzmanlık Alanları- Tekstil Mühendisliği (6210000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Karaca, B; Bozaci, E; Demir, A ; Ozdogan, E ; Seventekin, N," Effects of enzymatic treatments on surface morphology and chemical structure of linen fabrics" JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 125 Issue: 1 Pages: 793-797 DOI: 10.1002/app.35359, 2012
- Bozaci E.,Sever K., Sarikanat, M. Seki Y.,Demir A.,Ozdogan E.,Tavman İ., "Effects of the atmospheric plasma treatments on surface and mechanical properties of flax fiber and adhesion between fiber–matrix for composite materials", http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.09.042
- Demir A.,Seki Y.,Bozaci E.,Sarikanat M., Erden S., Sever K.,Ozdogan E., Effect of the atmospheric plasma treatment parameters on jute fabric: The effect on mechanical properties of jute fabric/polyester composites,Journal of Applied Polymer Science,Vol.121,634–638(2011)
- Bozaci E. Sever K., Demir A., Seki Y., Sarikanat M., Ozdogan E., "Effect of the Atmospheric Plasma Treatment Parameters on Surface and Mechanical Properties of Jute Fabric" Fibers and Polymers, Vol.10, No.6, 781-786 (2009)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Bozacı E., Özdoğan E., Seventekin N., “Dolgu Lifleri”, Teknolojik Araştırmalar, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Sayı 2, 104-114, 2009
- Bozacı E., Öktem T., Seventekin K., ' Ananas Yaprak Lifi', Tekstil ve Konfeksiyon, Temmuz-Eylül 2007, Sayı 3
- Duran K., Bozacı E., Karahan A., 'Protein Esaslı Mamüllerin Enzimatik Ön Terbiyesi', Tekstil ve Konfeksiyon, Temmuz-Eylül 2007, Sayı 3
- 2006, Körlü A.E., Bozacı E., 'Ketenin Genel Özellikleri ve Havuzlanması', Tekstil ve Konfeksiyon, Ocak-Mart, Sayı 1, Sayfa 276-281

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Arık B., Bozacı E., Demir A., Gülümser T., Özdoğan E., “ A Review of Antimicrobial Agents Used for Textile Applications” International Congress On Healthcare and Medical Textiles, 300-306, May 17-18, İzmir 2012(Poster)
- E. Bozacı, F. Karademir,B. Bilgili, A. Demir, T. Gülümser, H. Ayhan, F. Ayhan, E. Özdoğan, Antimicrobial Properties of AG Nanoparticle Loaded Cotton Fabric, Internatioanla Congress of Innovative Textiles, İstanbul, 262-265, 2011
- Karaca B., Bozacı E., Demir A., Özdoğan E., Seventekin N., Potential Advantages of Enzyme Treated Linen Fabrics over Alkaline Treated Ones, International Congress of Innovative Textiles, Istanbul, 207-211, 2011
- 2011, A. Demir, T. Gülümser, E. Özdoğan, N.Seventekin, B. Karaca, E. Bozacı, The Gots Version 3: Important Changes in Gots Versioın 2, International Congress of Innovative Textiles, Istanbul, 141-146 (Poster Presentation)
- 2011, Buket Arık, Ebru Bozacı, Aslı Demir, Esen Özdoğan, A Review on the New Production and Application Studies of Bicomponent Fibres,International Congress of Innovative Textiles, Istanbul, 2-8 (Poster Presentation)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Ebru BOZACI, Esen ÖZDOĞAN, Tülay GÜLÜMSER, Aslı DEMİR, Necdet SEVENTEKİN, Pamuk Liflerinin Katyonikleştirilerek Boyanma Özelliklerinin GEliştirilmesi, 13. Tekstil Teknolojisindeki Son Gelişmeler Sempozyumu, Bursa,240-244, 2011
- Özdoğan E., Bozacı E., Seventekin N.,"Organik Tekstil Üretimi ve Gots Standardı" 1. Gap Organik Tarım Kongresi", 17-29 Kasım 2009
- Bozacı E., Özdoğan E., Seventekin N., "Gots Standartlarına Göre Organik Tekstil Üretimi" IV.Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, 30-31 Ekim 2008, Denizli
- Seventekin N., Özdoğan E., Bozacı E., "Renkli Çamaşırların Yıkanmasında Solma ve Akmanın Önlenmesi Konusunda Görüşler" III. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Çorlu, 2006

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (10 adet)- 2012, George, Gejo; Jose, E. Tomlal; Akesson, Dan; et al., "Viscoelastic behaviour of novel commingled biocomposites based on polypropylene/jute yarns", COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING Volume: 43 Issue: 6 Pages: 893-902 DOI: 10.1016/j.compositesa.2012.01.019 Published: JUN 2012
- 2012, Yorsaeng, Sakkawet; Pornsunthorntawee, Orathai; Rujiravanit, Ratana, Preparation and Characterization of Chitosan-Coated DBD Plasma-Treated Natural Rubber Latex Medical Surgical Gloves with Antibacterial Activities, PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING Volume: 32 Issue: 6 Pages: 1275-1292 DOI: 10.1007/s11090-012-9405-9 Published: DEC 2012
- 2012, Zolriasatein, Ali A.; Yazdanshenas, Mohammad E.; Khajavi, Ramin; et al.,"Effects of alkali and ultraviolet treatment on colour strength and mechanical properties of jute yarn"COLORATION TECHNOLOGY Volume: 128 Issue: 5 Pages: 395-402 DOI: 10.1111/j.1478-4408.2012.00393.xOCT 2012
- 2012, Zhou, Zhou; Wang, Jilong; Huang, Xiao; et al., "Influence of absorbed moisture on surface hydrophobization of ethanol pretreated and plasma treated ramie fibers", APPLIED SURFACE SCIENCE Volume: 258 Issue: 10 Pages: 4411-4416 DOI: 10.1016/j.apsusc.2011.12.126 MAR 1 2012
- 2012, Sever, Kutlay; Sarikanat, Mehmet; Seki, Yoldas; et al., "Surface treatments of jute fabric: The influence of surface characteristics on jute fabrics and mechanical properties of jute/polyester composites" INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Volume: 35 Issue: 1 Pages: 22-30 DOI: 10.1016/j.indcrop.2011.05.020 Published: JAN 2012
- 2011, Demir, Asli; Seki, Yoldas; Bozaci, Ebru; et al., "Effect of the Atmospheric Plasma Treatment Parameters on Jute Fabric: The Effect on Mechanical Properties of Jute Fabric/Polyester Composites", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 121 Issue: 2 Pages: 634-638 DOI: 10.1002/app.33220 2011
- 2011, del Real, J. C.; Ballesteros, Y.; Chamochin, R.; et al.,"Influence of Surface Preparation on the Fracture Behavior of Acrylic Adhesive/CFRP Composite Joints", JOURNAL OF ADHESION Volume: 87 Issue: 4 Pages: 366-381 Article Number: PII 937002743 DOI: 10.1080/00218464.2011.562114 2011
- 2011, Zaldivar, R. J.; Steckel, G. L.; Morgan, B. A.; et al., "Bonding Optimization on Composite Surfaces using Atmospheric Plasma Treatment", JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 26 Issue: 1-3 Pages: 381-401 DOI: 10.1163/016942411X576554 2011
- 2010, Chamochin, R.; de Santayana, M. Cano; Abenojar, J.; et al., "The Effect of Surface Treatment on the Behavior of Toughened Acrylic Adhesive/GRP(epoxy) Composite Joints", Conference: 3rd International Conference of Adhesion Science and Technology on Advanced Computational Engineering and Experimenting Rome, ITALYDate: JUN 22-23, 2009, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 24 Issue: 11-12 Special Issue: SI Pages: 1903-1916 DOI: 10.1163/016942410X507641 2010
- 2010, Lv, Long-Xian; Sim, Ming-Hao; Li, Yu-Dong; et al., "Production, characterization and application of a keratinase from Chryseobacterium L99 sp nov." PROCESS BIOCHEMISTRY Volume: 45 Issue: 8 Pages: 1236-1244 DOI: 10.1016/j.procbio.2010.03.011 AUG 2010
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2009, 09-MÜH-096, Keten Ve Keten İçeren Kumaşların Ekolojik Yöntemler İle Modifikasyonu
- 2009, 09-TAKUAM -004, Keten Kumaşları Dijital(inkjet)baskı Tekniği İle Basılmasında Ön Ve Ard İşlem Parametreleri İle Yüzey Modifikasyonlarının Etkisinin Araştırılması.
- 2009, 09-TAKUAM -005, Medikal Tekstil Uygulamaları İçin Antibakteriyel Ajan İçeren Mikrokapsüllerin Hazırlanması
- 2006, 06-MÜH-038, Yar.Doç.Dr. Esen Özdoğan,Araş.Gör. Ebru Bozacı, "Farklı Kimyasal Maddelerin Kullanımı İle Pamuk Liflerin Katyonikleştirilerek Boyanma Özelliklerinin Geliştirilmesi"